Cijnzen in geld en natura, vervallend 11.11.1530

Sint Martinusmisse. Cijnsen verscheynende Martini- ganzen te Bamisse - erfcijns te Lichtmisse en Kersmisse – hinnen capuynen verscheynende Sint Martinusmisse. Vernieuwt ontrent het jaer 1530. Dit sijn alsulcke cijnsen als jaerlijckx verscheynen te Sinte Martinusmisse den edelen ende hooghgeborenen Jonckeren Robrecht grave van der Marck ende van Arenborgh heere tot Rekkem Loenhout ende dat binnen derselven sijnder genade heerlijckheyt van Loenhout

F° 1r - hove

 • Eigenaar: Peeter Christiaen Reyns, dan Joris Christiaens
  Vorige eigenaar: Reynoute Van Gestele daarvoor Zanne Van der Beken
 • Beschrijving goed: hove groot 5 L
 • Ligging: Popendonk (N) Nout Van Ostaeyen (O) Nout Van Ostaeyen (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-001 |

F° 1 v° - Inslag aan zijn messie voor zijn dore

 • Eigenaar: Peeter Christiaen Reyns
 • Beschrijving goed: Inslag aan zijn messie voor zijn dore
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-002 |

F° 1 v° - huyse en hove

 • Eigenaar: Peeter Jan Nijs, dan Jan Van Hovele
  Vorige eigenaar: Fije Lippens daarvoor Lijsbetten van Nedervenne
 • Beschrijving goed: huyse en hove groot 3 L
 • Ligging: Neerven (N) Jasper Van den Dorpe (O) Willem Jan Luycx (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-003 |

F° 2r - een heyblock geheeten den Baeyschote

 • Eigenaar: Cornelis Buys, dan Anna Leest
  Vorige eigenaar: Cornelis Hovelmans daarvoor Maria Jans sBeren dochter
 • Beschrijving goed: een heyblock geheeten den Baeyschote groot …
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Hovelmans (O) de kelcsbeemd (Z) Willem Puts van Brecht (W) de kelcsbeemd
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-004 |

F° 2 v° - een blok geheten ’t Sneppelblock

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Lenaert Van Houtele
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Broeck
 • Beschrijving goed: een blok geheten ’t Sneppelblock groot 2 L
 • Ligging: Sneppel (N) ackerstrate (O) Willem Van der Munten kinderen (W) Jorijs van den Wijngaerde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-005 |

F° 2 v° - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Cornelis Willem Maes
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Broeck
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 1L
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Jan Thonijs Sijmons (W) Cornelis Verbraken
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-006 |

F° 3r - een hove geheten Wijdenhoff gelegen bij ’t Hulsacker veken

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Jan Van Vorspoele, Wouter Verwilt, Cornelis van der Buyten en erfgenamen Jan Praeyens
  Vorige eigenaar: Wouter Leemans
 • Beschrijving goed: een hove geheten Wijdenhoff gelegen bij ’t Hulsacker veken groot 2 L
 • Ligging: ..... (O) de strate ten Hulsacker (Z) Cornelis Cleys Jans kinderen (W) Henric Meys beemd
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-007 |

F° 3r - land en weide

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Peeter Verwijlt daarna Peeter Joos daarna Matthijs Bouwen Hovelmans
  Vorige eigenaar: Willem Jordaens
 • Beschrijving goed: land en weide groot 1 1/2 B
 • Ligging: het hoogbos (N) de grote beke (O) zijn zelfs erven den Verckenshoeck (Z) de grote beke (W) de grote beke
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-008 |

F° 3 v° - weide geheten den Bouter

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Merten Peeter Thijs
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Broecke
 • Beschrijving goed: weide geheten den Bouter groot 1 B
 • Ligging: Plaats..... (N) Peeter Zoeten (O) 's heeren strate geheeten Bouterstrate (Z) Matthijs Thoens (W) de beek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-009 |

F° 3v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Cornelis Willem Maes
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Broeck
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1L
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Thonijs Sijmons
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-010 |

F° 3 v° - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Wouter Snels
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Ligging: op de noordzijde voor ’t brouwhuis en voor zijn messie

| CB1-011 |

F° 4 r - een inslag

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Geert Ingelbrechts
  Vorige eigenaar: Jan Loycx
 • Beschrijving goed: een inslag groot 1/2 L
 • Ligging: Neerven (N) Jan Van den Wijngaert (O) 's heeren strate (Z) hijzelf (W) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-012 |

F° 4 r - inslag voor zijn huis en hof

 • Eigenaar: Cornelis Vermunten, dan Jan Van Ekele daarna Ghielken Cornelis Ghils daarna Peeter Bernaert Nouts
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis en hof groot 1/2 L
 • Ligging: Sneppel (N) s heeren strate (Z) s heeren strate (W) 's heeren strate

| CB1-013 |

F° 4 r - land gedeeld met Peeter Pauwels Kesselmans

 • Eigenaar: Cornelis Pauwels Jan Gheens, dan Denijs Goes daarna Willem Jan Nouts daarna Geert Scoenmakers daarna Laureijs Scoenmakers
  Vorige eigenaar: Willem Jordaens
 • Beschrijving goed: land gedeeld met Peeter Pauwels Kesselmans groot 1 L
 • Ligging: Hecht aan Stapelheide (O) 's heeren strate (W) Casen Jan Nueskens
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-014 |

F° 4v° - land waar Cornelis Pauwels Jan Gheens het wederdeel van heeft

 • Eigenaar: Peeter Pauwels Kesselmans, dan Cornelis Keeselmans
 • Beschrijving goed: land waar Cornelis Pauwels Jan Gheens het wederdeel van heeft groot 1 1/2 L
 • Ligging: (N) de erfgenamen Wouter Diericx (O) 's heeren strate (Z) Cornelis Pauwels Gheens (W) Casen Jan Nueskens

| CB1-015 |

F° 5 r - beemd geheten den Rietbemd

 • Eigenaar: Peeter Pauwels Kesselmans, dan Cornelis Keeselmans
  Vorige eigenaar: Matthijs Dierijcx
 • Beschrijving goed: beemd geheten den Rietbemd groot 1/4 B
 • Ligging: op de Boeceestere (O) Willem Lenaerts (W) Pauwels Jan Dignen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-016 |

F° 5 r - huyse hove

 • Eigenaar: de erfg.Hendrik Jordaens, dan Jan Jordaens
  Vorige eigenaar: Jan Dirven
 • Beschrijving goed: huyse hove groot 2 1/2 B
 • Ligging: Vossingers (O) Clement Diels (Z) 's heeren strate (W) de kinderen Jan der Wewen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-017 |

F° 5 r - huyse hove

 • Eigenaar: Willem Jan Loycx, dan Cornelis Ijsendock alias Goris
  Vorige eigenaar: Cathelijn Van den Heester
 • Beschrijving goed: huyse hove groot 8 L
 • Ligging: Neerven (N) Jasper Van den Dorp (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) Peeter Jan Nijs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-018 |

F° 5 v° - dezelfde goederen, verkregen van Willem Van der Achter

 • Eigenaar: Willem Jan Loycx, dan Cornelis Ijsendocnk
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen, verkregen van Willem Van der Achter
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-019 |

F° 6 r - dezelfde stede en inslag waarvoor zijn stede onderpand is

 • Eigenaar: Willem Jan Loycx, dan Cornelis Ijsendonck
 • Beschrijving goed: dezelfde stede en inslag waarvoor zijn stede onderpand is
 • Folio in oud cijnsboek: F° 83

| CB1-020 |

F° 6 r - land op Hesschot en de lange acker

 • Eigenaar: D'oude Peeter Mertens, dan Jonker Jan de Herde en Aert Van de Velde
  Vorige eigenaar: Cathelijn Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: land op Hesschot en de lange acker groot 3 L
 • Ligging: Hesschot Ter Beek (N) Jan Cleys Hesschot (O) zijn lenen (W) Wouter Van den Broeck en hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-021 |

F° 6 v° - huyse, hove geheten ’t Hesschot

 • Eigenaar: D'oude Peeter Mertens, dan Jonker Jan de Herde en Aert Van de Velde
  Vorige eigenaar: Willem Van Diest
 • Beschrijving goed: huyse, hove geheten ’t Hesschot groot 3 L
 • Ligging: Terbeek (N) kinderen Jan Cleys (W) zijn lenen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-022 |

F° 6 v° - huyse hove

 • Eigenaar: Matthijs Jan Pauwels Geens, dan Willem Sijmons daarna Jan Peeter Nijs
  Vorige eigenaar: Jan Van der Achter
 • Beschrijving goed: huyse hove groot 8 L
 • Ligging: Neerven (N) d'ackerstrate (O) het goed Jan Van den Wijngaerde (Z) Peeter Lodewijcx (W) 's heeren strate

| CB1-023 |

F° 7 r - dezelfde stede en inslag voor zijn huis en messie

 • Eigenaar: Matthijs Jan Pauwels Geens, dan Willem Sijmons daarna Jan Peeter Nijs
 • Beschrijving goed: dezelfde stede en inslag voor zijn huis en messie

| CB1-024 |

F° 7 r - huyse, hove en inslag waar de schuur op staat

 • Eigenaar: Marie vrouw van Cornelis Haest , dan Cornelis en Peeter Jan Hovelmans voorkinderen
  Vorige eigenaar: Jan Van der Eycken
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag waar de schuur op staat groot 1 L
 • Ligging: Huffel (N) 't Huffel heyken (O) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-025 |

F° 7 v° - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: Adriaan Wouters, dan Gijsbrecht Van den Bruynenberghe daarna Anthonis Van den Bruynenberghe
  Vorige eigenaar: Jan Bromans
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 1 L
 • Ligging: Huffel (N) 't Huffeler heyken (O) 's heeren strate 'alsdan men ten heykenweerts gaet' (W) s heeren strate 'alsdat men ten heykenweerts gaet'
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-026 |

F° 7 v° - huyse, hove, inslag, waarvan Adriaan Wouters vs de wederhelft bezit

 • Eigenaar: Anthonis Pauwels Wouts
  Vorige eigenaar: Jan Bromans
 • Beschrijving goed: huyse, hove, inslag, waarvan Adriaan Wouters vs de wederhelft bezit groot 16 R
 • Ligging: Huffel (O) Adriaan Wouters (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-027 |

F° 8 r - beemd

 • Eigenaar: Cornelis Wouters Van Mere
  Vorige eigenaar: Wouter de Bie
 • Beschrijving goed: beemd groot 3/4 B
 • Ligging: 't Schouwbos op Popendonk (N) Jan Van Elsacker (O) de beek (Z) kinderen Agneese Van Bavele
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-028 |

F° 8 r - land en heide

 • Eigenaar: Jan Leys Rombouts, dan Hendrick Leys en Cornelis Luycx
  Vorige eigenaar: Jan Van der Ast
 • Beschrijving goed: land en heide groot 1 B
 • Ligging: Sneppel aen 't voshol (O) Peeter sCuypers (Z) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-029 |

F° 8 r - beemd op ’t hoogbos in de duct

 • Eigenaar: Kinderen Adriaen Haest, dan Jan Peeter Hovelmans
  Vorige eigenaar: Jan Zoeten
 • Beschrijving goed: beemd op ’t hoogbos in de duct groot 1/2 B
 • Ligging: (N) de Boedonc (O) Willem Arnts van Brecht (Z) Huffeler heyken
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-030 |

F° 8v° - land

 • Eigenaar: Willem Anthonijs Boeyen (akte doorgehaald)
  Vorige eigenaar: Willem Van der Achter
 • Beschrijving goed: land groot 1 L
 • Ligging: Hechtse acker (N) Cornelis Pauwels (O) Willem Lenaert Buyens (Z) de hoeve Jans Van den Wijngaerde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-031 |

F° 9 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Druijsen, dan Lenaert Dierijc Bode
  Vorige eigenaar: Peeter de Hout
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) der nonnen land (Z) Thoen Boden (W) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-032 |

F° 9 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Jan Nout Luycx, dan de erfgenamen Geert Meermans
  Vorige eigenaar: Liesbeth Roefs
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 L
 • Ligging: de Donk (N) Dielijs Baeyens (O) Christoffel Jan Lauwers (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-033 |

F° 9 v° - hove

 • Eigenaar: Goossen Lemmens, dan Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Heynrick de Coster
 • Beschrijving goed: hove groot 1L
 • Ligging: Neerven (N) Claes der Wewen (O) zijn leen (Z) de Boschstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-034 |

F° 9 v° - een blok erve

 • Eigenaar: Margriet Gielis dochter Van den Wijngaerd, dan Goossen Lemens daarna Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Hans de Coster
 • Beschrijving goed: een blok erve groot 16 R
 • Ligging: Neerven (N) Goossen Lemens (O) haar lenen (Z) de boschstrate (W) Goossen Lemens
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-035 |

F° 10 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Christoffel Jan Lauwers, dan Abraham Van Huysen daarna Bastiaen Van Bavele
  Vorige eigenaar: Goossen Haest
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: de Donk (N) heer van Loenhout beemd (O) heer van Loenhout beemd (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 59

| CB1-036 |

F° 10 r - dezelfde goederen, gekomen van Jacob Wijts

 • Eigenaar: Christoffel Jan Lauwers, dan Abraham Van Huysen daarna Bastiaen Van Bavele
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen, gekomen van Jacob Wijts

| CB1-037 |

F° 10 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan de erfg. Jan Praeyens
  Vorige eigenaar: Jan Roeff
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: de Donk (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Jan Bouwens Van den Wijngaerde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-038 |

F° 10 v° - dezelfde en een inslag waar ’t huis op staat

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan de erfg. Jan Praeyens
 • Beschrijving goed: dezelfde en een inslag waar ’t huis op staat

| CB1-039 |

F° 11 r - huyse, hove en inslag waar ’t huis op staat ende voor sijn dore

 • Eigenaar: Jan Leys Rombouts, dan Hendrick Leys en Cornelis Luycx
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Ast
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag waar ’t huis op staat ende voor sijn dore
 • Ligging: Sneppel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-040 |

F° 11 r - zijn erve en inslag aan ’t heerveken

 • Eigenaar: Thoen Pauwels Wouts, dan Geert Schoemaekers daarna Laureys Scoemakers daarna Jan Peter Nijs
  Vorige eigenaar: Jan Loijcx
 • Beschrijving goed: zijn erve en inslag aan ’t heerveken groot 1/2 L
 • Ligging: (O) langs zijn erve (Z) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-041 |

F° 11 v° - land en weide geheten den montfort

 • Eigenaar: De wed. Peeter Geerts Verbuyten, dan het weeskind Geert Peeters Verbuyten
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts
 • Beschrijving goed: land en weide geheten den montfort groot 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (Z) Peeter Wouter Van de Cloot
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-042 |

F° 11 v° - land en weide geheten Jan Teyshoff

 • Eigenaar: Peeter Cornelis Nijs
 • Beschrijving goed: land en weide geheten Jan Teyshoff groot 1/2 V
 • Ligging: Neerven (N) 's heeren strate geheten de Boschstrate (O) Aert Wouters erve (W) de jonge Peeter Van Onstaeyen

| CB1-043 |

F° 12 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Van den Bogaerde
  Vorige eigenaar: Jan Pauwels
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 L
 • Ligging: Hecht (Z) Willem Backers (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-044 |

F° 12 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Jan Peeter Cleys, dan Gheert Thonis … daarna Jan Goessen Lemmens
  Vorige eigenaar: Jan Gielis Jans
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 L
 • Ligging: Hecht (Z) 's heeren strate geheten D'ackerstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-045 |

F° 12 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Jacob Pauwels, dan Willem Van den Bogaerde
  Vorige eigenaar: Jan Pauwels
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 V
 • Ligging: Hecht (N) de nonnen van Antwerpen (Z) de jonge Jan Pauwels Kesselmans (geschreven Gasselmans) (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-046 |

F° 12 v° - dezelfde goederen als voor

 • Eigenaar: Jacob Pauwels, dan Willem Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor

| CB1-047 |

F° 13 r - inslagen waar zijn huysen op staan

 • Eigenaar: Pauwels Jan Dignen, dan Aernout Van Ostaeyen
  Vorige eigenaar: Merten Van der Braken
 • Beschrijving goed: inslagen waar zijn huysen op staan groot 1/2 L
 • Ligging: Hecht (O) de nonnen van Antwerpen (Z) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-048 |

F° 13 r - zelfde als voor en nog een inslag ‘daer sijn wagenhuys op staet’ waarvan de eerste cijns verschijnen zal met St. Merten 1536 ??

