Schepenregisters deel 257 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 257

Schepenregister 257, Stuk 1 - 27.01.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Arnout Cornelis Arnouts x Cornelia Wouter Peeters dr een weide in Popendonk die hij samen met stede gekocht had van de erfgenamen Joos Cornelis van Bavel

Personen:

| 257-0001 |

Schepenregister 257, Stuk 1 - s.d.

zelfde verkocht aan Jan Cornelis Arnouts x Lijnken Jan Claessen land in Popendonk (nota: akte stopt)

Personen:

| 257-0002 |

Schepenregister 257, Stuk 2 - 12.07.1629

Dingne Jan Michiel Leijs x Jan Neeff Huijbrechts verkocht aan Daniel Buijcx een rente van een V rogge op de stede van Matijs Jan Cleijs in Popendonk, nu toebehorende vs Daniel Buijcx, en welke haar bevallen was bij S/D schepenen Loenhout dd 22.05.1570

Personen:

| 257-0003 |

Schepenregister 257, Stuk 2 - 12.07.1629

Jan Neeff Huijbrechts transporteert aan zijn zoon Huijbrecht de schepenbrief dd 02.01.1620 inhoudende 55 gld 15 st 2 oort welke Niclaes Segers schuldig is samen met de verlopen rente

Personen:

| 257-0004 |

Schepenregister 257, Stuk 3 - 17.02.1629

Heijnrick Geerdt van der Buijten x Margriet Michiel van Elsacker - Jan Christiaen Vorselmans x Lisken Michiel van Elsacker - Peeter Jan Nijs x Maeijken Michiel van Elsacker - Michiel Jan van Elsacker als momboor van Magdaleen Michiel van Elsacker; akkoord terzake het feit dat gezien de eerste drie vermelde dochters gehuwd zijn tijdens het leven van hun vader Michiel Michiel van Elsacker en 50 gld gekregen hebben boven hun klederen en kosten van bruiloft, Magdaleen uit het sterfhuis 150 gld, een bed en een koe vooraf zal krijgen. Eveneens akkoord terzake bezaaing van land in de stede in Neerven die Jan Kersten Vorselmans in huur had van +Michiel van Elsacker.

Personen:

| 257-0005 |

Schepenregister 257, Stuk 4 - 27.01.1629

sr Daniel Buijcx verkocht aan Gabriel Peeter Joris x Catelijne Jan van Tijchelt stede met toebehoren in Popendonk, gekomen van Mathijs Janssen

Personen:

| 257-0006 |

Schepenregister 257, Stuk 5 - 27.01.1629

cfr vorige akte

| 257-0007 |

Schepenregister 257, Stuk 6 - 03.1629

Gregorius Conincx verkocht aan mr Andries Joerdaens land in "heijns verbuijten hoff", helft van het "palmbos" en meer andere erven

Personen:

| 257-0008 |

Schepenregister 257, Stuk 7 - 1629

Andries Jordaens, secretaris, verkocht Wouter Jan Wouter Rombouts x Cristijnken Vorselmans land in "heijns verbuijten hoff"

Personen:

| 257-0009 |

Schepenregister 257, Stuk 7 - 09.04.1629

certificatie voor Adriaen de Leu, religieus binnen sint Bernaerts, die in Loenhout pastoor is geweest en de pastorij heeft bediend ten tijde pastoor +Nicolaes de Moor in Bergen op Zoom in gevangenschap heeft vertoefd

Personen:

| 257-0010 |

Schepenregister 257, Stuk 8 - 05.04.1629

Jan Jordaens, Wuustwezel, gewezen schepene aldaar, verklaart dat hij als gemachtigd van Peeter Jan Frater in de zaak tegen Peeter Verwilt, tot Brussel is geweest om aldaar de procureur en de advocaat te spreken, constitueert mede mr ...Brems, procureur voor de raad van Brabant

| 257-0011 |

Schepenregister 257, Stuk 9 - 09.08.1629

Adriaen Geradt Luijcx x +Cornelia Laureijs van Dongen en Aerdt Laureijs van Dongen als momboor met Cornelis Adriaen Diels als toeziener van de weeskinderen zijn een jaar geleden akkoord gegaan nopens het sterfhuis en het onderhoud van de drie weeskinderne, waarvan het jongste vijf jaar oud is

