Schepenregisters deel 253 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 253

Schepenregister 253, Stuk 1 - 24.04.1617

Jan Oom Janssen verkocht aan Adriaen Laureijs van Aken beemd aan de "schordijck"

Personen:

| 253-0001 |

Schepenregister 253, Stuk 2 - 04.12.1617

sr Daniel Buijcx, schout, rentmeester en kastelein x juffr Anna van der Groes, dochter van +juffr Anna Rene van Lijere, dochter van Jan van Lijere, machtigen Dierick Schellekens, Hoogstraten, om een erfelijke rente van 10 Kgld 10 st te verkopen, welke rente zij heffende zijn op panden in Oerle toebehorende of toebehoord hebbende Gerijn Boeijen. Item rente van 7 Kgld op panden in Meldert en andere. Zijn aan comparanten toegekomen van de +moeder van Anna van der Groes.

Personen:

| 253-0002 |

Schepenregister 253, Stuk 3 - 07.12.1617

sr Daniel Buijcx, transport hebbende van juffr Cornelia van der Groes, machtigt mr Geeraert de Bie, procureur in 's Gravenhage, terzake de goederen die mr Johan Vermeeren en Cornelia van der Groes zijn aangestorven van +Cornelie Vermeeren alias Bouweren en juffr Maria van de Wouwer, haar grootvader en grootmoeder, en gelegen in Hoogstraten

| 253-0003 |

Schepenregister 253, Stuk 4 - 11.09.1617

Cathlijn ... de Cnoddere dr x Dierck ... hebben de "cogenbempt" opgedragen ten behoeve van Joos Cornelis van Bavele x Cathlijn Jan van den Broeck

Personen:

| 253-0004 |

Schepenregister 253, Stuk 5 - 06.05.1617

juffr Anna van der Groes x sr Daniel Buijcx machtigt haar man om twee renten te verkopen haar toegekomen van haar moeder Anna Rene van Lier waar vader van was jonker Jan van Lier

Personen:

| 253-0005 |

Schepenregister 253, Stuk 6 - 25.08.1617

Jan Jacob Geertssen verkocht aan Jaspar de Hase, koopman, Antwerpen, derdedeel in rente van 2 pond 5 sch gr br hem verstorven van Gielis van Alphen en staande op de "pulman" beemd

Personen:

| 253-0006 |

Schepenregister 253, Stuk 7 - 02.06.1617

Quirijn Quirijnsen de Bere verkocht aan Jan Michiel van Elsacker zijn actie in twee stedekens gekomen van resp Dionijs de Berde en van Marie de Bere

Personen:

| 253-0007 |

Schepenregister 253, Stuk 8 - 09.10.1617

Elijsabeth Lenaert van Riele x Anthonis Goosens, Brecht, zij dochter van +Marie Adriaen Dielssen, draagt het versterf van haar moeder (uitgezonderd peerbempt) op ten behoeve van haar oom Cornelis Adriaen Dielssen

Personen:

| 253-0008 |

Schepenregister 253, Stuk 9 - 12.10.1617

Cornelia mr Peeter Beijers van Voxdale dr x Lambrecht Cornelissen draagt op aan Christiaen Matthijs Raets x Jenneken mr Peeter Beijers van Voxdaele dr haar tiende deel in woonhuis in Neerven alwaar vs Christiaen Raets wonende is

Personen:

| 253-0009 |

Schepenregister 253, Stuk 11 - 25.12.1617

Peeter Joos Gielsmans, zoon van +Anthonia Lenaert Teuns, machtigt Jacob Kersten Jan Sijmons, stadhouder in Wernhout, en Jacob Cornelis Rummens om in Wernhout ten behoeve van Anthonij Goris Conincx en Jan Willem Twijn rente van 14 V rogge te transporteren op hoeve aldaar

Personen:

| 253-0010 |

Schepenregister 253, Stuk 12 - 18.01.1618

Jan Duerens van Huijsen Janssen verkocht aan Jan Michiel van Elsacker en Jan Laureijs Nouts zijn gerechtigheid in de stedekens in Vorsingers en Popendonk hem verstorven van de kinderen Jan Meus van Huijsen. Zelfde, in naam van zijn moeder Jacobmijn Matijs van Aerde dr, verkocht aan Michiel Jan van Elsacker de helft in een rente van 2 V rogge 25 st op een hofstede aan de plaatse gekomen van Cornelis Dielis Haest en waarvan de constitutiebrief in handen zou zijn van Anthonis Goris Conincx

Personen:

| 253-0011 |

Schepenregister 253, Stuk 13 - 20.02.1618

Anthonis van der Buijten Cornelissen verkocht aan Niclaes van Daele Janssen x Marie erven in Sneppel