 • Eigenaar: Pauwels Jan Dignen
 • Beschrijving goed: zelfde als voor en nog een inslag ‘daer sijn wagenhuys op staet’ waarvan de eerste cijns verschijnen zal met St. Merten 1536 ??
 • Ligging: (N) zijn messe (Z) 's heeren strate

| CB1-049 |

F° 13 v° - een opstal voor zijn hoeve op Nederven

 • Eigenaar: Jan Jans Van de Wijngaerde
 • Beschrijving goed: een opstal voor zijn hoeve op Nederven groot 1 1/2 L
 • Ligging: Neerven (N) Jan Hovelmans (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-050 |

F° 13 v° - huyse, hove, land en weide

 • Eigenaar: Casen Jan Nuskens, dan Joes Heynrix Jan Heyns daarna Adriaan Van Ostaeyen
  Vorige eigenaar: Diericx Van den Bogaerde, Jan Wouter Diericx en Huybrecht Verhaert
 • Beschrijving goed: huyse, hove, land en weide groot 9 L
 • Ligging: Hecht (O) Peeter Pauwels Kesselmans en Cornelis Pauwels Geens (Z) 's heeren strate bij Stapelheye (W) 's heeren strate bij Stapelheye
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-051 |

F° 14 r - zelfde als voor

 • Eigenaar: Casen Jan Nuskens
 • Beschrijving goed: zelfde als voor

| CB1-052 |

F° 14 r - huyse, hove en land

 • Eigenaar: Cornelij (Nouts Peter Nouts doorgehaald) Gheerts Peeters van der Buijten dr, dan Aernout de Cuper daarna Elijsabeth Aerts Willem Aerts dr
  Vorige eigenaar: Willem Beelen
 • Beschrijving goed: huyse, hove en land groot 18 L
 • Ligging: Sneppele in de Katerstrate (N) 's heeren strate (O) Peeter sCuypers (W) Peeter Cuypers
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-053 |

F° 14 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter Cools, dan Dielis Thonis Sijmons daarna Jan Gabriels
  Vorige eigenaar: Adriaen De Coninck
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 10 L
 • Ligging: Sneppel (N) Geert Rovaerts stede (O) de Caterstrate (W) Peeter der Weeuwen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-054 |

F° 14 v° - inslag bij zijn huis

 • Eigenaar: Peeter Van Ostaeyen D'ouwe, dan Anna Imbrechts
 • Beschrijving goed: inslag bij zijn huis
 • Ligging: Huffel onder den doren (N) 's heeren strate (O) zijn erve (W) 's heeren strate

| CB1-055 |

F° 15 r - land gelegen aan de Cruyshage

 • Eigenaar: De persoon (=pastoor) van Loenhout
  Vorige eigenaar: Wouter Van der Heyden
 • Beschrijving goed: land gelegen aan de Cruyshage groot 2 L
 • Ligging: (N) hijzelf (O) Jan Neckerspoel (Z) Jan Brans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-056 |

F° 15 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Mels Verbraken, dan Gijsbrecht Van den Bruuynenberghe daarna Dielis Van Dietvoort daarna Thomas Cornelis Goris
  Vorige eigenaar: Herman Van der Vloet
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate geheeten de Palinckstrate (O) Wouter Snels (Z) Wouter Snels (W) de waterlaet
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-057 |

F° 15 v° - stede, huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Thonijs Sijmons, dan Mr. Claeus Diericxssen, chirurgijn daarna Heylwich Jan Nouts dr
  Vorige eigenaar: aan de H. Geest
 • Beschrijving goed: stede, huyse, hove
 • Ligging: Huffel (N) Wouter Snels (O) 's heeren strate (Z) hijzelf (W) Wouter Snels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-058 |

F° 15 v° - een wijvelt geheeten D'Allaer

 • Eigenaar: Christoffel Jan Lauwers, dan Cornelia Geert Meermans weduwe
  Vorige eigenaar: Goossen Haest
 • Beschrijving goed: een wijvelt geheeten D'Allaer groot 1 B
 • Ligging: De Donk (O) Jan Nout Luycx (W) Jan Nout Luycx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-059 |

F° 16 r - wijveld geheeten D'Allaer waar Christoffel Jan Lauwers de andere helft heeft

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan de erfg. Jan Praeyens en erfg. Geert Meermans
 • Beschrijving goed: wijveld geheeten D'Allaer waar Christoffel Jan Lauwers de andere helft heeft groot 1 B
 • Ligging: de Donk (N) Christoffel Jan Lauwers (O) Jasper Van den Dorp (W) de Blackt

| CB1-060 |

F° 16 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Cornelis Jan Nout Luycx sone, dan de erfg. Geert Meermans
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Aerde
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 5 L
 • Ligging: de Donk (N) 's heeren strate (Z) Cornelis Geens (W) Jan Boots
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-061 |

F° 16 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Gheeraert Ingelbrechts
  Vorige eigenaar: heer Willem Hagen
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 5 L
 • Ligging: Neerven (N) Jan Bouwens Van den Wijngaerde (O) zijn inslag (Z) hijzelf (W) Jasper Van den Dorp
 • Folio in oud cijnsboek: F° 59

| CB1-062 |

F° 16 v° - twee inslagen

 • Eigenaar: Gheeraert Ingelbrechts
 • Beschrijving goed: twee inslagen
 • Ligging: (N) Jan Bouwens Van den Wijngaerde (O) hijzelf (W) hijzelf

| CB1-063 |

F° 17 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Clement Jan Diels
  Vorige eigenaar: Jan Dibouts
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 12 B
 • Ligging: Vossingers (N) de Hollandse strate (O) Jan Wackers en Mattheus Thijs (Z) 's heeren strate (W) Henric Jordaens kinderen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-064 |

F° 17r -

 • Eigenaar: Clement Jan Diels, dan dezelfde als voor en de goederen verkregen van Merck Lodewijcx
 • Beschrijving goed:
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-065 |

F° 17 v° - dezelfde als voor en de goederen verkregen van Peeter Oom

 • Eigenaar: Clement Jan Diels
 • Beschrijving goed: dezelfde als voor en de goederen verkregen van Peeter Oom

| CB1-066 |

F° 17 v° - stuk land

 • Eigenaar: De dochter Geert Verbuyten
  Vorige eigenaar: Jan Dibouts
 • Beschrijving goed: stuk land groot 1 B
 • Ligging: Vossingers (N) de heer van Loenhout (Z) 's heeren strate (W) Adriaan Van Aken
 • Folio in oud cijnsboek: F° 59

| CB1-067 |

F° 18 r -

 • Eigenaar: Merck Nout Peeter Nouts, dan Cornelis Jan Mercx en Aernout, Peter en Heijndrick Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts
 • Beschrijving goed: groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel op D'Ast (N) Peeter sCuyps (O) Jan Leys Rombouts (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-068 |

F° 18 r - dezelfde als voor

 • Eigenaar: Merck Nout Peeter Nouts
 • Beschrijving goed: dezelfde als voor

| CB1-069 |

F° 18 v° - land

 • Eigenaar: Merck Nout Peeter Nouts, dan Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Ast
 • Beschrijving goed: land groot 1/2 B
 • Ligging: Sneppel op D'Ast (N) hijzelf (O) Bernaert Nout Peeter Nouts (Z) Cornelis Willems Vermunten (W) de straat
 • Folio in oud cijnsboek: F° 59

| CB1-070 |

F° 18 v° - een block geheeten vrouwenblock of Bogaertsblock

 • Eigenaar: Peeter Nout Peeter Nouts en Jan Geert Van Elsacker, dan Peeter Nouts de helft en Adriaan Van Elsacker de andere helft
  Vorige eigenaar: Henrick Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: een block geheeten vrouwenblock of Bogaertsblock groot 1 B
 • Ligging: Sneppel op D'Ast (O) Cleys Jan Heylen (Z) Cornelis Willem Vermunten (W) Cornelis Willem Vermunten
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-071 |

F° 19 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Dielis Thonijs Sijmons, dan Cornelis Jan Nijs daarna … Boede daarna Adriaen van Aken
  Vorige eigenaar: Jan Van den Broeck
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 B
 • Ligging: Huffel aen 't Oosteneynd aen ‘t schoorveken (N) 's heeren strate (O) Adriaan Van Aken (Z) hijzelf (W) Peeter Hasen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-072 |

F° 19 r - huyse, hove, inslag

 • Eigenaar: Michiel Van Elsacker, dan Cornelis Michiel Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Buyten
 • Beschrijving goed: huyse, hove, inslag groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (N) Margriet Thijs Larijen (O) 't heylaer (Z) hijzelf (W) de beek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 46

| CB1-073 |

F° 19 v° - dezelfde en de goederen die voordien toebehoorden aan Lenaert Van der Buyten

 • Eigenaar: Michiel Van Elsacker
 • Beschrijving goed: dezelfde en de goederen die voordien toebehoorden aan Lenaert Van der Buyten

| CB1-074 |

F° 19 v° - dezelfde goederen

 • Eigenaar: Michiel Van Elsacker
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen

| CB1-075 |

F° 20 r - huyse, hove, en een blok geheten sPapenblock

 • Eigenaar: Geert Van Elsacker, dan Anthonis Wouter Laets daarna Adriaen Huefkens
  Vorige eigenaar: Jan Willem Larijen
 • Beschrijving goed: huyse, hove, en een blok geheten sPapenblock groot 1 V
 • Ligging: Sneppel (O) Willem Vermunten kinderen (Z) Jan Van den Cloot (W) de Rijt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-076 |

F° 20 r - land

 • Eigenaar: Cornelis Jan Pauwels Geens, dan kinderen Cornelis Pauwels Kesselmans daarna heer Jan Van Dietfort
  Vorige eigenaar: Gielis Jan Peetersen
 • Beschrijving goed: land groot 1 B
 • Ligging: de Donk (N) 's heeren strate (O) Jan Nout Luycx (Z) Cornelis Boots (W) Jan Nout Luycx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-077 |

F° 20 v° - Dezelfde goederen

 • Eigenaar: Cornelis Jan Pauwels Geens
 • Beschrijving goed: Dezelfde goederen

| CB1-078 |

F° 20 v° - huyse, hove, geheten de Wouwers hoff

 • Eigenaar: De wed. Cornelis van Bavele met haar kinderen, dan Cornelis Jans Van Bavele daarna Peeter Jordaens
  Vorige eigenaar: Goedele Zannen Van der Beken
 • Beschrijving goed: huyse, hove, geheten de Wouwers hoff groot 1 B
 • Ligging: Terbeek (N) Jan van Bavel (O) sheeren strate (Z) Adriaen Peter Boots (W) dacker ter beke
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-079 |

F° 21 r - beemd geheten doonaereycken

 • Eigenaar: Jan Loyx, dan Jan Hovelmans en Jan Peeter Nijs
  Vorige eigenaar: Willem De Bie
 • Beschrijving goed: beemd geheten doonaereycken groot 1/2 B
 • Ligging: de Blaakt (N) dornaereycken (O) 't gemeyn bosch (Z) de heer van Loenhout (W) de beek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-080 |

F° 21 r - een beemd geheten de woude??

 • Eigenaar: Jan Loyx, dan Willem Huijbrecht Verboven van Wuustwezel daarna Cornelis Jan Lauwers
  Vorige eigenaar: Jan Nijs Lodewijcx
 • Beschrijving goed: een beemd geheten de woude?? groot 1 B
 • Ligging: de Donk (N) Jan Van den Wijngaerde (O) 't gemeyn bosch (Z) heer van Loenhout
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-081 |

F° 21 v° - dezelfde beemd als voor

 • Eigenaar: Jan Loyx, dan Willem Huijbrecht Verboven van Wuustwezel daarna Cornelis Jan Lauwers
 • Beschrijving goed: dezelfde beemd als voor
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-082 |

F° 21 v° - beemd geheten Larijen bemd

 • Eigenaar: Laureys Van Aerde en de kinderen Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Henrick Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: beemd geheten Larijen bemd
 • Ligging: Molenbosch (N) Margriet Dielis Symons (O) de beek (W) het Molenbos
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-083 |

F° 22 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Matthijs De Cuypere, dan Wouter Kleeijzen (Cleijs) daarna Markus Loycx daarna Jan Edelincx
  Vorige eigenaar: Ghijsbrecht Van den Kreke
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 5 quartiersaet
 • Ligging: Huffel in de Palinckstrate (N) de Palinckstrate (O) Jan Verbraken en Jan Thoen Diels Sijmons (Z) de nonnen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-084 |

F° 22 r - beemd geheten deedonck van welke beemd Jan Geert Vorsselmans het wederdeel heeft

 • Eigenaar: Peeter Geert Vorsselmans, dan Ghoris Putcuyps en Dielis Bien kinderen
  Vorige eigenaar: Jan der Wewen
 • Beschrijving goed: beemd geheten deedonck van welke beemd Jan Geert Vorsselmans het wederdeel heeft groot 1/2 B
 • Ligging: het hoogbos (O) Cornelis Lenaerts kinderen (Z) Jan Peeter Boots (W) Jan Geert Vorsselmans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-085 |

F° 22 v° - ½ beemd geheten deedonck waarvan Peeter Geert Vorsselmans het wederdeel heeft

 • Eigenaar: Jan Geert Vorsselmans, dan Anthonis Meeus daarna Bastiaen Dielis Pellekens
 • Beschrijving goed: ½ beemd geheten deedonck waarvan Peeter Geert Vorsselmans het wederdeel heeft
 • Ligging: (O) Peeter Geert Vorsselmans (Z) Adriaan Wouters (W) de erfg. Jan Peeter Thijs

| CB1-086 |

F° 23 r - Land

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
  Vorige eigenaar: Herman Van der Vloet
 • Beschrijving goed: Land groot 1 B
 • Ligging: Vossingers (N) Clemens Jan Diels (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Clemens Jan Diels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-087 |

F° 23 r - dezelfde goederen

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen

| CB1-088 |

F° 23 v° - een stede met land, heide en weide

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
  Vorige eigenaar: Herman Van der Vloet
 • Beschrijving goed: een stede met land, heide en weide groot 8 B
 • Ligging: Vossingers (O) heer van Loenhout (Z) Geert Peeters (W) Clement Jan Diels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-089 |

F° 23 v° - dezelfde goederen als voor en de goederen verkregen van Claus Vos kind

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor en de goederen verkregen van Claus Vos kind

| CB1-090 |

F° 24 r - dezelfde goederen en de goederen verkregen van Peeter Oom

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen en de goederen verkregen van Peeter Oom
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-091 |

F° 24 r - een strate op Neerven aldaer men ten Allaerweerts ghaet streckende langs zijn huys en hoff ende so totten Allaer toe

 • Eigenaar: Henrick Valckmans, dan Peeter Van Eekel
  Vorige eigenaar: Jan Van Ossenbergh
 • Beschrijving goed: een strate op Neerven aldaer men ten Allaerweerts ghaet streckende langs zijn huys en hoff ende so totten Allaer toe
 • Ligging: Neerven (N) hijzelf (O) 's heeren strate (Z) Jan Van den Wijngaerde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-092 |

F° 24 v° - Inslag bij zijn huis op Neerven 'waeraff sijn huys onderpand is van sijn andere goederen...'

 • Eigenaar: Henrick Valckmans
  Vorige eigenaar: Jan De Cock
 • Beschrijving goed: Inslag bij zijn huis op Neerven 'waeraff sijn huys onderpand is van sijn andere goederen...'
 • Ligging: (N) hijzelf (O) 's heeren strate (Z) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-093 |

F° 24 v° - een beemdeken geheten Steenbacker en land

 • Eigenaar: de erfg.Henrick Verbuyten
  Vorige eigenaar: Henrick Schelkens
 • Beschrijving goed: een beemdeken geheten Steenbacker en land groot 3 L
 • Ligging: Hencxtbroeck (O) zijzelf (Z) Geert Verkaert (W) Margriet Peeter Verbuyten
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-094 |

F° 25 r - een inslag voor hun huis buyten heur h.........?? van de grachten???