Personen:

| 257-0012 |

Schepenregister 257, Stuk 10 - 25.09.1629

Peeter en Mathijs Raets, met Peeter Jan van Ostaeijen als momboor en Pauwels Cornelis van Eeckele als toeziener, ook voor de andere kinderen Christiaen Raets x +Jenneken Beijersen, transporteren in belening aan Jan Cornelis Goris beemd "doijvereijck" achter Blaakt

Personen:

| 257-0013 |

Schepenregister 257, Stuk 11 - 26.10.1629

Huijbrecht Jan Neefs en Cornelis Jan Neefs als momboor van het weeskind Anthonis Wouter van den Venne, ook voor hun medeconsoorten Jan Huijbrecht Neefs x Dingne Jan Leijs, Reijnier Janssen voor hem zelf en als momboor van de weeskinderen van het voorbed +Alijt Adriaen Luijcx x +Jan Reijniersen en het nabed +Alijt Adriaen Luijcx x +Bartelmeeus Kesen (Ekeren), Willem Jan Merckx (Schilde), Aert Bastiaenssen als momboor van de weeskinderen +Andries Merckx, Peeter de Clerck x Lijnken Jan Betten, Jan van Leteren als momboor van de weeskindereen Adriana Geerdt Elsacker x +Jordaens en als vader van zijn kind bij zelfde Adriaenken in haar tweede huwelijk; alle erfgenamen van +Marie Heijnrick Leijs, hebben op 30.06.1626 Jan Nase een rente laten kwijten van 24 gld 5 st die zij heffende waren op diens stede in Sneppel en die deze verkregen had van vs +Marie Heijnrick Leijs x Lambrecht Engelen

Personen:

| 257-0014 |

Schepenregister 257, Stuk 12 - 25.12.1629

Cathlijne Henrick Joos van Elsacker x Lenaert Cornelis Gabriels verkochten aan Jan Lenaert Luijcx, Brecht, de halve gracht tussen hun steden in Sneppel aan de heide

Personen:

| 257-0015 |

Schepenregister 257, Stuk 13 - 03.01.1630

Jan van Ditvoort - Jan Cornelis Goris - Adriaen Vermeeren - Jacob Crock - Cornelis Antonis Goris; verklaren allen dat zij met Michiel Jordaens en Wouter Peeters op 22.11.1629 met hun karren naar Antwerpen zijn gereden om aldaar hun boter en andere goederen te verkopen, dat er ook karren uit Oosterhout en andere dorpen bij waren, en dat zij door soldaten werden tegengehouden die hen onder bedreiging dwongen elk een pattacon te geven

Personen:

| 257-0016 |

Schepenregister 257, Stuk 14 - 04.01.1630

Nicolaes Goris, toeziener van het weeskind Antonis Wouter van de Venne, besteedt dit kind aan Cornelis Jan Neefs voor 4 jaren

Personen:

| 257-0017 |

Schepenregister 257, Stuk 14 - 21.01.1630

Peeter Antonis Wouter Rombouts verkocht aan Antonis Princen land in Neerven en aan Gabriel Goris Gabriels, smid, x Neelken Jansen van Dale land in de "steechde"

Personen:

| 257-0018 |

Schepenregister 257, Stuk 15 - 26.01.1630

sr Daniel Buijcx verkocht aan Peeter Jan Janssen hofstede waar een huis op gestaan heeft, gekomen van Mattijs Jan Cleijs, en meer andere erven

Personen:

| 257-0019 |

Schepenregister 257, Stuk 16 - 17.01.1630

mr Silvester Ackermans x Elisabeth Joos Cornelis van Bavele - Lijnken Joos Cornelis van Bavele x Joos Peeter van Lille - Bernaert Joos Cornelis van Bavele; transporteren aan Aert Heijnrick Moons en Cornelis Jan Neeffs moer aan de "beexsche heijde". Zelfden laten de kinderen Sijmon Cornelis Keesselmans rente lossen van 3 gld welke zij heffende waren op stede in Neerven.

