Attesten en certificaten deel 272 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Attesten en certificaten deel 272

Deel 272, Stuk 1

certificatie voor Jan Jacob Peeter Jans over zijn eigendom in Popendonk - 13.04.1668

Personen:

| 272-001 |

Deel 272, Stuk 2

certificatie voor Adriaen Peeters van der Buijten, jongman - 07.07.1671

Personen:

| 272-002 |

Deel 272, Stuk 3

certificatie voor Jan Centen Jans x Cathelijn Adriaenssen over zijn stede in Popendonk - 01.07.1671

Personen:

| 272-003 |

Deel 272, Stuk 4

attest voor Michiel van Elsacker die zijn knecht een paard naar de markt in Mechelen wil laten brengen - 16.07.1671

Personen:

| 272-004 |

Deel 272, Stuk 5

attest voor Jan Geertssen de Roij, landbouwer en handelaar in boter, kalveren, hoenderen, huiden, die zijn goederen naar de markt in Antwerpen brengt - 11.08.1671

Personen:

| 272-005 |

Deel 272, Stuk 6

attest voor Adriaen van den Mierop en Lucas Antonissen, handelaars in boter, runderen, koeien, kalveren, hoenderen, brengen hun goederen naar de markt in Antwerpen - 22.10.1671

Personen:

| 272-006 |

Deel 272, Stuk 7

item voor Peeter Aert Luijcx, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, koeijen, runderen - 13.11.1671

Personen:

| 272-007 |

Deel 272, Stuk 8

certificatie voor Lambrecht Broomans, handelaar in boter, koeien, runderen, kalveren, hoenderen, die zijn waren naar de markt in Antwerpen brengt - 13.04.1672

Personen:

| 272-008 |

Deel 272, Stuk 9

attest voor zelfde - 07.07.1672

| 272-009 |

Deel 272, Stuk 10

attest voor Jan Geertssen de Roij, cfr supra - 21.07.1672

Personen:

| 272-010 |

Deel 272, Stuk 11

item voor zelfde - 15.09.1672

| 272-011 |

Deel 272, Stuk 12

attest voor Cornelis Broomans, landbouwer en herbergier, en handelaar in schapen die hij mest en naar de markt in Antwerpen brengt - 19.12.1672

Personen:

| 272-012 |

Deel 272, Stuk 13

attest voor Luijcas Anthonissen en Cornelis Heijndricx, landbouwers en handelaars in boter, hoenderen, runderen, die hun waren naar de markt in Antwerpen brengen - 12.01.1673

Personen:

| 272-013 |

Deel 272, Stuk 14

passeerbrief voor Joannes van Erffrenten, Loenhout, koopman in wijn - 09.02.1673

| 272-014 |

Deel 272, Stuk 15

certificatie voor Jan Cornelis Goris x Anneken Jacob Claessen aangaande hun eigendom, stede in Huffel - 09.03.1673

Personen:

| 272-015 |

Deel 272, Stuk 16

attest voor Peeter Aert Luijcx, cfr supra - 22.03.1673

Personen:

| 272-016 |

Deel 272, Stuk 17

certificatie voor Margriet Lenaerts, dochter van +Maeijken Horgaerts en kleindochter van +Maeijken Joerdaens, over haar deel in rente, en dit volgens codille van haar oud grootouders +Peeter Joerdaens x +Magriet Bolckmans op 16.07.1625. Maeijken Horgaerts en haar broer Jacob Horgaerts waren de enige kinderen van Maeijken Joerdaens - 24.04.1673

Personen:

| 272-017 |

Deel 272, Stuk 18

attest voor Lambrecht Broomans, cfr stuk 8 - 01.06.1673

Personen:

| 272-018 |

Deel 272, Stuk 19

attest voor Niclaes Peeters Verbocht, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, koeien, runderen, varkens, huiden, die hij in Antwerpen naar de markt brengt - 20.07.1673

Personen:

| 272-019 |

Deel 272, Stuk 20

attest voor Peeter Gabrielssen ivm het achterhouden van zijn kar door ruiters - 30.09.1673

Personen:

| 272-020 |

Deel 272, Stuk 21

attest voor Michiel van Elsacker, landbouwer, brouwer en herbergier, die in kleine hoeveelheden wijn trasnporteert om te schenken aan de passanten en zieken - 09.04.1674