 • Eigenaar: de erfg.Henrick Verbuyten
  Vorige eigenaar: Jan Haest
 • Beschrijving goed: een inslag voor hun huis buyten heur h.........?? van de grachten??? groot 10 R
 • Ligging: (N) 's heeren strate (Z) zijzelf (W) zijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-095 |

F° 25 r - huyse, hove

 • Eigenaar: de erfg.Henrick Verbuyten
  Vorige eigenaar: Geerts kinderen Van den Heestere
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 10 B
 • Ligging: Sneppel in de berenstrate (N) de berenstrate (Z) de erfg. Henricx Goorijs en Wouter Stevens (W) de erfg. Margriet Peeters Verbuyten
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-096 |

F° 25 v° - stede waarvan de erfg. Hendrik Van der Buyten de wederhelf bezitten

 • Eigenaar: Matthijs De Coninck, dan Buijen Matthijs Huvelmansd sone daarna Mathijs Jan Cleijs
  Vorige eigenaar: Geerts kinderen Van den Heester
 • Beschrijving goed: stede waarvan de erfg. Hendrik Van der Buyten de wederhelf bezitten groot 3 B
 • Ligging: Sneppel in de berenstrate (O) onder Brecht (Z) hijzelf (W) de erfg. Margriet Peeters Verbuyten

| CB1-097 |

F° 25 v° - inslag aan de cruyshovele

 • Eigenaar: Aernout Van Ostaeyen de jonge, dan Cornelis Bernaerts Van Bavele
  Vorige eigenaar: Aernout Van der Herstraten
 • Beschrijving goed: inslag aan de cruyshovele
 • Ligging: Popendonk (N) 's heeren vroente (O) Agneese Van Bavele (W) Willem Van Staeyen erfg.
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-098 |

F° 26 r - heide

 • Eigenaar: Matheus Thijs De Cuyper, dan Peeter Willem Bode
  Vorige eigenaar: Henric Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: heide groot 2 1/2 B
 • Ligging: op de Brand (N) Margriet Conincx kinderen (O) de Vlaminckstrate (Z) Aert der Weeuwen kinderen (W) de Haenrijt en Jan Van de Cloot
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-099 |

F° 26 r - land genaamd de lange acker

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper de jonge, dan Peeter Willem Bode
  Vorige eigenaar: Henric Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: land genaamd de lange acker groot 1/2 V
 • Ligging: Terbeek (N) Margriet Conincx kinderen (O) Peeter Mertens aen ''t Hesschot
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-100 |

F° 26 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Cathelijn Cornelis Laets dochtere, dan Cornelis Hendricx Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Jan De Hout (?)
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 6 L
 • Ligging: Sneppel in de berenstrate in 't hencxbroeck (N) Cornelis Vermunten (O) de straat (Z) Hendrik Van Staeyen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-101 |

F° 27 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Van Elsacker, dan Joos Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Peeter Hendrick Peeters
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (N) het heylaer (O) het heylaer (W) het heylaer
 • Folio in oud cijnsboek: F° 46

| CB1-102 |

F° 27 r - Dezelfde goederen als voor

 • Eigenaar: Jan Van Elsacker, dan Joos Van Elsacker
 • Beschrijving goed: Dezelfde goederen als voor

| CB1-103 |

F° 28 r - stuk land geheten d’Ast

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'ouwe, dan Elijsabeth wed. Sijmon Rombouts
  Vorige eigenaar: Lijnken Beelen
 • Beschrijving goed: stuk land geheten d’Ast groot 6 1/2 L
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Merck Nout Peeter Nouts (W) Merck Nout Peeter Nouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-104 |

F° 28 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'ouwe, dan Jan Bernaert Nouts sone daarna de erfg. Jans de Vison
  Vorige eigenaar: Lijnken Beelen
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren vroente aen den steenhoven (Z) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-105 |

F° 28 v° - inslag voor zijn huis en zijn andere stede

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'ouwe, dan de erfg. Jan De Vison
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis en zijn andere stede groot 3 L
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren vroente en de strate (O) zijn kinderen (Z) hijzelf (W) hijzelf

| CB1-106 |

F° 28 v° - een heiblok geheten den Heesterman

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'ouwe, dan de erfg. Jan De Vison
  Vorige eigenaar: Lijnken Beelen
 • Beschrijving goed: een heiblok geheten den Heesterman groot 2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Mertens (O) Peeter der Weeuwen (Z) 's heeren vroente (W) Jan Leys
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-107 |

F° 29 r - beemd in ’t Molenbroeck

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'ouwe, dan Peter Pauwel Gheens
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Jans dochtere van Vorsele
 • Beschrijving goed: beemd in ’t Molenbroeck groot 1/2 B
 • Ligging: (N) de Larijen beemd (O) Cathelijn Bromans en Henric Van Aerde geheten den donckbemd (Z) Michiel Totens (W) Lijsbeth Christiaens
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-108 |

F° 29 r - inslag met huis ‘gelegen aen de thientschuere’

 • Eigenaar: Bernaert Jan Wouter Stevens, dan het klooster van Sint Bernaerts op ’t Schelt
 • Beschrijving goed: inslag met huis ‘gelegen aen de thientschuere’
 • Ligging: (O) Thonys Thonys Bode leengoederen (Z) 's heeren strate (W) Heilig Geest huis van Loenhout
 • Folio in oud cijnsboek: F° 80

| CB1-109 |

F° 29 v° - inslag gelegen aan den dijck en heide

 • Eigenaar: de erfg.Aert der Weeuwen
  Vorige eigenaar: Jan der Wewen daarvoor Willem Joerdaens
 • Beschrijving goed: inslag gelegen aan den dijck en heide
 • Folio in oud cijnsboek: F° 45

| CB1-110 |

F° 29 v° - inslag met huys en hove in de Palinckstrate, komend met het westeinde aan de hoeve van de heer en aan ’t veken

 • Eigenaar: Lijsbeth Wouters De Bie huysvrouw, dan Frans Marselijs daarna Peter van Elsackere daarna Jan van Vorspoele
  Vorige eigenaar: Jan Van den Cloote
 • Beschrijving goed: inslag met huys en hove in de Palinckstrate, komend met het westeinde aan de hoeve van de heer en aan ’t veken

| CB1-111 |

F° 30 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Brants, dan Jan der Wewen daarna Lodewijck Lezens
  Vorige eigenaar: Wouter Brants
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3/4 B
 • Ligging: Sneppel bij Hoenre
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-112 |

F° 30 r (= doorgehaald) - een block aan de Goor Rijt

 • Eigenaar: Henric Leemans
  Vorige eigenaar: Gheert Peeters van der Buijten daarvoor Willem en Lijnken Beelen en daarvoor Bouden van der Meeren
 • Beschrijving goed: een block aan de Goor Rijt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-113 |

F° 30 v° - heide in de Haenrijt

 • Eigenaar: Jan der Wewen, dan Lodewijck Lesens en de erfg. Aert der Weeuwen
  Vorige eigenaar: Willem Joerdaens
 • Beschrijving goed: heide in de Haenrijt
 • Ligging: op de Brand (N) Peeter Willem Boots erfg. (O) Lodewijck Lesens (Z) Jan Wouter Wouter Laets (W) Anthonis Ments
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-114 |

F° 30 v° - een beemd geheten de Blaect en een hove

 • Eigenaar: Wouter Jan Wouter Stevens, dan Jan Van Dietfort daarna Quinten Walravens
  Vorige eigenaar: Peeter Henric sBeren sone
 • Beschrijving goed: een beemd geheten de Blaect en een hove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-115 |

F° 31 r - den ouden en den grooten block 10 muddekens zaadland groot. Twee hoefkens den ouden bogaert en het raephoefken en de vs beemd met huysken en toebehoorten

 • Eigenaar: Wouter Jan Wouter Stevens, dan Jan Van Dietfort daarna Quinten Walravens
 • Beschrijving goed: den ouden en den grooten block 10 muddekens zaadland groot. Twee hoefkens den ouden bogaert en het raephoefken en de vs beemd met huysken en toebehoorten groot 9 B
 • Ligging: (N) Henrick Verbuyten en Peeter Hovelmans (O) 's heeren strate (W) het cleyn beeksken

| CB1-116 |

F° 31 r - goederen die voortijden van Wout Boudens en Michiel zijn broers waren, en heide die van Willem Jordaens was

 • Eigenaar: Bouwen Chiels, dan Joos Van Elsacker en Dielis Wackers daarna Jan Van Elsacker met Jan Van Staeyen
 • Beschrijving goed: goederen die voortijden van Wout Boudens en Michiel zijn broers waren, en heide die van Willem Jordaens was
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-117 |

F° 31 v° - een eusele en stuk land achter de kerk

 • Eigenaar: Goorijs Vranck Marcelis sone, dan Franchois Marcelijs daarna Jan Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Laureys Van Nedervenne
 • Beschrijving goed: een eusele en stuk land achter de kerk groot 6 L
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) de kerkenblok en Jasper Van den Dorp (Z) de strate bij Jan Van den Wijngaerde (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-118 |

F° 31 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Claes Jan Heylen, dan Claeus Thoen Thijs Diercx daarna Hendrick Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Thijs Larijen
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Leys Rombouts (O) Peeter Cuypers (Z) Merc Nouts (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-119 |

F° 32 r - dezelfde goederen als voor

 • Eigenaar: Claes Jan Heylen, dan Heyndrick Bernaert Nouts en Matthijs Claes Heylen
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor

| CB1-120 |

F° 32 r - huyse, hove, land en weyde

 • Eigenaar: Kathelijn Jans Van Aerd dochtere met haar kinderen, dan Jan Claes Van Dale
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: huyse, hove, land en weyde groot 1 B
 • Ligging: Huffel aen 't Oosteneynd (O) Laureys Van Aerd (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-121 |

F° 32 v° - den schoot

 • Eigenaar: Jan Wout Diericx, dan Lenaert Wouter Diericx daarna Wouter Lenaert Diericx
  Vorige eigenaar: Dierick Van den Bogaerde daarvoor Bouden Tienmans
 • Beschrijving goed: den schoot
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-122 |

F° 32 v° - een inslag

 • Eigenaar: Cornelis Aerts der Wewen sone, dan Pauwels der Weeuwen
  Vorige eigenaar: Jan Jans sone Van Lare
 • Beschrijving goed: een inslag groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Geert Van den Steene (O) Gheert Van Elsacker (Z) 's heeren strate (W) klooster van Sint Michiel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-123 |

F° 33 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Cornelis Aerts der Wewen sone
  Vorige eigenaar: Jan Janssen Van Lare
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: Sneppel aen ’t heylaer (N) 's heeren strate (O) Peeter Hovelmans (Z) het klooster van Sint Michiel (W) het heylaer
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-124 |

F° 33 r - dezelfde goederen als voor, en een inslag waar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Cornelis Aerts der Wewen sone
  Vorige eigenaar: Jan Janssen Van Lare
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor, en een inslag waar zijn huis op staat
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-125 |

F° 33 v° - den duvenscoote op Popendonck in ’t Schouwbos

 • Eigenaar: Cornelis Van den Broeck en Peeter Nouts, dan Adriaen en Joos van Elsackere daarna Adriaen … daarna erfgenamen Bernaert van den Broecke en Jan Janzen
  Vorige eigenaar: Wouter De Bie
 • Beschrijving goed: den duvenscoote op Popendonck in ’t Schouwbos
 • Ligging: Popendonck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-126 |

F° 33 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter der Weeuwen, dan Gielis Thonis Simons daarna Jan Gabriels Michielssen en Cornelis Jan Mercx
  Vorige eigenaar: Gielis Laryen
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: Sneppel tegenover Jans stede Van den Ast (N) Geert Roovaerts (Z) 's heeren vroente (W) Peeter Cuypers
 • Folio in oud cijnsboek: F° 50

| CB1-127 |

F° 34 r - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: Geert Roovaerts, dan Lucas Willem Luycx daarna Jan Cornelis Mercx
  Vorige eigenaar: Cornelis Van Bavele
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 1 V
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Cuypers (O) Peeter Cuypers (Z) 's heeren strate (W) Peeter Cools
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-128 |

F° 34 r - Land geheten den bolcacker

 • Eigenaar: De huisvrouw van Huybrecht Verhaert, dan Willem Nouts, Hendrick Van Elsacker cum suis en Willem Van Bogaerde
  Vorige eigenaar: Bouden Taeymans
 • Beschrijving goed: Land geheten den bolcacker groot 5 L
 • Ligging: (W) Jan Luycx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-129 |

F° 34 v° - een beemd geheten den schoot

 • Eigenaar: Jan Pauwels, dan Willem Symons daarna Geert Laureijs Scoemakers daarna Laureys Scoemakers daarna Jan Peeter Nijs
  Vorige eigenaar: Bouwen Taeymans
 • Beschrijving goed: een beemd geheten den schoot
 • Ligging: (N) Lauwer Costers (O) Peeter Verbuyten (Z) Heyn Goossens (W) Heyn Goossens
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-130 |

F° 34 v° - land

 • Eigenaar: Lenaert Couwenbergh, dan Willem Van den Bogaerde daarna Peeter Bernaert Stevens
  Vorige eigenaar: Bouwen Taeymans
 • Beschrijving goed: land groot 1 L
 • Ligging: (O) Heyn Goossens (W) Margriet Mercx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-131 |

F° 35 r - een heyblock geheten ????? Block

 • Eigenaar: Peeter Hovelmans, dan Jan Peeter Hovelmans en kinderen Heyndrick Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Henric Hovelmans
 • Beschrijving goed: een heyblock geheten ????? Block groot 2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis der Weeuwen (O) Henric Van Staeyen (Z) kinderen Henric Verbuyten (W) aen 't beexken aen den Tommelbergh
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-132 |

F° 35 r - zelfde als voor

 • Eigenaar: Peeter Hovelmans, dan Jan Peeter Hovelmans en kinderen Heyndrick van Elsacker
 • Beschrijving goed: zelfde als voor

| CB1-133 |

F° 35 r - zelfde als voor en zijn andere goederen

 • Eigenaar: Peeter Hovelmans, dan Jan Peeter Hovelmans en kinderen Heyndrick van Elsacker
 • Beschrijving goed: zelfde als voor en zijn andere goederen

| CB1-134 |

F° 35 v° - land en beemd geheten ’t Hencxtbroeck

 • Eigenaar: Merck Nout Peeter Nouts, dan Peter Hovelmans daarna Bernaert Nouts en Geraert Vorsselmans daarna Willem Willemssen en Nout Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Henric Hovelmans
 • Beschrijving goed: land en beemd geheten ’t Hencxtbroeck groot 3 B
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Stevens (O) 's heeren strate (Z) Henric Van Staeyen (W) aen 't beecxen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 59

| CB1-135 |

F° 35 v° - dezelfde als voor

 • Eigenaar: Merck Nout Peeter Nouts, dan Peter Hovelmans daarna Bernaert Nouts en Geraert Vorsselmans daarna Willem Willemssen en Nout Bernaerts
 • Beschrijving goed: dezelfde als voor

| CB1-136 |

F° 36 r - heide

 • Eigenaar: Geert Verkaert, dan Willem Vermeeren alias Puts
  Vorige eigenaar: Henric Hovelmans
 • Beschrijving goed: heide groot 1 B
 • Ligging: Sneppel op Hoenderen (N) aan de moeren (O) aan de moeren (Z) 's heeren vroente (W) Peeter Nouts Peeter Nouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-137 |

F° 36 r - Land en beemd groot 8 L en 4 L in ’t Hencxtbroeck, komend rondom aan Henrick Verbuyten erve

 • Eigenaar: Geert Verkaert, dan de erfg. Geert Vercaert
  Vorige eigenaar: Henric Hovelmans
 • Beschrijving goed: Land en beemd groot 8 L en 4 L in ’t Hencxtbroeck, komend rondom aan Henrick Verbuyten erve
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-138 |

F° 36 r - zelfde als voor

 • Eigenaar: Geert Verkaert, dan de erfg. Geert Vercaert
 • Beschrijving goed: zelfde als voor

| CB1-139 |

F° 36 v° - een hove gelegen bij het holsackerveken bij den cogenbeemd

 • Eigenaar: Jan Bode, dan Wouter Van den Broecke daarna Jan Cornelis Janssens
  Vorige eigenaar: Geert Alijten sone
 • Beschrijving goed: een hove gelegen bij het holsackerveken bij den cogenbeemd
 • Ligging: (N) een heyvelt (O) Peeter Dirven (W) de cogenbeemd
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-140 |

F° 36 v° - de holsdongelen gelegen naast Bouwen Thijs peertsbemd

 • Eigenaar: Lenaert Bode
  Vorige eigenaar: Jan van Bavele en Cornelis Bode daarvoor Alijt tsRouvens (?) Goossen Knodders wijf, en daarvoor Janne Meeus
 • Beschrijving goed: de holsdongelen gelegen naast Bouwen Thijs peertsbemd

| CB1-141 |

F° 37 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde, dan hof ten wijngaerde
  Vorige eigenaar: Margriet Van der Braken
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-142 |

F° 37 r - straat voor zijn veken bij zijn huis

 • Eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: straat voor zijn veken bij zijn huis

| CB1-143 |

F° 37 r - huis en hof

 • Eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde
  Vorige eigenaar: Gielis Dreyselaeren
 • Beschrijving goed: huis en hof

| CB1-144 |

F° 37 v° - de wijdenhove

 • Eigenaar: Adriaan De Coninck, dan Peeter Van Aerde
 • Beschrijving goed: de wijdenhove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 52

| CB1-145 |

F° 37 v° - land op de Brant met het zuideinde aan Wouter Bien.. ??? Brant

 • Eigenaar: Michiel Jan Meeus en Jan Loycx kinderen, dan Adriaen Scelkens daarna Melchijoer Tabbaert
  Vorige eigenaar: Hendrick Meeus
 • Beschrijving goed: land op de Brant met het zuideinde aan Wouter Bien.. ??? Brant groot 7 1/2 B
 • Ligging: op de Brand
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-146 |

F° 38 r - land op de Donk, aan het westeinde van den hoogen bos naast Henric Goossens beemd

 • Eigenaar: Jan Peeter Cleys, dan Adriaan Van Ekele daarna Heyndrick Van Aken daarna Jan De Bie en Lenaert Hovelmans
  Vorige eigenaar: Herman Van der Vloet en Wouter Snels daarvoor Willem van den Putcuijpen
 • Beschrijving goed: land op de Donk, aan het westeinde van den hoogen bos naast Henric Goossens beemd groot 1 B
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-147 |

F° 38 r - een eussele

 • Eigenaar: De kinderen Henrick Goossens, dan de erfg. Jan Praeyens en Cornelis Jan Keeselmans
  Vorige eigenaar: Jan Haest
 • Beschrijving goed: een eussele groot 1 R
 • Ligging: De Donk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-148 |

F° 38 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Lijsbeth Jans dochtere Van den Bogaerde, dan Peter van Aerde
  Vorige eigenaar: daer woonde Kathelijne Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-149 |

F° 38 v° - land dat men heet ’t Boender op Terbeek in ’t akker

 • Eigenaar: Lijsbeth Jans dochtere Van den Bogaerde, dan Peeter Van Aerde
 • Beschrijving goed: land dat men heet ’t Boender op Terbeek in ’t akker

| CB1-150 |

F° 38 v° - inslag bij zijn huis, en een inslag bij zijn messie op Terbeek naast Rombout Jan Geerts stede

