Voorwaardeboeken (extracten), nr. 978 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 978, extract 1, 10-9-1704

De voogden der wezen Aert Antoon Quirijnen verhuurden een stede met huis, hof en dries op Sneppel, groot 1/2 B met stal op straat, de schuurakker 1/2 B, een heiveld 1 1/2 L, een akker to de stede van Willem Vermeiren 1/2 L, een perceel land 1 1/2 L, de perbeemd 1 gemet, een beemd 3 kwartierzaad, een weide 1 1/2 L, een weide 5 L... verhuurd aan Claes Cornelis Gijsen voor de prijs van 34 gl Actum 10-9-1704 (Fig. kaart n° 2052 en 2053)

Bekijk kaart

Personen:

| 978-001 |

Bundel 978, extract 2, 6-4-1705

De erfg. Aernout Adriaan Van Ostaeyen verkochten een stede met huis en schuur, groot 8 L op Sneppel, een weide to de stede 1/2 B, een beemd 1 1/2 L ... Adriaan Aernout Van Ostaeyen voor 800 gl. Actum 6-4-1705

Personen:

| 978-002 |

Bundel 978, extract 3, 15-4-1704

Johan Louis Van Siegen verpachtte aan de wed. Hendrik Goris Vergouwen de oude Popendonkse hoeve die ze reeds vele jaren in pachting gebruikt, voor 6 jaar vanaf half maart 1704, voor 200 gl. Actum 15-4-1704 present Cornelis Peeter Aernouts en Matthijs Antoon Goossens schepenen.

Personen:

| 978-003 |

Bundel 978, extract 4, 8-7-1704

Verpachting der tienden door Sint Bernaerts: (Van de 10 tiendenpercelen wordt hier enkel van de percelen 4-5 en 6 een beknopte samenvatting gegeven) Vierde perceel: het Beekse beginnend aen de breede beke tot de oude tiende schuere tot Sneppel: Matthijs Jan Goossens zet in op 237 gl en 12 hogen, Matthijs Aernout Ooms nog 3 hogen, is de hoogste bieder gebleven. Vijfde perceel: het Hesselingse beginnende aen het huysken neffens de stede van den secretaris van Wuestwesel genaemt den steenhoven en voorts de straete in neffens de wooning van Cornelis Aert Van Tichelt, noortwaert tot de oude thienden schuer toe, voorts de Meirse straet in tot de paelen van Meer al wat suytwaert bevonden wordt.. Lenaert Huybrechts zet in op 101 gl en 8 hogen en is de pachter gebleven. Zesde perceel; het Popendoncxse beginnende aen de breede beke ende voorts de straet uyt ter beeckwaerts den voors. meersche wegh in wat hier noortwaert in bevonden wordt.. Aernout Cornelis Aernouts voor 243 gl en 10 hogen is pachter gebleven. Aldus gedaen ende verpacht den 8° July 1704 present de heere schouteth De Cort ende schepenen alle van Loenhout...

Personen:

| 978-004 |

Bundel 978, extract 5, 14-7-1704

De H. Geest tiende 1704: Op de naervolgende conditien sal men ten hoogsten mette heer ende weth verpachten de H. Geest thiende gelijck als nu die is vallende ter Beeck.. Michiel Jan Goossens zet in op 43 gl en 3 hogen, Joris Coecken 1 hoge is de pachter gebleven. Actum 14-7-1704

Personen:

| 978-005 |