Schepenregisters deel 256 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 256

Schepenregister 256, Stuk 2 - 03.01.1626

Trijneken Franchois Imbrechts x +Jan Duerens en Laureijs Jan Nouts als momboor met Adriaen Jan Nouts als toeziener van de vijf weeskinderen, wesende nakinderen van vs Jan Duerens, akkoord over afscheid en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 256-0001 |

Schepenregister 256, Stuk 2 - 21.01.1626

certificatie voor Adriaen Geertssen, jongman, °Zundert, geleerd hebbende het ambacht van brouwen

| 256-0002 |

Schepenregister 256, Stuk 3 - 17.10.1626

gezien Cornelis Geert van Elsacker sterfhuis en koopdag verricht had van zijn broer +Jan Geert van Elsacker die gehuwd was met Catelijne Jan Huijbs, halve zuster van Jan Nijs van Tijchelt, zonder rekening en bewijs te maken, en er daarom proces was gerezen tussen vs Cornelis Geert van Elsacker en Jan Nijs van Tijchelt, zo heeft Cornelia Heijnricx van Elsacker als erfgename van haar oom vs +Cornelis Geert van Elsacker getransporteert aan vs Jan Nijs van Tijchelt een heiveld achter de "tommelberch"

Personen:

| 256-0003 |

Schepenregister 256, Stuk 4 - 30.01.1626

akte notaris Dirven in Breda waarbij Cornelis Laureijs Reijns, molenaar, en Mechelijna Laureijs Reijns x Adriaen Jan van Ouwaert, kuiper, Breda, genoemde Jan Henrick de Crom, Loenhout, machtigen om in Wuustwezel en Loenhout te transporteren de hen verstorven erven en renten

Personen:

| 256-0004 |

Schepenregister 256, Stuk 5 - 27.07.1626

voor schepenen van Rijkevorsel machtigen Marie Sebastiaen Aelbrechts x Adriaen de Clercq en Lucia Sebastiaen Aelbrechts x Adriaen Geertssen hun resp echtgenoot om in Loenhout op te dragen aan Michiel Joerdaens hun deel in de helft van de achtergelaten goederen van hun neef Cornelis Adriaen Verbuijten

| 256-0005 |

Schepenregister 256, Stuk 6 - 16.06.1626

voor schepenen van Hoogboom compareren Reijnier Janssen, zoon van Eelken Adriaen Luijcx, ook als voogd van de zes minderjarige kinderen van +Reijnier Janssen en Bertelmeus Keisen, genaamd Pauwels Janssen, Naentken Janssen, Marie Janssen, Peeter Bertelmeus Keisen, Adriaen Bertelmeus Keisen en Lucas Bertelmeus Keisen, waarvan vs Eelken Adriaen Luijcx moeder af was, en zijn mede voogd Jan Bertelmeus Keisen, allen wnde in Hoogboom, machtigen Adriaen Staeijmans de jonge, Loenhout en ... (blanco) om in Loenhout Michiel Joerdaens te vesten in hun deel in stede in Sneppel. Item Joan Buijcx in rente op stede aldaar toebehorende Nicolaes Dale

| 256-0006 |

Schepenregister 256, Stuk 7 - 30.12.1626

mr Geeraert Luijcx, koster, laat Cornelis Jan Neefs als momboor van het weeskind van +Anthonis Wouters van de Venne rente kwijten van 4 gld welke Claes Cornelis Claus Jans x Marie Peeter Carels op 21.12.1540 verkochten aan Willem Wouter Delien

Personen:

| 256-0007 |

Schepenregister 256, Stuk 8 - 05.08.1627

Jaspar Adriaen Jacobs voldaan door Jaspar van Kinschot van zijn recht op deze en waarvoor in Antwerpen proces was gehouden

| 256-0008 |

Schepenregister 256, Stuk 9 - 26.01.1627

Franchois Imbrechts transporteert aan Daniel Buijcx derdedeel in rente van 2 V rogge die hij heffende was op stede in Popendonk achtergelaten door +Mathijs Jan Cleijs

Personen:

| 256-0009 |

Schepenregister 256, Stuk 10 - 04.01.1627

Cathelijne Hendricx van Elsacker draagt stede in Sneppel op aan Metten Lambrechts x Neelken Lenaert Gabriels

