Schepenregisters deel 258 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 258

Schepenregister 258, Stuk 1 - 03.01.1652

Huijbrecht Jan Francquen is schuldig aan Eustatius Diercx de som van 100 gld waarvoor hij akker in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 258-0001 |

Schepenregister 258, Stuk 1 - 15.03.1662, in marge

Staes Diercx betaald door de secretaris uit naam van het sterfhuis Huijbrecht Jan Francquen

Personen:

| 258-0002 |

Schepenregister 258, Stuk 2 - 30.03.1653

Lenaert Jan Wiericx is schuldig aan Laureijs Anthonis Meeren, Brecht, de som van 14 ponden gr vl 2 gl terzake koop van een paard

Personen:

| 258-0003 |

Schepenregister 258, Stuk 3 - 22.07.1654

Cornelis Cornelis Henselmans, gezworen landmeter, verklaart beemd aan "schoordijck" gemeten en gedeeld te hebben

| 258-0004 |

Schepenregister 258, Stuk 4 - 15.03.1655

Peeter Matteussen is schuldig aan Jan van Dommel de som van 40 pattacons, Antonis Guilliams stelt zich borg. Willem van Dommel en zijn zuster Mariken betalen.

| 258-0005 |

Schepenregister 258, Stuk 5 - 08.04.1655

Jan van Ham en Cornelis Broomans verkochten aan mr Robrecht van Loon, advocaat te Antwerpen, een rente van 18 Kgld 15 st op erven in Loenhout

| 258-0006 |

Schepenregister 258, Stuk 6 - 28.06.1655

Adriaen Adriaen Michielssen is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 200 gld, Michiel Adriaen Michielssen stelt zich borg, verbindt zijn stede met huis en erven in Neerven

Personen:

| 258-0007 |

Schepenregister 258, Stuk 7 - 30.11.1657

Michiel Peeter van Antwerpen is schuldig aan zuster Maeijken de Bruijn, begijn in Breda, de som van 400 gld waarvoor hij stede met huis en erven in klein Neerven en meer ander erven tot pand stelt

| 258-0008 |

Schepenregister 258, Stuk 8 - 16.07.1657

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel zijn schuldig aan sr Michiel Michielssen x Cristijntien Adriaen van Aecken, Antwerpen, de som van 485 gld 14 st terzake koop van erfgronden waarvoor zij hofstede in Sneppel, gekocht van Peeter Arnout van Ostaeijen, tot pand stellen

Personen:

| 258-0009 |

Schepenregister 258, Stuk 8 - 07.03.1665, in marge

Cristiaen van Aecken betaald door Michiel van Elsacker

Personen:

| 258-0010 |

Schepenregister 258, Stuk 9 - 08.04.1655

Jan Janssen de Crom is schuldig aan Cornelis Janssen de Crom als momboor met Jacob Claesen als toeziener van het weeskind +Willem Janssen de Crom x +Neeltien Jacob Claesen de som van 129 gld 2 st

Personen:

| 258-0011 |

Schepenregister 258, Stuk 10 - 23.01.1659

Adriaen Adriaen Peeter Janssen - Commer Jan Commeren voor zijn echtgenote Margriet Adriaen Peeter Jans (procuratie Nieuw Gastel dd 21.01.1659) - Cornelis Cornelis Neefs als momboor van de onbejaarde kinderen Adriaen Peeter Jans x Cathelijn Adriaen Verboven genaamd Jan, Peeter en Cathelijn; S/D erfelijke goederen vs +Cathelijn Adriaen Verboven, huis en erven in Popendonk