 • Eigenaar: Lenaert Bode
  Vorige eigenaar: Cornelis Bode
 • Beschrijving goed: inslag bij zijn huis, en een inslag bij zijn messie op Terbeek naast Rombout Jan Geerts stede
 • Folio in oud cijnsboek: F° 53

| CB1-151 |

F° 39 r - hove ten Hulsacker

 • Eigenaar: Claes Van den Aerde, dan de weduwe Cornelis Claeus Janssen
  Vorige eigenaar: Jan van den Aerde
 • Beschrijving goed: hove ten Hulsacker
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-152 |

F° 39 r - de ast

 • Eigenaar: Nout Peeter Nouts met zijnen medeplegeren, dan Adriaan Cornelis Diels, Heyndrick Bernaert Nouts, Peeter Pauwels Geens en Cornelis De Cuijpere
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Ast
 • Beschrijving goed: de ast
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-153 |

F° 39 v° - de ast

 • Eigenaar: Peeter Jan Peeter Nouts, dan Jan Hendrick Hovelmans, Cornelis De Cuypere en de kinderen Aernout De Cuijpere
  Vorige eigenaar: Jan Van Mechelen daarvoor Jan van der Ast
 • Beschrijving goed: de ast
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-154 |

F° 39 v° - helft van de Larijen beemd in ’t molenbroeck

 • Eigenaar: Jan Van Aerde
  Vorige eigenaar: Jan Oenolfs Geertsone
 • Beschrijving goed: helft van de Larijen beemd in ’t molenbroeck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-155 |

F° 39 v° - de grote dries

 • Eigenaar: Adriaan De Coninck, dan Peter van Aerde
  Vorige eigenaar: Heijn Bode daarvoor Cornelis de Lathouwer en daarvoor Cornelis Bode
 • Beschrijving goed: de grote dries
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-156 |

F° 40 r - bogaerd hove gelegen bij Jan Van de Cloot stede

 • Eigenaar: Thomas Van Heester, dan meester Heijndrick van Meere
  Vorige eigenaar: Jan Heijmericx daarvoor Goossen de Cock
 • Beschrijving goed: bogaerd hove gelegen bij Jan Van de Cloot stede
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-157 |

F° 40 r - van den Widenhove gelegen naast de Dorent bij het holsacker veken

 • Eigenaar: Jan Bode met zijnen ..... plegeren van den Widenhove gelegen naast de Dorent bij het holsacker veken, dan Wouter van den Broecke daarna Jan Cornelis Janssens
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Jan Henric dochtere Van Gammele
 • Beschrijving goed: van den Widenhove gelegen naast de Dorent bij het holsacker veken
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-158 |

F° 40 v° - het goed ter Heyden, land gelegen naast Wouter Snels eussele

 • Eigenaar: Jan Brans, dan Cornelis Voerspoel daarna Peter Jan Verhaert
  Vorige eigenaar: Wouter Bromans , daarna Cornelis Van Bavel
 • Beschrijving goed: het goed ter Heyden, land gelegen naast Wouter Snels eussele
 • Ligging: Huffel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-159 |

F° 40 v° - huis en hof

 • Eigenaar: de erfg.Wouter Diericx en Peeter Van den Bogaerd, dan Cornelis Pauwels Geens
  Vorige eigenaar: Willem Taeymans , daarna Lijsbeth Taeymans
 • Beschrijving goed: huis en hof
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-160 |

F° 40 v° - Knodders goederen ‘die daerop gecocht waren'

 • Eigenaar: de erfg.Wouter Diericx en Peeter Van den Bogaerd, dan Cornelis Pauwels Geens
 • Beschrijving goed: Knodders goederen ‘die daerop gecocht waren'

| CB1-161 |

F° 41 r - Inslag bij zijn huis

 • Eigenaar: Claus Aerts der Wewen sone, dan Cornelis De Smit daarna Geert Loomans en Hendrick Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Goossem Lemmens daarvoor Jan Hegge en daarvoor Jan Laureijs
 • Beschrijving goed: Inslag bij zijn huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-162 |

F° 41 r - een eussel geheten den Widenhof ten Aerde aen Hulsacker veken

 • Eigenaar: Cornelis Van den Broeck, dan Jan Cornelis Janzen
  Vorige eigenaar: Henric Van Ossenbergh
 • Beschrijving goed: een eussel geheten den Widenhof ten Aerde aen Hulsacker veken
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-163 |

F° 41 v° - de Mosvoirt goederen

 • Eigenaar: Lenaert Bode en Jan Herstraten, dan Peeter Cloetmansd en Peter Wuijts (?) daarna Jan Tijs Toens daarna Joos Beijtels
  Vorige eigenaar: Peeter en Goris Brants daarvoor Cornelis Bode
 • Beschrijving goed: de Mosvoirt goederen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-164 |

F° 41 v° - dezelfde Mosvoirt goederen

 • Eigenaar: Nout Peeter Nouts met zijnen .... plegeren ??, dan Jan Geerts Van Elsacker en kinderen Nout Peeter Nouts
  Vorige eigenaar: Joes Peter Lemmens daarvoor Rombouts Jan Gheerts
 • Beschrijving goed: dezelfde Mosvoirt goederen
 • Ligging: Sneppel aan Cornelis Bode erve en de Keveler strate

| CB1-165 |

F° 42 r - een inslag op Neerven voor haar huis, en een inslag aan scepers dijck

 • Eigenaar: Wed. Christiaen Reyns, dan Jan Giels daarna Cornelis Jan Loijcx
  Vorige eigenaar: Goossem Lemmens daarvoor Nout Claes sCuijpers en daarvoor Mathheus de Cuijper
 • Beschrijving goed: een inslag op Neerven voor haar huis, en een inslag aan scepers dijck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 57

| CB1-166 |

F° 42 r - een beemd in ’t molenbroeck

 • Eigenaar: Geertruyt Wiericx van Antwerpen, dan juffrouw Catharina Van der Noot
  Vorige eigenaar: Goerijs Pauwels daarvoor t gasthuis van Antwerpen
 • Beschrijving goed: een beemd in ’t molenbroeck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-167 |

F° 42 v° - beemd in ’t molenbroeck bij de larijen beemd en bij Peeter Cuyps erve

 • Eigenaar: Jan Rombouts van der Wijmeren, dan Margriet Nout Geerts daarna Peeter Pauwels Geens
  Vorige eigenaar: Bouwen Van der Buyten en Jan Claes de Snijdere
 • Beschrijving goed: beemd in ’t molenbroeck bij de larijen beemd en bij Peeter Cuyps erve
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-168 |

F° 42 v° - een heyblock gelegen onder de cruyshovele

 • Eigenaar: Cornelis Van den Broecke en de wed. Christiaen Reyns, dan Peeter Christiaen Reyns daarna (Jan Janzen en doorgehaald) Joris Christiaens
  Vorige eigenaar: Geeraert Van Popendock
 • Beschrijving goed: een heyblock gelegen onder de cruyshovele
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-169 |

F° 43 r - meren en grond die Gielis Van den Wijngaerde verkregen had van Hendric Bollaerde, Willem De Knovel (?) en Jan De Coninck

 • Eigenaar: Jan Van den Wijngaerde Bouwens sone
 • Beschrijving goed: meren en grond die Gielis Van den Wijngaerde verkregen had van Hendric Bollaerde, Willem De Knovel (?) en Jan De Coninck

| CB1-170 |

F° 43 r - meren en erven. De heer van Loenhout bezit het wederdeel dat voordien van Jan Van Houtert was.

 • Eigenaar: Jan Van den Wijngaerde
  Vorige eigenaar: Aert van Zigtaert (?), Boudens Prijspot en Willem Weers
 • Beschrijving goed: meren en erven. De heer van Loenhout bezit het wederdeel dat voordien van Jan Van Houtert was. groot 7 B
 • Ligging: in de meeren op de Vossingers

| CB1-171 |

F° 43 r - een eussel en land in ’t Hencxtbroeck

 • Eigenaar: Hendrick Hovelmans, dan Peeter Henrijck Huevelmans daarna Willem Willemssone, Heijndrick Goris en Aernout Bernaerts
 • Beschrijving goed: een eussel en land in ’t Hencxtbroeck

| CB1-172 |

F° 43 v° - een heyblok binnen de goederen van Jan Van de Rijt, een beemd erbij

 • Eigenaar: Henric Goerijs
  Vorige eigenaar: Nout De Beer daarvoor Henrick de Beer
 • Beschrijving goed: een heyblok binnen de goederen van Jan Van de Rijt, een beemd erbij groot 3 L
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-173 |

F° 43 v° - een inslag gelegen voor Dijckmans goed

 • Eigenaar: Jan Michiel Bouwens, dan Cornelis Giel Baeyens daarna Cornelis Ghiels
  Vorige eigenaar: Jan Reyns
 • Beschrijving goed: een inslag gelegen voor Dijckmans goed groot 1/2 B
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-174 |

F° 44 r - huyse en hove

 • Eigenaar: Margriet Peeter Nouts met haar kinderen, dan Peeter Pauwels Gheens
  Vorige eigenaar: Adriaan Verbraken
 • Beschrijving goed: huyse en hove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-175 |

F° 44 r - huyse en hove

 • Eigenaar: Jan Pauwels Kesselmans, dan Cornelis Peeter Pauwels Kesselmans
  Vorige eigenaar: Henrick tScoesutter
 • Beschrijving goed: huyse en hove groot 1 B
 • Ligging: Hecht (O) Peeter Van den Bogaerde (Z) Peeter Van den Bogaerde (W) Stapelheyde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-176 |

F° 44 v° - een heyblock

 • Eigenaar: Peeter Lenaerts mulder tot Hoogstraten,, dan Jan Cornelis Nijs van Hoogstraten, daarna Melchior Tabbaert
 • Beschrijving goed: een heyblock
 • Ligging: (N) Jan Machiels Jan Meeus (O) de Vlaminckstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-177 |

F° 44 v° - een inslag op Sneppel aan de oude steenhoven aan ’t hoendermoer

 • Eigenaar: Jan Brants, dan Jan Aerts der Wewen daarna Lodewijck Lesens
 • Beschrijving goed: een inslag op Sneppel aan de oude steenhoven aan ’t hoendermoer
 • Ligging: (O) 's heeren strate (Z) Faes Nout Faes (W) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 62

| CB1-178 |

F° 45 r - een heyblock

 • Eigenaar: Jan Roovaerts D'oude, dan Cornelis Verboven
  Vorige eigenaar: Peeter Nout Jan Gheerts daarvoor Jan van der Vloeet
 • Beschrijving goed: een heyblock groot 2 B
 • Ligging: Vossingers (N) 's heeren strate (O) Adriaan Van Aken (Z) Geert Van Elsacker (W) de kinderen Merck Diels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 61

| CB1-179 |

F° 45 r - land

 • Eigenaar: Peeter Hovelmans, dan Heyndrick Van Elsacker kinderen, Jan Hovelmans, Catharina Hovelmans kinderen
  Vorige eigenaar: Rombout Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: land groot 2 L
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Van de Cloot (O) hijzelf (W) Jan Merck Loycx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-180 |

F° 45 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Hovelmans, dan Jan Heyndrick Hovelmans
  Vorige eigenaar: Rombout De Coninck
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 2 1/2 L
 • Ligging: Neerven (N) Cornelis Jan Loycx (O) hijzelf (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 56

| CB1-181 |

F° 45 v° - een inslag waar zijn huis op staat en een inslag waar zijn wagenhuis op staat

 • Eigenaar: Jan Hovelmans, dan Jan Hendrick Hovelmans
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis op staat en een inslag waar zijn wagenhuis op staat

| CB1-182 |

F° 46 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Luijc Nout Luycx, dan Cornelis Voerspoel daarna Margriete weduwe Peeter Hovelmans
  Vorige eigenaar: Laureys Cleys Costers
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 L
 • Ligging: Huffel (N) Peeter Nouts (O) Cornelis Pauwels en Cornelis Van Elsacker (Z) de Palinckstrate (W) Peeter Nouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 54

| CB1-183 |

F° 46 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Ghijsbrecht Van den Bruynenberghe, dan Cornelis Cornelis Lenaerts
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Hendrick Jan Heyns (W) Jan Peeter Wouters Van de Cloot

| CB1-184 |

F° 46 v° - een stede

 • Eigenaar: Cornelis Jan Geerts, dan dezelfde Cornelis Lenaerts
 • Beschrijving goed: een stede groot 1/2 L
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Ghijsbrecht Van den Bruynenberghe (W) Ghijsbrecht Van den Bruynenberghe

| CB1-185 |

F° 46 v° - een inslag waar zijn huis op staat, hof en land

 • Eigenaar: Jan Van Bavele, dan Peeter Goris, Lambrecht Van Bavele en de erfg. Nijs Van Bavele
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis op staat, hof en land groot 1 1/2 B
 • Ligging: Popendonk (N) de heer van Loenhout (O) 's heeren strate (Z) Lambrecht Bromans (W) zijn lenen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-186 |

F° 47 r - zijn stede

 • Eigenaar: Peeter De Hase, dan Merten Peeter Thijs Hasen
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: zijn stede groot 2 L
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) Gielis Thoens (Z) Jan Hasen (W) Jan Hasen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 51

| CB1-187 |

F° 47 r - inslag aan zijn stede

 • Eigenaar: Cornelis Van Staeyen, dan Jan Cornelis Claes Jans
  Vorige eigenaar: Cornelis Van der Achter
 • Beschrijving goed: inslag aan zijn stede
 • Ligging: Popendonk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 47

| CB1-188 |

F° 47 v° - een inslag waar zijn schuur op staat

 • Eigenaar: Anthonis Heyn Peeter Bromans, dan Cornelis Gheert Gheerts van Elsacker
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn schuur op staat
 • Ligging: (N) de gemeyne heyde (O) Jan Van Lare (Z) hijzelf

| CB1-189 |

F° 47 v° - een inslag

 • Eigenaar: Kathelijne Wouter Bromans dochtere, dan Aernout Van Ostaeyen
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: Popendonk (O) zijzelf (Z) Nout Van Ostaeyen (W) 's heeren strate en haar huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 82

| CB1-190 |

F° 47 v° - inslag waar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Denijs Heyn Peeters, dan Jan Peeter Van Bavele
 • Beschrijving goed: inslag waar zijn huis op staat
 • Ligging: (N) Jan Van Elsacker (O) Geert Van Elsacker (W) 't gemeyn laer

| CB1-191 |

F° 48 r - een inslag voor zijn huis en erven

 • Eigenaar: Henric Bode, dan ... Jans Van Bavele
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn huis en erven
 • Ligging: Terbeek (N) zijn andere erve voor zijn messe op zijn schuur (Z) zijn eussele (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 83

| CB1-192 |

F° 48 r - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Jan Diel Larijen, dan Joos Peeter Joos daarna Henric Van Riele
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) hijzelf (Z) zijn huis (W) 's heeren strate

| CB1-193 |

F° 48 v° - inslag

 • Eigenaar: Jan Diel Larijen, dan Henric Van Riele
 • Beschrijving goed: inslag
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) zijn huis en andere erve

| CB1-194 |

F° 48 v° - een inslag op Stapelhey op ’t Hecht

 • Eigenaar: Bernaert Jan Wouter Stevens, dan Bouwen Huybrecht Verhaert daarna Anthonis Lippens
 • Beschrijving goed: een inslag op Stapelhey op ’t Hecht
 • Ligging: (N) de water... achter Mark Jan Marcx huys (O) Goevaert van Brecht lenen (Z) 's heeren vroente (W) 's heeren vroente
 • Folio in oud cijnsboek: F° 83

| CB1-195 |

F° 49 r - een inslag voor zijn messie?? alzo verre als sijn nieuw huys met de zijen druppen mach...