Personen:

| 256-0010 |

Schepenregister 256, Stuk 11 - 14.01.1627

Catelijn Wouter Diricx x +Cornelis Hermans, alias Stoop - Jan Marijnis x Barbara Cornelis Hermans, ook voor Sijken Cornelis Hermans x Jacob van Camp - Matijs Gosens als momboor van de minderjarige kinderen vs Cornelis Hermans - Jan Nijs van Tijchelt x +Neelken Cornelis Hermans als momboor van zijn zoon Peeter; verkochten aan Jan van Dietvoort x Cornelia Adriaen Vermeren een weide in Hecht. Item aan Aert Anthonis Aerts x Engel Jan Claesen helft van stede in Hecht waarvan de andere helft toebehoort aan Jan, voorzoon van Jan Jan Huijbrecht Bode de oude

Personen:

| 256-0011 |

Schepenregister 256, Stuk 12 - 26.01.1627

Geerdt Franchois Imbrechts - Anthonis Peeter Denis x Maria Franchois Imbrechts - Trijneken Franchois Imbrechts x +Jan Jan Duerens - Margrite Franchois Imbrechts x +Joos Heijnricx van Erffrenten, met haar vader als momboor - samen ook voor hun broer Nicolaes Franchois Imbrechts; laten Jan Joosen van Riele x Josijne Claes van Aken twee derdedelen in rente van 2 V rogge 1 Kgld kwijten welke zij heffende waren op stede in Donk van vs Josijne Claes van Aken, dit uit rente van 8 V rogge 4 gld gekomen van +Nicolaes Jacobs, moederlijke grootvader van comparanten

Personen:

| 256-0012 |

Schepenregister 256, Stuk 13 - 08.02.1627

Jan Rommens Verboven - Peeter Anthonissen - Willem Cornelis Bastiaens Verheijen; erfgenamen van Huijbrecht Govaerts, Wuustwezel, laten Anthonis Jan Rombouts rente kwijten van 3 gld die zij heffende waren op diens panden in Neerven

Personen:

| 256-0013 |

Schepenregister 256, Stuk 14 - 18.02.1627

Adriaen Verboven transporteert aan zijn kinderen genaamd Cornelis, Jan, Margriet x Cornelis Jan Neefs, Lijsbet x Wouter Anthonis Vergouwen, Anneken x Jan Merckx, Catelijne x Adriaen Peeter Jans, en Josijnken, al zijn goederen zo roerend als onroerend, waarvoor de kinderen beloven jaarlijks 150 gld te betalen

Personen:

| 256-0014 |

Schepenregister 256, Stuk 15 - 25.02.1627

Adriaen Adriaen Vermeeren verkocht aan Jan Cornelis Arnouts Wagenmaecker vierendeel van akker de "vogelsanck" in Popendonk, en waarvan de andere delen in bezit zijn van de kinderen Lambrecht Broomans en de kinderen Adriaen Wouters

Personen:

| 256-0015 |

Schepenregister 256, Stuk 16 - 27.02.1627

Cornelis Adriaenssen, korenkoper, Etten-Leur, machtigt Laureijs van der Buijten, procureur, om te ontvangen de schulden die verscheidene personen in Loenhout hem nog moeten voor levering van schors

| 256-0016 |

Schepenregister 256, Stuk 16 - 27.02.1627

Cornelia Heijnricx van Riele, Tholen, met haar ooms Cornelis en Peeter Heijnrick Merckx, schenkt aan haar neef Michiel Jan van den Elsacker de helft van haar versterf in de achtergelaten goederen van haar nicht +Maria Heijnrick Leijs

| 256-0017 |

Schepenregister 256, Stuk 17 - 01.03.1627

Cornelia Heijnricx van Riele, Tholen, machtigt Jan Heijnricx de Crom om Michiel Jan van Elsacker te goeden in de helft van haar versterf van de achtergelaten goederen van haar nicht Maria Heijnrick Leijs

| 256-0018 |

Schepenregister 256, Stuk 18 - 03.03.1627

Cornelis en Lenaert Jan Lenaert Luijcx, vs Cornelis ook als momboor van de weeskinderen van zijn broer Gabriel, en als momboor van Lenaert, Marie en Jenneken, zijn broer en zusters - Jan Rommen Ijsendonck x Barbara Jan Lenaert Luijcx - Cornelis Lenaert Luijcx als momboor van Joos en Margriet, nakinderen van +Jan Lenaert Luijcx x Adriana Pauels; S/D erfelijke goederen, "willem vermunten stede", steken gekomen van Heijnrick van Riele, land bij de "tommelberch", hooimade in Blaakt en andere erven