Personen:

| 257-0020 |

Schepenregister 257, Stuk 17 - 18.02.1630

Jacob Jan Crock, ook voor zijn kinderen, verkocht aan Jan Heijnricx de Crom en Adriaen Gerardt Luijcx de helft van stede den "tijs" in Herseling

Personen:

| 257-0021 |

Schepenregister 257, Stuk 18 - 21.02.1630

Jan Peeter van Bavele en Matijs Goosens akkoord terzake onderhoud van het weeskind vs Jan van Bavele x +Maeijken Matijs Goosens

Personen:

| 257-0022 |

Schepenregister 257, Stuk 19 - 12.03.1630

Maeijken Adriaen van Aken x +Cornelis Lenaerdts en haar zoon Lenaerdt Cornelis Lenaerdts zijn schuldig aan Michiel Jan van Elsacker ten behoeve van Joos Peeter van Lille en Catelijn Joos Cornelis van Bavele de som van 400 gld

Personen:

| 257-0023 |

Schepenregister 257, Stuk 19 - 12.03.1630

Nicolaes Jan Claessen transporteert aan de weduwe en kinderen +Cornelis Lenaert Luijcx koop van halve stede in de berenstraat die hij zelf heeft ingekocht van Heijnrick Jan Gillis Luijcx

Personen:

| 257-0024 |

Schepenregister 257, Stuk 19 - 12.03.1630

Peeter Joos Gilsemans nomine uxoris calengiert halve beemd in de "dorent" welke Staes Dirickx verkocht heeft

Personen:

| 257-0025 |

Schepenregister 257, Stuk 19 - 12.03.1630

Cornelis Jan Neeffs is schuldig aan Michiel Jan van den Elsacker de som van 100 gld

Personen:

| 257-0026 |

Schepenregister 257, Stuk 20 - 25.03.1630

Heijnrick Jan Gillis Luijcx, molenaar, verkocht aan Maeijken Adriaen van Aken x +Cornelis Lenaert Luijcx, de koop overgenomen hebbende van Claes Jan Claessen, helft van stede met huis en erven in de berenstraat, en waarvan de andere helft toebehoort de weeskinderen +Aerdt Jan Gillis Luijcx

Personen:

| 257-0027 |

Schepenregister 257, Stuk 21 - 17.05.1630

Magdalena Andries Cornelissen x Heijnrick, molenaar in Loenhout, 39j, verklaart ll zondag namiddag gezien te hebben dat ten huize Jan Heijnrick de Crom ruzie was tussen Adriaen Deckers en Michiel Michiel Jordaens waarbij eerstgenoemde vs Michiel Jordaens beschuldigde van Aerdt de Mulder 40 V koren te hebben gestolen. Jacob Marcus Kenis, kuiper, 42j, en Joris Peeters, 23j, getuigen in zelfde aangelegenheid

Personen:

| 257-0028 |

Schepenregister 257, Stuk 22 - 20.06.1630

Marie Janssen x +Cornelis Antonis Goris ziet af van het testament dat haar overleden man heeft gemaakt op 31.10.1628 ten behoeve van Gregorius Conincx, schout in Stabroek en het nakind vs +Cornelis Antonis Goris genaamd Lisken

Personen:

| 257-0029 |

Schepenregister 257, Stuk 23 - 28.06.1630

Frans Geerden stelt zich borg voor Wouter Jan Wouters terzake schuld aan Antonis Wackers

| 257-0030 |

Schepenregister 257, Stuk 24 - 11.09.1630

Gregorius Sconinckx - Jan Adriaen van Ostaeijen als momboor met Adriaen Aernout van Ostaeijen als toeziener van Lisken Cornelis Anthonis Goris, kind van het tweede bed, waarvan moeder af is Marie Jans - Heijnrick Geert van der Buijten als voogd met Cornelis Jan Neeffs als toeziener van de twee weeskinderen Goris Anthonis Goris x +Heijlwich Jan Neeffs de oude dr dragen op ten behoeve van Maergheriet Bulckmans x +mr Peeter Jordaens land de "thienpont" bij de kerk in Loenhout

