Attesten en certificaten deel 271 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Attesten en certificaten deel 271

Deel 271, Stuk 1

voor Adriaen Goetstouwers, Wuustwezel, getuigt Aerdt Peeterssen, molenaar, in 1622 wonende en molenaar in Wuustwezel, over berovingen door het krijgsvolk alsdan - 11.03.1631

Personen:

| 271-001 |

Deel 271, Stuk 2

op verzoek van sr Daniel Buijcx, schout, getuigt Nicolaes van Dale, 81j terzake het heerlijk leen in Terbeek van Jan Peeter Jans Bode dat Peeter Bode, oud oom van vs Jan Bode, was geaccordeerd met Jan Casus, aldaar wonende - 20.03.1631

Personen:

| 271-002 |

Deel 271, Stuk 3

voor Jan Antonis Tijs getuigen Matheus Peeter Arnouts en Jacob Mercus Kenis inzake de verkoop door Wouter Jan Wouters van een weide - 02.12.1631

Personen:

| 271-003 |

Deel 271, Stuk 4

Wouter Peeters Ren, 60j - Jan Oom Janssen, 66j - Adriaen Janssen Koeck, 65j; getuigen, in aanwezigheid van de tamboerijn van de commandeur van Heusden, over paard verkocht aan +Peeter Jans Bode - 02.01.1632

Personen:

| 271-004 |

Deel 271, Stuk 5

voor Cornelis Adriaen Diels getuigen Peeter Jan Nijs, 32j - Antonis Princen, 33j - Joris Trijpens, 26j inzake diens geschil met Marten Jan Duerens - 11.03.1632

Personen:

| 271-005 |

Deel 271, Stuk 5, vervolg

Idem getuigen Christiaen Mattijs Raets, 54j x Jenneken Jacobs Krock, 24j

Personen:

| 271-006 |

Deel 271, Stuk 6

idem getuigt Aerdt Anthonis Aerts48j - 12.05.1632

Personen:

| 271-007 |

Deel 271, Stuk 7

voor Mertten Mertens, Halle onder Minderhout, getuigen Neelken (x Wouter Peeters alias Ren, die op dat ogenblik naar de markt in Antwerpen is) - Jan Oom Janssen, 46j - Mattijs Jan Ooms, 35j - Adriaen Janssen Koeck, 55j - Jan Jan Peeter Huijben, 34j; aangaande paard verkocht aan +Peeter Bode (cfr supra) - 10.09.1632

Personen:

| 271-008 |

Deel 271, Stuk 8

voor Adriaen Vermeeren getuigt Adriaen Lenaerdt Mens over diens dispuut met Antonis Verheijen - 31.03.1633

Personen:

| 271-009 |

Deel 271, Stuk 9

certificatie voor de weduwe en kinderen +Jan Peeter Huijben, zijnde respectievelijk Catelijn Jan Casus, Huijbrecht Jan Peeter Huijben, Maeijken Jan Peeter Huijben (x Adriaen van Hulten), Jan Jan Peeter Huijben, Adriaen Jan Peeter Huijben, en het weeskind van Cornelis Jan Peeter Huijben; bezitten hofstede "den hoeck" in Hesseling - 14.03.1634

Personen:

| 271-010 |

Deel 271, Stuk 10

voor Marten Veraert als toeziener van het weeskind van Adriaen Dielkens x Barbel van den Berch en voor Peeter Luijcx als momboor van de weeskinderen van Mercus van den Berch Peeterssen getuigt Nelleken Jan Mertens x +Cornelis Schuermans, 70j over haar deel in stede in Zoersel gekomen van haar grootmoeder Margriet van den Poullenberch dat zij circa 30j terug verkocht had, bijgestaan door haar oom +Laureijs Cornelis Reijns en in welke stede een genaamde Dingne Poullenberch, Brecht, ook een deel had. Item getuigt Peeter Joos Gilsmans, 70j - 08.01.1635