Personen:

| 256-0019 |

Schepenregister 256, Stuk 19 - 08.03.1627

Cornelis Mou, Rijsbergen, transporteert aan Cornelis Wouter Peeters x Cornelia Jan Koeckx een rente van 2 V rogge uit een rente van 10 V rogge waarvan de andere 8 voorheen verkocht zijn, en welke hij heffende was op panden in Terbeek vs koper en zijn vrouw toebehorende (constitutiebrief 12.03.1487)

Personen:

| 256-0020 |

Schepenregister 256, Stuk 20 - 18.03.1627

Elisabeth Jan Maes x +Peeter Aerts de Grauwe - Willem van den Langenberg x Marie Peeter Aerts de Grau, ook als voogd van de weeskinderen +Jan Peeter Aerts en voor Catelijne Peeter Aerts - Jan van Buijten x Tanneken Peeter Aerts de Grau; machtigen mr Lambert Joannis, procureur, in hun zaak tegen de voorkinderen Peeter Aerts de Grau

Personen:

| 256-0021 |

Schepenregister 256, Stuk 21 - 18.03.1627

cfr stuk 20

| 256-0022 |

Schepenregister 256, Stuk 22 - 22.03.1627

Catelijne Wouter Diricx x +Cornelis Hermans, alias Stoop - Jan Marijnis x Barbel Cornelis Hermans - Mattijs Goosens als momboor van de weeskinderen van vs Cornelis Hermans - Jan Nijs van Tijchelt als momboor van het weeskind Peeter Jan Nijs x +Neelken Cornelis Hermans; samen ook voor Sijken Cornelis Hermans x Jacob van Campen, verkochten aan Jan van Dietvoort x Cornelia Adriaen Vermeren, de koop overgenomen hebbende van sr Daniel Buijcx, een hofstede in Neerven

Personen:

| 256-0023 |

Schepenregister 256, Stuk 23 - 25.03.1627

Jacobmijn Janssen x Jan Janssen transporteerde in 1626 in belening aan Adriaen Jan Verboven deel van beemd in Donk waarvan de kinderen van vs Adriaen Verboven de andere helft toebehoort

Personen:

| 256-0024 |

Schepenregister 256, Stuk 24 - 13.04.1627

Heijnrick Verhese x Marie - Cornelis Anthonis Goris x +Adriaenken - Aert Laureijs van Dongen x Mertijnken - Adriaen Jan Ouwaerts x Mechelijne - Catelijn Aertsen x +mr Laureijs Reijns; erfgenamen van +Laureijs Reijns de oude x Margriete van Elsacker; verklaren in de rekeningen van het sterfhuis niets achtergehouden te hebben

Personen:

| 256-0025 |

Schepenregister 256, Stuk 25 - 19.04.1627

Jan Cornelis Goris, gemachtigd van jonker Guiliam Mauritius de Bernuij, ridder en kapitein van een compagnie in Ravenstijn, verkocht aan sr Daniel Buijcx heerlijk leen

Personen:

| 256-0026 |

Schepenregister 256, Stuk 26 - 19.04.1627

Wouter en Cornelis Jan Aertsen, laatste ook nog als momboor met Stoffel van Aerde als toeziener van Elisabeth Jan Aertsen, dragen zesde deel in hofstede in Neerven en die zij met de weduwe en erfgenamen van Cornelis Stoop verkocht hebben op aan Jan van Dietfoort

Personen:

| 256-0027 |

Schepenregister 256, Stuk 27 - 19.04.1627

Cornelis en Lenaert Jan Lenaert Luijcx, samen ook voor hun zuster Barbel x Jan Rombout Ijsendonck en vs Cornelis ook nog als momboor van de weeskinderen van zijn broer +Gabriel, verkochten aan Heijnrick Peeter Gijben hooimade in Blaakt

