Attesten en certificaten deel 270 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Attesten en certificaten deel 270

Deel 270, Stuk 1

certificatie voor Wouter en Lucas Willem Maes broers en voor Catherina (x Cornelis Jan Keesselmans), dat zij erfgenamen zijn van +Margriete Voorspoel langs moeders kant, daar Cathelijn Delien, moeder van vs Magriete Voorspoel, een zuster was van de moeder van Wouter en Lucas Willem Maes en een halfzuster van Marije Peeter Nijs, moeder van vs Catherina - 06.03.1608

Personen:

| 270-001 |

Deel 270, Stuk 2

Laureijs Cornelis Reijns, molenaar, 57j - Jan Boode Janssen, timmerman, 50j - Lambrecht Engelen, timmerman, 42j - Adriaen Gherit Janssen, smoutlager, 43j; getuigen over schade aan de ligger voor de smoutmolen, gekomen van de smoutmolen van Turnhout - 16.01.1608

Personen:

| 270-002 |

Deel 270, Stuk 3

Joris Willemssen, zoon van Willem Janssen, schepen in Roosendaal, en Anthonis Joppen, Roosendaal, eigenaars van een smoutmolen, visiteren de smoutmolen van Cornelis van Dongen (cfr supra) - 23.02.1608

Personen:

| 270-003 |

Deel 270, Stuk 4

passeerbrief voor Cornelis Thijs, Rijsbergen, die koren en rogge naar de markt in Loenhout brengt, ten behoeve van de armen - 03.07.1608

| 270-004 |

Deel 270, Stuk 5

item - 26.06.1608

| 270-005 |

Deel 270, Stuk 6

Jan Laureijs Nuijts over rente die in Antwerpen gekweten werd - 15.03.1608

Personen:

| 270-006 |

Deel 270, Stuk 7

certificatie voor Cornelis Peeterssen de jonge, Roosendaal in naam van der erfgenamen +MichielPhilipssen, Roosendaal, waarbij Cornelis van Donghen dat hij in februari 1578 het ambt van secretaris van Roosendaal, Nispen en Kruisland heeft waargenomen bij substitutie van +Christiaen Piermans, en welk ambt voorheen was waargenomen door Jan van Eijck bij substitutie van Cornelis Noris - 10.06.1608

Personen:

| 270-007 |

Deel 270, Stuk 8

certificatie voor Andries Jordaens - 28.03.1608

Personen:

| 270-008 |

Deel 270, Stuk 9

passeerbrief voor Mathieu Luijcx, zoon van Geraert Luijcx (schoolmeester), die naar Frankrijk wil om zijn stiel uit te oefenen en de franse taal te leren - 26.03.1609 (nota: opgesteld in de franse taal)

Personen:

| 270-009 |

Deel 270, Stuk 10

Peeter Peeters van Breda over leveneren van stenen aan Mathijs Janssen, hoevenaar van heer van den Wijngaerde, en aan Cornelis Soffers, hoevenaar in Brecht - 01.02.1610

Personen:

| 270-010 |

Deel 270, Stuk 11

losse briefjes, bijeengebonden

| 270-011 |

Deel 270, Stuk 12

certificatie voor Jacus de Loure die kennis heeft gegeven van zijn dispuut met Michiel Pauwels - 19.01.1611

| 270-012 |

Deel 270, Stuk 13

certificatie voor Cornelis Adriaen Deckers, smid, leerde het ambacht van zijn vader - 28.04.1611

Personen:

| 270-013 |

Deel 270, Stuk 14

attestatie voor Hendrick Maes, verweerder tegen jonkheer Engelbrecht van Oijenbrugge, drossaard in Hoogstraten - 04.04.1615

| 270-014 |

Deel 270, Stuk 15

attestatie voor de pachters van de tiende van het klooster ivm langdurige droogte - 12.10.1615

| 270-015 |

Deel 270, Stuk 16

certificatie voor Cornelis Sibens, kleermaker, woonde 2 jaar met vrouw en kinderen in Loenhout - 12.10.1615

| 270-016 |

Deel 270, Stuk 17

certificatie voor Rombout Wouter Rombouts x Adriana Goris Dielkens, bezit aan de Blaakt een weide, een weide achter Cornelis Philips en andere goederen in Loenhout - 09.03.1616