Personen:

| 258-0012 |

Schepenregister 258, Stuk 11 - 27.10.1677

voor Lenaert van Ham, notaris te Antwerpen, transporteert juffr Cornelia van Gelre x Martinus de Beer, gewezen drossaard van Merksem en Dambrugge, aan juffr Anthonette van Verno een som van 200 gld welke Adriaen van de Mierop, Loenhout, bekend heeft schuldig te zijn aan vs Martinus de Beer. Item som van 100 gld welke vs Adriaen van de Mierop bekend had aan comparante schuldig te zijn

| 258-0013 |

Schepenregister 258, Stuk 11 - 17.09.1659, bijgevoegd stuk

kopij schepenregister Loenhout en kopij notaris Jan Baptista van Oosten

| 258-0014 |

Schepenregister 258, Stuk 12 - 26.02.1660

Lambrecht Adriaen van Staeijen x Neeltien Aert Rennen zijn schuldig aan Engel Anthonis Wackers de som van 100 gld waarvoor zij helft van huis en erven in Sneppel te pand stellen

Personen:

| 258-0015 |

Schepenregister 258, Stuk 13 - 08.03.1660

Adriaen Beernaert van Aecken is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts bij afdracht van Jan Aert van Tijchelt en de erfgenamen Adriaen van Aecken de som van 250 gld waarvoor hij zijn huis met hof en boomgaard in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 258-0016 |

Schepenregister 258, Stuk 14 - 29.04.1660

Adriaen Dionijs van Tijchelt als momboor van zijn halfbroer Willem Dionijs van Tijchelt is schuldig aan Nijs Lenaerts de som van 100 gld terzake vorige obligatie die Willems vader verleden had

Personen:

| 258-0017 |

Schepenregister 258, Stuk 15 - 30.08.1660

Cornelis Dilis Vlemincx x Barbara Cornelis Tacx zijn schuldig aan Jacob Antoni de Witte, Antwerpen, de som van 900 gld waarvoor zij stede met huis en erven in Neerven en meer andere tot pand stellen

Personen:

| 258-0018 |

Schepenregister 258, Stuk 16 - 30.09.1660

Michiel Adriaenssen is schuldig aan Jenneken Arnout Cornelis Arnouts dr de som van 50 gld waarvoor hij de "ast" in Neerven tot pand stelt

Personen:

| 258-0019 |

Schepenregister 258, Stuk 16 - 24.10.1678, naschrift

Gekweten door Michiel Adriaenssen aan Robert Gaurel x Jenneken Arnouts

Personen:

| 258-0020 |

Schepenregister 258, Stuk 17 - 21.03.1662

Peeter Dionijs van Dijck verkocht aan Adriaen Cornelis Mertens, oud h geestmr, en Anthonis van Aecken, huidig h geestmr, een rente van 11 gld 15 st op stede met huis en erven in Neerven en meer andere

Personen:

| 258-0021 |

Schepenregister 258, Stuk 18 - 21.03.1662

Peeter Dionijs van Dijck is schuldig aan Adriaen Cornelis Mertens de som van 40 pattacons waarvoor hij akker in Hecht tot pand stelt

Personen:

| 258-0022 |

Schepenregister 258, Stuk 19 - 24.05.1660

Jan Aert van Tijchelt is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts de som van 200 gld waarvoor hij weide in Sneppel, verkregen van de momboors van de kinderen Heijndrick Adriaen Bertolomeeusen, tot pand stelt

Personen:

| 258-0023 |

Schepenregister 258, Stuk 20 - 12.04.1663

Dionijs Jan van Dijck is schuldig aan Antonis de Widt, Antwerpen, de som van 200 gld waarvoor hij land in het gedeeld "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 258-0024 |

Schepenregister 258, Stuk 21 - 29.10.1663

Jan Jan Verboven is schuldig aan Steven Laureijs Rombouts, Gilse, de som van 300 gld waarvoor hij zijn stede met huis en erven in Popendonk tot pand stelt. Mattijs Mattijs Goossens stelt zich borg

Personen:

| 258-0025 |

Schepenregister 258, Stuk 21 - 29.01.1681, in marge

Robert Geert Borcken gekweten door Jan Mttijs Goosens de jonge

Personen:

| 258-0026 |

Schepenregister 258, Stuk 22 - 07.11.1663

Geeraert Anthonis van Aecken is schuldig aan Thomas Bruls als h geestmr de som van 100 gld waarvoor hij erven aan de aanstede waar Cornelis Aert Nops woont en meer andere tot pand stelt

