Voorwaardeboeken (extracten), nr. 926 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 926

Bundel 926, extract 1

Peeter Jan Clays voor zichzelf en als voogd van Huybrecht Adriaan Marchelis nog minderjarig, Frans Imbrechts als gemachtigd voor Claes Cornelissen, Anthonis Adriaens voogd van Adriaan Adriaens kinderen.. Zij verkochten aan Laureys Cornelissen (Rijns) meulder tot Loenhout hun deel der nalatenschap van Peeter Claes meulder was.

Personen:

| 926-001 |

Bundel 926, extract 2, 3-11-1590

De watermolen van Tereik: Den III° Novembris 1590 heeft schouteth Vollenhoven gevisiteert de watermolen tot Loenhout met Jannen Boy gesworen timmerman des graven van Arenborgh... De schepenen Peeter Wackers en Peeter Joris waren aanwezig bij deze inspectie. De watermolen lag er in een desolate toestand bij, er moesten dringend herstellingswerken gedaan worden.

Personen:

| 926-002 |

Bundel 926, extract 3, 16-3-1592

Jan Van Vollenhoven schout, voor de helft, Jan Michiels en Michiel Michiels voor zichzelf, Laureys Cornelissen vanwege Margriet zijn vrouw voor de helft, verhuurden het Schaliënhuis gestaan in den Huffel tot Loenhout, voor een termijn van 2 jaar. Ingezet door Michiel Michielsen op 12 Kgl Actum 16-3-1592

Personen:

| 926-003 |

Bundel 926, extract 4, 11-7-1593

Scheiding tussen Laureys Cornelissen molenaar en de erfg. van Elisabeth Baeyen Heuvelmans: Mr Geert Luycx in naam van Marie Matthijs Heuvelmans dr. Minnelijke schikking met Laureys Cornelissen en Margriet Michiels Van Elsacker zijn vrouw i.v.m. de nagelaten goederen van Elisabeth Baeyen Heuvelmans die de vrouw was van vs Laureys. Actum 11-7-1593.

Personen:

| 926-004 |

Bundel 926, extract 5

De stede van Jan Hovelmans Hendricx op de Donk waar hij uitgestorven is en waarvan Gert Van der Buyten de laatste gebruiker was 1593

| 926-005 |

Bundel 926, extract 6, 1591

Jacob Lambrechts heeft verhuurd aan Cornelis Lenaerts zijn stede met toebeh. die vs Jacob gekocht heeft van de kinderen (?) Willem Van Staeyen op Popendonk, voor 3 jaar, vanaf Bamis 1591 tot Bamis 1594. Voor 25 Kgl

Personen:

| 926-006 |