Personen:

| 270-017 |

Deel 270, Stuk 18

certificatie voor Adriaen Jan Buijens, Hilvarenbeek, voor wie Lenaert Jan Ments, alias Lenaert Duers, 63j en Geraerdt Luijcx, stadhouder, getuigen over een jongen van circa 14j, die zij in 1603 in de omgeving van de kerk in Loenhout aantroffen, dewelke zou gezegd hebben in Tilburg geboren te zijn, en enige dagen later stierf aan de pokken - 16.12.1617

Personen:

| 270-018 |

Deel 270, Stuk 19

certificiatie voor sr Daniel Buijcx, schout, voor wie getuigen Jan Nijs van Tijchelt - Anthonis Goris Coninckx, 65j - Peeter Heijnrick van Staeijen, 68j - Dielis Willemssen, 56j - Heijnrick Peeters van Staeijen, 20j dat ten huize Jan Michielssen van Elsacker tijdens het publiek verpachten van de impost Michiel Jordaens de schout beledigde - 05.12.1617

Personen:

| 270-019 |

Deel 270, Stuk 20

Laureijs Cornelis Reijns getuigt op verzoek van Trijnen Imrechts x +Wouter Verwilt en haar zoon Jacob Verwilt over woorden die Trijnen Verwilt en +Jan Huijbrechts Bode gehad zouden hebben ivm koop die Peeter Willemssen alias Peeter Denis aangenomen had - 21.04.1618

Personen:

| 270-020 |

Deel 270, Stuk 21

voor Jan van Dietvoort getuigen Cornelis Merten Pauwels, °Loenhout, wnde Brecht en Adriaen Cornelis Pauwels, Ekeren, over actie aan huis in Hecht. Adriaen Cornelis Pauwels heeft zuster, genaamd Margriet Pauwels, dewelke een zoon Cornelis de Deckere, alias Bieman, heeft - 12.06.1618

Personen:

| 270-021 |

Deel 270, Stuk 22

certificatie voor Cornelie Peeter Joos x +Adriaen Diels over het voldoen van rente aan +Marie Goris Heuvelmans x +Matijs Ruelens - 27.08.1618

Personen:

| 270-022 |

Deel 270, Stuk 23

certificatie voor Adriaen Peeters de Hoen dat Breda van oudsher de hoofdbank is geweest voor Loenhout - 20.09.1618

Personen:

| 270-023 |

Deel 270, Stuk 24

doorgehaald

| 270-024 |

Deel 270, Stuk 25

certificatie over bezit in Sneppel van Jan Gillis Luijcx, hem verstorven van zijn moeder Geertruijt Heijnrick van der Buijten - 14.12.16..

Personen:

| 270-025 |

Deel 270, Stuk 26

certificatie voor Daniel Buijcx, Antonis van Staeijen, Peeter Joossen, Adriaen Claes van Dael, Cornelis Verboven, Gabriel Jan Lenaert die hun bijen naar Zeeland brengen - 28.04.1621

Personen:

| 270-026 |

Deel 270, Stuk 26, vervolg

Zelfde stuk: certificatie voor Peeter Loomans Philips x Cathlijne Fijens, arme lieden, die gewoond hebben in Loenhout op de stede de "eijndepoel" van sr Jaspar de Hase - 06.04.1621

| 270-027 |

Deel 270, Stuk 27

akte beschadigd, over renten geheven door +mr Cornelis Beijerlinck, Antwerpen op de kinderen van Wouter Joris Hagen - 13.01.1622

Personen:

| 270-028 |

Deel 270, Stuk 28

certificatie voor Alexander Boomen en Heijnrick Geert van der Buijten die last krijgen om voor dorpszaken te reizen - 20.05.1622

Personen:

| 270-029 |

Deel 270, Stuk 29

certificatie voor Jan Jan Nijs, herbergier, heeft brouwhuis getimmerd en in Antwerpen een nieuwe brouwketel gekocht - 31.08.1623

Personen:

| 270-030 |

Deel 270, Stuk 30

attestatie over vernieling door het leger van verscheiden huizen in Loenhout in 1622, o.m. van de kinderen Jan Michielssen, Michiel Michielssen, kinderen Jan Huijbs, Cornelis Peeters van den Bruijnenberghe, Jan Nijs, Adriaen Vermunten, Adriaen van Hulten, Jan Antonis Tijs, Merck Bartelmeeus, kinderen Peeter Arnouts, Michiel Michiel van Elsacker, Cornelis Lambrechts, Lenaert Cornelis Lenaerts, Lambrecht Rasens. Verder zijn vele inwoners tot zulke armoede gekomen zodat zij geen dorpslasten konden dragen. Betreft Aert Janssen, Frans Imbrechts, Heijnrick Peeter Heijnricx, Jan Bode, Cornelis Meussen, Aelbrecht Gijben, Jan Jan Francken, Cornelis Centen, Dierick Jacobs, Adriaen Kerstiaens wedue, Adriaen Cornelis van Hulten, Heijnrick Joris wedue, Adriaen Vermunten, Jan de Backer, Cornelis Jan de Backer, Lambrecht Janssen, Cornelis Tuens, Adriaen Straetmans, Aert Jacobs, Adriaen Adriaenssen de Sager, Claes Segers, Lenaert Cornelis Lneaerts, Jan Nase, Peeter Meussen, Lisken Jan Willems weduwe, Thomas Heijn Thomas, Jan Sijmons, Jacob Verkaert, Cornelis Lambrechts, Rombout Wouter Rombouts, Sijmon Keesselmans weduwe, Jan Marijnis, Cornelis Adriaens Verbuijten, Maeijken Nieuwenhuijsen, Adriaen Thomas van Aken - 07.09.1623

Personen:

| 270-031 |

Deel 270, Stuk 31

over diefstal op 12.04.1618 door de vagebonde en bedelares Trijneken Robrechts? - s.d.

| 270-032 |

Deel 270, Stuk 32

getuigenissen van Peeter Jordaens, schout in Wuustwezel en van Jan Lenaert Luijcx, Brecht, over het dorp van Loenhout t.o.v; Brecht, Wuustwezel, Kalmthout - 26.04.1621

Personen:

| 270-033 |

Deel 270, Stuk 33

Laureijs Cornelis Reijns, 70j, getuigt idem als voorgaande - 27.04.1621

Personen:

| 270-034 |

Deel 270, Stuk 34

certificatie voor het dorp van Wuustwezel, geplaagd door ruiters en soldaten van de nederlandse provinciën ..09.1621

| 270-035 |

Deel 270, Stuk 35

certificatie voor Cathlijne Heijnricx van Elsacker, bezit stede in Sneppel - 23.12.1621

Personen:

| 270-036 |

Deel 270, Stuk 26

certificatie voor Jan Jacob Geertssen, oud schout van Brecht, en zijn zoon Jacob, beiden thans soldaten in Tolen, voor wie getuigen Adriaen Peeters Busser, Schreefmoer - Adriaen Stoffelen en Michiel Geeraertssen, Oosterhout - Adriaen Geerts en Cornelis Janssen Snijer, Gilse - Peeter van Loemel, Caem - Peeter Matijssen, Christiaen Peeters, Heijnrick Jan heijnricx en Peeter Peeterssen, Meer - Adriaen Conincx en Peeter Lenaerts, Meerle, dat zij met hun gewassen naar Antwerpen rijden om die aldaar te verkopen, en dat zij nooit door verzoekers zijn gemolesteerd - 25.10.1623

Personen:

| 270-037 |

Deel 270, Stuk 27

certificatie voor Cornelis Verboven, Jacob Jan Koek, Cornelis Anthonis Goris, Jan van Dale, Huijbrecht en Adriaen Cornelis Verboven, Mateus Peeter Arnouts, Adriaen Wouters, Adriaen de Haen, Jan Ooms, landbouwers dewelke ook bijen houden, en deze bijen in Zeeland laten zwermen op kool en raapzaad - 06.04.1624

Personen:

| 270-038 |

Deel 270, Stuk 28

doorgehaald

| 270-039 |

Deel 270, Stuk 29

getuigenissen van Peeter van Bavel, inde 60j - Adriaen Jan Mataissen?, 55j - Adriaen Antonis Straetmans, 54j - Heijnrick Geerts van der Buijten, 33j - Niclaes Goris, 30j, voor Adriaen Peeters van Aken, gevangen in het fort van Liefkenshoek - 08.07.1625

Personen:

| 270-040 |

Deel 270, Stuk 30

certificatie voor de voorkinderen +Cornelis Arnouts Wagenmaker x Marije Heijnrick Pauels voor wie getuigen Nicolaes van Dale, 75j x Marije Cornelis Lenaerts, 70j en Adriaen Verboven over het achterlaten van een steken door hun grootvader Heijnrick Pauels en een steken door Tanneken Nijs van Bavel x Jan Michiel Baeijens, 'moeije' van Marije Heijnrick Pauels - 25.08.1625

Personen:

| 270-041 |

Deel 270, Stuk 31

certificatie voor sr Weermont Standaert, geschieden uit het leger van Holland en remis gekregen van de majesteit van Spanje, wil zich in Loenhout vestigen - 09.09.1625

| 270-042 |

Deel 270, Stuk 32

certificatie voor Matijs Reijns, jongman, woonde in zijn jeugd in Loenhout bij zijn ouders, heeft gestudeerd, werkte bij zijn oom mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel - s.d.

