Schepenregisters deel 255 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 255

Schepenregister 255, Nota bij bundel 255

Veel akten uit dit bundel zijn beschadigd

| 255-0001 |

Schepenregister 255, Stuk 4 - 04.01.1623

Peeter Engelen verkocht aan Antonis Jan Rombouts x Tanneken weide de "achterste ast" in Blaakt

Personen:

| 255-0002 |

Schepenregister 255, Stuk 5 - 11.01.1623

Neelken x +Geerdt van der Buijten met Heijnrick, Peeter, Franchois en Willem van Hertten x Maeijken, alle kinderen van vs Geerdt van der Buijten, verklaren dat Jan Cornelis Goris als momboor met Peeter Vorselmans als toeziener van de twee onbejaarde kinderen genaamd Laureijs en Tanneken Geerdt van der Buijten voor elk 150 gld zullen hebben uit de eerste penningen van de verkochte goederen

Personen:

| 255-0003 |

Schepenregister 255, Stuk 5 - 11.01.1623

zelfde comparanten delen het huis op de hoeve aan de "tommelberch"

Personen:

| 255-0004 |

Schepenregister 255, Stuk 5 - 11.01.1623

Neelken Peeter Franssen x +Geerdt van der Buijten transporteert aan haar zoon Heijnrick Geerts van der Buijten de pachting van de hoeve van Sint Michiels aan de "tommelberch"

Personen:

| 255-0005 |

Schepenregister 255, Stuk 6 - 23.01.1623

Cornelia Adriaen Vermeeren x Jan van Dietfoort verkocht aan Adriaen Adriaen Vermeeren haar deel in versterf van haar ouders van stede in Terbeek

Personen:

| 255-0006 |

Schepenregister 255, Stuk 6 - 23.01.1623

zelfde verkocht aan Lambrecht Broomans vierde deel in akker de "vogelsanck" in Popendonk

Personen:

| 255-0007 |

Schepenregister 255, Stuk 6 - 23.01.1623

Adriaen Peeter van Staeijen x +Teunken Jan van Ditfoort en Peeter van Staeijen als momboor met Jan van Dietfoort als toeziener van de weeskinderen akkoord over onderhoud van de weeskinderen, Adriaen zal zijn zoon Cornelis, zijnde het oudste kind, houden en vs Jan van Dietfoort de twee andere kinderen genaamd Magriet en Dingne

Personen:

| 255-0008 |

Schepenregister 255, Stuk 7 - 23.01.1623

mr Peeter Jordaens, gemachtigd van Elisabeth Jan Willem van der Gouwen dr x Anthonis Antonis Bernaerts en van Maeijken Jan Willem van der Gouwen dr (procuratie notaris Dijrven te Breda dd 11 en 12.05.1620), vest verkoop aan Jan Michiels van Elsacker van alle goederen welke constituanten toegekomen zijn bij versterf van hun grootmoeder Margriete Hugo Oliviers van den Wijngaerde, erfgename van Jacobmijne en Elisabeth Adriaen Peeter Joos drs voor een derde. Kinderen van koper zijn Michiel en Margriete Jan van Elsacker x Jan Heijnrick de Crom

Personen:

| 255-0009 |

Schepenregister 255, Stuk 8 - 30.01.1623

Anthonis Princen x +Margriet Peeter van Bavel - Jan en Willem Peeter van Bavel - Adriaen Peeter van Aken x Stijnken Peeter van Bavel; S/D sterfhuis vs Magriet van Bavel

Personen:

| 255-0010 |

Schepenregister 255, Stuk 10 - 01.03.1623

Paesschijnken Peeter Gerit Wijts dr x Cornelis Jan de Backer transporteert aan Michiel Jan van Elsacker haar gerechtigheid in stede aan de "steeckhoven" gekomen van Peeter Geert Wijts

