goorken (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 87b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 87b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 87 Jan Jan Neven bij koop Daarna: Laureijs Reijns bij koop Daarna: de weduwe en kinderen +mr Laureijs Reijns de erfgenamen Peeter Cornelis Nijs Daarna: Aert Adriaen Aerts x Cathelijn Cornelis Maes dr Jan…

Continue reading...