Voorwaardeboeken (extracten), nr. 979 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 979, extract 1, 7-1-1706

Bernardina Herry, vrouw van Loenhout, verhuurde aan Jacob Jan Peeters de hoeve genaamd de Nederhoeve voordien gebruikt door Cornelis Peeter Aernouts, bestaende in huysinge genaemt het neerhof mette schuere, torfhuys, hove, driessche ende erve daeraen binnen de grachten.. voor een termijn van 6 jaar beginnend half maart 1706, aan de prijs van 230 gl. Actum 7-1-1706

Personen:

| 979-001 |

Bundel 979, extract 2, 1-2-1706

De kinderen Sijmon Adriaan Keeselmans: Willem Wouter Janssen X Cathelijn Simon Keeselmans, Marcelis Van Staeyen X Anna Simon Keeselmans, Marie Simon Keeselmans, geestelijke bejaarde dochter, verkochten een stede met huis en hof, dries en land groot 1 gemet op Neerven genaamd Stuyvesant. Koper: Hendrik Wouter Quirijnen voor 340 gl. Actum 1-2-1706

Personen:

| 979-002 |

Bundel 979, extract 3, 23-11-1705

Het weeskind Peeter Cornelis Van Tichelt: Verhuring der goederen van vs weeskind. Een stede met huis en schuur, hof en dries met erven erbij, alhier op Terbeek bij het Hesschot groot 1/2 B, land op de Hesschotacker 1 1/2 B, een akker 2 1/2 L, veld in de Mosvoorden 1/2 B, een weide 2 gemeten enz... voor een termijn van 6 jaar, verhuurd aan Adriaan Lathouwers voor de prijs van 60 gl. Actum 23-11-1705.

Personen:

| 979-003 |

Bundel 979, extract 4, 5-6-1706

De voogden der kinderen Matthijs Aernout Ooms verkochten een schuur staande op de stede op de Reyt waar Matthijs Aernout Ooms gewoond heeft. De schuur moet afgebroken en van de grond verwijderd worden. Verkocht aan Peeter Lambrecht Broomans voor 101 gl. Actum 5-6-1706

Personen:

| 979-004 |

Bundel 979, extract 5, 6-12-1706

De kinderen Lenaert Huybrechts: Huybrecht Matthijs Goosens als voogd en Aert Peeter Luycx als toeziende voogd der weeskinderen Lenaert Huybrechts, en Huybrecht Lenaert Huybrechts voor zichzelf, verhuurden een stede met huis en schuur, land en weide op Terbeek, groot 20 L die gebruikt werd door wijlen Lenaert Huybrechts hun vader. Jenneken Peeter Luycx, wed. Lenaert Huybrechts, zal behouden haar woonst in het huis, de huurder moet haar vuur en licht bezorgen, zij behoudt de helft van de hof naast de oostzijde, en de huurder moet daartoe leveren het nodige misch (mest) Verhuurd aan Huybrecht Lenaert Huybrechts voor 54 gl. Actum 6-12-1706 (Fig. kaart n°1368)

Bekijk kaart

Personen:

| 979-005 |