Personen:

| 253-0012 |

Schepenregister 253, Stuk 14 - 21.02.1618

regeerders van Loenhout machtigen Andries Jordaens, secretaris, om te akkorderen met de regeerders van Oorderen terzake de som van 75 Rgld die regeerders van Loenhout ten laste van Oorderen hebben

Personen:

| 253-0013 |

Schepenregister 253, Stuk 15 - 31.03.1618

Heijndrick van Erfrenten, ook voor Barbara van Erfrenten x Jan Nobels, voor Geertruijt van Erffrenten x Cornelis Roelen van Etten, voor Catelijn van Erffrenten en voor Marie van Erffrenten x Peeter Geertsen, draagt op ten behoeve van Lucia Michiel Schensels dr huis en erven aan de kerk en ten behoeve van Margriet Bolckmans x +mr Peeter Jordaens land het "kerckblock"

Personen:

| 253-0014 |

Schepenregister 253, Stuk 16 - 26.02.1618

Cornelis Laureijs Reijns, molenaar - Cornelis Adriaen Deckers, smid, x Maeijken Cornelis Reijns dr; samen, ten eenre - Laureijs Reijns de oude, grootvader, voogd - Laureijs Reijns de jonge, oom, voogd - vs Cornelis Adriaen Deckers en Jan Nijs van Tijchelt als toezieners van Magriete, Anneken, Mathijs, Barbara en Agneete vs Cornelis Reijns kinderen waarvan moeder was +Barbara Matthijs Heijlen dr; samen ten andere; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen, waarvan het jongste 8 jaar oud is. De zoon Matthijs zal ook nog 4 jaar naar school gaan naar de Jezuiten in Antwerpen

Personen:

| 253-0015 |

Schepenregister 253, Stuk 17 - 05.03.1618

testament van Peeter Joris Christiaens, maakt hooimade op het schoubos, hooimade in de "werdels" en derdedeel in hooimade (nog ongedeeld met Adriaen en Cornelis Verboven) over aan zijn vrouw Willlemken Huijbrecht Govaerts. Item houtbosje in Popendonk. Erven zijn hem toegekomen van zijn grootmoeder Elisabeth Beers, vulgo Libbeken

Personen:

| 253-0016 |

Schepenregister 253, Stuk 18 - 03.1618

Marie Franchois Imbrecht dr x +Cornelis Gosem Aerts is 3 Rgld 15 st schuldig aan Hugo Jan Goris en Josijne Joris Edelincx dr waarvan +Josijne Peeter Imbrechts moeder was

Personen:

| 253-0017 |

Schepenregister 253, Stuk 18 - 03.1618, achterzijde

zelfde is 50 Rgld schuldig aan Niclaes Franchois Imbrechts terzake geleend geld

| 253-0018 |

Schepenregister 253, Stuk 19 - 23.04.1618

Kersten van Nuijnhem verkocht aan Jacob Vercaert beemd aan de donkervoort verkregen tegen Anthonis Joos Huijbrechts

Personen:

| 253-0019 |

Schepenregister 253, Stuk 20 - 09.05.1618

sr Daniel Buijcx, last hebbende van Louijs Perez de Barron, heer van Loenhout, erkent voor schepenen de rente van 312 gld 10 st welke hij, als gemachtigd van Wijnant van den Wijngaerde, groot proost in Luik, op 12.06.1618 voor schepenen van Antwerpen heeft verleden ten behoeve van Nicolaes Roccocx, ridder ect, op een heerlijke hoeve en andere erven

Personen:

| 253-0020 |

Schepenregister 253, Stuk 21 - 21.04.1618

Jacobmijne Aert Goosens x Adriaen Vermunten transporteert in belening aan Lenaert Ments twee hooimaden

Personen:

| 253-0021 |

Schepenregister 253, Stuk 23 - 01.06.1618

heer Ijnant van den Wijngaerde, domproost, ratificeert akte verleden door sr Daniel Buijcx (cfr stuk 20)

Personen:

| 253-0022 |

Schepenregister 253, Stuk 24 - 12.06.1618

passeerbrief voor Aert Moons, ketelaar en winkelier

Personen:

| 253-0023 |

Schepenregister 253, Stuk 25 - 04.09.1618

Peeter Hendrik van Staeijen verkocht aan Jonker Baltasar Andre ten behoeve van heer Luijs Perez de Barron land in molenakker

Personen:

| 253-0024 |

Schepenregister 253, Stuk 26 - 10.1618

cfr SRLT 147 f° 83 r°, zuster betreft Digna Andries van den Briel x Cornelis Rijnen Janssen

Personen:

| 253-0025 |

Schepenregister 253, Stuk 27 - s.d.