 • Eigenaar: Peeter Jan Kesselmans
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn messie?? alzo verre als sijn nieuw huys met de zijen druppen mach...
 • Ligging: Hecht

| CB1-196 |

F° 49 r - een inslag

 • Eigenaar: Marck Jan Marcx, dan Jacob Marcx
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: Neerven (N) 's heeren strate (O) Jacobs zijn zoons huis en erve (Z) den waterlaet tussen Bernaert Jan Wouter Stevens erve (W) 's heeren strate

| CB1-197 |

F° 49 v° - een inslag aan zijn dore??? voor zijn huis waar zijn zijen druppen

 • Eigenaar: Jan De Werdt, dan Peter Heen Peeters daarna Aert Jans Verhaert
 • Beschrijving goed: een inslag aan zijn dore??? voor zijn huis waar zijn zijen druppen
 • Ligging: Huffel (N) Henric Meeus messe (O) zijn huis (Z) het veken bij Jan Druysen (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 84

| CB1-198 |

F° 49 v° - een inslag waar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Henrick Hovelmans en Marie zijn huisvrouw, dan Peeter Jan Snellen daarna Cornelis Machiels Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Heijn Cleijs daarvoor Lambrecht Smet
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis op staat groot 1 L
 • Ligging: op den Huffel aan ’t Oosteynde (N) het Heyken (Z) 's heeren strate (W) aent cleyn straetken als men ten huffelaer heykenwaerts gaet
 • Folio in oud cijnsboek: F° 46

| CB1-199 |

F° 50 r - een heyvelt genaamd den Buselman

 • Eigenaar: Peeter Bode, dan Peeter Willem Bode daarna Jan Praeijens
  Vorige eigenaar: Herman Van der Vloet
 • Beschrijving goed: een heyvelt genaamd den Buselman groot 2 B
 • Ligging: de Vossingers bij de meeren (O) de Vlaminckstrate (Z) 's heeren vroente (W) naar de zuyen Aerdt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 58

| CB1-200 |

F° 50 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter Jan Peeter Nouts, dan Heynrick Lodders ?? daarna Peeter Joos daarna Joos Peeter Joos
  Vorige eigenaar: Laureys Van Nedervenne
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 L
 • Ligging: Huffel (N) Meester Peeter Voorspoele (O) de jonge Lenaert Smeets (Z) 's heeren strate (W) de Coestrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-201 |

F° 50 v° - dezelfde stede als voor

 • Eigenaar: Peeter Jan Peeter Nouts, dan Joos Peeter Joos
  Vorige eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: dezelfde stede als voor
 • Folio in oud cijnsboek: F° 55

| CB1-202 |

F° 50 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Margriet Geert Roovaerts dochtere Jan Boots huysvrouw, dan Adriaan Thuen Luycx
  Vorige eigenaar: Peeter Hildernisse
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Ligging: den Huffel aent Oosteynde (N) 's heeren strate (O) Wouter Conincx (Z) Peeter Hasen (W) pastoor van Loenhout
 • Folio in oud cijnsboek: F° 49

| CB1-203 |

F° 51 r - hove geheten ’t goed ter heyden

 • Eigenaar: Cornelis Jan Bode, dan Peeter Van der Buyten daarna Cornelis van der Buijten
 • Beschrijving goed: hove geheten ’t goed ter heyden groot 1 1/2 B
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) pastoor van Loenhout (Z) kinderen Jan Brants (W) Jan Peeter Boots

| CB1-204 |

F° 51 r - een inslag waar zijn brouwhuis op staat voor aen de strate

 • Eigenaar: Cornelis Jan Bode, dan Peeter Verbuyten daarna Cornelis Van der Buyten
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn brouwhuis op staat voor aen de strate
 • Ligging: (N) de strate (Z) zijn andere erve aan zijn schuur (W) zijn andere erve aan zijn schuur

| CB1-205 |

F° 51 r - land in ’t molenbroeck

 • Eigenaar: de erfg. Willem Vermunten, dan Kasus Hoefkens daarna Marije Willem Casus Huefkens dr
  Vorige eigenaar: Laureys Van Nedervenne
 • Beschrijving goed: land in ’t molenbroeck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 48

| CB1-206 |

F° 51 v° - een inslag voor zijn stede met.......?? drinckwater. De eerste cijns verschijnt met Sint Mertensmisse.

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn stede met.......?? drinckwater. De eerste cijns verschijnt met Sint Mertensmisse.
 • Ligging: Herseling
 • Folio in oud cijnsboek: F° 84

| CB1-207 |

F° 51 v° - een inslag bij de breebeke

 • Eigenaar: Cornelis Jan Nijs, dan Dierck Bode (doorgehaald) daarna Adriaan Van Aken
 • Beschrijving goed: een inslag bij de breebeke
 • Ligging: (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) hijzelf

| CB1-208 |

F° 51 v° - een inslag voor zijn goed gelegen achter de Lamey

 • Eigenaar: Matthijs Theeus De Cuyper, dan Meester Geert Van Bergen
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn goed gelegen achter de Lamey
 • Ligging: (N) de Lamey (Z) 's heeren strate (W) 's heeren strate

| CB1-209 |

F° 52 r - zijn huis en inslag gelegen voor des heeren Warande bij de kerk

 • Eigenaar: Peeter Jan Cornelis Van Staeyen
 • Beschrijving goed: zijn huis en inslag gelegen voor des heeren Warande bij de kerk

| CB1-210 |

F° 52 r - 6 of 7 voeten erve om een hove achter zijn huis op te zetten

 • Eigenaar: Peeter Jan Cornelis Van Staeyen
 • Beschrijving goed: 6 of 7 voeten erve om een hove achter zijn huis op te zetten

| CB1-211 |

F° 52 r - een inslag voor zijn doere

 • Eigenaar: Jan Gielis Larijen, dan Hendrick Van Riele
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn doere
 • Ligging: (N) 's heeren strate (Z) hijzelf (W) 's heeren strate streckende neffen zijn vs erve ook ''s heeren strate

| CB1-212 |

F° 52 r - een inslag achter zijn huis wat de gracht placht te zijn van ’t huis en 's heeren Warande

 • Eigenaar: Peeter Jan Cornelis Van Staeyen
 • Beschrijving goed: een inslag achter zijn huis wat de gracht placht te zijn van ’t huis en 's heeren Warande
 • Ligging: (N) 't Warande veken (O) de Warande (Z) de wagen wech

| CB1-213 |

F° 52 v° (= doorgehaald) - inslag achter zijn huis. Actum den 29° januari 1546.

 • Eigenaar: Peeter Jan Cornelis Van Staeyen
 • Beschrijving goed: inslag achter zijn huis. Actum den 29° januari 1546.
 • Ligging: (N) 't Warande veken (O) 's heeren Warande (Z) de wagen wech (W) zijn huis

| CB1-214 |

F° 52 v° (= doorgehaald) - inslag op Sneppel. Actum anno XVc XLVI St. L den X° aprilis.

 • Eigenaar: De persoon van Loenhout
 • Beschrijving goed: inslag op Sneppel. Actum anno XVc XLVI St. L den X° aprilis.
 • Ligging: Sneppel (N) de wagen wech (O) Jan Cleys Rombouts (Z) Cornelis Van de Cloot (W) Jan Dielis Larijen

| CB1-215 |

F° 52 v° - een eussel met waterput. Moet jaarlijks 3 d cijns betalen

 • Eigenaar: Bernaert Wouter Stevens, dan Jan Peeter Nijs
 • Beschrijving goed: een eussel met waterput. Moet jaarlijks 3 d cijns betalen

| CB1-216 |

F° 53 r - een eussel gelegen voor Vekemans stede op Terbeek. Moet jaarlijks met Sint Mertensmisse 16 d betalen.

 • Eigenaar: Cornelis Van den Broecke, dan de erfg. Cornelis Van den Broecke
 • Beschrijving goed: een eussel gelegen voor Vekemans stede op Terbeek. Moet jaarlijks met Sint Mertensmisse 16 d betalen.
 • Ligging: Terbeek (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Cornelis van Bavele (W) hijzelf

| CB1-217 |

Cijnzen onder Popendonk

F° 55 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Van Bavele, dan Peeter Cornelis Goris daarna Lambrecht van Bavele en de erfgenamen Nijs van Bavele
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 4 B
 • Ligging: Popendonk (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Lambrecht Bromans (W) Peeter Christiaen Reyns

| CB1-218 |

F° 55 r - dezelfde stede als voor

 • Eigenaar: Jan Van Bavele, dan Peeter Cornelis Goris daarna Lambrecht van Bavele en de erfgenamen Nijs van Bavele
 • Beschrijving goed: dezelfde stede als voor
 • Ligging: Popendonk

| CB1-219 |

F° 55 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Lambrecht Bromans
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 L
 • Ligging: Popendonk (O) 's heeren strate (Z) Cornelis Van Staeyen

| CB1-220 |

F° 55 v° - een stede

 • Eigenaar: Cornelis Van Staeyen, dan Jan Cornelis Jan Claes Janssens
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: een stede groot 7 L
 • Ligging: Popendonk (N) Lambrecht Bromans (O) 's heeren strate (Z) Jan Van Bavele
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-221 |

F° 55 v° - dezelfde stede als voor

 • Eigenaar: Cornelis Van Staeyen, dan Jan Cornelis Jan Claes Janssens
 • Beschrijving goed: dezelfde stede als voor
 • Ligging: Popendonk

| CB1-222 |

F° 56 r - de oude hove

 • Eigenaar: de erfg.Willem Van Staeyen, dan Wouter Cornelis Van Meere de helft en Jan Verboven de andere helft
  Vorige eigenaar: Jan van Staeijen daarvoor Peeter van der Achter
 • Beschrijving goed: de oude hove
 • Ligging: Popendonk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-223 |

F° 56 r -

 • Eigenaar: De erfg. Willem Van Staeyen, dan Jan Willems Van Staeyen
 • Beschrijving goed:
 • Ligging: Popendonk

| CB1-224 |

F° 56 v° - een stede op Casselbeke

 • Eigenaar: Cornelis Cornelis Jan Nijs, dan Anthonis Cornelis van Aerde daarna Lenaert Mens daarna erfgenamen Geert Meermans
  Vorige eigenaar: Dielis Jan Peeters daarvoor Cornelis Henric Goossens, Cornelis Joos
 • Beschrijving goed: een stede op Casselbeke
 • Ligging: Popendonk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-225 |

F° 56 v° - dezelfde goederen als voor

 • Eigenaar: Cornelis Cornelis Jan Nijs
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor
 • Ligging: Popendonk

| CB1-226 |

F° 57 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Cathelijne Jan Pauwels Kesselmans huisvrouw, dan Willem Van den Bogaerde
  Vorige eigenaar: Cathelijne Sbeckers
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Ligging: Hecht
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-227 |

F° 57 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Jan Peeter Claus, dan Geert de Wege daarna Jan Goossen Lemmens
  Vorige eigenaar: Cornelis Heermans daarvoor Jan Gielis Jans en Belie Henricx Visschers en daarvoor Kathelijne Sbackers
 • Beschrijving goed: huyse, hove
 • Ligging: Hecht
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-228 |

F° 57 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Van Bergen, dan Quirijn Jan Lippens
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 6 L
 • Ligging: Hechtse acker (N) Cornelis Pauwels (O) Willem Lenaert Buyens (Z) Jan Van den Wijngaerd

| CB1-229 |

F° 57 v° - land aan de Dorent

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan de erfg. Geert Meermans cum suis
  Vorige eigenaar: Lijsbeth Gielis Jans
 • Beschrijving goed: land aan de Dorent
 • Folio in oud cijnsboek: F° 63

| CB1-230 |

F° 57 v° -

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan dezelfde goederen als voor
 • Beschrijving goed:

| CB1-231 |

F° 58 r - zijn stede

 • Eigenaar: Willem Jan Peeter Cleys, dan Geert de Wege daarna Jan Gosen Lemmens
  Vorige eigenaar: Gielis Janssone Lijsbetten sone
 • Beschrijving goed: zijn stede

| CB1-232 |

F° 58 r - den Hulsacker gelegen ten Aerde bij Hulsacker

 • Eigenaar: Cornelis Claus Jans sone van den Aerde, dan de wed. Cornelis Claus Janssens
  Vorige eigenaar: Jan Van den Vekene
 • Beschrijving goed: den Hulsacker gelegen ten Aerde bij Hulsacker
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-233 |

F° 58 v° - goederen op den bolcacker

 • Eigenaar: de erfg.Jan Nout Luycx, dan de erfg. Geert Meermans cum suis
  Vorige eigenaar: Jan Roef
 • Beschrijving goed: goederen op den bolcacker

| CB1-234 |

F° 58 v° - een eusel

 • Eigenaar: Peeter Van Ostaeyen de jonge, dan Cornelis Pauwels Geens
  Vorige eigenaar: Dierick Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: een eusel groot 3 L
 • Ligging: Hechtse acker (N) Willem Boeyens (O) Willem Jan, Peeter Cleys (Z) den gemeynen wech (W) de erfg. Jan Dingenen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-235 |

F° 59 r - land geheten Lijschot in D'acker op Neerven

 • Eigenaar: Marie Jan Peeter Cleys dochtere, dan Anthonis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Willem Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: land geheten Lijschot in D'acker op Neerven
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-236 |

F° 59 r - hetzelfde land de Lijschot

 • Eigenaar: Marie Jan Peeter Cleys dochtere
 • Beschrijving goed: hetzelfde land de Lijschot

| CB1-237 |

F° 59 r - het wederdeel van vs land op Neerven in ‘d acker dat men heet de Lijschot bij de Espe

 • Eigenaar: de jonge Willem Van den Bogaerde, dan Willem Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: het wederdeel van vs land op Neerven in ‘d acker dat men heet de Lijschot bij de Espe

| CB1-238 |

F° 59 v° -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-239 |

F° 59 v° -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-240 |

F° 59 v° -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-241 |

F° 60 r -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-242 |

F° 60 r -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-243 |

F° 60 r -

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
 • Beschrijving goed:

| CB1-244 |

F° 60 v° - ...waerts (begin ontbreekt) aan de schoote die Jan Pauwels toebehoort

 • Eigenaar: (Nog aan te vullen)
  Vorige eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde Gielis sone daarvoor Henrick tSoesutter en Willem de Wolff
 • Beschrijving goed: ...waerts (begin ontbreekt) aan de schoote die Jan Pauwels toebehoort
 • Ligging: (O) Peeter Van den Broecke

| CB1-245 |

F° 60 v° - een stuck erve geheten den achterste hof gelegen bij Jans stede Van Staeyen

 • Eigenaar: Willem Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Jan Van Staeyen daarvoor Cornelis van der Herstraeten
 • Beschrijving goed: een stuck erve geheten den achterste hof gelegen bij Jans stede Van Staeyen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-246 |

F° 61 r - hun stede neffens Jan Boots stede

 • Eigenaar: de erfg. Cornelis Van Bavele, dan Peeter Jordaens
  Vorige eigenaar: Jan Heylen
 • Beschrijving goed: hun stede neffens Jan Boots stede
 • Ligging: Terbeek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-247 |

F° 61 r - goederen gelegen op Kesselbeke

 • Eigenaar: Willem Lenaert Willem Buyens, dan Tomas Goeris
  Vorige eigenaar: Jan Nijs Hegs daarvoor Marie Fijen
 • Beschrijving goed: goederen gelegen op Kesselbeke
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-248 |

F° 61 v° - stuk land

 • Eigenaar: de erfg.Wouter Diericx, dan Lenaert Wouter Diericx
  Vorige eigenaar: Willem Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: stuk land groot 3 L
 • Ligging: Hecht (N) Peeter Kesselmans (O) zijzelf (Z) Willem Van den Bogaerde (W) zijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-249 |

F° 61 v° - de grote stede

 • Eigenaar: de erfg. Heylle (?) Jan Luycx dochtere, dan Anna Imbrechts en Peeter Joos daarna Gheert Vercaert
  Vorige eigenaar: Willem Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: de grote stede
 • Ligging: (O) Jan Van Lint cleyn stedeke (Z) Peeter Jan Pauwels Kesselmans en Willem Jan Luycx
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-250 |

F° 62 r - cleyn stedeke

 • Eigenaar: Jan Van Lint, dan Mathijs Jan Braens daarna Hendrick van Aerde daarna Lenaert van Houtele
  Vorige eigenaar: Willem Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: cleyn stedeke
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-251 |

F° 62 r - land achter de kerk

 • Eigenaar: Jan Bouwens Van den Wijngaerde, dan Jonker Jan Van den Wijngaerde
  Vorige eigenaar: Willem Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: land achter de kerk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-252 |

F° 62 v° - een eusel achter de kerk

 • Eigenaar: Peeter Adriaens, dan Hendrick de molenaar daarna Lenaert van Houtele
  Vorige eigenaar: Willem Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: een eusel achter de kerk
 • Ligging: (O) 's Heeren strate (W) der nonnen goed
 • Folio in oud cijnsboek: F° 64

| CB1-253 |

F° 62 v° - den elsbroeck achter de kerk

 • Eigenaar: Jan Loycx, dan Jan Lauwers Rombouts alias Jan Laukens
  Vorige eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: den elsbroeck achter de kerk groot 1/2 B
 • Ligging: (N) Jan Cornelis Boots (O) de oude Jan Boots (Z) zijn leen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 65

| CB1-254 |

F° 63 r - een cleyn bloxken geheten ’t Heylich Geest bloxken

 • Eigenaar: Jan Peeter Claus, dan Gheert de Wege daarna Cornelis Pauwels Geens
 • Beschrijving goed: een cleyn bloxken geheten ’t Heylich Geest bloxken groot 1 L
 • Ligging: (O) den Houw (Z) de Espe

| CB1-255 |

F° 63 r - de nederacker aan de kerk gelegen. Uyt desen acker wordt te leen gehouden

 • Eigenaar: Mijn genadige joncker, dan Ghijsbrecht de Bije
 • Beschrijving goed: de nederacker aan de kerk gelegen. Uyt desen acker wordt te leen gehouden
 • Ligging: (N) de Solheuvel (O) de schole en den ackerweg (Z) Lenaert Van Houtele (W) Jonker Jan Van den Wijngaerde en erfg. Lenaert Van Houtele

| CB1-256 |

Erfcijnsen verschijnend te Kerstmisse. Op de watermolen ter Eycke verschijnend te Lichtmisse

F° 63 v° - den munten beemd

 • Eigenaar: Meester Peeter Vorspoele en Wouter Snels, dan Jan Van Vorspoele
 • Beschrijving goed: den munten beemd

| CB1-257 |

F° 64 r - een hoeve op Popendonk

 • Eigenaar: Cathelijne Wouter Bromans met haar kinderen, dan Aernout Van Ostaeyen
 • Beschrijving goed: een hoeve op Popendonk

| CB1-258 |

F° 64 v° - de Thijshove

 • Eigenaar: Willem De Coninck, dan Peeter Cornelis Nijs
  Vorige eigenaar: Aernout Peeter Loycx
 • Beschrijving goed: de Thijshove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 65

| CB1-259 |

“Van de ghemeyne straten te Hesselinghe ghelegen groot ontrent een bunder beginnende aen Cornelis Zhegers heyblock en eyndenden aen Jan Buytters huys…”

F° 65 r - de gemeen straten in Herseling

 • Eigenaar: Jan Verbocht, Jan Oom, Nout Reyns, Jan Michiel Buyens, Wouter Jan Laets, Jan van den Cloote, Cornelis Zhegers, Adriaen Michiel Buyens, Thonis Heyn Achdorens en Jan Claes Peeters kinderen
 • Beschrijving goed: de gemeen straten in Herseling

| CB1-260 |

Ganzen verschijnend te Bamisse. Heer van Loenhout.

