Voorwaardeboeken (extracten), nr. 952 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 952

Bundel 952, extract 1, 31-10-1662

Adriaan Bernaert Van Aken verkoopt eenen woonhuyse met schuere daeraen, met hove, boomgaerde ende lande.. groot 4 L op Sneppel met het torfschop ofte logie staende op des heeren straet... een derde deel van weide, een akker de dundels 1/2 L Koper is Cornelis Matthijs Ooms voor voor 316 patakons (821 gl 12 st) Borg is Peeter Jan Ooms Actum 31-10-1662 Op 20-11-1662 bekende Adriaan Bernaert Van Aken dat Cornelis Matthijs Ooms de eerste schijf van 120 patakons betaald heeft, op 2-10-1663 werd de 2° en 3° betaling gedaan van 197 patakons.

| 952-001 |

Bundel 952, extract 2, 5-1-1663

Peeter Van Elsacker secretaris van Loenhout en Peeter Van Beeck, secretaris van Wuustwezel, verhuurden aan Anthonis Schoofs en Dimphna Janssen De Recht een stede met huis, hof, dries, weiden en landerijen inbegrepen de stede daar eertijds ook een huis op placht te staan genoemd den steenhoven, gelegen op de Herseling, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1663, aan 75 gl Actum 5-1-1663 (Fig. kaart n° 2201)

Bekijk kaart

| 952-002 |

Bundel 952, extract 3, 5-12-1665

Comp. Anthonis Adriaan Bartholomeeusen die bekende mits doode van Anthonis Schoofs de vs stede over genomen te hebben voor de laatste 5 jaren. Actum 5-12-1665

| 952-003 |

Bundel 952, extract 4, 5-1-1663

Anthonis Guilliams verhuurde aan Quirijn Willems zijn stede met huis, schuur, hof, dries, weiden en landen op Sneppel, voor 8 jaar vanaf 15-3-1663 aan de prijs van 125 gl. Actum 5-1-1663 (Fig. kaart n° 1933)

Bekijk kaart

| 952-004 |

Bundel 952, extract 5, 15-3-1663

Jan Dielis Van Gastel voor 1/4 deel en Heyndrick Van Gastel als voogd der 3 nakinderen van Dielis Van Gastel verhuurden aan Laureys Peeter Van der Buyten een stede met huis, hof, landen en weiden op Neerven, voor 6 jaar vanaf 15-3-1663. Actum...?

| 952-005 |