Voorwaardeboeken (extracten), nr. 931 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 931

Bundel 931, extract 1, 15-3-1598

Jan en Michiel Van Elsacker gebroeders, en Laureys Cornelissen in naam van Margriet Van Elsacker wijlen zijn vrouw hebben verhuurd aan Anthonis Cornelis Wackers en Catharina Jan Keeselmans dr zijn vrouw hun stede met huyse, hove, weyde, beemde tot Sneppel gekomen van Jan Cornelis Mercx. Pachttermijn van 15-3-1598 tot 15-3-1604 voor 82 Kgl en 16 V koren.

Personen:

| 931-001 |

Bundel 931, extract 2, 18-11-1599

Adriaan Yemants (?) gemachtigd door Jan Matthijssen, lakenkoper in Breda, uit kracht van evictie verhuurde het huis, hof, land en weide voor 3 jaren tot Bamis 1602. De stede is belast met 2 V en 1 L rogge aan de armen van Loenhout, 5 L gerst aan de heer van Loenhout, 2 L rogge aan de capelrije O.L.V. van Loenhout en 8 mandelen stro voor de daken. Ingezet door Willem Vorsselmans op 20 + 4 Rgl Borg is Lenaert Lippens Actum 18-11-1599

| 931-002 |

Bundel 931, extract 3, 18-11-1599

Lenaert Lippens X Margaretha Peeter Pauwels, Willem Vorsselmans X Tanneken Peeter Pauwels dr. Jan Joos X Catharijne Peeter Pauwels dr, Nijs Cornelis Peeter Pauwels sone, ook vanwege zijn broer Jan. Allen zijn erfg. van Cornelia Peeter Pauwels die de vrouw was van Jacob Peeterssen Van Herde van Zundert. Zij verkochten aan Adriaen Yemants hun deel in de nagelaten goederen van Cornelia Peeter Pauwels. Actum 18-11-1599

| 931-003 |

Bundel 931, extract 4, 18-11-1599

De stede in de Berenstraat nagelaten door Hendrik Van der Buyten wordt voor 6 jaren verhuurd ten behoeve van de crediteuren. Begin van de pachttermijn is 15-3-1600. Ingezet door Cornelis Pauwels op 24 Rgl en 9 V rogge. De pachter moet 25 mandelen stro leveren voor het huis. Actum 18-11-1599.

| 931-004 |

Bundel 931, extract 5, 24-12-1599

Adriaenken Willem Willems dr met haar voogd Claes Van Dale schepen, zij is wed. van Lenaert Jan Lenaert Luycx sone die men noemde Lenaert Bruers= 1° zijde, Aerdeken Adriaen Christiaens dr, moeder was Adriaenken Jan Lenaert Loycx dr met haar voogd Peeter Jan Sprangers als enige erfg. van Lenaert Jan Lenaert Luycx haar oom= 2° zijde. Akkoord over huis en hof op Neerven waar vs Lenaert uitgestorven is met 4 L land ernaast en een beemd op de Donk. Deze goederen zullen tussen de twee zijden gelijk verdeeld worden. Actum 24-12-1599

| 931-005 |

Bundel 931, extract 6, 25-1-1598

Joris Peeter Diercx stede op Popendonk wordt voor 6 jaar verhuurd aan Adriaan Verboven , vanaf 15-3-1598, voor 8 V rogge en 29 Rgl. Actum in 't leengenecht op 25-1-1598

Personen:

| 931-006 |

Bundel 931, extract 7, 12-10-1599

De stede van Cornelis Van den Bogaerde op Popendonk wordt voor 3 jaar verhuurd van stonden aan. Ingezet door Jan Michielsen op 6 Rgl 10 st. Aldus gedaen den XII° Octobris 1599.

| 931-007 |