F° 66 r - huyse, hove

 • Eigenaar: De kinderen Geert Peeter Verbuyten, dan Aernou De Cuyper daarna Elijsabeth Willem Aerts
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 V
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) Peeter Cuypers (Z) Peeter Cuypers (W) Peeter Cuypers

| CB1-261 |

F° 66 r - heide geheten D'Allaer

 • Eigenaar: de erfg. Jan Nout Luycx, dan Peeter Jan Nout Luycx
 • Beschrijving goed: heide geheten D'Allaer groot 1 B
 • Ligging: Op Neerven aan de Blackt (O) Jasper Van den Dorp (Z) Jacob Cools (W) de Blackt

| CB1-262 |

F° 66 v° - den Allaer

 • Eigenaar: De wed. Stoffel Jan Lauwers, dan Neelke Machiel van Huijsen daarna de weduwe Geert Meermans
 • Beschrijving goed: den Allaer

| CB1-263 |

F° 66 v° - een block op de Donk

 • Eigenaar: Cornelis Jan Pauwels Geens, dan heer Jan Van Dietfoirt cum suis
 • Beschrijving goed: een block op de Donk

| CB1-264 |

Dit sijn alsulcke capuynen als verscheynen ’t Sinte Mertensmisse

F° 67 r - een heide

 • Eigenaar: Cornelis Van Bavele, dan Jan Van Bavele daarna Peeter Jordaens, Cornelia van Bavele en de erfgenamen Cornelis Verboven
  Vorige eigenaar: Jan Reijns daarvoor Jan van der Beken
 • Beschrijving goed: een heide
 • Ligging: Herseling
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-265 |

F° 67 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Oom, dan Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Willem Oom
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 20 B
 • Ligging: Herseling (N) Merten Verwijm (O) 't vierbunder (W) de gemeyne Hesselincstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-266 |

F° 67 v° - een inslag

 • Eigenaar: Aert der Wewen, dan Adriaen Segers
  Vorige eigenaar: Jan der Wewen
 • Beschrijving goed: een inslag groot 1/2 V
 • Ligging: Hesselinc gelegen ter Beke (N) Cornelis Segers (O) 's heeren strate aen den Hesselinc (Z) 's heeren Hesselinc (W) 's heeren strate tegen Aerts der Weeuwen erve
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-267 |

F° 68 r - een heyblock

 • Eigenaar: Aert der Wewen, dan Cornelis Mercx daarna Lodewijck Lesens en de erfg. Aert der Weuwen
 • Beschrijving goed: een heyblock groot 1/2 B
 • Ligging: Terbeek teynde de Hollant strate achter den Hesselinck (N) aen de munten mere (Z) Willem Luycx en Jan Van Elsacker (W) de Hollant strate

| CB1-268 |

F° 68 r - een heide

 • Eigenaar: Aert der Wewen, dan Lodewijck Lesens en de erfg. Aert der Weeuwen
  Vorige eigenaar: Jan der Wewen
 • Beschrijving goed: een heide groot 1 L
 • Ligging: (N) de Hollandse strate (Z) Heyn Jordaens kinderen (W) Wouter Knaeps
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-269 |

F° 68 r - dezelfde heide als voor

 • Eigenaar: Jan de Buytere, dan Peeter Van Huysen
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: dezelfde heide als voor

| CB1-270 |

F° 68 v° - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: Henric Hovelmans, dan Peeter Jan Snellen daarna Cornelis Machiels van Elsacker
  Vorige eigenaar: Henric Clays
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 1/2 L
 • Ligging: (N) Huffelaer heyde (O) Cornelis Adriaen Coninx kinderen (Z) 's heeren strate (W) cleyn stratken naer Huffelaer heyde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-271 |

F° 68 v° - heide op de Haenreyt in 2 stukken waarvan het andere gelegen is aan

 • Eigenaar: Peeter Merten Zibs D'oude, dan Jonker Jan De Herde
 • Beschrijving goed: heide op de Haenreyt in 2 stukken waarvan het andere gelegen is aan groot 2 B
 • Ligging: (N) Wil Luycx (O) Wouter Van den Broecke (W) Nuyt Jan Reyns

| CB1-272 |

F° 69 r - een heyblock

 • Eigenaar: Wouter Van den Broeck
  Vorige eigenaar: Jan Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: een heyblock groot 2 1/2 B
 • Ligging: Op de Haenreyt (N) Jan Machiel Jan Meeus (Z) Matheus Boots (W) de oude Peeter Merten Zibs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-273 |

F° 69 r - een heyveld geheten de Haenreyt

 • Eigenaar: Matheus Thijs De Cuypere, dan Peeter de Kuijper daarna Peeter Willem Bode
 • Beschrijving goed: een heyveld geheten de Haenreyt groot 1/2 B
 • Ligging: op de Brand (N) Jan Van de Cloot (O) hijzelf (Z) Cathelijn der Weeuwen (W) Clement Diels

| CB1-274 |

F° 69 v° - een heyveld geheten de Haenreyt

 • Eigenaar: Jan Van de Cloot, dan Jan Adriaen Diel Haest daarna Jan Gielis Brechts
 • Beschrijving goed: een heyveld geheten de Haenreyt groot 1/2 B
 • Ligging: op de Brand (N) de erfg. Margriet Conincx (O) Matheus Thijs De Cuyper (Z) Matheus Thijs De Cuyper (W) Mente Diels

| CB1-275 |

F° 69 v° - een Heyblock geheten de Haenreyt

 • Eigenaar: de kinderen Henric Conincx, dan Peeter Van Aerde
 • Beschrijving goed: een Heyblock geheten de Haenreyt groot 1/2 B
 • Ligging: op de Brand (N) de oude Peeter Merten Zibs (O) Margriet Conincx (Z) Jan Van de Cloot

| CB1-276 |

F° 70 r - land en heide

 • Eigenaar: Michiel Van Elsacker, dan (Cornelis Michiel Van Elsacker en doorgehaald) Hendrik Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Lenaert Van der Buyten
 • Beschrijving goed: land en heide groot 1 B
 • Ligging: Sneppel in Buytelaer (N) Margriet Thijs Laryen (O) het Klooster van Sint Michiels (Z) het klooster van Sint Michiel (W) het Klooster van Sint Michiels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-277 |

F° 70 r - land

 • Eigenaar: Michiel Van Elsacker, dan Cornelis Michiels Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Jan van der Buijten
 • Beschrijving goed: land groot 1 B
 • Ligging: Sneppel in Buytelaer acker (N) Matheus Thijs Cuypers (O) Godshuis van Sint Michiels (Z) Godshuis van Sint Michiels (W) Matheus Thijs Cuypers

| CB1-278 |

F° 70 v° - dezelfde goederen als voor waar Michiel Van Elsacker het wederdeel van heeft

 • Eigenaar: Jan Haest, dan Quirijn de Bere daarna Jan Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Henricx Van der Buyten dochter
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor waar Michiel Van Elsacker het wederdeel van heeft
 • Ligging: Sneppel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-279 |

F° 70 v° - dezelfde goederen waar Michiel Van Elsacker en Jan Haest het wederdeel hebben

 • Eigenaar: Cornelis der Wewen
  Vorige eigenaar: Willem Van Lare
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen waar Michiel Van Elsacker en Jan Haest het wederdeel hebben
 • Ligging: Sneppel

| CB1-280 |

F° 71 r - een heide en de uytvange???

 • Eigenaar: Jan Cornelis Van Staeyen, dan Cornelis Jan Marcx
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Buyten
 • Beschrijving goed: een heide en de uytvange???
 • Ligging: achter Buytelaer acker
 • Folio in oud cijnsboek: F° 66

| CB1-281 |

F° 71 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Lambrecht Jacob Bromans
  Vorige eigenaar: Peeter Van Breen
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 L
 • Ligging: (O) 's heeren strate (Z) Cornelis Van Staeyen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-282 |

F° 71 v° - een inslag

 • Eigenaar: Jan Van Bavele, dan Peeter Goris
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: Popendonk voor zijn huis

| CB1-283 |

F°71 v° - dezelfde inslag en nog een inslag

 • Eigenaar: Jan Van Bavele, dan Peeter Goris
  Vorige eigenaar: Lijsbeth Van Bavele
 • Beschrijving goed: dezelfde inslag en nog een inslag
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-284 |

F° 72 r - zijn stede

 • Eigenaar: Cornelis Van Staeyen, dan Cornelis Claes Jans
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: zijn stede
 • Ligging: Popendonk (N) Lambrecht Jacob Bromans (O) 's heeren strate (Z) Jan Van Bavele
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-285 |

F° 72 r - een inslag op Popendonk

 • Eigenaar: Willem Van Staeyen, dan Jan Willem Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: een inslag op Popendonk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-286 |

F° 72 v° - goederen gelegen boven de Herseling

 • Eigenaar: Nout Reyns, dan Jan de Buyter, Jan Peeter Mertens en Adriaen De Lange
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: goederen gelegen boven de Herseling groot 2 B
 • Ligging: (N) de Hollandse strate (O) de Brantstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-287 |

F° 72 v° - land geheten ’t schoorblock

 • Eigenaar: Meester Peeter Voirspoel, dan Adriaan Van Aken
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: land geheten ’t schoorblock groot 6 L
 • Ligging: bij de breebeke (O) Heylen Van Bavel (Z) Peeter Hasen en Lenaert Smeets (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-288 |

F° 73 r - een heyblock geheten den Heesterman

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper de oude, dan de erfg. Jan de Vison
  Vorige eigenaar: Willem Beren (Berten ?)
 • Beschrijving goed: een heyblock geheten den Heesterman groot 2 B
 • Ligging: Sneppel (O) Peeter der Weeuwen (Z) 's heeren strate (W) Jan Leys Rombouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-289 |

F° 73 r - de hey ast

 • Eigenaar: Peeter De Cuyp.. de oude, dan Marck Nouts daarna Jan Bernaert Nouts daarna erfgenamen Jan de Vison
 • Beschrijving goed: de hey ast groot 1V
 • Ligging: Sneppel (N) de erfg. Geert Peeter Verbuyten (O) Peeter Cuypers (Z) de erfg. Geert Peeter Verbuyten (W) Jan Leys Rombouts

| CB1-290 |

F° 73 v° - goederen op de Herseling

 • Eigenaar: Jan de Bayter, dan Peeter Van Huysen
  Vorige eigenaar: Jan van den Water daarvoor Lenaert Coels
 • Beschrijving goed: goederen op de Herseling

| CB1-291 |

F° 73 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Franck Marchelis, dan Marcus Loycx
  Vorige eigenaar: Lenaert van Elsacker daarvoor Jan van Dinter
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 L
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) Capelrije erve van O.L.Vrouw (Z) de nonnen van Antwerpen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-292 |

F° 74 r - huyse met een cleyn hoefke

 • Eigenaar: Lijsbeth weduwe Jan Van Balle, dan dezelfde Marckus Loycx
  Vorige eigenaar: Jan Van Dintere
 • Beschrijving goed: huyse met een cleyn hoefke groot 2 R
 • Ligging: (N) de heer van Loenhout (Z) de heer van Loenhout (W) de heer van Loenhout
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-293 |

F° 74 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Bernaert Nout Peeter Nouts, dan Marck Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 B
 • Ligging: Sneppel (N) de Sneppelstrate (O) de Sneppelstrate (Z) de Sneppelstrate (W) 's heeren strate die men heet de berenstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 67

| CB1-294 |

F° 74 v° - dezelfde goederen als voor, en goederen die vroeger van Peeter Nouts en Willem Bastijns waren en waarvan Henric Hovelmans het wederdeel bezit

 • Eigenaar: Bernaert Nout Peeter Nouts, dan Marck Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts en Willem Bastijns
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor, en goederen die vroeger van Peeter Nouts en Willem Bastijns waren en waarvan Henric Hovelmans het wederdeel bezit

| CB1-295 |

F° 74 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Henrick Hovelmans, dan Jan Henrick Hovelmans
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts en Willem Bastijns
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Merc Nout Peeter Nouts (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) Thijs Hovelmans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-296 |

F° 75 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Cornelis Bode, dan Cornelis Luycx Willems sone
  Vorige eigenaar: Wouter Van de Clote
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 L
 • Ligging: Sneppel (N) de brugge (O) 's heeren strate (Z) de Reyt (W) vs Jans volle leen geheten den Briel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-297 |

F° 75 r - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Peeter Cornelis Nijs
  Vorige eigenaar: Nijs Van den Bogaerde daarvoor Jan Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-298 |

F° 75 v° - zijn stede

 • Eigenaar: Aert Peeter Loycx, dan Willem de Coninck daarna Adriaen Peter Diels
  Vorige eigenaar: Peeter Willems Van den Bogaerd
 • Beschrijving goed: zijn stede groot 4 L
 • Ligging: (O) 's heeren strate (W) Peeter Cornelis Nijs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-299 |

F° 75 v° - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: de erfg. Van Willem Vermunten, dan Jan de Lantmeter en Philips de Lantmeter
  Vorige eigenaar: Jan Vermunten
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 1/2 L
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) zijzelf (W) neven Nout Peeter Nouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-300 |

F° 76 r - inslag op de Herent ??? land

 • Eigenaar: Cornelis Willem Herstraten huisvrouw met haar kinderen, dan Cornelis van den Bogaert daarna Jan Nijs Hegge
  Vorige eigenaar: Nout Luycx
 • Beschrijving goed: inslag op de Herent ??? land groot 1 1/2 L
 • Ligging: (O) Giel Van den Wijngaert kinderen (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-301 |

F° 76 r - een heyblock geheten bayscoote

 • Eigenaar: Cornelis Buys, dan Anna Leest
  Vorige eigenaar: Cornelis HOvelmans daarvoor Marie Jans Beren dr
 • Beschrijving goed: een heyblock geheten bayscoote
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Hovelmans (O) heren van Sint Michiels Kelsbemd (Z) Willem Puts erve van Brecht (W) heren van Sint Michiels Kelsbemd
 • Folio in oud cijnsboek: F° 60

| CB1-302 |

F° 76 v° - een Heyblock

 • Eigenaar: Peeter Aernouts Van Ostaeyen de jonge, Willem De Coninck, Peeter Pauwels Kesselmans, Adriaen Jan Wouter Stevens, Peeter Jan Peeter Claeyssen en Jan Cornelis Nouts
  Vorige eigenaar: Bouwen Taeymans
 • Beschrijving goed: een Heyblock groot 3 1/2 B
 • Ligging: Neerven (N) Jan Willems Van den Weijngaerde (O) Jan Jan Nouts en Jan Cornelis Nouts, (Z) de straat die naar de Blackt gaat (W) de Blackt

| CB1-303 |

F° 76 v° - Inslag daer hun huys en schuer op staan te Hechte

 • Eigenaar: De kinderen van Wouter Diericx, dan Lenaert Wouter Diericx
  Vorige eigenaar: Diericx kinderen Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: Inslag daer hun huys en schuer op staan te Hechte
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-304 |

Hier staan enkele namen van eigenaars van cijnsgoederen en de cijns die zij moesten betalen

F° 77 r (Folio tussen LXXVI en LXXVII) -

 • Eigenaar: Peeter Aernouts Van Ostaeyn, Jan Laukens, Willem Hovelmans, Gijsbrecht De Hoeveneer, Willem Hovemans, Jan Verbocht, Jan Cornelis Mercx, Heijndrick Cornelis van Aerde, Baeije (?) Huybrecht Verhaert, Adriaen Meeus (?) Cornelis sone Cornelis Jan Nouts, Cornelis Lenaerts
 • Beschrijving goed:

| CB1-305 |

Dit sijn alsulcke capuynen als verscheynen ’t Sinte Mertensmisse

F° 77 r - een inslag op Terbeek

 • Eigenaar: Marije Jan Peeter Claus dochter, dan Anthonijs Van Aerde
  Vorige eigenaar: Wil Hase daarvoor Claus Huijge
 • Beschrijving goed: een inslag op Terbeek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-306 |

F° 77 r - een stede

 • Eigenaar: Jan Van den Wijngaerde , dan Joncker Jan Van den Wijngaerde capitain
  Vorige eigenaar: Gielis Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: een stede
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-307 |

F° 77 r - dezelfde goederen als voor

 • Eigenaar: Jan Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: dezelfde goederen als voor

| CB1-308 |

F° 77 v° - huyse, hove met toebehoorten

 • Eigenaar: Jan Claes Peeters, dan Machiel Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Henrick Van den Aerde
 • Beschrijving goed: huyse, hove met toebehoorten groot 7 L
 • Ligging: Popendonk (N) 's heeren strate (O) hijzelf (Z) Jan Van Aerde (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-309 |

F° 77 v° - heide

 • Eigenaar: Jan Michiel Meeus, dan Adriaen Scelkens daarna Melchior Tabbaert
  Vorige eigenaar: rndt van Houterle daarvoor Henrick Meeus
 • Beschrijving goed: heide
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-310 |

F° 78 r - een inslag waar zijn schuur op staat

 • Eigenaar: Thonijs Thijs Diericx, dan Symon Thijs Theeus
  Vorige eigenaar: Heylen Van Oeckele
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn schuur op staat
 • Ligging: Hecht
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-311 |

F° 78 r - een inslag waar Heylen Van Eeckels schuur op staat

 • Eigenaar: Jan Peeter Claus Wevers sone, dan Anthonys Van Aerde
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Aert Van Oeckele dochter
 • Beschrijving goed: een inslag waar Heylen Van Eeckels schuur op staat
 • Ligging: Hecht

| CB1-312 |

F° 78 v° - een heide

 • Eigenaar: De weduwe Henric Conincx, dan Peeter Van Aerde
  Vorige eigenaar: Jan Boden
 • Beschrijving goed: een heide groot 2 B
 • Ligging: op de Haenreyt (O) de munten (Z) Aert der Weeuwen (W) de oude Peeter Merten Zibs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-313 |

F° 78 v° - heide op de Brant. Jan Van Elsacker heeft van deze heide het ander deel.

