Voorwaardeboeken (extracten), nr. 986 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 986, extract 1, 28-9-1713

Juffr. Anna Catharina Van Diest, geestelijke dochter Antwerpen, verkocht aan Sebastiaan Jan Bartholomeeusen een stede met huis en hof, dries en land 2 1/2 L op Sneppel ontrent de oude thiendeschuere, land en dries erbij gelegen 1 1/2 L, deze goederen worden nu in huur gebruikt door Jan Joos Adriaenssen, Actum 28-9-1713

Personen:

| 986-001 |

Bundel 986, extract 2, 2-9-1713

Cornelis Cornelis Claessen verkocht aan Huybrecht Francken een stuk land op de Heibaard, groot 5 L genaamd Bueffkens acker O de wed. Jan Lenaert Wiercx, Z de wed. Jan Aertsen, W de wed. Jacob Crock, N het geusbos. Voor de prijs van 150 gl Actum 2-9-1713

Personen:

| 986-002 |

Bundel 986, extract 3, 10-11-1713

Lucia Gijsbrechts X Jacobus Wittock, Adriaentien en Jan Stoops, Huybertien... Laureys en Willem Crol, Laureys en Heyndrick Van der Buyten, verkochten twee percelen land in de binnenstede van Goris Vergouwen op Sneppel, het Joost steken.. een stede waar een huis placht te staan met de erve erbij op Sneppel in de Ambachtstraat, groot 1 veertelsaet, perceeltje land in de Dundels, 3 kw.saet, een stedeken met toebeh. 4 L in de Ambachtstraat.... Deze goederen behoren de verkopers toe door uitwinning uit handen van de wed. Adriaan Hendrik Bartholomeeusen (achterstallige renten) Voor 250 gl verkocht aan Bastiaan Jan Bartholomeeusen Actum 10-11-1713

Personen:

| 986-003 |

Bundel 986, extract 4, 24-12-1712

Mevr. Bernardina Herry verhuurde de nieuwe Popendonkse hoeve aan Bertel Jan Peeters: een huis en schuur, kooi, hof, dries en land, beemden, weiden en heide met een akker genaamd de Hofstadt, die Hendrik Adr. Hendricx in huur gebruikt heeft. De pacht bedraagt 260 gl. De pachttermijn van 6 jaar begint op 15-3-1713. Actum 24-12-1712. Op 9-1-1713 comp. Jan Peeter Peeters, woont in Wuustwezel, stelde zich borg.

Personen:

| 986-004 |

Bundel 986, extract 5, 9-1-1713

Adriaan Peeter Joris Coecken verhuurde aan Frans Adriaan Deckers een stede met huis en schuur, hof en dries, met weiden en land erbij op Terbeek, groot 6 a 7 L, een weide 1 gemet, land op de Herseling 1 gemet, voor een termijn van 6 jaar aan de prijs van 30 gl. Actum 9-1-1713 (Fig. kaart n° 1268 b)

Bekijk kaart

Personen:

| 986-005 |

Bundel 986, extract 6, 21-12-1713

Jan Antoon Reyns verhuurde aan Jan Joos Adriaenssen een stede met huis en schuur, hof en dries op de Vossingers, groot 10 L, land en weide 4 L, met een akker 3 1/2 L, een hooimade 2 gemeten, een heide in Vossingers heiveld, een heide op de Brand 2 B, De verhuurder behoudt voor zich het torfhuis en een gebint in de schuur. De pacht bedraagt 38 gl. Actum 21-12-1713 (Fig. kaart n° 2395)

Bekijk kaart

Personen:

| 986-006 |

Bundel 986, extract 7, 9-1-1713

De vrouw van Loenhout verhuurde de hoeve het Verbrand Hof aan Jan Cornelis Pauwels Van Velthoven: huis en hof, dries, land en weiden op de Donk, voor 6 jaar vanaf half maart 1713 voor 270 gl. Actum 9-1-1713

Personen:

| 986-007 |

Bundel 986, extract 8, 27-12-1712

De vrouw van Loenhout verhuurde de Nederhoeve aan Jacob Jan Peeters die er reeds de pachter is: het huis, schuur en torfhuis, hof en dries, voor 6 jaar vanaf Kerstmis 1711 voor 230 gl Actum 27-12-1712

Personen:

| 986-008 |