Schepenregisters deel 252 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 252

Schepenregister 252, Stuk 1 - 03.03.1493

Jan Loijcx is aan Agneese van der Ast een rente schuldig van 6 1/2 V rogge op het "groot block" O en Z Jan van der Wijngaerde W Lenaert Keijsers en welke erve vs Jan Loijcx verkregen heeft tegen Jan Nout Luijcx en zijn zuster Lijsbeth. Rente werd voorheen geheven door Jan van der Ast en werd alsdan uitgereikt door Luijcas van der Eijcken, vader van vs Jan Loijcx, reeds sinds meer dan 40 jaar voor deze schepenbrief (betreft een kopij uit 1602)

Personen:

| 252-0001 |

Schepenregister 252, Stuk 2 - 29.11.1529

Margriet Willem Vermunten met haar voogd Henrick Leemans is schuldig aan Iganne Lenaert Verdijck dr een rente van 2 Rgld op een beemd N Margriete Verbuijten "peertsbempt" O de "pulman" Z en W Marie Verbuijten "clootkens eusel"

Personen:

| 252-0002 |

Schepenregister 252, Stuk 3 - 02.11.1538

Peeter Cornelis Nijs verkocht aan Marie x +Wouter Snels een rente van 3 Kgld op land in de "heechsche acker" N en O Cornelis Pauwels Keeselmans Z en W Anthonis Pauwels Wuijts, alsmede op een tweede stuk land aldaar Z Casus Huefkens W erfgenamen Gielis van den Wijngaerde N en O Anthonis Wouter Dircx (betreft een kopij uit 1609)

Personen:

| 252-0003 |

Schepenregister 252, Stuk 3 - 08.01.1565 svl

Jan Ghoosem Lemmens x Soete Jan van den Broecke dr zijn, in tegenstelling tot de 3 Kgld hoger vermeld, de erfgenamen van Marie Snellen langs moederskant 3 Kgld en 10 st schuldig

Personen:

| 252-0004 |

Schepenregister 252, Stuk 10 - 29.06.1562

Peeter Pauwel Gheens en Joos Jan Loijcx als momboren van de kinderen +Peeter Dignen x Cornelia Jan Loijcx dr zijn schuldig aan Lenaert Willem Coecx een rente van 2 Kgld op land in Popendonk (ook in SRLT 143)

Personen:

| 252-0005 |

Schepenregister 252, Stuk 10 - 09.1572

Voor schepenen van Brecht verkocht Lenaert Willem Coeckx de rente aan Pauwels Ackermans

Personen:

| 252-0006 |

Schepenregister 252, Stuk 11 - 26.03.159(7?)1

schepenen visiteren en taxeren een heiblok gelegen bij de hoeve van de "tongelberg", dit op verzoek van Laureijs van der Buijten, pachter van vs hoeve, welke toebehoort aan het sint Michiels klooster in Antwerpen

Personen:

| 252-0007 |

Schepenregister 252, Stuk 12 - 20.11.1581

op verzoek van Jan Braens, vorster, in naam van de kinderen Willem Willemsen, vonissen schepenen dat Jan van Vorspoele de vs kinderen zal voldoen ter somme van 39 gld terzake de evictie van de stede die vs Jan van Vorspoele gekocht heeft van de weduwe en de kinderen Lenaert Braens

Personen:

| 252-0008 |

Schepenregister 252, Stuk 13 - 16.01.1594

Elisabeth Jan Maesen dr x Peeter Aert Sgrauwen transporteert aan Peeter Arnout Bernaerts een rente van 9 Rgld 7 1/2 st welke Michiel van Elsacker Cornelissen bekend had schuldig te zijn aan Marie Jan Kesselmans dr op een stede in Sneppel in de hoenderstraat

Personen:

| 252-0009 |

Schepenregister 252, Stuk 13 - 16.01.1595

Jan Michiel van Elsacker transporteert aan Peeter Arnout Bernaerts de rente van 5 V rogge welke Cornelis Willem Vermunten bekend had schuldig te zijn aan Cornelie Jan Peeter Nouts dr op 13.12.1535 en nu Jan van Oekele x Tanneken Lemmens, Beerse, hebben getransporteerd aan vs Jan Michielsen x Tanneken op 29.03.1593. Peeter Arnout Bernaerts belooft Jan Jan Machielsen 60 Rgld te betalen

Personen:

| 252-0010 |

Schepenregister 252, Stuk 13 - 16.01.1595, achterkant

Op de achterkant van deze brief staan nog vermeldingen waarvan het (mogelijk) verband met bovenstaande ons niet duidelijk is

| 252-0011 |

Schepenregister 252, Stuk 13 - 26.01.1597

Cornelis Jan der W(euwen) als eerste verkoper, Jan Huijbrecht Bode als tweede verkoper, en Lenaert Ments als derde en laatste verkoper, van een stede met huis in Herseling voor zoveel als Jan Adriaen Ooms daarin gerecht is geweest en verstorven van Geertruijt x Quirijn Agdorens, hebben deze opgedragen aan Jan Oom Janssen