 • Eigenaar: Willem Jan Luycx, dan Marckus Loycx daarna Hendrick Van Elsacker daarna Jan Edelincx
  Vorige eigenaar: Hendrick Boudens
 • Beschrijving goed: heide op de Brant. Jan Van Elsacker heeft van deze heide het ander deel.
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-314 |

F° 79 r - een heide geheten de Haenreyt

 • Eigenaar: Jan Van Elsacker, dan Marck Loycx daarna Hendrick Van Elsacker daarna Jan Edelincx
  Vorige eigenaar: Henrick Boudens
 • Beschrijving goed: een heide geheten de Haenreyt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-315 |

F° 79 r - de nedervenne die van Aelbrechts was, daarna van Wouter Van den Broeck

 • Eigenaar: Cornelis Van den Aerde, dan Jan van Aerde daarna Cornelis Heijndricx van Aerde en Mathijs Goosens
  Vorige eigenaar: Wouter van den Broeck daarvoor Aelbrecht
 • Beschrijving goed: de nedervenne die van Aelbrechts was, daarna van Wouter Van den Broeck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-316 |

F° 79 v° - hun goederen in de Hencxtbroeck geheten Sjonge land en weide

 • Eigenaar: de erfg.Henric Van der Buyten
  Vorige eigenaar: Henric Schelkens
 • Beschrijving goed: hun goederen in de Hencxtbroeck geheten Sjonge land en weide groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (O) Wouter Jan Stevens (Z) Wouter Jan Stevens (W) 't klooster van Sint Michiel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-317 |

F° 79 v° - land en weide

 • Eigenaar: Goossen Lemmens, dan Cornelis Van Aerde
  Vorige eigenaar: Nout Luycx
 • Beschrijving goed: land en weide groot 3 L
 • Ligging: Neerven (O) hijzelf (Z) de boschstrate (W) Pauwels Jan Dignen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-318 |

F° 80 r - een stede gelegen ten Aerde

 • Eigenaar: Willem Jan Luycx, dan Peeter Dierichts de jonge daarna Heyndrick Vermunten
  Vorige eigenaar: Jan Dijckmans
 • Beschrijving goed: een stede gelegen ten Aerde
 • Ligging: (N) den dijck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 70

| CB1-319 |

F° 80 r - inslag voor zijn huis op ’t Hecht

 • Eigenaar: Peeter Jan Pauwels Kesselmans, dan Cornelis Peeter Kesselmans
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Diericx
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis op ’t Hecht groot 1 B
 • Ligging: (N) Pauwels Jan Dignen (O) 's heeren strate (Z) Cornelis Pauwels Geens
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-320 |

F° 80 v° - heide op de Haenreyt waarvan de oude Peeter Mertens het wederdeel heeft

 • Eigenaar: Jan De Buytere, dan Peeter Van Huyse
  Vorige eigenaar: Margriet Boudens
 • Beschrijving goed: heide op de Haenreyt waarvan de oude Peeter Mertens het wederdeel heeft
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-321 |

F° 80 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Aernout Van Onstaeyen de jonge, dan Jan Aernouts Van Onstaeyen
  Vorige eigenaar: Jan Reyns Van Gestele
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 4 B
 • Ligging: Popendonk (N) Kathelijne Bromans (Z) 's heeren strate (W) Kathelijne Bromans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-322 |

F° 81 r - een heyblock op de Herseling geheten den Willaert

 • Eigenaar: de kinderen Cornelis Van den Aerde, dan Heynrick Van Aerde
  Vorige eigenaar: Henrick Van den Aerde
 • Beschrijving goed: een heyblock op de Herseling geheten den Willaert groot 1 B
 • Ligging: (N) de Hollandse strate (O) de willaert van Nout Reyns (W) de wildert van Claus Haeyen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-323 |

F° 81 r - zijn wildert op de Herseling

 • Eigenaar: Claus Haeyen, dan Henric Cornelis Van Staeyen
  Vorige eigenaar: Henrick Van den Aerde
 • Beschrijving goed: zijn wildert op de Herseling groot 1 B
 • Ligging: (N) de Hollandse strate (O) de kinderen van Cornelis Van den Aerde hun wildert
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-324 |

F° 81 v° - erve geheten ’t Middelaer

 • Eigenaar: Jan Ham Leys Rombouts, dan Heyndrick Leys Rombouts en Cornelis Luycx
  Vorige eigenaar: Jan Van den Ast
 • Beschrijving goed: erve geheten ’t Middelaer groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (O) Peeter Nouts Peeter Nouts (Z) Claes Jan Heylen (W) Merc Nouts ast
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71

| CB1-325 |

F° 81 v° - den aerde, de haenreyt en zijn andere goederen verkregen van Herman Van der Vloet en van de kinderen Claus Bos en van Andries Van Ossenberghe

 • Eigenaar: Adriaan Van Aken, dan Joncker Willem Van Erp
  Vorige eigenaar: Herman van der Vloet, kinderen Claus sVos en Andries van Ossenberge
 • Beschrijving goed: den aerde, de haenreyt en zijn andere goederen verkregen van Herman Van der Vloet en van de kinderen Claus Bos en van Andries Van Ossenberghe
 • Ligging: (N) Clement Jan Diels (O) 's heeren mere (Z) 's heeren strate (W) Clement Jan Diels

| CB1-326 |

F° 82 r - inslag bij zijn huis in de Wijstrate

 • Eigenaar: Jan Mertens Van Staeyen, dan Lenaert Jans Van Bavele daarna Cornelis Lambrecht Bromans
  Vorige eigenaar: Heylen Willem Ooms
 • Beschrijving goed: inslag bij zijn huis in de Wijstrate
 • Ligging: Popendonk (N) Lambrecht Jacob Bromans (O) 's heeren vroente (Z) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71 en 72

| CB1-327 |

F° 82 r - een huis ‘dat van den heer innegewonnen was..’

 • Eigenaar: De jonge Jan Laets, dan Cornelis Jan Geerits...?? daarna Meus Cornelis Meus
  Vorige eigenaar: Aernout Jan Brants
 • Beschrijving goed: een huis ‘dat van den heer innegewonnen was..’ groot 1 L
 • Ligging: Sneppel in d'acker (O) Cornelis Buys (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71 en 72

| CB1-328 |

F° 82 v° - zijn stede die men heet de Lelie

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Jan Brans daarna Cornelis Willem Maes
  Vorige eigenaar: Henrick De Cantere
 • Beschrijving goed: zijn stede die men heet de Lelie
 • Ligging: Huffel (N) hijzelf (O) 's heeren strate (Z) Anthonis Symons (W) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-329 |

F° 82 v° - zijn stede en inslag. ‘desen cappuyn (cijns) is gestelt op te helft van den oudenhoff die toebehoort aan Jan Verboven’

 • Eigenaar: Willem Van Staeyen, dan Jan Cornelis Cleijs daarna Jan Willem van Staeijen
  Vorige eigenaar: Jan Van Staeyen Peetersen
 • Beschrijving goed: zijn stede en inslag. ‘desen cappuyn (cijns) is gestelt op te helft van den oudenhoff die toebehoort aan Jan Verboven’
 • Ligging: Popendonk
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-330 |

F° 83 r - een inslag waar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Cornelis Jan Nouts de Deckere, dan Cornelis De Coninck
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis op staat
 • Ligging: Neerven (N) Goossen Lemmens (O) 's heeren strate (Z) de jonge Jan Nouts (W) Pauwels Conincx

| CB1-331 |

F° 83 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter Aernoutsen de jonge Van Ostaeyen, dan Jan Laureys Rombouts alias Jan Lauken Rombouts
  Vorige eigenaar: Goossen Lemmens
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 V
 • Ligging: Neerven (N) Peeter Cornelis Jan Nijs (O) 's heeren strate (Z) Christiaen Matthijs Jan Pauwels (W) voornoemde Peeter zijn andere erve
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-332 |

F° 83 v° - goederen ter munten

 • Eigenaar: Bernaert Van Bavele, dan Matthijs Jan van Aerde daarna Jan Adriaen van der Munten
 • Beschrijving goed: goederen ter munten
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-333 |

F° 83 v° - huis met inslag

 • Eigenaar: Jan Loycx, dan Peeter Snellaerts daarna Peeter Bogaerts daarna Gabriel Van den Bogaerde
  Vorige eigenaar: Henrik Van den Bogaert
 • Beschrijving goed: huis met inslag
 • Ligging: op ’t Oosteneind Huffel voor heer Vrancx leen (O) Jan Beken inslag (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-334 |

F° 84 r - een inslag

 • Eigenaar: Michiel Van den Bogaerde, dan Cornelis van den Bogaerde daarna Jan Cornelis Loijcx daarna de erfgenamen Jan Hegge de jonge
  Vorige eigenaar: Jan de Spelmaker
 • Beschrijving goed: een inslag groot 9 R
 • Ligging: Neerven (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Jan Willemen Van den Wijngaerde (W) Jan Jan Hegs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-335 |

F° 84 r - een inslag aan zijn dijc op Neerven voor zijn hoeve

 • Eigenaar: Jan Janssen Van den Wijngaerde, dan Joncker Jan Van den Wijngaerde capitain
  Vorige eigenaar: Allaert Van Nedervenne
 • Beschrijving goed: een inslag aan zijn dijc op Neerven voor zijn hoeve
 • Ligging: (N) Jan Hovelmans (Z) Ghijsbrecht Jan Pauwels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-336 |

F° 84 v° - een inslag ‘ ten Huffele daer den buer op staat..’

 • Eigenaar: De wed. van Cornelis De Coninck, dan Cornelis en Peeter Jan Hovelmans kinderen
  Vorige eigenaar: Jan Van der Eycken
 • Beschrijving goed: een inslag ‘ ten Huffele daer den buer op staat..’ groot 1 L
 • Ligging: (N) Huffeler heye (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) Henrick Hovelmans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 68

| CB1-337 |

F° 84 v° - een heide achter den Herseling en op de Brand

 • Eigenaar: Matheus Jan Bode, dan Adriaen Van Lierre van Hoogstraten
  Vorige eigenaar: Wouter De Bie
 • Beschrijving goed: een heide achter den Herseling en op de Brand
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-338 |

F° 85 r - 2 inslagen voor zijn messye

 • Eigenaar: De jonge Peeter Mertens
  Vorige eigenaar: Wouter De Bie
 • Beschrijving goed: 2 inslagen voor zijn messye groot 1 L
 • Ligging: Terbeek op de Rijt (N) Peeter Boets sone (O) hijzelf (Z) dezelfde Rijt (W) de Rijt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-339 |

F° 85 r - een inslag bij hun huis op Neerven

 • Eigenaar: de erfg. Matthijs Cornelis Van den Aerde, dan Catharina Peeter Diericx
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Keysers
 • Beschrijving goed: een inslag bij hun huis op Neerven
 • Folio in oud cijnsboek: F° 69

| CB1-340 |

F° 85 v° - een inslag bij Aerde Scepers huis

 • Eigenaar: de erfg. Matthijs Cornelis Van den Aerde, dan Catharina Peeter Diericx
 • Beschrijving goed: een inslag bij Aerde Scepers huis

| CB1-341 |

Dit sijn hunnen die verscheynen te Sint Mertensmisse

F° 87 r - een inslag voor zijn huis op Terbeek

 • Eigenaar: Aerdt der Wewen
  Vorige eigenaar: Jan der Wewen
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn huis op Terbeek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 71 en 72

| CB1-342 |

F° 87 r - een stede

 • Eigenaar: Cornelis der Wewen Aerds sone, dan Pauwels der Weuwen
  Vorige eigenaar: Jan van Lare daarvoor Bouwen van der Buijten
 • Beschrijving goed: een stede
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-343 |

F° 87 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Oom, dan Cornelis Van Aerde
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 20 B
 • Ligging: Herseling (N) Merten Verwijmeren heyblock (O) 't vierbunder (W) de gemeyne Hesselincstrate

| CB1-344 |

F° 87 v° - een heide op de Hencxtbroeck

 • Eigenaar: Matthijs De Coninck, dan Matthijs Jan Claus sone
  Vorige eigenaar: Jan Wouter Stevens daarvoor Gorijs van Ijsendonck
 • Beschrijving goed: een heide op de Hencxtbroeck
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-345 |

F° 88 r - erve waar zijn schuur op staat, en land

 • Eigenaar: Wouter Verboven, dan Wouter Van den Clote daarna Heyndrick Van Aken en Jan Heyndrick Hovelmans
  Vorige eigenaar: Jan Theeus Cuypers
 • Beschrijving goed: erve waar zijn schuur op staat, en land groot 1 B
 • Ligging: Donk (O) heer van Loenhout en Michiel Verstraten (Z) Stoffel Jan Lauwers (W) de Donckstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-346 |

F° 88 r - een heyveld geheten Put...?? aen den heycant..??

 • Eigenaar: Peeter Nout Peeter Nouts
  Vorige eigenaar: Wouter Bollaerts
 • Beschrijving goed: een heyveld geheten Put...?? aen den heycant..?? groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (O) 's heeren strate (Z) Aernout Peeter Nouts (W) Jan Leys Rombouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-347 |

F° 88 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Ghijsbrecht Van Beringhen, dan Cornelis Cornelis Lenaerts
  Vorige eigenaar: Wouter Bollaert
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 V
 • Ligging: Sneppel bij de Ast (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Henric Jan Heyns
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-348 |

F° 88 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Peeter Jan Nijs, dan Jan Van Hovele
  Vorige eigenaar: Fije Lippens
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 L
 • Ligging: Neerven (N) Jasper Van den Dorpe (O) Willem Jan Luycx (Z) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 72

| CB1-349 |

F° 89 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Willem Jan Loycx, dan Cornelis Ijsendonck
  Vorige eigenaar: Cathelijne Van den Heester
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 8 L
 • Ligging: Neerven (N) Jasper Van den Dorpe (O) 's Heeren strate (Z) 's Heeren strate (W) Peeter Jan Nijs
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-350 |

F° 89 r - huyse, hove dat men heet ’t goed ter heyden

 • Eigenaar: Cornelis Jan Bode, dan Peter Verbuijten daarna Cornelis van der Buijten
  Vorige eigenaar: Peeter Snels
 • Beschrijving goed: huyse, hove dat men heet ’t goed ter heyden groot 1 1/2 B
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) de pastoor van Loenhout (Z) Jan Brants kinderen (W) Jan Peeter Boots
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-351 |

F° 89 v° - goederen ter heyden

 • Eigenaar: Cornelis Voorspoel, dan Peeter Jans Verhaert
  Vorige eigenaar: Peeter Van Balle
 • Beschrijving goed: goederen ter heyden
 • Ligging: (Z) naast de Warande
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-352 |

F° 89 v° - de willaerden ‘gelegen rondom hun leen

 • Eigenaar: de erfg.Willem Vermunten, dan Willem Vermunten
  Vorige eigenaar: Claus Peeters sone
 • Beschrijving goed: de willaerden ‘gelegen rondom hun leen groot 1 L
 • Ligging: Sneppel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-353 |

F° 90 r - een inslag

 • Eigenaar: de erfg.Willem Vermunten, dan Peeter Jan Wackers daarna Matthijs Claes Heylen
  Vorige eigenaar: Hendrick Heets
 • Beschrijving goed: een inslag groot 1 L
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) Jan Van de Cloot (Z) Jan Merck Loycx (W) de erfg. Bouwen Chiels
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-354 |

F° 90 r -

 • Eigenaar: Peeter De Hase, dan Hector Acdorens
  Vorige eigenaar: Willem Vos de jonge
 • Beschrijving goed:
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-355 |

F° 90 v° - goederen die voordien toebehoorden aan Willem Taeyman, daarvoor aan Jacob Van Craeyele