Personen:

| 256-0028 |

Schepenregister 256, Stuk 28 - 25.02.1627

Adriana Pauels x +Jan Lenaert Luijcx - Cornelis en Lenaert Jan Lenaert Luijcx - vs Cornelis ook als momboor van de weeskinderen zijn broer Gabriel, mede ook als momboor van Lenaert (?), Marie en Jenneken, zijn broer en zusters - Jan Rommen Ijsendonck x Barbara Jan Lenaert Luijckx - Sijmon Sijmons als toeziener van Joes en Margriet, twee nakinderen van Jan Lenaert Luijckx; S/D erfelijke goederen, huis en erven aan de rijt, weiden, land op "buijtelaer acker" en meer andere

Personen:

| 256-0029 |

Schepenregister 256, Stuk 29 - 19.04.1627

Nicolaes van Dale verzoekt dat de helft van beemd de "werdels", gekomen van zijn huisvrouw +Maijken Joris Christiaens, de kinderen en erfgenamen van Peeter Joris Christiaens zal volgen, niettegenstaande deze hem bij S/D is bevallen

Personen:

| 256-0030 |

Schepenregister 256, Stuk 30 - 08.05.1627

sr Daniel Buijcx en zijn zuster Josijne Buijcx machtigen hun broer sr Johan Buijcx, secretaris in Wuustwezel, om in Breda huis en hof in de caterstraat te transporteren aan sr Gerardt van Kruchten (?)

Personen:

| 256-0031 |

Schepenregister 256, Stuk 31 - 29.09.1627

Adriaen Verboven verklaart enige jaren terug bij mangeling overgegeven te hebben aan Cornelis Cornelis Jan Oomen een rente van 2 V rogge op de "mosvoorden", nu toebehorend Matijs Gosens (constitutiebrief 03.02.1568). Huijbrecht Cornelis Verboven uit naam van zijn vader, en Matijs Gosens, laten bij mangeling vs rente kwijten tegen rente van 2 gld in mindering van 4 gld op de "donckbempt"

| 256-0032 |

Schepenregister 256, Stuk 32 - 15.11.1627

certificatie voor Elisabeth Maes x +Peeter Aerts Sgrauwen waarvoor Nicolaes Janssen, 26j, getuigt dat vs Elisabeth aan +Peeter van Berckel, secretaris van Ginneken, ... voor het huis dat zij van hem gekocht had

Personen:

| 256-0033 |

Schepenregister 256, Stuk 33 - 16.11.1627

Eijlllen Heijnrcikx x Aert Peeters, molenaar in Wuustwezel, ontvangt van Heijnrick Heijnrickx, molenaar in Loenhout, 100 gld als geleend geld. Heijnrick Heijnrickx, molenaar, stelt zich borg voor de som van 133 gld als Jenneken Peeters, weduwe van Breda, heeft 'getaelt' aan de huisvrouw van Aert, molenaar in Wuustwezel.

| 256-0034 |

Schepenregister 256, Stuk 36 - 05.01.1628

Cornelis Jan Ooms verklaart geen rechten meer te hebben in erven in de "verckenshoeck" die Merten Jan Duerens in handen heeft

Personen:

| 256-0035 |

Schepenregister 256, Stuk 37 - 05.01.1628

Adriaen Jan Koeck en Cornelis Wouter Peeters x Neelken Jan Cornelis Koeck verklaren op 29.03.1622 de renten te hebben gedeeld die zij samen waren uitreikende uit de stede in Terbeek, welke stede jaren geleden gedeeld is tussen vs Adriaen Jan Koeck en Jan Cornelis Koeck

Personen:

| 256-0036 |

Schepenregister 256, Stuk 38 - 16.01.1628

Michiel Jordaens verkocht aan Gerardt van den Cloot x Naenken Jan Ooms stede met huis en erven in Sneppel en welke hij verkregen heeft van +Marie Heijnrick Leijs. Item land op de "ast" en meer andere

