Voorwaardeboeken (extracten), nr. 977 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 977, extract 1, 14-1-1702

Antoon Van Aken verkocht een stede met huis en schuur, hof en dries groot 4 B in de hoenderstraat met 3 L land achter de stede van Mark Kenis, 1 gemet land to de stede van Mark Kenis, 2 heivelden... Koper: Symon Hendrik Kaes X Joanna Geert Van Aken. Aktum 14-1-1702 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 977-001 |

Bundel 977, extract 2, 22-5-1702

De kinderen Jan Jan Claessen verhuurden aan Jan Christiaan Vorsselmans de goederen van vs kinderen. Actum 22-5-1702

Personen:

| 977-002 |

Bundel 977, extract 3, 2-1-1704

De vrouwe van Loenhout en Popendonk, met volmacht van haar man heeft verpacht aan Dionijs Van Hal de windmolen van dit dorp, het woonhuis en de schuur, hof en landen, voor een termijn van 6 jaar vanaf de avond van Driekoningen van 1704, voor de prijs van 700 gl. Actum 2-1-1704

| 977-003 |

Bundel 977, extract 4, 23-1-1702

Cornelis Verboven verkocht voor 235 gl aan Peeter Adriaan Verboven al zijn haaf en meubele goederen, uitgenomen de bieën en enkele meubels die in de kamer staan die hij zijn leven lang zal mogen gebruiken. Actum 23-1-1702 (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 977-004 |

Bundel 977, extract 5, 23-1-1702

Cornelis Verboven verhuurde aan Peeter Adriaan Verboven zijn stede met huis en schuur, torfhuis, hof en dries, land en weiden, beemden, heide en moer en vele andere goederen die de verhuurder toebehoren op Terbeek, voor een termijn van 12 jaar vanaf half maart 1702 voor de som van 48 gl. De huurder moet verhuurder onderhouden van spijs en drank.. Actum 23-1-1702 (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 977-005 |

Bundel 977, extract 6, 15-1-1703

De kinderen Lambrecht Broomans: Peeter Broomans als voogd en Lenaert Huybrechts als toez. voogd, verhuurden de 2/3 delen der kinderen van Lambrecht Broomans genaamd Elisabeth en Willem waar moeder van is Maeyken Willems De Wijse (de andere 1/3 is van Cornelis Lambrecht Broomans) in een stede met huis en erven groot 4 B op Terbeek, een weide enz... voor een termijn van 6 jaar van stonden aen. Verhuurd aan Cornelis Broomans voor 59 gl. Actum 15-1-1703 (Fig. kaart n° 1369)

Bekijk kaart

Personen:

| 977-006 |