Personen:

| 257-0031 |

Schepenregister 257, Stuk 24 - 11.09.1630

Michiel Jan Michielsen calengiert met goud en zilver land verkocht door de kinderen Cornelis Anthonis Goris aan Wouter Jan Wouter Rombouts

Personen:

| 257-0032 |

Schepenregister 257, Stuk 25 - 07.09.1630

regeerders van Loenhout verklaren dat Jan van Dale 100 gld geleend heeft aan het dorp voor schuld aan het weeshuis van Breda

Personen:

| 257-0033 |

Schepenregister 257, Stuk 25 - 04.12.1630

item dat Peeter van Bavele 100 gld heeft geleend voor schuld aan het weeshuis van Breda

| 257-0034 |

Schepenregister 257, Stuk 25 - 26.03.1680

Frans Cornelis Franssen, gemachtigd van Jan Peeter van Bavele (procuratie notaris Hubertus van den Borgh in Etten dd 14.01.1679) ontvangen van mr Jan van den Broeck voor het dorp van Loenhout de som van 200 gld

| 257-0035 |

Schepenregister 257, Stuk 26 - 09.12.1630

Lisken Michiel van Elsacker x Jan Kersten Vorselmans - Michiel Jan van Elsacker als momboor van Magdaleen Michiel van Elsacker - Peeter Jan Nijs x Maeijken Michiel van Elsacker - Grietken Michiel van Elsacker x Heijnrick Geert van der Buijten; verkochten aan Jan van Dale derdeel van land het "hasselt" in molenakker gekomen van Maximiliana Beijers

Personen:

| 257-0036 |

Schepenregister 257, Stuk 27 - 29.01.1631

Jan Jacobs x +Maijken Arnout van Ostaeijen en Cornelis Arnout van Ostaeijen als momboor met Aert Jacobs als toeziener van de twee weeskinderen akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 257-0037 |

Schepenregister 257, Stuk 28 - 13.02.1631

Cornelia Joos Merckx dr x +Cornelis Verboven verkocht aan Huijbrecht Cornelis Verboven - Adriaen Cornelis Verboven - Neelken Cornelis Verboven x Adriaen Vermeeren - Margriet Cornelis Verboven x Matheus Peeter Arnouts - vs Huijbrecht Verboven als momboor met Mathijs Jan Ooms als toeziener van de weeskinderen +Joos Cornelis Verboven; al haar erfelijke en onroerende goederen en renten

Personen:

| 257-0038 |

Schepenregister 257, Stuk 29 - 13.03.1631

Adriaen Vermeeren - Wouter Peeter Ren - Adriaen Lendert Mens - Jan Peeter Huijben - Jacop Crocken - Mattijs Geusens - Jan Peeter van Ham - Lambrecht Janssen - Huijb Jan Peeter Huijben - Cornelis Jan Peeter Huijben - Huijb Cornelis Verboven - Adriaen Cornelis Verboven - Antonis Geeraet Schoefs - Peeter Jan Ooms - Mattijs Jan Ooms - Jan Joes Rombouts - Wouter Jan Wouters als momboor van de weeskinderen Peeter Jan Bode - Cornelis Broomans met zijn broers - Cornelis Wouter Peeters - Adriaen Lenaert Mens voor Lenaert Proesten - de erfgenamen van Cornelis Jan Peeter Mertens; allen geburen van het gehucht Terbeek, hebben beloofd samen te vervolgen de zaak en proces tegen Jan Peeter Bode inzake het innemen van 4 bunder heide van het gemeen heiken in Terbeek

Personen:

| 257-0039 |

Schepenregister 257, Stuk 30 - 31.03.1631

Aerdt Adriaen Aerts transporteert de erfelijke goederen die hij verkocht heeft aan Jan Jan Joossen. Jan Jan Joossen en Maeijken Jan Joossen x Goris Cornelissen mangelen erve om erve