Personen:

| 255-0011 |

Schepenregister 255, Stuk 11 - 11.03.1623

Laureijs Cornelis Laureijs Domus transporteert aan Heijnrick van der Buijten rente van 8 V rogge die hij bij titel van belening was hebbende op panden in de berenstraat en welke rente gekomen is van Geerdt Vorselmans

Personen:

| 255-0012 |

Schepenregister 255, Stuk 12 - 17.03.1623

sr Daniel Buijcx met juffr Cornelia van der Groes, zuster van zijn echtgenote - Jacob Vercaert voor een helft - Cornelis Huijbrecht Eijskens, ook als momboor van Jan en Tanneken Peeter Huijbrecht Eijskens, weeskinderen van zijn broer - Cornelis Adriaen Verboven x Tanneken Huijbrecht Eijskens - de laatsten ook voor hun moeder Maeijken Laureijs Meijs; mangelen erve om erve, hooimade in Blaakt gekocht van Antonis Goris Coninckx, tegen andere hooimade aldaar

Personen:

| 255-0013 |

Schepenregister 255, Stuk 14 - 15.03.1623

Cornelis Anthonis Lambrechts de oude en Cornelis Anthonis Lambrechts de jonge, gebroeders, ook voor hun broers en zuster, en Elisabeth Cornelis Anthonis Dries x +Anthonis Lambrechts met haar zoon Joos Peeters, akkoord over sterfhuis (nota: betreft akte voor mr Laureijs Reijns)

Personen:

| 255-0014 |

Schepenregister 255, Stuk 15 - 28.03.1623

Laureijs en Adriaen Jan Laureijs Nouts - Heijndrick Jan Engelen x Maeijken Jan Laureijs Nouts dr - Goosen Cornelis Goosens als momboor met Jan Acdorens van Huijsen als toeziener Teunken, weeskind van Jan Laureijs Nouts; S/D erfelijke goederen, hofstede in Neerven, weide aldaar, hooimade in Blaakt, beemd bij "marumvoort", akker de "pothoeck" en meer andere erven

Personen:

| 255-0015 |

Schepenregister 255, Stuk 15 - 29.03.1623

Goosen Cornelis Goosens als momboor en Jan Dorens van Huijsen als toeziener van het weeskind Jan Laureijs Nouts en Heijndrick Jan Engelen x Maeijken Jan Laureijs dr, S/D van de goederen die hen samen zijn aangekomen tegen Laureijs en Adriaen Jan Laureijs Nouts op 28.03.1623 (cfr vorige akte)

Personen:

| 255-0016 |

Schepenregister 255, Stuk 15 - 28.03.1623

Laureijs Jan Laureijs Nouts en zijn broer Adriaen S/D van de goederen die hun samen zijn aangekomen (cfr vorige twee akten)

Personen:

| 255-0017 |

Schepenregister 255, Stuk 16 - 01.04.1623

Aert Michielssen x Margriete Jan Steenbackers, schoonvader van haar voorkinderen bij +Geerdt Mostmans, verkocht aan Rommen Cornelis Rommens x Marie, wnde Ter Eijck, een rente van 4 sister rogge op 'marie geens steken" in Ter Eijck

Personen:

| 255-0018 |

Schepenregister 255, Stuk 17 - 03.04.1623

Nijs Peeter Denijssen en de weeskinderen Aert Anthonis Aertssen x +Cathlijne Peeter Denijssen met Anthonis Peeter Denis als momboor en zijn broer Cornelis als toeziener, S/D sterfhuis, erven aan de nedervense straat

Personen:

| 255-0019 |

Schepenregister 255, Stuk 20 - 07.04.1623

(Cornelis) Laureijs Reijns, molenaar in Loenhout, stelt de helft van een beemd in de "dorent" tot pand, welke hij gekocht heeft van Jan Nijs van Tijchelt en waarvan de andere helft Peeter van Breda toekomt. Item weide gekomen van Marie Vorspoels en dit ten behoeve van Aert Peetes, molenaar in Wuustwezel, die de windmolen in Brecht in pand heeft gehad en welke hij comparant overgenomen heeft

