Voorwaardeboeken (extracten), nr. 990 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 990, extract 1, 3-1-1718

Dimphna Peeter Gabriels X Corneel Jan Roelen: Geeraert Cornelis Goossens en Cornelis Lambrecht Van Staeyen, voogden der kinderen Cornelis Peeter Gabriels, de kinderen Hendrik Adriaan Bartholomeeusen verkopen eene woonhuyse, schuere ende torfhuys genaemt het pannehuys ende aengelegen erve groot saemen ontrent 11 L soo weyde als lant gestaen ende gelegen aen 't Oosteneynde alhier.. O de straat, Z de Hesschot beemd, W Jan Heestermans, N Matthijs Goossens. Weide en land op 't Heyken 1/2 B, land 5 kw.saet, een beemd 1 gemet, land op de Laeren 1 L, een beemd 1/2 L, Koper: Cornelis Jan Roelen voor 1710 gl Actum 3-1-1718

Personen:

| 990-001 |

Bundel 990, extract 2, 29-12-1718

Lenaert Goris X Adriaentien Jan Lenaerts verkochten aan Andries Peeter Janssen land gelegen achter den Heibaard genaemt de heyninge groot 9 L, O Goris Christiaenssen, Z Goris Jan Aertsen, W Huybrecht Francken, het goed is belast met 100 gl aan de kerk van 't Begijnhof van Hoogstraten, en 3 L koren jaarlijks aan 't klooster.... ? Verkocht voor 225 gl Actum 29-12-1718

Personen:

| 990-002 |

Bundel 990, extract 3, 18-7-1718

De wed. en kinderen van Jan Christiaenssen: verkoop van kavelen koren op de Vossingers, 1° kavel 2 gemeten verkocht voor 35 gl, 2° kavel verkocht voor 36 gl. Actum 18-7-1718

| 990-003 |

Bundel 990, extract 4, 18-10-1718

Dionijs Van Buerstede verhuurde aan Peeter Wouter Ooms zijn stede op Popendonk met huis en schuur, torfhuis, bakhuis en hof, landerijen, dries, beemden en heiden. De verhuurder heeft die nu in gebruik. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1719. De verhuurder reserveert voor zich en zijn vrouw een kamer van het huis om te wonen, al het houtgewas op de stede, de appels en peren in de boomgaard. De pacht bedraagt 80 gl. Actum 18-10-1718 (Fig. kaart n° 1281)

Bekijk kaart

Personen:

| 990-004 |

Bundel 990, extract 5, 24-10-1718

De wed. en kinderen van Peeter Joris Coecken met Cornelis Adriaan Vermeiren als voogd van de minderj. Peeter en Cornelia Peeter Joris Coecken, verhuren aan Jan Cornelis Aernouts een stede met huis en schuur, torfhuis, hof en dries, met weiden en landen aaneen gelegen op Terbeek groot 19 L, een weide en land 1/2 B genaamd de Vloeyweyde, een perceel in de vloeybeemd 1 L, een beemd 2 gemeten genaamd den Pulman, een hooimade 1 gemet, een akker 1/2 B genaamd den rijacker, land op de Herseling 1 gemet genaamd het steken... enz.. verhuurd voor 6 jaar aan de prijs van 92 gl Actum 24-10-1718 (Fig. kaart n° 1268 a)

Bekijk kaart

Personen:

| 990-005 |

Bundel 990, extract 6, 25-1-1719

Cornelis Lambrecht Broomans verhuurde aan Symon Marijnis Bevers een stede met huis en stal, schuur en hof, landerijen en weiden op Terbeek, die verhuurder nu zelf in gebruik heeft, voor 6 jaar aan de prijs van 60 gl. Actum 25-1-1719 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 990-006 |

Bundel 990, extract 7, 25-2-1719

Jan Cornelis Huyben en Peeter Cornelis Huyben, ook voor Anna Corneel Huyben hun zuster met haar man Adriaan Jan Matthijssen, ook voor Cornelis Cornelis Huyben hun broer, zij verkochten aan Jan Peeter Huyben een woonhuis met stal aaneen met de binnenhof groot 1 B op Terbeek, W en N de straat. voor de som van 350 gl. Actum 25-2-1719

Personen:

| 990-007 |