Personen:

| 257-0040 |

Schepenregister 257, Stuk 31 - 16.04.1631

Jan Peeter Joris als vader van zijn kind bij +Maeijken Matijs Janssen met Matijs Janssen als toeziener ervan, besteden dit kind aan Matijs Jan Sweerts x Lijnken (verder Jan Matijs Jan Sweerts) voor 6 jaren

Personen:

| 257-0041 |

Schepenregister 257, Stuk 32 - 23.04.1631

Margriet Bolckmans x +mr Peeter Jordaens machtigt Andries Verrijt om de "lange acker" in Sterhoven, Brecht, te transporteren

Personen:

| 257-0042 |

Schepenregister 257, Stuk 33 - 12.05.1631

Peeter Jacob van Elsacker verkocht aan Huijbrecht Jan Nijs een hooimade op het schoubos

Personen:

| 257-0043 |

Schepenregister 257, Stuk 34 - 19.05.1631

Barbara van Erffrenten, gemachtig van haar man Jan Nobel - Geertruijt van Erffrenten, gemachtigd van haar man Cornelis Roelen en van Cornelis Beens x Catelijn van Erffrenten - Marie van Erffrenten x Peeter Geertssen; hebben het huisken met hof aan de kerk opgedragen; item schuur met erven (bijgaand procuratie voor notaris in Breda)

Personen:

| 257-0044 |

Schepenregister 257, Stuk 35 - 30.09.1631

Catelijn Jan Rombouts x +Dionijs de Bie heeft meer dan 25 jaar terug verkocht aan haar zuster Maeijken Jan Rombouts een hofstede

Personen:

| 257-0045 |

Schepenregister 257, Stuk 36 - 06.10.1631

certificatie voor Heijnrick Peeter Stouwers en consoorten, wnde Ginneken, waarvoor Mattijs Jan Ooms, 35j, en Adriaenken Jan Ooms, 31j, getuigen dat drie jaar geleden Antonis Meren, Schoten, verkocht aan Anthoni Heijnricx Meren, stadhouder van Ginne(ken), zijn vierdedeel in het versterf van de kinderen Peeter Cornelis Meren tot Ginneken en dat Heijnrick Peeter Stouwers en consoorten als mede-erfgenamen het vs verkochte vierdedeel hebben gecalengiert

Personen:

| 257-0046 |

Schepenregister 257, Stuk 37 - 11.1631

Joos Huijbrecht Joos schenkt aan Jacob Marcus Kenis, kuiper, en zijnvrouw en nakomelingen zijn gerechtigheid in huis en goederen van zijn oom +Anthonis Joos

Personen:

| 257-0047 |

Schepenregister 257, Stuk 38 - 05.12.1631

Gregoris Conincx, schout in Stabroek, transporteert ten behoeve van Cornelis, weeskind van Mercus Barthelmeeusen, drie vierendelen van gracht en heg tussen de erve van vs weeskind en de erven van de erfgenamen Cornelis Antonis Goris Conincx

Personen:

| 257-0048 |

Schepenregister 257, Stuk 39 - 19.12.1631

Jan Heijnricx van Elsacker x +Maeijken Peeter Aerts Sgrauwen als vader van zijn kinderen genaamd Willem, Lisken en Neelken - Willem Aerdt Peeter Aert Sgrauwen, ook voor Peeter, Heijnrick en Lisken zijn broers en zuster - vs Jan Heijnricx van Elsacker als toeziener van de andere vijf weeskinderen van vs Aerdt Peeter Aert Sgrauwen, kinds kinderen uit het voorbed van +Peeter Aert Sgrauwen - Willem van den Langenbergh x Marie Peeter Aert Sgrauwen - Willem Anxten x Neelken Peeter Aert Sgrauwen, ook voor hun consoorten, kinderen van het nabed +Peeter Aert Sgrauwen x Elisabeth Jan Maes; akoord over afscheid en dispuut terzake testament Peeter Aert Sgrauwen x Elisabeth Jan Maes

Personen:

| 257-0049 |

Schepenregister 257, Stuk 40 - s.d.