Personen:

| 255-0020 |

Schepenregister 255, Stuk 21 - 16.05.1623

sr Daniel Buijcx, schout etc, gemachtigd van Marie Perez de Baron x Marco Antonio Perez, ridder (procuratie notaris Walscart te Luik dd 01.02.1623 en notaris Jean Waerbeke te Antwerpen dd 27.03.1623), stelt in zijn plaats mr Ackerlack en mr Gillis Nollens, stadhouder en procureur te Zevenbergen, en mrs Lambrecht Misgeras en Arnout Cook, Dordrecht, om van Jan Pijl, Dordrecht, zulkdanige penningen te eisen toekomende +Jean Baptiste Perez de Barron, kapitein, broer, terzake twee obligaties, resp van 3370 gld br en van 50 'hongerse' ducaten 70 pattacons

| 255-0021 |

Schepenregister 255, Stuk 22 - 16.05.1623

Mateus Avens - Lisken Avens, zijn zuster - Peeter de Cleermaecker x de andere zuster; allen wnde Schelle bij Antwerpen, voor de helft - Peeter Broomans x Lijnken Avens, Wechelderzande, voor de andere helft; allen erfgenamen van +Lisken Avens x Peeter Ijsendonck, resp hun moeie en zuster, overleden te Loenhout, akkoord tussen partijen en Peeter Ijsendonck aangaande het sterfhuis, er waren geen erfelijke goederen

| 255-0022 |

Schepenregister 255, Stuk 22 - 03.07.1623

certificatie voor Jan Empsens, mede schepene, heeft van de landlieden uit Wuustwezel en andere 686,5 pond wol verkregen welke hij naar Tilburg wil voeren om aldaar tot laken te laten bereiden en dan terug naar Loenhout te brengen

Personen:

| 255-0023 |

Schepenregister 255, Stuk 23 - 22.05.1623

Joos Cornelis van Bavel, ook voor zijn vrouw Cathlijne Jan van den Broeck ( procuratie Wortel 22.05.1623), verkocht aan Aert Laureijs van Dongen x Martijnken Reijns de "cogenbempt" aan het "huffelaer heijken"

Personen:

| 255-0024 |

Schepenregister 255, Stuk 24 - 23.05.1623

... Broomans x Catelijn ... voor een helft en ... Avens en Elisabeth Avens, zuster van Matheus Avens en Peeter de Beer x Anna Avens, erfgenamen van +Elisabeth Avens x Peeter IJsendonck, aan de ene kant, en Peeter Ijsendonck als langslevende weduwnaar aan de andere kant, akkoord over sterfhuis en roerende goederen

| 255-0025 |

Schepenregister 255, Stuk 25 - 26.05.1623

certificatie voor Gabriel Goris Gabriels, °Loenhout, jongman, smid, die zijn ambacht elders wil uitoefenen

Personen:

| 255-0026 |

Schepenregister 255, Stuk 26 - 29.05.1623

Matijs Gosens lost in handen van mr Geerdt Luijcx rente van 3 L rogge welke Lijsbeth Goosen Lemmens zuster aan de tafel van de h geest had gegeven en waarvan haar broer Goosen Lemmens uitreiker was

Personen:

| 255-0027 |

Schepenregister 255, Stuk 27 - 31.05.1623

certificatie voor Jenneken, dochter van Adriaen Diels de jonge x Lijnken, waarvoor Jan Neeff Huijbrechts, 72j, verklaart gekend te hebben Joris Casus x Sijken welke een dochter hebben achtergelaten genaamd Lenaerdt, alias Lens, welke onlangs gestorven is zonder kinderen na te laten, verklaart verder gekend te hebben Jenneken, vrouw van Adriaen Diels de oude, en welke grootmoeder was van vs Jenneken, dochter van Adriaen Diels de jonge, en zuster van vs Sijken, en van welke twee zusters Heijlken Koppens moeder was, maar of dat deze alzo genaamd was naar haar vader of naar haar man kan hij niet zeggen. Hijzelf is geboren in Overbroeck onder Brecht en heeft daar geruime tijd gewoond