 • Eigenaar: de erfg. Wouter Diericx, dan Cornelis Pauwels Geens
  Vorige eigenaar: Willem Taeijmans daarvoor Jacob van Craeijele
 • Beschrijving goed: goederen die voordien toebehoorden aan Willem Taeyman, daarvoor aan Jacob Van Craeyele
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-356 |

F° 90 v° - een stede op Sneppel aan de Rijt

 • Eigenaar: Cornelis Cornelis Luycx, dan Cornelis van Elsackere Geertsen
  Vorige eigenaar: Jan van Lare daarvoor Robben van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: een stede op Sneppel aan de Rijt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-357 |

F° 91 r - een stede op Sneppel aan de Rijt

 • Eigenaar: Jan Haest, dan Quirijn de Beere daarna Jan van Elsacker daarna Adriaen van Elsacker
  Vorige eigenaar: Robben Van den Bogaerde
 • Beschrijving goed: een stede op Sneppel aan de Rijt
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-358 |

F° 91 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Laureys Van Aerde, dan Adriaen van Aken
  Vorige eigenaar: Faes Van Oeckele
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 5 L
 • Ligging: den Huffel aent Oosteynde (N) Jan Hasen (O) Peeter Karels erve (Z) 's heeren strate (W) Kathelijne Merten Buyens huisvrouw
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-359 |

F° 91 v° - een inslag aan Aerd Vorsters huis

 • Eigenaar: Matthijs Cornelis Van Aerd kinderen, dan Catharina Peeter Diericx Van Aerde
  Vorige eigenaar: Lijsbetten Keysers
 • Beschrijving goed: een inslag aan Aerd Vorsters huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-360 |

F° 91 v° - een inslag

 • Eigenaar: Pauwels Jan Dignen, dan Aernout Van Ostaeyen
  Vorige eigenaar: Merten van der Braken daarvoor Jan Breesdoncx
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-361 |

F° 92 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Franck Marcelis, dan Marcus Loycx
  Vorige eigenaar: Jan Van Dintel
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 B
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) goederen van de capelrijen van O.L.Vrouw van Loenhout (Z) de nonnen van Antwerpen (W) de strate streckende naer den molen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 73

| CB1-362 |

F° 92 r - Inslag voor Gooris hoeve

 • Eigenaar: Cornelis Verboven, dan Jan Edelincx
  Vorige eigenaar: Loeij Willem Jan Geerts daarvoor Ghijbe van Beringen
 • Beschrijving goed: Inslag voor Gooris hoeve
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-363 |

F° 92 r -

 • Eigenaar: Cornelis Verboven, dan nog een inslag
 • Beschrijving goed:

| CB1-364 |

F° 93 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Henric Hovelmans, dan Cornelis Machiels Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Hans Claijs daarvoor Lambrecht de Smit
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 L
 • Ligging: Huffel (N) Huffeler heyken (O) Cornelis Haest (Z) 's heeren strate (W) Adriaen Wouters
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-365 |

F° 92 v° - inslag daer Jan Van der Buyten op woonde

 • Eigenaar: Jan Geert Van Elsacker, dan Joos Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Peeter Heyn Peeters
 • Beschrijving goed: inslag daer Jan Van der Buyten op woonde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-366 |

F° 93 r - huys en hof

 • Eigenaar: Machiel Van Elsacker, dan Cornelis Machiels Van Elsacker
  Vorige eigenaar: Hendrick van der Buyten
 • Beschrijving goed: huys en hof groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (O) het heylaer (Z) 't klooster van Sint Michiel (W) de beek
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-367 |

F° 93 r - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Aerndt Van den Vekene, dan Claus Peeters de molenare
  Vorige eigenaar: Jan Wouters
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-368 |

F° 93 v° - huyse, hove, land en weide

 • Eigenaar: Cathelijn Jans Van Aerde met haar kinderen, dan Jan Claes Van Dale
  Vorige eigenaar: Peeter Van der Achter
 • Beschrijving goed: huyse, hove, land en weide groot 1 B
 • Ligging: Huffel aen 't Oosteneynd (O) Cornelis Haest (Z) 's heeren strate (W) Lauwreys Van Aerde
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-369 |

F° 93 v° - een inslag

 • Eigenaar: Thonys Thonys Giel Symons, dan Jan Gabriels
  Vorige eigenaar: Jan Peeter Nouts daarvoor Cornelis Sledingen
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Folio in oud cijnsboek: F° 74

| CB1-370 |

F° 94 r - huyse, hove en inslag

 • Eigenaar: De kinderen Henrick Jordaens, dan Joerdaens
  Vorige eigenaar: Jan Deens
 • Beschrijving goed: huyse, hove en inslag groot 2 1/2 B
 • Ligging: aan de Wildert op de Vossingers (N) Abraham Van Huyse (O) Clement Diels (Z) 's heeren strate (W) Aert der Weeuwen kinderen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-371 |

F° 94 r - huyse, hove, inslag en 1 V land

 • Eigenaar: de erfg.Stoffel Jan Lauwers, dan Abraham van Huijsen daarna Bastiaen Van Bavele
  Vorige eigenaar: Henrick Goossens daarvoor Jan Goossens
 • Beschrijving goed: huyse, hove, inslag en 1 V land groot 10 L
 • Ligging: de Donk (N) Wouter Verboven (O) de heer van Loenhout (Z) de Donckstrate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75 r° en v°

| CB1-372 |

F° 94 v° - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Wouter Snels, dan Cornelis Maes
  Vorige eigenaar: Peeter Van den Broeck
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Ligging: Huffel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Thonys Symons
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-373 |

F° 94 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Bernaert Nout Peeter Nouts, dan Merck Bernaert Nouts
  Vorige eigenaar: Peeter Nouts
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 3 B
 • Ligging: Sneppel (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-374 |

F° 95 r - inslag voor zijn dore

 • Eigenaar: De kinderen Henric De Coninck, dan Peeter Van Aerde
  Vorige eigenaar: Adriaen de Coninck daarvoor Gielis Dreijselaeren
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn dore
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-375 |

F° 95 r - een inslag

 • Eigenaar: Anna Wouter Faes dochter, dan Merck Nouts daarna Cornelis Merck Mercx
  Vorige eigenaar: Willem Beelen daarvoor Jan Nouts
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: ten Steechte
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-376 |

F° 95 v° - een inslag

 • Eigenaar: Cornelis Wouter Van Meere, dan Laureys Van der Buyten en de erfg. Cornelis Wouter Van Meere
  Vorige eigenaar: Henrick Valckmans
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: Popendonk aan den duvenschoot
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-377 |

F° 95 v° - huyse, hove, landen, weiden en heide geheten ‘t Middelaer

 • Eigenaar: Jan Van de Clote en Gielis Van de Sande, dan Quirijn Acdorens en Henrick Philips
  Vorige eigenaar: Peeter Couwenberghs
 • Beschrijving goed: huyse, hove, landen, weiden en heide geheten ‘t Middelaer groot 10 B
 • Ligging: op Hoenre (N) aan de tiegelrije (O) het Hoenre moer (Z) Wouter Aerts (W) 's heeren strate

| CB1-378 |

F° 96 r - een inslag daer den buer op staet

 • Eigenaar: De kinderen Cornelis De Coninck, dan Cornelis en Peeter Jan Hovelmans voorkinderen
 • Beschrijving goed: een inslag daer den buer op staet groot 1 L
 • Ligging: Huffel (N) Huffeler heyde (O) 's heeren strate (Z) 's heeren strate (W) Henrick Hovelmans

| CB1-379 |

F° 96 r - een inslag achter de gevel van zijn stede

 • Eigenaar: Peeter Jan Peeter Nouts, dan Cornelis Bode Jans sone daarna Peeter Joos daarna Joos Peeter Joos
  Vorige eigenaar: Gielis van den Wijngaerde daarvoor Jan van Minderhout
 • Beschrijving goed: een inslag achter de gevel van zijn stede
 • Ligging: Huffel
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-380 |

F° 96 v° - een inslag voor zijn leen

 • Eigenaar: Matthijs Cornelis Van den Aerde, dan Cornelis Cornelissen Jans Van Aerde
  Vorige eigenaar: Cornelis Luycx daarvoor Jan Luycx
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn leen
 • Ligging: Neerven
 • Folio in oud cijnsboek: F° 75

| CB1-381 |

F° 96 v° - een inslag waar zijn schuur en torfhuis op staan

 • Eigenaar: Goossen Lemmens, dan Cornelis Van Aerde
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn schuur en torfhuis op staan groot 5 R
 • Ligging: (N) leengoed van vs Goossens (O) 's heeren strate (Z) Margriet Gielis dochter Van den Wijngaerde (W) leengoed van vs Goossens

| CB1-382 |

F° 97 r - een weide geheten de vordere..??

 • Eigenaar: Peeter Soeten, dan Merten Peeter Thijs Hasen
 • Beschrijving goed: een weide geheten de vordere..?? groot 1 1/2 L
 • Ligging: aan de schoorbrugge (N) 's heeren strate (O) Cornelis Jan Boots (Z) Wouter Snels (W) de beek

| CB1-383 |

F° 97 r - inslag aan Wortelmans

 • Eigenaar: Jan Nijs Hegge, dan Peeter Pauwels Gheens
  Vorige eigenaar: Adriaen van der Braken daarvoor Jan van der Mere
 • Beschrijving goed: inslag aan Wortelmans
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-384 |

F° 97 v° - een inslag waar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Dierick Nijs Hegge, dan Jan Willems Van den Wijngaerde
  Vorige eigenaar: Matthijs Boudens
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis op staat
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-385 |

F° 97 v° - een inslag op de zuidzijde van zijn huis voor Jan Van den Wijngaerde erve

 • Eigenaar: Dierick Nijs Hegge, dan Jan Willems Van den Wijngaerde
  Vorige eigenaar: Willem Neuts
 • Beschrijving goed: een inslag op de zuidzijde van zijn huis voor Jan Van den Wijngaerde erve

| CB1-386 |

F° 98 r - een inslag waar zijn huis en hof op staan aan scepers dijck op Neerven

 • Eigenaar: Jan Willems Van den Wijngaerde, dan Jan Ghijsels
  Vorige eigenaar: Jan Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis en hof op staan aan scepers dijck op Neerven
 • Ligging: (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Peeter Jan Nijs (W) Peeter Van Ostaeyen
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-387 |

F° 98 r - een inslag waar zijn huis en hof op staan op Schepersdijck op Neerven

 • Eigenaar: Jan Willem Lenaert Loycx, dan Willem Hovelmans daarna Laureijs Jan Rombouts
  Vorige eigenaar: Jan Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: een inslag waar zijn huis en hof op staan op Schepersdijck op Neerven
 • Ligging: (N) Peeter Jan Nijs (O) 's heeren strate (W) dezelfde Jans leengoed
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-388 |

F° 98 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Wouter Jan Aerds, dan Peter Willems de Backer daarna Peeter Jan Wackers
  Vorige eigenaar: Henrick Peeters
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (N) 't Middelaer (O) 's heeren vroente (Z) Wouter Van Herck (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-389 |

F° 98 v° - huyse, hove

 • Eigenaar: Wouter Van Harck, dan Peter Willem Backers daarna Cornelis de Bere Corneliszoon
  Vorige eigenaar: Henrick Peeters
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 1/2 B
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Jan Aerds (O) 's heeren vroente (Z) 's heeren vroente (W) 's heeren strate

| CB1-390 |

F° 99 r - huyse, hove tegenover Jans stede Van der Ast

 • Eigenaar: Peeter der Wewen, dan Jan Gabriel en de weduwe Jan Ooms daarna Cornelis Jan Marcx en Gabriel Jansen
  Vorige eigenaar: Gielis Larijen
 • Beschrijving goed: huyse, hove tegenover Jans stede Van der Ast groot 1 B
 • Ligging: Sneppel (N) Geert Rovaerts kinderen (Z) 's heeren vroente (W) Peeter Cuyps
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-391 |

F° 99 r - inslag voor zijn huis waer sijn huysen op staen (gebouwen?)

 • Eigenaar: Peeter De Cuyper D'oude met zijn voorkinderen, dan Matheus Peeter Cuypers daarna Marcus Nouts daarna Jan Bernaert Nouts daarna de erfg. Jan de Vison
  Vorige eigenaar: Willem Beelen
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis waer sijn huysen op staen (gebouwen?) groot 1 V
 • Ligging: (N) 's heeren strate (O) 's heeren strate (Z) Peeter Nouts
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-392 |

F° 99 v° - huyse, hove daar zijn huis op staat

 • Eigenaar: Cornelis Geert Van Elsacker, dan Lenaert Van Staeyen daarna Thomas Janssen
  Vorige eigenaar: Gielis Symons
 • Beschrijving goed: huyse, hove daar zijn huis op staat groot 1 L
 • Ligging: Huffel (N) zijn leen (O) 's heeren strate (Z) Wouter Henricx Jans sone
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-393 |

F° 99 v° - inslag bij zijn huis

 • Eigenaar: Henrick Leeman, dan de erfg. Jan De Cuyper
  Vorige eigenaar: Jan van den Bolck daarvoor Wijten van der Beke
 • Beschrijving goed: inslag bij zijn huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 76

| CB1-394 |

F° 100 r - inslag voor zijn dore

 • Eigenaar: Adriaan Peeter Boots
  Vorige eigenaar: Joos Peter Heijn Lemmens daarvoor Rombout Jan Geerts
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn dore
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-395 |

F° 100 r - inslag voor zijn dore, huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Nout Luycx, dan Peeter Jan Nout Luycx
  Vorige eigenaar: Jan Roef daarvoor Jan Goossen Haest
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn dore, huyse, hove
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-396 |

F° 100 v° - Inslag

 • Eigenaar: Aert der Wewen
  Vorige eigenaar: Matthijs Herstraten daarvoor Marie van Ditvoirt
 • Beschrijving goed: Inslag
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-397 |

F° 100 v° - inslag voor zijn hof

 • Eigenaar: Henrick Lips
  Vorige eigenaar: Henrick van den Bogaert( daarvoor Gheert van Ditvoirt
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn hof

| CB1-398 |

F° 101 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Jan Heermans, dan Jan de Kuijper daarna Ghoosem Lemmens de jonge
  Vorige eigenaar: Wouter Leemans
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1 quaertiersaet
 • Ligging: Terbeek (N) Henrick Leemans hof (O) den dijck (Z) Margriet Henrick Conincx (W) hijzelf
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-399 |

F° 101 r - inslag voor zijn huis

 • Eigenaar: Peeter Kants, dan Claus Cornelis Claus Jans sone
  Vorige eigenaar: Thoen Thijs daarvoor Jacop Marien
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn huis
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-400 |

F° 101 V° - Inslag

 • Eigenaar: Jan Jan Hegge
  Vorige eigenaar: Peter van der Munten daarvoor Mattheus de Cuper
 • Beschrijving goed: Inslag
 • Ligging: Neerven
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-401 |

F° 101 v° - een inslag voor Jan Gibs goed

 • Eigenaar: Pauwels Couwenberchs, dan Peter Wijerijcx
  Vorige eigenaar: Cathelijn Gielijs Jans
 • Beschrijving goed: een inslag voor Jan Gibs goed
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-402 |

F° 102 r - inslag waar zijn keuken op staat voor zijn dore

 • Eigenaar: Lambrecht Jacob Bromans
 • Beschrijving goed: inslag waar zijn keuken op staat voor zijn dore

| CB1-403 |

F° 102 r - huyse, hove

 • Eigenaar: Ghijsbrecht Jan Pauwels Wouters
  Vorige eigenaar: Gielis Willems Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: huyse, hove groot 1/2 L
 • Ligging: Neerven (N) Jan Van den Wijngaerde (Z) Dierick Nijs Hegge (W) 's heeren strate
 • Folio in oud cijnsboek: F° 77

| CB1-404 |

F° 102 v° - inslag voor zijn erve

 • Eigenaar: Dierick Nijs Hegge, dan Jan Willems Van den Wijngaerde
 • Beschrijving goed: inslag voor zijn erve
 • Ligging: Neerven

| CB1-405 |

F° 102 v° - een inslag

 • Eigenaar: Jan Aerts der Wewen, dan Lodewijk Lesens
 • Beschrijving goed: een inslag
 • Ligging: Sneppel aan de oude steenhoven aan Hoenre moer (O) 's heeren strate (Z) Faes Nout Faes

| CB1-406 |

F° 102 v° - een inslag bij zijn huis 'in een strate geheeten de Wijstrate aen Willems stede..'

 • Eigenaar: Jan Mertens Van Staeyen, dan Cornelis Lambrecht Bromans
 • Beschrijving goed: een inslag bij zijn huis 'in een strate geheeten de Wijstrate aen Willems stede..'
 • Ligging: Popendonk

| CB1-407 |

F° 103 r - een inslag voor zijn dore..?? waar zijn nieuw huis op staat

 • Eigenaar: Cornelis Jan Nouts, dan Cornelis De Coninck
 • Beschrijving goed: een inslag voor zijn dore..?? waar zijn nieuw huis op staat
 • Ligging: Stapelheide

| CB1-408 |

F° 103 r (doorgehaald) - goedeen die van Jacop van Craeijle waren

 • Eigenaar: de erfg. Wouter Diericx
  Vorige eigenaar: Willem Taeijmans daarvoor Jacop van Craeijele
 • Beschrijving goed: goedeen die van Jacop van Craeijle waren
 • Folio in oud cijnsboek: F° 78

| CB1-409 |