Schepenregisters deel 259 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 259

Schepenregister 259, Nota bij bundel 259

Nota: enkel de stukken die niet terug te vinden zijn in de schepenregisters werden weerhouden

| 259-0001 |

Schepenregister 259, Stuk 4 - 07.12.1671

advies van schout en schepenen als oppermomboors van het weeskind Jan Hendrick Vissers x +Dingne Anthonis van Ditfort, dat de vader, Anthonis Anthonis van Ditfort als momboor en Joos Hendrick Vissers als toeziener, het deel van het weeskind in stede in Donk voor schepenen van Wouw mogen verkopen

Personen:

| 259-0002 |

Schepenregister 259, Stuk 30 - s.d. (ca 1686)

Matthijs Jan Ooms en Catharina Cornelis van Thijchelt leggen de eed af in handen van de pastoor Bernardus van Aldenhoven, verklaren dat zij 'door menselijcke crancheijt verwonnen malcanderen bekent hebben en niet om daer door te beter oft te lichtelijcker dispensatie te becomen', dat zij met mekaar willen trouwen zodat 2de comparante niet altijd 'infaam ende ongetrout' zou blijven. Zijn verwant in de derde graag, Matthijs Jan Ooms zijn grootvader is Matthijs Jan Ooms, Catharina Cornelis van Thijchelt haar grootmoeder is Adriaentien Ooms

Personen:

| 259-0003 |

Schepenregister 259, Stuk 36 - 16.08.1697

schepenen van Oorderen en Wilmarsdonk certificeren dat Adriaen Joris, Oorderen, een paard gekocht heeft en dat dit paard uit de weide ontvoerd is. Adriaen Joris verklaart dat hij dit paard heeft teruggekregen van de schout Marcellin in Loenhout dewelke het paard had gearresteerd van zeker Engel van der Eijcken

| 259-0004 |

Schepenregister 259, Stuk 37 - 07.03.1698

voor notaris Francois Hermans, Antwerpen, verklaart Anna Catharina Mailliarts x +Jacobus de Witte dat haar zoon Joan Adriaen de Witte aan Franciscus van Elsacker stede de "grooten heijbaert" had verkocht. Item akker het "rauwvelt", hooimade

Personen:

| 259-0005 |