Voorwaardeboeken (extracten), nr. 962 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 962

Bundel 962, extract 1, 3-3-1681

De wed. secretaris Van Elsacker: Joanna Van Duyssel, wed. Peeter Van Elsacker gewezen secretaris van Loenhout, verhuurde aan Jan Wouter Oyen een stede met huis, schuur, hof, dries, weiden en land genaamd de Vossingers, voor 6 jaar vanaf 15-3-1681, voor 20 patakons. Actum 3-3-1681 (Fig. kaart n° 2326)

Bekijk kaart

| 962-001 |

Bundel 962, extract 2, 17-7-1680

Sterfhuis Niclaes Peeters De Bie: De wed. en kinderen wijlen Mr Peeter Van Beeck, gewezen secretaris van Wuustwezel, verkochten de vruchten te velde van de erfg. Niclaes Peeter De Bie, staande op de stede der verkopers op de Herseling. Actum 17-7-1680 (Fig. kaart n° 2201)

Bekijk kaart

| 962-002 |

Bundel 962, extract 3, 15-7-1681

Philip Brabants verhuurde aan Cornelis Aerts Van Tichelt zijn hoeve met huis, schuur, kooi, land en weide, beemden, dries en heide op Terbeek. De huurder heeft deze goederen al in gebruik, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1682, voor de prijs van 100 gl. Actum 15-7-1681 (Fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

| 962-003 |

Bundel 962, extract 4, 31-10-1680

Hendrik Van Elsacker verhuurde aan Adriaan Bartholomeeus Swagemaeckers een stede met huis, schuur, hof, dries en land, weiden en heide op het Hecht, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1681, voor de prijs van 10 ducatons. Actum 31-10-1680

| 962-004 |

Bundel 962, extract 5, 13-1-1681

Adriaan Anthonis Van Halle als voogd en Matthijs Peeter Melsen als toez. voogd der weeskinderen van Neeltien Andries Rombouts, verhuren een stede met huis, hof, dries en land, groot 4 L op Neerven, land het lanckblock groot 2 L, een weide 1/2 B Voor 6 jaar vanaf 15-3-1681, voor de som van 36 gl aan Cornelis Michiel Van Antwerpen Actum 13-1-1681

| 962-005 |

Bundel 962, extract 6, 22-1-1681

De kinderen Magdaleen Lenaerts: Peeter Willem Van Sitaert, Boudewijn Peeters Van Hoogheloon X Elisabeth Willem Van Sitaert, ook voor Matthijs Michiel Jan Adriaenssen waar moeder van was Magdaleen Lenaert Matthijssen Van Hoogheloon, verkochten een stede met huis, Hof, dries en land groot 7 B in de Beirestraat en deels onder Brecht. Gabriel Sijmons gebruikt deze hoeve voor nog 2 jaar. Koper: Peeter Willem Van Sitaert voor de som van 280 patakons Actum 22-1-1681

| 962-006 |

Bundel 962, extract 7, 29-10-1682

Het weeskind van Cornelis Matthijs Ooms: Matthijs Aernout Ooms en Cornelis Adriaan Huyben, voogden van het weeskind van Cornelis Matthijs Ooms, moeder was Cathelijn Huybrecht Heyndricx, verhuurden de stede van het weeskind, huis, schuur, hof en dries op Sneppel, groot 10 L, land en dries to de stede, 2 1/2 L, land op Middelaar 1 L, enz... voor 6 jaar vanaf 15-3-1683 Actum 29-10-1682

| 962-007 |