Voorwaardeboeken (extracten), nr. 950 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 950

Bundel 950, extract 1, 29-11-1660

Gabrieltien Cornelis Van den Bruynenberghe wed. Cornelis Cornelis Neefs, Jan Cornelis Neefs als voogd en Hendrik Jan Metser toez. der weeskinderen Cornelis Cornelis Neefs, ook in naam van Neeltien Cornelis Cornelis Neefs X Adriaan Peeters, verhuren hun stede met huis, land, hof en weide voor 6 jaar. Uit de hand verhuurd aan Marijnis Janssen en Heyltien Cornelis Neefs voor de prijs van 19 gl. Actum 29-11-1660 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

| 950-001 |

Bundel 950, extract 2, 26-1-1661

Adriaan Peeter Jans als voogd en Jacob Marijnis Bevers als toez. van Jacob Jacob Peeter bJans verhuurden aan Adriaan Matthijs Weerts het stedeken van het vs weeskind met huis, hof, dries en landen op Popendonk, voor 6 jaar vanaf 15-3-1661, aan 28 gl te betalen met Sint Merten. Actum 26-1-1661 (fig. kaart n° 1234)

Bekijk kaart

| 950-002 |

Bundel 950, extract 3, 15-3-1661

Adriaan Peeter Jans en Jacob Marijnis Bevers, voogden van Cathelijn Jacob Peeter Jans verhuurden aan Jan Cornelis Jacobs de stede van het weeskind op Popendonk, gekomen van Cornelis Peeter Jans, haar bevallen bij deling tegen haar 2 broers, de huurder gebruikt deze goederen reeds, voor 6 jaar vanaf 15-3-1661, aan 34 gl te betalen met Sint Merten. (fig. kaart n° 1297)

| 950-003 |

Bundel 950, extract 4, 10-1-1661

Joan Marcelli, schout met volmacht van juffr. Catharina Leonora Perez de Baron zal uitter hand verhuren de windmolen van Loenhout met het woonhuis en roshuis met hof en zaailand. Adriaan Philipsen is pachter van de molen geweest. De pachttermijn begint op de avond van Driekoningen ek. Aan Adam Van Geel voor 825 gl. Actum 10-1-1661

| 950-004 |

Bundel 950, extract 5

De kinderen wijlen Michiel Van Elsacker voor 3/4 delen, en de kinderen van Heyndrick Heyndrickx Van Turnhout voor 1/4 , verkoop van de eycke boomen in hun bosch bij de Caterstraet alhier tot Sneppel.. De kopers moeten de bomen binnen de maand uitdoen. Er werden in 't geheel 125 bomen verkocht, verdeeld in 11 kavels. (er wordt geen datum vermeld.)

| 950-005 |

Bundel 950, extract 6, 9-1-1662

Jan en Cornelis Peeter Boeren: Jan Lodewijckx en Cornelis Claes Segers, voogden der twee onbejaarde kinderen van Peeter Boeren (Denissen?) met name Liske en Tanneken, verkopen een stede met huis, hof, dries en land op Neerven, groot 4 L palend O de straat, Z de kinderen Anthonis Jan Rombouts W de heer Van den Wijngaerde N de straat en het Bosstraatje. Land de Ast groot 4 L op Neerven, 2 percelen land d’effenblocxkens aaneen gelegen 3 L enz.. Peeter Nijssens ingezet op 750 gl en 6 hogen, Nijs Jan Denis nog 4 hogen. De koper heeft de koop overgelaten aan Cornelis Dielis Vlemincx. Actum 9-1-1662

| 950-006 |

Bundel 950, extract 7

Cornelis Cornelis Goossens X Maeyken Aert Anthonis Aerts

| 950-007 |

Bundel 950, extract 8, 31-1-1662

Jan Kerstiaen Raets verkocht een stede met een deel van het woonhuis en grond erbij, groot 1B op Neerven. Koper Adriaan Jan Gabriels voor 825 gl. Actum 31-1-1662

| 950-008 |

Bundel 950, extract 9, 7-7-1659

Adriaan Vermeiren verkocht aan Goris Niclaessen Van Oirschot een stede met huis, hof, dries, land en heide op de Heibaard, behoorde hem toe door koop van de weeskinderen Matthijs Pauwels, die het verkregen van de wed. en kinderen Jan Abrahams. Actum 7-7-1659 (Fig. kaart n° 1850-1851)

Bekijk kaart

| 950-009 |