| 255-0028 |

Schepenregister 255, Stuk 28 - 03.06.1623

certificatie voor Jan Empsens, cfr stuk 22

Personen:

| 255-0029 |

Schepenregister 255, Stuk 29 - 11.07.1623

Jan Oom Janssen en Jan Anthonis Tijs, h geestmrs verpachten de h geest tiende voor het seizoen 1623, de pachter dient 8 V rogge te betalen aan de schoolmeester en 4 mandelen stro voor de h geest (of 5 st voor ieder mandele) en nog 2 vanen bier. Ingesteld door Lambrecht Bromans, gemijnt door Jan Oom Janssen en bij het vallen van de brandende kaars gebleven bij Marie x mr Heijndrick van Erffrenten

Personen:

| 255-0030 |

Schepenregister 255, Stuk 30 - 14.07.1623

Adriaen Cornelis Gosen Aerts als momboor met Franchois Imbrechts als toeziener van de weeskinderen Cornelis Cornelis Gosen Aerts en Marie Franchois Imbrechts xx Antonis Peeter Denis als moeder van vs weeskinderen, hernieuwen contract van afscheid gezien vs Marie x Antonis zich niet konden vinden in het akkoord van afscheid dd 11.03.1620

Personen:

| 255-0031 |

Schepenregister 255, Stuk 31 - 24.07.1623

certificatie voor Aert Heijnricx, ketelaar, winkelier in allerhande 'kramerije', heeft vrijdag ll in Antwerpen ketels gekocht samen wegende 72 ponden, had deze op een kar naar Loenhout besteld om thuis te brengen, maar werden in Dambrugge aangeslagen

Personen:

| 255-0032 |

Schepenregister 255, Stuk 32 - 01.08.1623

Aert Anthonis Aerts van Riel stelt tot pand van Michiel Jordaens erven "bastiaen van Bavel" in Donk welke hij van hem gekocht heeft en zijn andere goederen tot voldoening van de verschuldigde rente

Personen:

| 255-0033 |

Schepenregister 255, Stuk 34 - 02.10.1623

schepenen, burgemeester, etc, voor het dorp van Loenhout, zijn schuldig aan de tafel van h geest twee renten resp van 78 gld 17 st en van 2 gld 12 st, en dit voor een somme van penningen welke dienstig was voor het kwijten van een rente aan de baron van Grimbergen, en dit op een hooimade in Blaakt, gekocht van Johanna Merck Peeter Nouts

| 255-0034 |

Schepenregister 255, Stuk 35 - 12.10.1623

... Anthonis Goris en Dielis Willemsen delen huis achter de kerk en andere erven (nota: begin akte ontbreekt)

| 255-0035 |

Schepenregister 255, Stuk 35 - 21.10.1623

Angnese Cornelis Peeter van den Bruijnenberchs dr x Heijnrick Cornelis Crillaert machtigt haar vader Cornelis Peeter van den Bruijnench haar toekomende vierde deel in huis en erven in de koestraat en gekomen van Marie Vorspoels op te dragen aan Jan Heijnricx de C...(rom?)

Personen:

| 255-0036 |

Schepenregister 255, Stuk 35 - 21.10.1623

Cornelis Peeter van den Bruijnenberg verklaart meer dan 25 jaar terug Jan van Dietfort 2 V 8 potten rogge heeft laten kwijten uit een rente van 14 V rogge gekomen van Nout Luijcx en welke hij heffende was uit naam van zijn vrouw Marie Lambrechts van Ostaeijen en gestaan op stede in Neerven gekomen van Gosen Lemmens

| 255-0037 |

Schepenregister 255, Stuk 36 - 27.10.1623

Cornelis Peeter van den Bruijnenberge met zijn dochter Agnese (x Heijnrick Cornelis) Crillaert machtigen vs Heijnrick Crillaerts om in Wuustwezel of elders rente te transporteren welke zij heffende waren op panden in Wuustwezel toekomende de erfgenamen +Cornelis Gosen Aerts de oude, en dit ten behoeve van zelfde erfgenamen of de kinderen +Cornelis Gosens Aerts de jonge waarvan Marie Imbrechts moeder af is