Personen:

| 272-021 |

Deel 272, Stuk 22

attest voor Cornelis Heestermans, landbouwer, die van Antwerpen haver wil meebrengen - 19.04.1674

Personen:

| 272-022 |

Deel 272, Stuk 23

certificatie voor Heijndrick Cleir, gehuwd met een vrouw die in Loenhout geboren is, handelaar in winkelwaren en varkens die hij elders in het land gaat opkopen - 05.05.1674

Personen:

| 272-023 |

Deel 272, Stuk 24

attest voor Lambrecht Broomans, cfr stuk 8 - 24.05.1674

Personen:

| 272-024 |

Deel 272, Stuk 25

attest voor Lambrecht Cornelis Broomans - 13.09.1674

Personen:

| 272-025 |

Deel 272, Stuk 26

certificatie voor Peeter Aert Luijcx, cfr stuk 7 - 1675

Personen:

| 272-026 |

Deel 272, Stuk 27

attestatie over de hoeveelheid paarden in Loenhout - 01.03.1675

| 272-027 |

Deel 272, Stuk 28

attestatie over invoer van graan - 26.03.1675

| 272-028 |

Deel 272, Stuk 29

certificatie voor Cornelis Adriaen Nijs van Tijchelt, geboren in Loenhout - 15.02.1676

Personen:

| 272-029 |

Deel 272, Stuk 30

attestatie voor Lambrecht Broomans, cfr supra - 11.06.1676

Personen:

| 272-030 |

Deel 272, Stuk 31

attestatie voor Jan Jacob Peeter Jans, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, runderen, varkens, welke hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt - 09.07.1676

Personen:

| 272-031 |

Deel 272, Stuk 32

attestatie voor Lambrecht Cornelis Broomans, cfr supra - 19.11.1676

Personen:

| 272-032 |

Deel 272, Stuk 33

attestatie voor Cornelis Broomans, cfr stuk 12 - 13.01.1677

| 272-033 |

Deel 272, Stuk 34

attestatie voor Peeter Joris Coecken, landbouwer en handelaar in koeien, runderen, kalveren, varkens, hoenderen, boter, die hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt - 28.01.1677

Personen:

| 272-034 |

Deel 272, Stuk 35

certificatie voor Claes Peeters Verbocht, Cornelis Hendrick Bertelmeussen en Lucas Anthonissen, landbouwers en handelaars in runderen, kalveren, schapen, hoenderen, boter en andere goederen, die zij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengen - 12.05.1677

Personen:

| 272-035 |

Deel 272, Stuk 36

attestatie voor Peeter Cornelis Broomans, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, varkens, huiden - 22.07.1677

Personen:

| 272-036 |

Deel 272, Stuk 37

attestatie voor Aert Peeter Aert Jacobs, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, runderen - 05.08.1677

Personen:

| 272-037 |

Deel 272, Stuk 38

attestatie voor Peeter Joris Coecken, cfr supra - 28.10.1677

Personen:

| 272-038 |

Deel 272, Stuk 39

certificatie voor Jan Mattijs Vorsselmans - Peeter Melssens - Jan Wouter Rombouts - Jan Mattijs Goossens inzake hun eigendommen in Loenhout

Personen:

| 272-039 |

Deel 272, Stuk 40

certificatie voor Anthonis Guillliams - Huijbrecht Bode - Jan Adriaen Roelen - Jacob van den Cloot - Heijndrick Moons - Jan van de Mierop inzake hun eigendommen in Loenhout - 17.11.1677

Personen:

| 272-040 |

Deel 272, Stuk 41

item - 17.11.1677

| 272-041 |

Deel 272, Stuk 42

attestatie voor Willem Cornelis Quirijnen, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, huiden, eieren, varkens, die hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt - 03.02.1678

Personen:

| 272-042 |

Deel 272, Stuk 43

attestatie voor Jan Peeter Jan Ooms, landbouwer en handelaar in boter, hoenderen, kalveren, runderen, die hij wekelijks naar de markt in Antwerpen brengt - 13.06.1678

Personen:

| 272-043 |

Deel 272, Stuk 44

attestatie voor Matthijs Adriaen Matthijs Weerts, handelaar in boter, hoenderen, kalveren, runderen - 07.07.1678

Personen:

| 272-044 |