Jan Peeter Joris x +Maeijken Mathijs Janssen xx Maeijken Jan Nijs van Tijchelt en Gabriel Peeter Joris als momboor met Mathijs Janssen als toeziener van het weeskind bevestigen contract van afscheid gedaan 16.04.1631

Personen:

| 257-0050 |

Schepenregister 257, Stuk 41 - 30.12.1631

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van jonker Peeter van Soutelande x juffr van Dongen, draagt land op aan Geerdt van de Cloot?, Aerdt Wouter Peters en Cornelis Aert Nouts

Personen:

| 257-0051 |

Schepenregister 257, Stuk 42 - 09.01.1632

Antonis Wouter Rombouts (x +Dingne Adriaen van Aerde) verkocht aan zijn zonen Wouter en Peeter stede met huis en erven in Neerven

Personen:

| 257-0052 |

Schepenregister 257, Stuk 43 - 03.02.1632

Joris Peeter van Breda - Jan Peeter van Breda - Catelijn Peeter van Breda x Claus Cornelissen; samen ook voor Michiel Peeter van Breda, nog minderjarig, dragen hofsteken op

Personen:

| 257-0053 |

Schepenregister 257, Stuk 43 - 27.01.1632

Jan Cornelis Arnouts gevest in twee percelen land na opdracht van Jan Heijnrick van Elsacker als testamentelijk erfgenaam van Peeter Jan Peeter Philips

Personen:

| 257-0054 |

Schepenregister 257, Stuk 44 - 02.1632

Jan van Dale - Jan Heijnricx van Elsacker, ook voor Neelken Heijnricx Joos x Govaert Willemsen (procuratie Meerle 08.11.1632), voor Heijlwich Heijndricx van Elsacker, voor Catelijn Heijnricx van Elsacker - Cornelis Adriaen Jan de Weert, ook als momboor van zijn broers Heijnrick, Jan, Adriaen, Willem en Joris - Lenaert Heijnricx van Gestel, ook voor zijn broer Adriaen en de vijf kinderen van zijn broer +Jan Heijnricx van Gestel - Tanneken Geerts x Willem Meeusen, dochter van +Dingne van Dale - Matteus Peeter Arnouts als momboor met Jan van Dale als toeziener van het weeskind Mercus Bartholomeeusen waarvan +Dingne van Dale grootmoeder was - Mattijs Janssen als momboor met Jan van Dale als toeziener van het weeskind +Jan Mattijs Janssen waarvan +Dingne van Dale ook grootmoeder was; delen land in het "perblock" gekomen van +Nicolaus van Dale (nota: de datum 02.1632 is later onder de akte bijgeschreven, gezien naar procuratie van 08.11.1632 verwezen wordt is niet duidelijk welke data correct zijn)

Personen:

| 257-0055 |

Schepenregister 257, Stuk 45 - 12.03.1632

Adriaen Cornelis Meren, Hoogstraten, stelt tot zekerheid van de erfgenamen Goris Heijnricx van der Wijen zijn moer op Hoenderen in pand terzake rente van 5,5 L rogge welke het kapittel van Turnhout is pretenderende op huis de "roose" aan de markt in Hoogstraten

Personen:

| 257-0056 |

Schepenregister 257, Stuk 46 - 14.04.1632

sr Daniel Buijcx, ook voor zijn zuster Barbara Buijcx x Geeraert van Lanckvelt, machtigt Jacob Verhaghen en Cornelis Smeulders, beiden Ginneken, om voor schepenen van Ginneken ten behoeve van zijn zwager Heijndrick Dijcklech?, secretaris in Ginneken, en zijn broer Jan Buijcx, secretaris in Wuustwezel, te transporteren de twee vijfdedelen in de goederen achter de kerk en tegenover de pastorie en meer andere