Personen:

| 255-0038 |

Schepenregister 255, Stuk 36 - 26.04.1624

Christiaen Gijsbrechts heeft een koe overgenomen van Cornelis Lambrechts Engelen en welke deze gekocht had op de koopdag van Christiaen Laureijssen

Personen:

| 255-0039 |

Schepenregister 255, Stuk 37 - 06.11.1623

Cornelia Jan Huijbrechts dr x Michiel Jordaens verkochten aan Mathijs Jan Mathijs als voogd van de weeskinderen Jan Huijps de jonge en aan Michiel Michiels van Elsacker als voogd van de weeskinderen Jan Huijps de oude het vierendeel in een heiveld op de "brant" (nota: boven Michiel staat tussen de lijnen nog vermeld Jan Boede, zonder dat het verband ons duidelijk is)

Personen:

| 255-0040 |

Schepenregister 255, Stuk 38 - 08.11.1623

uitspraak van schepenen betreffende de sloot gelegen aan de goederen van Cornelis Arnouts Wagemaecker en Lambrecht Broomans aan het schoubos te Popendonk

Personen:

| 255-0041 |

Schepenregister 255, Stuk 39 - 08.11.1623

akkoord tussen Peeter Joris Christiaenssen en zijn zoon Joris terzake beemd in Donk waarvan Adriaen Verboven de helft heeft, de nakinderen zullen na overlijden van Peeter Joris eerst de helft van de 'haefelijke' goederen hebben

Personen:

| 255-0042 |

Schepenregister 255, Stuk 39 - 08.11.1623

Jan van Dietvoort, gemachtigd van Guiliam Boulaert, Antwerpen (notaris Jan van Oosten dd 26.10.1623, voor Paeschijne van den Bruijnenberghe x Daniel Boulaert volgens procuratie voor notaris in de stad Lisbonen)

| 255-0043 |

Schepenregister 255, Stuk 39 - 08.11.1623, volgende blz.

Dingne Jans van Dongen x Pauwels Stoffels … (nota: het is niet duidelijk of deze twee gedeelten bij elkaar horen, de akte gaat ook niet verder)

| 255-0044 |

Schepenregister 255, Stuk 40 - 09.11.1623

Heijnrick Cornelis Crillaerts, gemachtigd van zijn schoonvader Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe (procuratie Hoge Zwaluwe dd 06.11.1623) verkocht aan Peeter Peeter van Breda x Jenneken huisje met erven in de palingstraat

Personen:

| 255-0045 |

Schepenregister 255, Stuk 40 - s.d.

Heijnrick Cornelis Crillaerts x Agneese Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe, ook voor Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe, verkocht aan Jan Heijnrick de Crom x Margriete van Elsacker een huis met nog een klein huisje en erven in de katerstraat, land op "haelsbroeck acker". vs Cornelis van den Bruijnenberghe heeft deel van vs goederen gekocht van zijn dochter Paeschijnen x Daniel Boulaerts (procuratie in de stad van Lisbonen dd 03.04.1620)

Personen:

| 255-0046 |

Schepenregister 255, Stuk 41 - 08.12.1623 (1625?)

