Voorwaardeboeken (extracten), nr. 956 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 956

Bundel 956, extract 1, 8-10-1670

De erfg. Christoffel Denis cum suis: Michiel Van Elsacker met volmacht van Mr. Adriaan Rens, advocaat Bergen op Zoom, en van Adriaenken Denis, wed. wijlen Merck Straetmans, Matthijs en Jan Matthijs Goossens voor zichzelf, Cornelis Broomans X Elisabeth Matthijs Goossens, Geert Van Aken als voogd der kinderen Cornelis Jan Aernouts en van het kind van Aernout Van Aken waar resp. moeders van waren Cornelia Antoon Van Aken en Elisabeth Wouters, en grootmoeder Beyken Matthijs Goossens, Jan Melsens X Jacobmijntien Anthonis Van Aken waarvan Beyken Matthijs Goossens...? Cornelis Broomans voor Peeter Anthonis Van Aken, moeder was Beyken Matthijs Goossens, Jan Melsens vs in naam van Jan Wouters, man van Maeyken Antoon Van Aken, moeder was Beyken Matthijs Goossens, Peeter Reyniers voogd en Matthijs Goossens toez. der voorkinderen wijlen Neeltien Jans Van Bavel, en Jan Matthijs Goossens als voogd met Cornelis Aerts Van Tichelt toez. der nakinderen Neeltien Jans Van Bavel, moeder van Neeltien was Maeyken Matthijs Goossens, allen erfg. van Christoffel Denis en Neeltien Matthijs Goossens. Zij verkochten eene stede met huyse, hove, lande, boomgaerde ende driessche daeraen, gronde en toebeh. nagelaten bij wijlen de kinde van vs Christoffel Denis ende Neeltien Matthijs Goossens... groot 1 B op de Donk. Jan Van de Mierop biedt 900 gl met hogen samen 1052 gl. Actum 8-10-1670

| 956-001 |

Bundel 956, extract 2, 5-1-1671

Jan Cornelis Goris verkocht huis, schuur, hof, dries en land. Cornelis Broomans voor 800 patakons en 40 hogen. Actum 5-1-1671

| 956-002 |

Bundel 956, extract 3, 30-1-1671

Jan Jacobs als voogd der weeskinderen van wijlen Jan Cornelis Rennen, moeder was Cathelijn Jacobs, verhuurde de goederen der kinderen aan Jan Cornelis Jacobs, de stede op Popendonk, voor 6 jaar vanaf 15-3-1671, voor de prijs van 30 gl te betalen met Sint Merten. Actum 30-1-1671 (Fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

| 956-003 |

Bundel 956, extract 4, 28-6-1671

Anthonis Van de Mierop cum uxore: Adriaentien Joris Coecken X Antoon Van de Mierop, zij verkocht haar deel in de stede en goederen gekomen van haar ouders die haar bij SD bevallen zijn. Koper: Peeter Joris Coecken voor 425 gl. Actum 28-6-1671 (Fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

| 956-004 |

Bundel 956, extract 5, 7-3-1673

De erfg. Hendrik de Metser verkopen een stedeken met huis, hof en toebeh. op Terbeek groot 1 gemet Koper: Cornelis Adriaan Huyben voor 120 patacons Actum 7-3-1673

| 956-005 |

Bundel 956, extract 6, 8-12-1678

Peeter Van Elsacker secretaris verhuurde aan Lenaert Jan Wiercx een stede met huis, schuur, hof, dries, weiden en land genaamd de Vossingers en 2 hooimaden..voor 6 jaar vanaf 15-3-1673, voor 20 patakons. In de marge staat: Lenaert Jan Wiercx heeft de stede gehuurd van de wed. Peeter Van Elsacker op 8-12-1678, voor 6 jaar. Actum...? (Fig. kaart n° 2326)

Bekijk kaart

| 956-006 |

Bundel 956, extract 7, 1-8-1672

Magdaleen Joris Coecken X Adriaan Vermeiren verkocht aan Peeter Joris Coecken haar deel in de stede op Terbeek gekomen van haar ouders en bij koop van Jenneken Joris Coecken X Bastiaan Russens, voor 220 patakons. Actum 1-8-1672. (Fig. kaart n° 1268°)

Bekijk kaart

| 956-007 |

Bundel 956, extract 8, 19-12-1671

Jan Hendrik Visser als vader van zijn kind en Antoon Van Dietfort als voogd en Joos Hendrik Visser als toez. voogd, moeder was Dimphna Antoon Van Dietfort, verkochten het deel van het weeskind in een stede op de Donk gekomen van Anthonis Van Dietfort d’ oude en Sijken Jan Nijs Van Tichelt de grootouders. Koper: Antoon Antoon Van Dietfort voor 378 gl. Actum 19-12-1671.

| 956-008 |