molen (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 229b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 229b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 229 Michiel Jordaens nomine uxoris en de nakinderen Jan Huijbrecht Bode ieder de helft Daarna: Cornelis Heestermans bij koop tegen Geert Frans van der Buijten n.u. de erfgenamen Claes Peeters molenare Daarna: Jan van…

Continue reading...