Cornelis Heijnric Merckx, gemachtigd van Cornelia Heijnric van Riele x Gillis Gilissen, Tholen, transporteert aan Peeter Geert van de Cloote een rente van 4 Rgld 10 st welke Heijnrick van Riele op 08.02.1574 voor schepenen van Loenhout getransporteerd is vanwege Cornelis ... en op 23.12.1539 verleden werd ten behoeve van Marie x +Wouter Snels

Personen:

| 253-0026 |

Schepenregister 253, Stuk 28 - 26.11.1618

certificatie voor Aert Lauwereijsen, timmerman x Martijnken Laureijs Cornelis Reijns, 25j, bij wie klederen en ander gerij gestolen werd. Getuigen Jan Duerens van Huijsen, burgemeester, 45j, en Cornelis Adriaen Diels, 38j, geburen

Personen:

| 253-0027 |

Schepenregister 253, Stuk 29 - 27.11.1618

Peeter Adriaensen x +Maeijken Cornelis Verboven - Neeltken Peeter Adriaensen x Heijndrick Wouter Metser - Maeijken Peeter Adriaensen x Peeter Peeter ...; allen wnde Meer, dragen het versterf van +Maeijken Cornelis Verboven op

| 253-0028 |

Schepenregister 253, Stuk 30 - s.d.

Cornelis Cornelis Gosem Aerts en Gosem Cornelis Gosem Aerts x Cornelie Anthonis van Houte, dochter van +Jenneken Marten Peeter Thijs, hebben ca 4 jaar terug akkoord gesloten, te weten dat vs Cornelis aan vs Gosem getransporteerd had zijn gebruik dat hij ingevolge akte dd 19.07.1611 was hebbende in de achtergelaten goederen van +Jenneken Marten Peeter Thijs x Cornelis Gosems. Gosem Aerts transporteert in compensatie land de "franse heijninge"

Personen:

| 253-0029 |

Schepenregister 253, Stuk 31 - s.d.

Peeter Geerts van de Cloot, 49j - Cornelie Peeter Frans Marcelis dr, 58j - Maeijken Peeter Frans Marcelis dr, 52j - Cornelis Geert van Elsacker, 78j; getuigen op verzoek van de pastoor Marten Aerts over het feit dat er voor de 'kwade' franse tijd geen gemene weg was over het erf van het klooster van sint Bernaerts aan de heuvel gelegen

Personen:

| 253-0030 |

Schepenregister 253, Stuk 32 - s.d.

Anna Verwilt, gemachtigd van haar man Adriaen Fijen, procuratie dd 11.02.1619 voor notaris Michiel de Cuijpere in Lier, en van Katlijn Imbrechts x Adam de Ridder - Jacob Verwilt - Catlijne Verwilt x Loduwijck de Beuckeleer hebben opgedragen alzulk stuk land in molenakker als Cornelis Anthonis Goris heeft gekocht

Personen:

| 253-0031 |

Schepenregister 253, Stuk 34 - 08.01.1619

Jacob Verwilt - Trijne Wouter Verwilt x Loduwijck de Beuckeleer - Adriaen Fijen x Tanneken Wouter Verwilt; akkoord met Jan van Dietfoort terzake een som van 110 Rgld die deze aan Jacob Verwilt en consoorten had gegeven voor hun versterf in de goederen van Anthonis Hovelmans die meer dan 30 jaar 'buitenlands' is geweest en waarvan men veronderstelde dat hij overleden was

Personen:

| 253-0032 |

Schepenregister 253, Stuk 36 - 17.01.1619

Michiel Michiel van Elsacker transporteerde aan Anthonis Cornelis Wackers heiveld de "bosbloken" voor 3 vierdedelen door hem gekocht van Kerstiaen Kerstiaen van Mijnhem en Cornelis Jan Kesselmans en voor een vierdedeel gevest voor schepenen van Brecht

Personen:

| 253-0033 |

Schepenregister 253, Stuk 37 - 25.02.1619

certificatie voor Peeter Bosmans voor wie Peeter Peeter van Breda, in de 40j, getuigt dat hij in zijn jonge jaren bij de drossaard van Breda heeft gewoond en gediend en nooit gehoord heeft dat die een broer of zuster had

Personen:

| 253-0034 |

Schepenregister 253, Stuk 37 - 02.03.1619

Cornelis Heijnrick Merckx ontvangen van Adriaen Jan de Weert ten behoeve van Cornelie Heijnricx van Riele de som van 58 Rgld terzake de koop van de "pulman"