Margriete Laureijssen x +Wouter Heijnrickx van Gorp als moeder van haar twee onbejaarde kinderen Laureijs en Lisken machtigt haar neef Cornelis Stevens, Rijsbergen, om in Roosendaal te transporteren het verkochte huis met erven aldaar gelegen en achtergelaten door haar dochter Adriaenken waarvan Adriaen Adriaenssen Teerman vader was. Adriaenken was testamentelijk erfgename van haar man Goris Pauwels, de goederen komen de kinderen van vs Margriete Laureijssen voor de helft toe

Personen:

| 255-0047 |

Schepenregister 255, Stuk 42 - 03.12.1623

Gillis Willemsen verkocht aan zijn zoon Willem, bij calengiering als koper in de plaats van Cornelie Peeter Franssen x +Geerdt van xder Buijten, een huis achter de kerk

Personen:

| 255-0048 |

Schepenregister 255, Stuk 42 - 03.12.1623

Willem Gillis Willemsen transporteert in belening aan Heijnrick Heijnrickx van Turnhout, molenaar, huis achter de kerk

Personen:

| 255-0049 |

Schepenregister 255, Stuk 43 - 03.12.1623

kopij stuk 42

| 255-0050 |

Schepenregister 255, Stuk 44 - 20.12.1623

Joos Huijbrecht Joos, Brecht, verkocht aan Jan Anthonis Tijs beemd aan het schoubos

Personen:

| 255-0051 |

Schepenregister 255, Stuk 45 - 11.03.1623

mr Joris van Gijmnich, ook voor zijn zusters, laat rente kwijten op panden aan de rijt in handen van Antonis Wackers

Personen:

| 255-0052 |

Schepenregister 255, Stuk 46 - 06.11.1623

voor schepenen van Hoge Zwaluwe machtigt Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe zijn zwager Hendrick Cornelis Crillaerts om in Loenhout op te dragen aan Jan Heijnrickx de Crom huis en erven en aan Peeter van Breda huis in de palingstraat

Personen:

| 255-0053 |

Schepenregister 255, Stuk 47 - 15.01.1624

Michiel Jordaens als momboor van het weeskind +Marie Mathijs Cleijs x Cornelis Peeter Joos en Cornelis Peeter Joos akkoord over onderhoud van het weeskind

| 255-0054 |

Schepenregister 255, Stuk 48 - 11.01.1624

certificatie voor Jan Jan Thomassen, landman, Halsteren, voor wie Michiel Jan van Elsacker, Jan Heijnricx de Crom en Aert Laureijssen getuigen dat deze tijdens het beleg van Bergen op Zoom met ruiters van het garnizoen van Heusen naar Loenhout is gekomen en waarvoor zij geld hebben voorgeschoten waarbij deze zijn paard in pand had gelaten

| 255-0055 |

Schepenregister 255, Stuk 49 - 13.02.1624

Adriaen Jan Koeck x Jacobmijn Jan Peeter Joos, nu onlangs gehuwd zijnde, akkoord over huwelijksgoederen

| 255-0056 |

Schepenregister 255, Stuk 50 - 15.04.1624

Joris, Jan en Gabriel Peeter Joris en Adriaen Verboven als momboor van Peeter, Gijsbrecht, Christiaen, Maeijken en Lisken Peeter Joris kinderen laten de erfgenamen van +Adriaen Jan van Ostaeijen rente lossen van 2 V rogge op panden in Donk

Personen:

| 255-0057 |

Schepenregister 255, Stuk 53 - 04.05.1624

Michiel Michiels van Elsacker - Martijnken Jan van Vollenhoven x Peeter van Ghinhoven - Cornelie Jan van Vollenhoven; lossen wederzijds renten die zij op mekaar hebben

Personen:

| 255-0058 |

Schepenregister 255, Stuk 54 - 10.09.1624

resolutie van schepenen, bedezetters, kerk en h geestmrs dat elke corporaal zijn volk zal moeten visiteren, die een roer heeft zal kruit en loot dienen te hebben, men zal wacht moeten lopen etc

| 255-0059 |

Schepenregister 255, Stuk 55 - 11.06.1624

Adriaenken Pauwels x +Jan Lenaert Luijcx - Cornelis, Gabriel en Lenaert Jan Lenaert Luijcx - Jan Rommens van Ijsendonck x Barbel Jan Lenaert Luijcx - Lenaert Cornelis Lenaerts als momboor met Sijmon Sijmons als toeziener van de weeskinderen van het nabed vs Jan Lenaert Luijcx x vs Adriaenken Pauwels; S/D sterfhuis +Jan Lenaert Luijcx, er zijn meer dan 350 gl schuld terzake geleend geld