Personen:

| 258-0027 |

Schepenregister 258, Stuk 23 - 03.03.1664

Joris Jan Naes is schuldig aan juffr Cornelia van Gelder x +Martinus de Beer de som van 132 gld in mindering van een obligatie van 250 gld dd 03.12.1659 verleden door Cornelis Jan de Crom

Personen:

| 258-0028 |

Schepenregister 258, Stuk 24 - 08.05.1664

Dionijs Jan van Dijck is schuldig aan Antonis de Widt, Antwerpen, de som van 100 gld waarvoor hij land in het gedeeld "huffel haijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 258-0029 |

Schepenregister 258, Stuk 25 - 01.09.1664

Jan Hendrick Berthelmeussen is schuldig aan Engel Wackers de som van 40 pattacons waarvoor hij land in Sneppel bij de "oude thientschuere" tot pand stelt

Personen:

| 258-0030 |

Schepenregister 258, Stuk 26 - 03.09.1664

Adriaen Hendrick Berthelmeussen als momboor van zijn minderjarige broers en zusters genaamd Adriaenken, Geert, Willem en Lisken, is schuldig aan Engel Wackers de som van 20 ducatons 24 pattacons 2 gld waarvoor hij de erfelijke goederen van vs kinderen tot pand stelt

Personen:

| 258-0031 |

Schepenregister 258, Stuk 26 - 22.07.1681, naschrift

Jacob Kenis voldaan

Personen:

| 258-0032 |

Schepenregister 258, Stuk 27 - 09.05.1665

Lenaert Jan Wiercx x Adriaentien Wouter Ren verkochten aan zuster Jenneken Adriaensen, begijn in Hoogstraten, een rente van 6 gld 5 st op land op de "heijbaert" in Sneppel en meer andere erven

Personen:

| 258-0033 |

Schepenregister 258, Stuk 28 - 27.02.1666

Peeter Matteus Arnout is schuldig aan Arnout Melchen Laureijssens, Hoogstraten, de som van 80 pattacons waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 258-0034 |

Schepenregister 258, Stuk 29 - 13.12.1666

Adriaen Heijndrick Bartelmeeussen x Catelijn Anthonis van Aecken verkochten aan Steven Laureijs Rombouts een rente van 38 gld op stede met huis en erven in Sneppel aan de ambachtstraat en meer andere erven

Personen:

| 258-0035 |

Schepenregister 258, Stuk 30 - 18.01.1667

Gabriel Goris Gabriels is schuldig aan Adriaen Cornelis Martens de som van 120 pattacons waarvoor hij land in het gedeeld "huffel heijlaer" tot pand stelt

Personen:

| 258-0036 |

Schepenregister 258, Stuk 31 - 09.04.1667

Jan Aert van Tijchelt x Neeltien Jan van Bavel zijn schuldig aan de kinderen +Willem van Bavel de som van 70 gld

Personen:

| 258-0037 |

Schepenregister 258, Stuk 31 - 23.01.1674, naschrift

Philips Willem van Bavel en Heijndrick Verhagen x Catelijn Willem van Bavel, ook als gemachtigd van Maeijken Willem van Bavel x Joost Jan van Gastel (procuratie Heeze en Leende dd 06.01.1674) gekweten door de secretaris van Elsacker betalend voor de boedel Jan Aert van Tijchelt x +Neeltien Jan van Bavel

Personen:

| 258-0038 |

Schepenregister 258, Stuk 31 - 23.01.1674, inliggend

Procuratie Heeze en Leende, 's Hertogenbosch

| 258-0039 |

Schepenregister 258, Stuk 32 - 09.05.1667

Adriaen Jacob Theeus is schuldig aan Hendrick Gijsbrechts Keteleer, Brecht, de som van 100 gld waarvoor hij zijn gerecht vierdedeel in stede in Sneppel tot pand stelt