Personen:

| 271-011 |

Deel 271, Stuk 11

certificatie voor Mattijs Cristiaen Raets, bezit huis met hof etc - 06.12.1638

Personen:

| 271-012 |

Deel 271, Stuk 12

certificatie voor Jan Antonissen x Digne Adriaens van Aecken, bezitten stede in Donk - 31.03.1639

Personen:

| 271-013 |

Deel 271, Stuk 13

voor Antonis Laureijs Rombouts getuigen Mattheus Peeter Arnauts - Cornelis Cristiaen van Nuijnhem - Cornelis Antonis van Bael - Jan Meeusen; over aangerichte schade door de oorlog - 28.09.1639

Personen:

| 271-014 |

Deel 271, Stuk 14

over oppositie tegen het leveren van haver en hooi waarbij in "den biekorf" aan de eiermarkt in Antwerpen de schout van Herentals als aanstoker van deze oppositie zou aangewezen zijn - 12.12.1643

| 271-015 |

Deel 271, Stuk 15

sr Lambert Misgras en sr Jan Molemans, beiden Zevenbergen, getuigen voor schepen van Zevenbergen dat Jan Antonissen, Zevenbergen, een paard verkocht had aan sr Pieter van Elsacker, Loenhout

Personen:

| 271-016 |

Deel 271, Stuk 16

certificatie voor Willem Adriaen Bertelmeeussen x Tanneken Janssen; bezitten stede in Sneppel gekocht van Jan van Ham - 10.01.1650

Personen:

| 271-017 |

Deel 271, Stuk 17

Aert Antonis Aerts - Jan Rombouts - Aert Peeter Aerts - Peeter Jan Ooms - Adriaen Cornelis Mertens; getuigen over pachten van de tienden van St; Bernaerts en pastoors tienden - 20.11.1652

Personen:

| 271-018 |

Deel 271, Stuk 18

Cornelis Janssen Neefs - Huijbrecht Verboven - Peeter Jan Ooms - Adriaen Cornelis Mertens - Frans Vorsselmans; getuigen over dorpscontributie - 24.11.1652

Personen:

| 271-019 |

Deel 271, Stuk 19

Peeter Wouters Ren en Cornelis Broomans getuigen over blokken heide of onvruchtbare grond die omgeploegd werden, waarvan één blok in de stede "het nijeskens", en door tweede comparant verkocht aan Heijndrick Janssen metser. Item Mattijs Mattijs Goosens. Item Jan Cornelis Goris over grond toekomende Joos Kiebooms - 17.09.1654

Personen:

| 271-020 |

Deel 271, Stuk 20

Merck Adriaen Straetmans, 50j getuigt over geploegd land in zijn stede gelegen tussen de hoenderstraat en de berenstraat - 22.04.1655

Personen:

| 271-021 |

Deel 271, Stuk 21

certificatie voor Joos Jan Lenaerts - Margriet Jan Lenaerts x Heijndrick Adriaenssen - Cornelis Aert Nops - Aert Jan Nops - Frans Vorsselmans - Dingen Empsen x Jan Rombouts - Jacob Jan Nijs x Catelijn Peeters - Lenaert Wiercx; alle inwoners van Loenhout, nopens hun onroerende goederen in Loenhout - 15.05.1656

Personen:

| 271-022 |

Deel 271, Stuk 22

item voor Peeter van Elsacker, secretaris en voor Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker - 15.05.1656

Personen:

| 271-023 |

Deel 271, Stuk 23

certificatie voor Adriaen Heijndricx van der Buijten - Jacob Theeus - Jan Mattijs Goossens - Adriaen van den Mierop - Cornelie Adriaens van Aecken x Thomas Bruls - Adriaen Jan Huijben - Cornelis Broomans; nopens hun onroerende goederen - 16.04.1658

Personen:

| 271-024 |

Deel 271, Stuk 24

certifcatie voor Anna Joerdaens x +Michiel van Elsacker aangaande bepaalde van haar eigendommen, o.m. beemd de "borchstraet" - 13.05.1660

Personen:

| 271-025 |

Deel 271, Stuk 25

certificatie voor Dingne Empsen x Jan Rommens aangaande bepaalde van haar eigendommen, o.m. stede aan de plaatse

Personen:

| 271-026 |