Personen:

| 255-0060 |

Schepenregister 255, Stuk 56 - 08.07.1624

Adriaenken Pauwels Aerts x +Jan Lenaerts en Lenaert Cornelis Lenaerts als momboor met Sijmon Sijmons, Wuustwezel, als toeziener van de drie onbejaarde kinderen, akkoord over onderhoud van de weeskinderen genaamd Joos, Cornelis en Grietken

Personen:

| 255-0061 |

Schepenregister 255, Stuk 59 - 31.05.1624

Jan Mathijs Janssen verklaart de beschuldigingen aan het adres van Christiaen Mathijs Raets en Huijbrecht Jan Nijs over moord op een soldaat die gevonden werd voor de hoeve van de heer van den Wijngaerde in het jaar 1622 verzonnen te hebben, uit oorzaak van dronkenschap

Personen:

| 255-0062 |

Schepenregister 255, Stuk 63 - 30.07.1625

Lambrecht Jan Janssen is 9 ponden schuldig aan Jan Duerens van Huijsen terzake koop van paard

Personen:

| 255-0063 |

Schepenregister 255, Stuk 64 - 31.07.1625

certificatie voor Jan Empsen, laken koopman en bereider, voert goederen uit naar Tilburg

Personen:

| 255-0064 |

Schepenregister 255, Stuk 65 - ...

Adriaen Goris Kerstens x Elisabeth Peeter Wouters laat Antonis Wackers rente op stede in Sneppel kwijten. Zelfde verkocht aan zijn schoonzoon Joos Huijbrecht Joos hooimade in Blaakt

Personen:

| 255-0065 |

Schepenregister 255, Stuk 65 - 27.08.1625

Adriaen Thomas van Aken transporteert in belening aan Marie Adriaen van Aken land in Donk

Personen:

| 255-0066 |

Schepenregister 255, Stuk 66 - 31.08.1625

ordonnantie van schepenen terzake het begraven van de doden die aan de pest gestorven zijn, gezien de 'schrobbers' en degenen die de doden begroeven te veel geld vroegen, zodat de dode lichamen niet tijdig begraven werden en er vrees was dat het dorp gans zou uitsterven

| 255-0067 |

Schepenregister 255, Stuk 67 - 27.08.1625

Marie Adriaen van Aken, ziek te bed liggende, bevestigt haar testament gemaakt op 09.09.1620 en aangevuld op 27.10.1623, beide voor notaris Laureijs Reijns, secretaris van Wuustwezel, laat nog aan Adriaen Thomas van Aken de van haar geleende penningen van ca 70 gld. Nog schenking aan haar schoonzoon Jan Cornelis Goris, Barbele Jan Cornelis Goris, Neelken Adriaen Laureijs van Aken, aan pastoor, koster en kerk

Personen:

| 255-0068 |

Schepenregister 255, Stuk 68 - 10.1625

Cornelis Peeters, Wuustwezel, transporteert in belening aan Mathijs van Aerde helft van beemd de "engeler", en waarvan zijn zwager Cornelis Adriaen Heuvelmans de andere helft bezit

| 255-0069 |

Schepenregister 255, Stuk 69 - 03.11.1625 (?)

Aert Anthonis Aerts stelt pand

Personen:

| 255-0070 |

Schepenregister 255, Stuk 70 - 11.12.1625

Heijnrick Heijnricx van Turnhout stelt zich borg terzake koop van huis en erven in de koestraat en dat Jan Heijnrick de Crom gekocht heeft van Anthonis Peeter van den Bruijnenbergh, nu overleden zijnde, en van Heijnrick Cornelis Krillaert x Agneese Cornelis Peeter van den Bruijnenbergh

Personen:

| 255-0071 |