Personen:

| 270-043 |

Deel 270, Stuk 33

voor Cornelia Henrickx van Riele, Tolen getuigen Cornelis Heijnrickx Merckx, 78j en Peeter Heijnrickx Merckx, 75j, beiden °Loenhout en wnde Wuustwezel, dat zij gekend hebben Heijnrick Leijs, welke een zoon Jan en een dochter Marie had, beiden overleden zonder kinderen of wettige erfgenamen, en welke eveneens een zuster had genaamd Heijlken Leijs x Cornelis Merkcx, alias kindermaecker, die op hun beurt een dochter Marie hadden, welke Marie x Heijnrick van Riele de ouders waren van Cornelia vs. Genaamde Cornelis Merckx was een neef van Heijndrick Merckx, vader van getuigen - 27.02.1627

Personen:

| 270-044 |

Deel 270, Stuk 34

ten verzoeke van Elisabeth Jan Maes x +Peeter Aerts de Grau (Sgrauwen) visiteren schepenen 2 beemden in Popendonk bij de watermolen - 20.03.1627

Personen:

| 270-045 |

Deel 270, Stuk 35

idem. Elisabeth Jan Maes verklaart dat Gijsbrecht Heijnrick Hoppenrbouwer een vierde paart in de "groten bemt" toekomt - 20.03.1627

Personen:

| 270-046 |

Deel 270, Stuk 36

certificatie voor de gemeente van Wommelgem over contributielasten in Loenhout - 05.04.1628

| 270-047 |

Deel 270, Stuk 37

certificatie voor Adriaen de Decker, °Loenhout, kleermaker, onlangs gehuwd, wil ook een lakenwinkel houden en daarom in Tilburg of 's Hertogenbosch laken inkopen - 01.03.1629

Personen:

| 270-048 |

Deel 270, Stuk 38

voor Cornelis Adriaen Diels getuigt Wouter Peeters Ren dat hij meer dan 25j geleden als voorganger van de erfgenamen Jan Vuijst een rente heeft ontvangen - 28.03.1629

Personen:

| 270-049 |

Deel 270, Stuk 39

voor Adriaen Sijmon Cornelis Kesselmans getuigen Nicolaes van Dale, 80j - Jan Nijs van Tijchelt, 80j - Jan van Dale, 65j - Matijs Goosens, 55j - rest van de akte ontbreekt

Personen:

| 270-050 |

Deel 270, Stuk 40

getuigenis van Goris Conincx, schout van Stabroek, en van Cornelis Vasthant, knecht van de heer van Spang, over slagen door Gabriel Heijnricx aan Heijnrick Geerdts van der Buijten en dit ten huize van Micheil Jans van Elsacker - 12.12.1629

Personen:

| 270-051 |

Deel 270, Stuk 40, vervolg

Idem getuigt Andries Jordaens

Personen:

| 270-052 |

Deel 270, Stuk 41

certificatie voor Adriaen Peeters van Aken, landman en boterkoper, die komende van Antwerpen met o.m. leer en vlas voor Steven de Speolmaker en kolen en ijzer voor smid, onderweg een persoon zou opgeladen hebben die zich uitgaf voor een boer uit Dongen, maar in feit een soldaat was. Item getuigen Adriaen Cornelis Verhaert, Jan Cornelis Antonissen en Adriana Adriaenssen, Zundert - 16.03.1630

Personen:

| 270-053 |

Deel 270, Stuk 42

voor de kinderen +Jan van Amstelle getuigt Nicolaes van Dale, 80j over goederen aanwezig op het kasteel van Loenhout, afkomstig van +Gijsbrecht van Amstelle en waarvan mr Jan van Vorspoele x juffr Paesschijne van Amstelle inventaris gemaakt had, en welke weggehaald werden door een Italiaan genaamd Mario, gehuwd met een van Amstelle - 05.11.1630

Personen:

| 270-054 |

Deel 270, Stuk 43

voor Cornelis Adriaen Diels getuigt Jan Twijnen, Wernhout (Zundert), dat kort na de belegering van Breda, Marten Jan Duerens, toen wnde (inde) Hoevenen, nu Loenhout, hem zijn paard en kar leende, en waarvan bij het terugvoeren een licht (trekzeel) werd afgenomen door inwoner van Zundert - 09.12.1630

Personen:

| 270-055 |