Voorwaardeboeken (extracten), nr. 993 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 993, extract 1, 2-6-1723

Merten Laureyssen en Jan Verboven, voogden der kinderen van Matthijs Antoon Wiercx en Tanneken Jan Bartholomeeusen verhuurden aan Jan Matthijs Wiercx een stede met huis en stal, schuur en torfhuis, hof, dries en land op Sneppel, de stede is 3 jaar in huur gebruikt door Quirijn Bogaerts. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1723, de pacht bedraagt 60 gl. Actum 2-6-1723 (Fig. kaart n° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 993-001 |

Bundel 993, extract 2, 16-12-1727

Aernout Cornelis Aernouts als toez. voogd der kinderen wijlen Cornelis Cornelis Aernouts waar moeder van was Jenneken Adriaan Theeus, voogd is Bastiaan Adriaan Theeus. Aernout heeft de helft van de onverdeelde goederen verhuurd aan Antoon Cornelis Aernouts, te weten de stede met huis en schuur, hof, land en weide zoals de gebruikt is geweest door +Cornelis Cornelis Aernouts. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart, de pacht bedraagt 40 gl. Actum 16-12-1727

Personen:

| 993-002 |