Personen:

| 256-0037 |

Schepenregister 256, Stuk 40 - 27.06.1628

certificatie voor Anthonis van Lanschot, Zundert, waarvoor Heijnrick Heijnricx van Turnhout, molenaar, 34j, getuigt dat de watermolen van Meersel, Hoogstraten, 20 of 21 jaar terug stond bij het bos op de "crommen stroom" en vandaar verzet is op de "rechten stroom". Heeft in Meersel van jongsaf met zijn vader, die de molen in pand heeft gehad, gewoond

Personen:

| 256-0038 |

Schepenregister 256, Stuk 40 - s.d.

op de achterzijde van stuk 40 staat een akte van Guilliam van der Rijth, drossaard van Bergen Op Zoom, waaruit blijkt dat in Wuustwezel Huijbrecht Jan Adriaenssen, Wuustwezel, op allerheiligenavond 1625 in zijn huis doodgeschoten heeft een genaamde Heijnrick Boudewijns, °Kalmthout, die in het huis ingebroken had (nota: de akte is onvolledig)

Personen:

| 256-0039 |

Schepenregister 256, Stuk 41 - 04.07.1628

Nicolaes Jan Claessen als momboor en Aert Anthonis Aerts als toeziener van de weeskinderen Jacob Verkaert betaald door Jan Heijndrick de Crom terzake belening van beemd die door Jacob Verkaert werd aangegaan 07.11.1620 en 08.07.1622, en welke belening verder gezet wordt voor 29 jaar

Personen:

| 256-0040 |

Schepenregister 256, Stuk 42 - 07.02.1628

Jacobmijne Aert Goossens met haar momboor Jan Cornelis Goris en Cornelis Aert Nouts als momboor met Huijbrecht Cornelis Verboven als toeziener van de vier weeskinderen +Adriaen Vermunten, akkoord over sterfhuis

Personen:

| 256-0041 |

Schepenregister 256, Stuk 43 - 08.03.1628

Jan van Dietfoort draagt aan Jan Cornelis land op

| 256-0042 |

Schepenregister 256, Stuk 44 - 15.03.1628

Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Peeter Kersmans als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Lenaerts x Tanneken Kermans verkochten aan sr Daniel Buijcx hooimade op het schoubos

Personen:

| 256-0043 |

Schepenregister 256, Stuk 45 - 27.03.1628

Elisabeth Pauwels x Niclaes Adriaenssen, Rucphen, transporteren aan Mathijs Jan Ooms, zijn broer Peeter en zijn zuster Adriaenken hun gerecht tiende deel in stede in Bavel onder Ginneken en tiende deel in de roerende goederen die vs Elisabeth zijn verstorven van haar halve zuster Peerken Peeter Vermeeren

| 256-0044 |

Schepenregister 256, Stuk 46 - 19.03.1628

Margriete Peeter Verwilt akkoord met verkoop door haar man Jan Bode van haar gerechtigheid in rente van 2 V rogge 25 st op panden in Merksplas

| 256-0045 |

Schepenregister 256, Stuk 47 - 24.05.1628

Baltasar van Bael x +Maijken Peeter de Knodder, Roosendaal, als vader van hun zoon Peeter, laat Jan Cornelis Goris rente kwijten van 4 Kgld op het "schoorblock" in Loenhout, en aan weeskind toegekomen bij verfsterf van zijn grootvader Peeter de Knodder

Personen:

| 256-0046 |

Schepenregister 256, Stuk 48 - 08.05.1628

Geertruijt Cornelis van Erfrenten x Mathijs Luijcx, kleindochter van Jan van Vollenhoven, draagt hooimade op aan Cornelis Adriaen Diels. Item dries in Sneppel dat zij verkocht had aan Heijnricx Geerts van der Buijten

Personen:

| 256-0047 |

Schepenregister 256, Stuk 49 - 14.08.1628

Jacob Christiaensen x Marie Adriaen van den Broeck verkochten aan Staes Diricx hooimade op het molenbos

Personen:

| 256-0048 |

Schepenregister 256, Stuk 50 - 14.09.1628

Christiaen Mathijs Raets x +Johanna Peeter Beijers en Peeter Jans van Ostaeijen als momboor met Pauwels van Eeckele als toeziener van de weeskinderen genaamd Peeter, Magdaleen, Mathijs, Jan, Tanneken, Willem en Cornelis, waarvan het jongste 9 jaar is, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 256-0049 |