Voorwaardeboeken (extracten), nr. 937 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 937

Bundel 937, extract 1, 10-2-1609

Cornelis Verboven kocht van Jan Michiel Van Elsacker een stede met huis en hof op Terbeek met toebeh. die Jan Cornelis Martens nagelaten heeft en die Cornelis Verboven tegenwoordig in gebruik heeft. Actum 10-2-1609 (fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 937-001 |

Bundel 937, extract 2, 17-3-1609

Adriaan Van Huysen stede op Popendonk: Jan Michiel Van Elsacker, actie hebbend van de erfg. Jans De Cnodder verhuurde de stede met toebeh. achtergelaten door wijlen Adriaen Van Huysen gelegen tot Popendonck, voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1609. Ingezet door Bernaert Cornelis Van Ham op 18 gl. Actum 17-3-1609 (fig. kaart n° 1245 en 1246)

Bekijk kaart

| 937-002 |

Bundel 937, extract 3, 31-3-1609

De H.Geest van Loenhout uit kracht van evictie verhuurde het stedeken op de Herseling, gekomen van Geert Van den Bruynenberghe, laatst in huur gebruikt door Adriaan De Haen, voor 3 jaar vanaf Bamis 1608. Ingezet door Wouter Peeter Rennen op 2 gl, Lambrecht Broomans verhoogt tot 2 gl 5 st, gebleven aan Adriaen De Haen voor 3 gl 15 st. Borg= Wouter Peeter Rennen. Actum 31-3-1609

Personen:

| 937-003 |

Bundel 937, extract 4

De collecteurs van de koningsbede Jan Cornelis Joris en Cornelis Jan Stoops verhuurden de stede en erfenisse van zaliger Jan De Herde, tot verhaal van achterstallige koningsbeden. Ingezet door Adriaan Jan Crock, gebleven aan Jan Cornelis Goris Aerts voor 7 gl 6 st.

Personen:

| 937-004 |

Bundel 937, extract 5, 1-5-1609

Jan Cornelis Joris als collecteur van de koningsbede verhuurde de stede van Matthijs Jan Claessen op Popendonk tot verhaal van de achterstallige koningsbeden, voor 1 jaar vanaf 15-3- 1609. Gebleven aan Jan Cornelis Goris voor 7 gl Actum 1-5-1609. (fig. kaart n° 1234)

Bekijk kaart

Personen:

| 937-005 |

Bundel 937, extract 6, 17-6-1609

Adriaen Janssen Coeck kocht van Lenaert Merten Proost cum uxore: Cathelijn Jacob Hendrik Cooremans met haar man Lenaert Merten Proost hebben opgedragen ten behoeve van Adriaan Janssen Coeck zeker stuk land genaamd het Creyen en een weide op Terbeek aan de smoutmolen gekomen van de stede genaamd de ronde stede Jacob Cooremans en huisvrouw toebehorende, stede die Jacob aan Cathelijn en haar man op gisteren overgegeven had. Actum 17-6-1609. (Fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

Personen:

| 937-006 |

Bundel 937, extract 7, 29-9-1609

Lenaert Merten Proost en Claes Anthonissen: Op 29-9-1609 zijn Claes Anthonissen en Lenaert Merten Proost met zijn vrouw Lynken overeen gekomen om de achterstal te betalen van een rente van 2 V koren die Claes Anthonissen heffende is op de goederen van Jacob Hendrik Cooremans, nl een huis en hof op Terbeek. Lenaert en zijn vrouw Lynken zullen betalen aan Claes Anthonissen, zijn vrouw of kinderen 3 V koren en 4 gl waarmee de achterstallige jaren van vs rente van 2 V koren tot Lichtmis 1609 vereffend is. Lenaert zal geven tot lijfkoop 2 gl eens. (fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

Personen:

| 937-007 |

Bundel 937, extract 8, 1-12-1609

Op 1-12-1609 heeft Jan Janssen der Weeuwen voor zichzelf en in naam van ...... Janssen der Weeuwen zijn broer verkocht aan Lenaert Thijssen hun deel in een stede genaamd de Mosvoorden, gekomen van David der Weeuwen

Personen:

| 937-008 |

Bundel 937, extract 9, 7-9-1609

De stede Peeter Van Ostaeyen op Neerven zal vanwege de heer verhuurd worden ad opus jus habentis het huis van stonden aan tot 15-3-1610. Michiel Van Elsacker voor 2 gl 9st Actum 7-9-1609

Personen:

| 937-009 |