Personen:

| 257-0057 |

Schepenregister 257, Stuk 47 - 24.04.1632

voor notaris Frederick Mouwens te Antwerpen verkochten Jacques Rubbens, Antwerpen x Janneken Janssens aan Aert Laureijs van Dongen de "doijen bempt" , volgens kaveling voor schepenen van Loenhout dd 11.05.1622. de beemd mag gebruikt worden door Aerdt Wouter Peeters volgens contract van belening voor notaris Matthijs Reijns dd 14.05.1627. Comparanten machtigen mr Gabriel van der Buijten, procureur in Loenhout, om aldaar Aert van Dongen te vesten

Personen:

| 257-0058 |

Schepenregister 257, Stuk 48 - 06.07.1632

Michiel van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom ontvangen 290 gld 3 oort van Michiel Jordaens cum uxore in voldoening van een gelofte die de momboors van de weeskinderen van de oude Jan Huijbs hebben verleden op 20.02.1625 tot voldoening van het slot van de rekening die Jan Michielssen heeft gedaan als momboor geweest van vs weeskinderen

| 257-0059 |

Schepenregister 257, Stuk 49 - 01.10.1632

Jan, voorzoon van de jonge Jan Huijbrechts Bode - Cornelis Jan Huijbrechts Bode - Michiel Jordaens als momboor van Mattijs en Jenneken, de twee onbejaarde kinderen van de jonge Jan Huijbrechts Bode - Mattijs Janssen Hoevenaer; akkoord terzake momboorschap en administratie van vs Mattijs Janssen

Personen:

| 257-0060 |

Schepenregister 257, Stuk 50 - 01.10.1632

zelfde als voorgaande akte

| 257-0061 |

Schepenregister 257, Stuk 51 - 22.10.1632

Anthonis Princen en Antonis Jan Laureijs Nouts als momboor met Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van het weeskind +Laureijs Jan Laureijs Nouts akkoord nopende rente van 1 L rogge uit 3 L rogge die de pastoor van Loenhout is heffende op de "gagelschooten" in Loenhout en die de vader van vs weeskind in 1625 verkocht heeft aan vs Antonis Princen

Personen:

| 257-0062 |

Schepenregister 257, Stuk 52 - 22.11.1632

mr Jacobus Casus verkocht aan Jan Heijnricx de Crom hooimade in Blaakt

Personen:

| 257-0063 |

Schepenregister 257, Stuk 52 - 22.11.1632

Cornelia Hegge x Cornelis Willem Huijbs en Jan Cornelis Goosens als momboor van de weeskinderen +Adriaen van Ostaeijen x vs Cornelia Hegge verkochten aan Jan Cornelis Goris beemd de "oijvereijck" in Blaakt

Personen:

| 257-0064 |

Schepenregister 257, Stuk 53 - 20.12.1632

Maeijken Jan Joosen van Riel x Goris Cornelissen transporteert land in Donk, gekocht door Jan Christiaen Vorselmans in naam van zijn vrouw Lisken Michiel van Elsacker

Personen:

| 257-0065 |

Schepenregister 257, Stuk 54 - 23.12.1632

Jan Christiaen Vorselmans en Jan Jan Joossen erfdelen goederen in Loenhout, Jan Christiaen Vorselmans de goederen gekocht hebbende van Maeijken Jan Joosen x Goris Cornelissen

Personen:

| 257-0066 |

Schepenregister 257, Stuk 55 - 1632

Adriaen Peeter van Aken - Bernaert Peeter van Aken - Anthonis Peeter van Aken - Jan Peeter van Aken - Cornelis Arnout van Ostaeijen x Catelijn Peeter van Aken - Adriaen Wouters als schepene voor Adriaen Peeter van Aken als momboor met Adriaen Peeter van Staeijen als toeziener van de weeskinderen +Joos Peeter van Aken; S/D erfelijke goederen van hun moeder +Marie Joos Merckx, huis en erven aan de "biesweijde" in Sneppel, heiveldeken in de "heesterman", heiveld in Hoenderen, land den "houw" in Sneppel en meer andere erven