Personen:

| 253-0035 |

Schepenregister 253, Stuk 38 - 24.04.1619

certificatie voor Antonis Goris Coninckx voor wie Anthonis Joos Huijbrecht, 80j, Niclaes van Daele, 68j, en Jan Michiel van Elsacker, 68j, getuigen dat zij gekend hebben Cornelis Gillis Haest die circa 1580 overleden is zonder erfgoederen behoudens een 'kwaad huisken', en dat er geen batig saldo was zodat zijn kinderen door de h geest dienden onderhouden te worden. Getuigen verder eveneens gekend te hebben Jan de Haest, deze verbleef soms in Loenhout maar had geen erfgoederen

Personen:

| 253-0036 |

Schepenregister 253, Stuk 40 - 10.05.1619

Adriaen Jan Koeck - Lijnken Adriaen Jan Koeck x Peeter Lenaert van Ostaeijen - Lisken Adriaen Koeck x Jan Lucas van den Bogaerde - vs Peeter van Ostaeijen en Jan van den Bogaerde ook voor hun zwager Joris Adriaen Koeck, minderjarig; verkochten aan Peeter van Ham twee percelen erve in Vorsingers, welke vs Adriaen Koeck in naam van zijn vrouw gekocht had van mr Peeter Adriaenssen en zijn consoorten, als erfgenamen van +Jan Jordaens. Item vierdedeel in heiveld in Vorsingers waarvan de andere delen toebehoren Lenaert Mens en Cornelis Arnout Nouts met zijn broer

Personen:

| 253-0037 |

Schepenregister 253, Stuk 41 - 08.06.1619

Cornelie x +Adriaen Diels met haar voogd Jan Nijs van Tijchelt transporteert aan haar zoon Cornelis Adriaen Diels x Alijt twee weiden in de "verckenshoeck" waarvoor vs Cornelis Diels x Alijt beloven hun moeder te onderhouden

Personen:

| 253-0038 |

Schepenregister 253, Stuk 42 - 10.06.1619

Josijne Joris Edelincx dr x Hugo Janssen en Peeter Peeter van Breda x Jenneken Huijbrechts mangelen erve om erve, te weten het versterf in moeren en heide onder Loenhout dat vs Josijne was toegekomen van haar moeder +Josijne Peeter Imbrechts tegen leenrente welke vs Josijne schuldig was bij deling tussen de erfgenamen Peeter Imbrechts en geheven door Jacob Cornelis Rommens, Zundert

Personen:

| 253-0039 |

Schepenregister 253, Stuk 43 - 07.07.1619

kopij voorgaande akte, stuk 42

| 253-0040 |

Schepenregister 253, Stuk 44 - 15.09.1619

Christina Antonis van Bergen x +Jan Laureijs Nouts - Laureijs Jan Laureijs Nouts - Adriaen Jan Laureijs Nouts, 22j - Maeijken Jan Laureijs Nouts x Heijnrick Engelen - samen ook voor Antonis Jan Laureijs Nouts, minderjarig; verkochten aan Jacob Jan Crock een halve stede welke +Jan Laureijs Nous verkregen had bij deling tegen Jan Michiel van Elsacker

Personen:

| 253-0041 |

Schepenregister 253, Stuk 45 - 04.09.1619

cfr SRLT 147 f° 127 r°, ... Ments aldaar betreft Maeijken Ments

| 253-0042 |

Schepenregister 253, Stuk 46 - 23.09.1619

Peeter Antonissen x Tanneken Jan Govaert, ook voor zijn zwager Jan Domus en Antonis Jan van Broeckhoven, samen ook voor Maeijken Adriaen Bastiaens dr (x Niclaes Durincx) verkochten aan Adriaen Thomas van Aken de helft van het zesdedeel uit het vierdedeel van de achtergelaten goederen van +Dingne Praeijens zo die verstorven zijn geweest aan Niclaes Peeter Antonis van Dietfoort

Personen:

| 253-0043 |

Schepenregister 253, Stuk 49 - 16.10.1619

cfr SRLT 147 f° 129 v°, verkopers betreffen Dielis Oijen x Cornelie Jan Legen dr

| 253-0044 |

Schepenregister 253, Stuk 52 - 06.04.1619

Hendrick Lenaertssen als erfgenaam van zijn oom Peeter Bernaerts, voor een derde, machtigt zijn zwager Adriaen Daenen, terzake nagelaten eigendom van vs +Peeter Bernaerts aan de kerk in Loenhout (nota: betreft akte uit Oudenbos)

| 253-0045 |