Voorwaardeboeken (extracten), nr. 981 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 981, extract 1, 24-9-1707

Jan Marcus Kenis verkocht aan Geeraert Sijmon Ren... een stuk land genaamd het Buskens gelegen op de Heibaard, groot 1 gemet, een perceel erve gelegen achter het stedeken van de wed. Michiel Van Elsacker groot 1 gemet, een hooimade op de Blakt... Actum 24-9-1707

| 981-001 |

Bundel 981, extract 2, 1-2-1707

Jacob Marten Baliars ? X Adriaentien Adriaan Verboven, Reynier Jan Van Eynatten X Marie Adriaan Verboven, verkochten aan Peeter Adriaan Verboven hun deel in de nagelaten goederen van wijlen Cornelis Verboven, en bij testament gemaakt aan vs Adriaentien en Marie Adriaan Verboven elk voor 1/6 deel die met hun mede erfg. nog onverdeeld zijn, te weten land, weide en beemd samen 19 L, met nog 3 B hooimade en heide voor de som van 400 gl, Actum 1-2-1707. (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 981-002 |

Bundel 981, extract 3, 5-2-1707

Cornelis Peeter Janssen X Cornelia Adriaan Verboven verkocht n. ux. aan Peeter Adriaan Verboven zijn 1/6 deel in alle vs goederen nagelaten door wijlen Cornelis Verboven, voor 200 gl. Actum 5-2-1707 (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 981-003 |