Voorwaardeboeken (extracten), nr. 997 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 997, extract 1, 3-7-1726

Hendrik Willem Hendrickx en Peeter Jan Christiaenssen, voogden van het weeskind van Cornelis Jan Christiaenssen, moeder was Dimphna Willem Hendrickx. Verpachting van een kavel koren op de stede van secretaris Van Elsacker op de Heibaard groot 2 gemeten. Aan Joos Peeter Janssen voor 25 gl. Borg is Andries Peeter Janssen. Actum 3-7-1726 (Fig. kaart n° 1869)

Bekijk kaart

Personen:

| 997-001 |

Bundel 997, extract 2, 15-3-1728

De voogden der kinderen Christiaan Matthijs Goossens, moeder was Maria Cornelis Rombouts, de voogden der kinderen Jacob Lenaert Venincx, moeder was Cathelijn Matthijs Goossens, verhuurden aan Adriaan Peeter Broomans voor een termijn van 6 jaren vanaf half maart 1728 voor 54 gl.... (akte is onvolledig) Het betreft de hoeve op het perceel 1963 van de fig. kaart, toen nog onverdeeld eigendom van de kinderen van Christiaan Matthijs Goossens en de kinderen van zijn zuster Cathelijn. Adriaan Peeter Broomans heeft er tot 1734 als pachter gewoond.

Bekijk kaart

Personen:

| 997-002 |

Bundel 997, extract 3, 9-1-1727

Hendrik Jan Kuypers verhuurde aan Adriaan Peeter Broomans een stede met huis en stal, schuur en hof, met land en groese op Terbeek, groot 7 L, een bosveld op 't hoogbos 1/2 B, land Haermans 1 gemet, land op de Beekse akker 2 1/2 L, beemdeken in de Mosvorenmet een boske 1/2 B, voor 6 jaar vanaf half maart 1727 voor 58 gl Actum 9-1-1727 (dit pachtcontract is niet doorgegaan)

Personen:

| 997-003 |

Bundel 997, extract 4, 18-3-1727

Aernout Cornelis Aernouts en Adriaan Aernout Aernouts verkochten aan Hendrik Cornelis Diericx X Cornelia Aernouts een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, dries, land en weiden samen 23 gemeten in het gehucht Popendonk. De kopers hebben 1/4 deel in deze goederen die belast zijn met 300 gl wisselgeld aan het klooster van Sint Margarietendael te Antwerpen, en nog belast met 2 kapitale sommen van 300 en 250 gl Hollands geld aan juffr. Anna Catharina Verdaet, geestelijke dochter te Antwerpen, en 2 veertelen en 2 kwartieren koren aan de kapel, en een veertel koren aan de pastoor van het begijnhof van Hoogstraten, en 3 st en 1 oord geldcijns aan de heer van Loenhout. Verkocht voor 834 gl. Actum 18-3-1727

Personen:

| 997-004 |

Bundel 997, extract 5, 22-12-1727

De meerderjarige kinderen van Matthijs Jan Ooms, Cornelis Jan Ooms als voogd en Aernout Peeter Van Tichelt als toez. voogd van Elisabeth Matthijs Ooms verhuurden een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, hof, dries, landen en weiden en beemden samen 5 B gelegen ter Beek op 't Hesschot, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1728. Verhuurd aan Cornelis Matthijs Ooms voor de som van 48 gl. Actum 22-12-1727 (Fig. kaart n° 2111)

Bekijk kaart

Personen:

| 997-005 |