Personen:

| 257-0067 |

Schepenregister 257, Stuk 56 - 13.03.1633

Cornelis Cornelis Teuns x Maeijken Antonis Wackers - Mattijs Goossens x Catelijn Antonis Wackers - Engel Antonis Wackers; samen ook voor de weeskinderen +Cornelis Antonis Wackers - Jan Antonis Wackers; akkoord terzake contract dat hun vader Antonis Wackers op 04.06.1626 voor schepenen in Loenhout had gesloten om het kind van Jan Antonis Wackers te onderhouden en de andere pretentien van vs Jan Antonis Wackers o.m. tot betrekking van huwelijksgoed was eisende

Personen:

| 257-0068 |

Schepenregister 257, Stuk 58 - 02.12.1634

Catelijne Adriaen Janssen Koeck x Peeter Lenaert van Ostaeijen en Elisabeth Adriaen Janssen Koeck x Jan Peeter Bode verkochten aan Joris Adriaen Janssen Koeck x Maeijken Antonis Jacobs hun kindsdeel in stede met huis en erven in Terbeek, alsmede hun deel in andere goedeeren achtergelaten door hun vader

Personen:

| 257-0069 |

Schepenregister 257, Stuk 59 - s.d.

Jan Meussen als momboor van het voor en nakind van zijn broer +Franck Meussen, als soldaat gestorven, verklaart dat er aan het sterfhuis geen baten zijn, maar wel schulden (nota: akte niet volledig)

Personen:

| 257-0070 |

Schepenregister 257, Stuk 60 - 31.10.1635

Jan Marijnissen x Barbel Cornelis Stoops en Matteus Peeter Arnouts casseren koopcontract van stede en goederen in Hecht, vs Jan Marijnissen x Barbel transporteren nu in belening voor 25 jaar aan vs Matteus Arnouts stede met timmerij en toebehoren en meer andere erven

Personen:

| 257-0071 |

Schepenregister 257, Stuk 61 - 11.09.1635

Henrick Janssen Bloem, stadhouder van Berendrecht, en Willem Aertsen van Brecht, Ekeren, machtigen Dionijs Jan Denis om een rente van 4 V koren te innen welke zij hebben op panden in Zundert

| 257-0072 |

Schepenregister 257, Stuk 62 - 31.03.1636

Jan Jan Joossen is schuldig aan zijn halve broer Aert Adriaen Aerts, in garniezoen in Bergen op Zoom, de som van 700 gld als rest van de kooppenningen van goederen en erven in Donk

Personen:

| 257-0073 |

Schepenregister 257, Stuk 63 - 07.01.1636

Adriaen Thomas van Aecken, ook voor zijn zoon Thomas van Aecken (procuratie Zandvliet 24.09.1635) - Cornelis Adriaen van Aecken - Maeijken Adriaen van Aecken x Peeter Jan Huijben; verkochten aan Jan Antonissen x Digne Adriaen van Aecken hun deel in stede met huis en erven in Donk en meer andere erven

Personen:

| 257-0074 |

Schepenregister 257, Stuk 64 - 24.03.1637

Adriaen Cornelis Goosens verkocht aan Cornelis Cornelis Goosens land op molenakker en meer andere erven

Personen:

| 257-0075 |

Schepenregister 257, Stuk 65 - 26.03.1637

Jan Jan Lippens aanvaardt de voogdij en Huijbrecht Jan Nijs het toezienerschap over de kinderen Jacob Jan Nijs x +Adriaenken Jan Lippens

Personen:

| 257-0076 |

Schepenregister 257, Stuk 65 - 25.03.1637

certificatie voor Cornelis Jan Ditvoorts, 22j, °Loenhout, die ruiter is geweest in de compagnie van Roeland van Os te Bergen op Zoom

Personen:

| 257-0077 |

Schepenregister 257, Stuk 66 - 22.10.1639

Cornelis Cornelis Peeter Joos, 26j, geassisteerd met Jan Jacobs en Joos Huijbrecht Joos, verkocht aan Joris Trijpens het derdedeel in akker en weide in de "pothoeck"

Personen:

| 257-0078 |