schoordijck (3)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 164c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 164c  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 164 Staes Dirricx nomine uxoris Daarna: de weeskinderen Adriaentken Goris Gabriels bij deling Adriaen van Aken Daarna: Peeter van Aken cum sorore Daarna: Goris Gabriels nomine uxoris Cornelis Jan Nijs Daarna: Dierick Bode (doorstreept)

Continue reading...