Voorwaardeboeken (extracten), nr. 991 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 991, extract 1, 10-1-1720

Jenneken Jan Lenaerts X Jan Cornelis Aernouts, Elisabeth Jan Lenaerts X Dionijs Claes Van Dijck verkochten aan Huybrecht Jan Lenaerts hun broer en zwager waar moeder van was Jenneken Huybrecht Hendrickx, hun 1/3 deel waarvan de koper het andere 1/3 toekomt van een stede met huis, stal en schuur en aan gelegen erve op Terbeek, groot 4 L, ten dele leenroerig, land in 't Schoorblok 1/2 B, land in de Beekse akker 1/2 B, land op de Herseling 1/2 B, land op Terbeek 4 1/2 L, nog land op Terbeek 1/2 B, een weide op Popendonk bij de smoutakker 1/2 B, twee bosvelden op 't Schoubos 7 L, de helft van een schaarbos op de Vossingers.Deze goederen zijn belast met 7 L rogge aan de Tafel van de H. Geest Loenhout, Jenneken en Elisabeth krijgen elk 750 gl, samen 1500 gl Actum 10-1-1720 (Fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

Personen:

| 991-001 |

Bundel 991, extract 2, 10-1-1720

Emerentia Goris Gabriels, wed. Peeter Adriaan Huyben, Jan en Cornelis Peeter Adriaan Huyben haar meerderj. zonen, verkochten uit de hand aan Hendrik Jan Cuypers een stede met huis en stal, schuur en hof, met land en gronden in het gehucht van Terbeek, groot samen zonder huisplek en schuurplek 7 L, O de straat, Z de akkerstraat, W Cornelis Cornelis Huyben, N hun leengoed. Bosveld op 't Hoogbos 1/2 B, Deze goederen zijn belast met 9 L koren. Verkoopprijs = 9 00 gl. In mindering van deze som neemt de koper op zich een schuld van 650 gl wisselgeld ten behoeve van Mr Schoonjans te Antwerpen. Actum 10-1-1720 (Fig. kaart n° 2179)

Bekijk kaart

Personen:

| 991-002 |

Bundel 991, extract 3, 15-1-1720

De kinderen Peeter Joris Coecken; Adriaan, Jan en Peeter Peeter Joris Coecken, Adriaan als voogd en Willem Broomans als toez. voogd van het weeskind wijlen Elisabeth Peeter Coecken waar vader van is Cornelis Lambrecht Broomans, Geert Van den Elsacker X Katrien Peeter Coecken, ook voor Marie, Anna en Cornelia Peeter Coecken hun zusters. Hun moeder resp. grootmoeder was Cathelijn Adriaan Huyben. Zij verkochten aan Jan Cornelis Aernouts een stede met huis, schuur en stal, torfhuis en hof, land en dries aaneen gelegen op Terbeek 14 L, land in de aanstede van Peeter Van Breda 1 gemet, twee weiden aaneen gelegen 2 gemeten, land en weide aan elkaar gelegen genaamd Vloeyweyde 2 gemeten, beemd in de vloeybeemd 1 L. Verkocht voor 1600 gl, de koper neemt een schuld op zich van 100 patakons aan de wed. Michiel Van Elsacker en 140 gl aan Peeter Van Breda n. ux. Actum 15-1-1720 (Fig. kaart n° 1268 a)

Bekijk kaart

Personen:

| 991-003 |