Voorwaardeboeken (extracten), nr. 932 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 932

Bundel 932, extract 1, 16-1-1600

De erfg. Willem Vermunten stede op Sneppel geassisteerd met Jacob Hendrik Cooremans: Adriaan en Cornelis Vermunten sonen, ook voor Dimphna Willem Vermunten, zij verhuren de stede op Sneppel die Peeter Hendricx en Cornelis Adriaan Diels de voorgaande jaren gebruikt hebben, voor een termijn van 6 jaren beginnend op 15-3- 1600. Ingezet door Cornelis Adriaan Diels op 25 Kgl. Actum 16-1-1600.

Personen:

| 932-001 |

Bundel 932, extract 2, 18-1-1600

Simon Thijs Toen stede op Neerven: Goris Hendricx en Maeyken Mr. De Cuyper dr en Sijmon Cornelis Keeselmans verhuren aan Jan Laureijssen alias Decker de stede en erve nagelaten door Symon Thijs Thoens op Neerven. De huurder heeft de stede al 3 jaar in gebruik, hij moet het huis onderhouden. Actum 18-1-1600. Vanaf 1603 is Symon Cornelis Keeselmans de huurder.

Personen:

| 932-002 |

Bundel 932, extract 3, 26-1-1600

SD tussen Cornelis Jan Aerts der Weeuwen en zijn broer Aert. Cornelis zal hebben de nagelaten goederen van wijlen Jan Aertsen der Weeuwen. Aert der Weeuwen Janssen zal hebben vrij en kommerloos voor zijn deel... ? Actum 26-1-1600

Personen:

| 932-003 |

Bundel 932, extract 4, 24-2-1601

Op 24-2-1601 verkochten Adriaan Anthonis Straetmans X Lijsbeth Willem Willems dr een half bunder grond aan Claes Van Dael, schepen,

Personen:

| 932-004 |

Bundel 932, extract 5, 17-1-1600

De stede van Adriaan Michielsen op de Herseling waar Cornelis Jan Theuns nu woont, wordt verhuurd door Peeter Aert Schauwen die deze stede uitgewonnen heeft, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1599 (1600?) ek tot 15-3-1606 Ingezet door Cornelis Jan Theuns op 16 Rgl, verhoogd door Lenaert Ments tot 23 Rgl. Actum in 't leengenecht den 17° January 1600, overgelaten aan Aert Cornelis Nuyten op 9-3-1601.

Personen:

| 932-005 |

Bundel 932, extract 6, 21-10-1596

Bernaert Cornelis Van Ham bekent dat hij overgenomen? gehuurd heeft van Jan Michielsen Van Elsacker de stede met huis en hof en toebeh. Gekomen van Adriaen Van Huyse, gestaan en gelegen op Popendonk en nu opgewonnen zijnde door de erfg. Jans De Cnodder. Op dezelfde voorwaarden als Jan Michielsen die gehuurd heeft op 21-10-1596, voor 6 jaar van stonden aan, voor de prijs van 38 Rgl

Personen:

| 932-006 |