Personen:

| 258-0040 |

Schepenregister 258, Stuk 33 - 01.08.1667

op verzoek van Cornelis Dilis Vlemincx, pachter van het huffels quartier tienden van sint Bernaerts, visiteren schepenen het land van Marcus Kenis in het gedeeld huffel heijlaer, bezaaid door Jacob Kenis, en stellen vast dat na de laatste tiendehoop acht hopen lagen en vandaar verder gegaan was naar een andere plaats zonder aftienden. Joos Deckers, vorster, verklaart dat de dag voordien de zoon van Jacob Kenis aldaar koren wou weghalen

Personen:

| 258-0041 |

Schepenregister 258, Stuk 34 - 24.10.1667

Hendrick Brocatus als momboor met Cornelis Cornelis Goossens als toeziener van de weeskinderen +Peeter Anthonissen x +Neeltien Peeters zijn schuldig aan Luijcas Anthonissen de som van 70 gld

Personen:

| 258-0042 |

Schepenregister 258, Stuk 35 - 30.06.1679

Adriaen Bertholomeus Swaghemaeckers is schuldig aan Marie de Later de som van 40 pattacons waarvoor hij hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen:

| 258-0043 |

Schepenregister 258, Stuk 36 - 18.09.1669

Jan Willem de Crom is schuldig aan aan de priorin van sint margrietendael de som van 250 gld waarvoor hij weide en land bij de "winckels" tot pand stelt. Andries Willem van den Langenbergh, Rijkevorsel, stelt zich borg

Personen:

| 258-0044 |

Schepenregister 258, Stuk 37 - 18.12.1679

Remie Valentijns is schuldig aan mr Jan van den Broeck de som van 32 pattacons waarvoor hij zijn woonhuis met hof in Huffel tot pand stelt

Personen:

| 258-0045 |

Schepenregister 258, Stuk 38 - 05.03.1670

Joos Adriaen Vermeiren is schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 60 pattacons waarvoor hij zijn stede met erven in Terbeek tot pand stelt

Personen:

| 258-0046 |

Schepenregister 258, Stuk 39 - 16.09.1670

Catelijn Adriaen Peeter Jans x +Adriaen Adriaenssen xx Jan Centen de jonge en Jan Adriaenssen als momboor met Jan Jacobs als toeziener van de weeskinderen genaamd Cathelijn, 10j, en Adriaentien, 7j, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen

Personen:

| 258-0047 |

Schepenregister 258, Stuk 40 - 02.05.1670

Adriaen Adriaen Peeter Jans, Zeeland, en Cathelijn Adriaen Peeter Jans x Jan Jan Centen mangelen erve om erve, land in Popendonk hen verstorven van het weeskind +Commer Jan Commers x +Margriet Adriaen Peeter Jans en gekomen van vs Margriets moeder Catelijn Adriaen Verboven, heiveld in Meer gekomen van vs +weeskind en van Cornelis Adriaen Peeter Jans, land de "strepe"

Personen:

| 258-0048 |

Schepenregister 258, Stuk 41 - 04.11.1670

Jan Geert van den Cloot is schuldig aan Engel Wackers de som van 200 gld, zijn vader Geert van den Cloot stelt zich borg, verbindt land in Sneppel

Personen:

| 258-0049 |

Schepenregister 258, Stuk 42 - 06.05.1670

Peeter Gabriel Gorissen is schuldig aan Engel Wackers de som van 32 ducatons waarvoor hij hooimade op het hoogbos en land in het "schorblock" tot pand stelt

Personen:

| 258-0050 |

Schepenregister 258, Stuk 43 - 19.11.1669

Remigius Peeter Valentijns is schuldig aan Engel Wackers de som van 50 ducatons waarvoor hij zijn woonhuis aan de plaat tot pand stelt

Personen:

| 258-0051 |

Schepenregister 258, Stuk 44 - 22.12.1670

Jan Aert van Riel als momboor van de kinderen Anthonis Aert van Riel is schuldig aan Lucas Anthonissen de som van 70 gld waarvoor hij het land van de kinderen in Hecht tot pand stelt

| 258-0052 |