Voorwaardeboeken (extracten), nr. 951 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 951

Bundel 951, extract 1, 29-10-1661

De kinderen Jan Jan Nijs Van Tichelt: Jacob Jan Nijs Van Tichelt als voogd, en Kerstiaen Wouters als toez. voogd der weeskinderen wijlen Jan Jan Nijs Van Tichelt, moeder was Jenneken Wouters, verhuurden de goederen der kinderen: 1° perceel: het woonhuis met de andere gebouwen, de binnenstede met gronden, land op Molenakker 1 1/2 L, enz.. laatst in huur gebruikt door Philip Janssen, Philip Janssen voor 71 gl. Actum 29-10-1661

Personen:

| 951-001 |

Bundel 951, extract 2, 9-1-1662

Jan en Cornelis Peeter Boers: Jan Lodewijckx als voogd en Cornelis Claes Segers als toez. voogd der twee onbejaarde kinderen van Peeter Boers, met name Lisken en Tanneken, verkochten een stede met huis, hof, dries en landen erbij op Neerven , groot 4 L O de straat, Z de kinderen Anthonis Jan Rombouts, N de straat en het Bosstraetje, land de Ast 4 L op Neerven, 2 percelen land de ossenblockens 3 L op Neerven, een hooimade 1 gemet.. Ingezet door Peeter Dionijs op 750 gl, Dielis Vlemincx 6 hogen, Nijs Jan Doms nog 4 hogen, heeft de koop gelaten aan Cornelis Dielis Vlemincx op 9-1-1662 (Fig. kaart n° 849)

Personen:

| 951-002 |

Bundel 951, extract 3, 16-3-1662

Melsen Laureys Rombouts verhuurde aan Anthonis Anthonissen zijn stede met halve schuur, hof, dries en landen op Neerven waar de huurder nu al 3 jaar woont, voor 3 jaar vanaf 15-3-1662 voor 54 gl. Actum 16-3-1662

Personen:

| 951-003 |

Bundel 951, extract 4

Peeter Gabriel Peeter Joris verkocht aan Bastiaan Jacob Crock een stede met twee kleine huisjes, hof, dries en landen, groot 7 of 8 L. De verkoper kocht deze goederen van de wed. en voogden der kinderen wijlen Cornelis Van Hulten, op Terbeek op de Reyt, O Jan Jacob Crock, Z de straat, W de Reyt en N Jan Jacob Crock, aan de prijs van 347 gl. Actum...?

Personen:

| 951-004 |

Bundel 951, extract 5, 21-1-1662

Jacob en Jan Adriaan Lenaerts voor zichzelf en in naam van Neeltien en Dimphna Adriaan Lenaerts hun zusters, verhuurden aan Jan Cornelis Centen hun stede met huis, schuur, hof, land, weiden en beemden op Popendonk, de huurder gebruikt de stede al vele jaren, voor 3 jaren vanaf 15-3-1662, aan 44 gl. Actum 21-1-1662 (Fig. kaart n° 1245)

Bekijk kaart

| 951-005 |