Personen:

| 252-0012 |

Schepenregister 252, Stuk 14 - 12.04.1596

Akte is niet volledig (bovenste afgescheurd). Uit de tekst blijkt een transport aan sr Lambrecht van Vollenhove, welke nog minstens twee zussen had, nl Marie en +Margriete

| 252-0013 |

Schepenregister 252, Stuk 15 - 18.12.1599

taxatie van de goederen van +jonker Henrick Tseraerts, schout van Antwerpen, deel in de "cleijne thiende" in het leenhof van den Wijngaerde, op stede "afgebrant hoff" achtergelaten bij +Peeter Jacob Verhaert, beempacht op Cornelis Goossens, op de "dorneacker" achtergelaten bij juffr Beijerlincx, op de afgebrande hofstede achtergelaten bij +Jan Edelincx, op vervallen stede toebehoord hebbende Jan de Visser, op de vervallen stede van Jan Hovelmans, op de stede waar Claes Zegers woont, op de goederen van Peeter Arnout Bernaerts, op de vervallen stede achtergelaten bij +Cornelis Lenaerts, op Cornelis Goris en de erfgenamen Henrick van der Buijten, op drie steden in Neerven toebehorende Cornelis Henrick Philips

| 252-0014 |

Schepenregister 252, Stuk 16 - 01.06.1602

Quirijn Quirijnsssen de Beer machtigt Jan Michiels van Elsacker terzake het beheer van zijn goederen bij versterf verkregen van zijn ouders en van anderen, zowel in Loenhout als in Brecht

Personen:

| 252-0015 |

Schepenregister 252, Stuk 17 - 05.02.1602

Anthonis Joos Huybrechts verkocht aan Anthonis Cornelis Wackers zijn gerechtigheid in de goederen van Peeter Wackers alias Swier in Sneppel welke hij gekocht had van Jan Nijs van Tijchelt. Anthonis Joos cum uxore betaald door Anthonis Cornelis Wackers. (nota: stuk betreft een kopij uit 1610)

Personen:

| 252-0016 |

Schepenregister 252, Stuk 18 - 06.12.1603

terzake de doodslag door Lenaert Dierck Bode op +Willem Willemsen, en het overlijden daarna van +Lenaert Dierck Bode zelf, en gezien het feit dat Willem Willemsen zelf op zijn sterfbed vs Lenaert Bode nog vergeven had en om tot zielerust van ieder te komen, verzoeken Anthonis Adriaenssen x Quirijne Anthonis Cornelis Pauwels als erfgenamen van Lenaert Dierkc Bode, ook voor hun mede erfgenamen, Lijsbeth Willem Willemsen x Adriaen Anthonis Straetmans om vergiffenis en bieden vergoeding aan voor o.m. kosten die Willem Willemsen nog in Hoogstraten heeft gehad en voor lafenis. In vs zaak hebben Jan Nijs van Tijchelt en Jan Michiel van Elsacker als 'peismaeckers' opgetreden.

Personen:

| 252-0017 |

Schepenregister 252, Stuk 19 - 30.10.1607

verklaring van schout en schepenen nopende Naenken Bruers, weduwe van een lazarus, ca 80j oud, terzake betwisting van verkoop van haar goederen, in cas van appel tot Breda (nota: stuk betreft een brief aan 'monsieur van Dongen' tot Loenhout)

| 252-0018 |

Schepenregister 252, Stuk 20 - 29.12.1607

Jan Jan Coeck, Ettenhoven, met assisentie van Jan Laureijs Nuijssen en Adriaen Jan Coeck, machtigt mr Peeter Jordaens terzake de achterstallen die hij is heffende in Loenhout, Brecht en Wuustwezel in het versterf van zijn grootmoeder Adriana Polmans

| 252-0019 |

Schepenregister 252, Stuk 21 - 07.05.1608

Cornelis Willem Vroeghen, Roosendaal, machtigt Johan van Maren, secretaris, om in Hoogstraten zijn deel in de "hempelaer" en de hoeve "cleijn hemelrijck" aan de koper op te dragen

Personen:

| 252-0020 |

Schepenregister 252, Stuk 22 - 02.09.1609

schepenen hebben de kwetsuren van Adriaen Kersten gevisiteerd. Deze kwetsuren werden aangebracht door Anthonis Peeter Denijssen, jongman, op 31.08.1609. Betreft acht kwetsuren waarvan vijf steekwonden in de rug, de andere aan hoofd, hals en schouder

Personen:

| 252-0021 |

Schepenregister 252, Stuk 23 - 14.07.1609

Lenaert Merten Proost x Cathlijn Jacob Henrick Coremans is schuldig aan Jan Michiel van Elsacker samen 9 V koren 28 Kgld o.m. terzake akkoord door Jacob Henrick Coremans op 02.06.1606 voor schepenen in Loenhout

Personen:

| 252-0022 |

Schepenregister 252, Stuk 24 - 1610

Jan Michiel van Elsacker verkocht aan Adriaen Jan Mattheusen een hofstede in Sneppel gekomen van de erfgenamen Henrick van Riel (nota: het stuk is erg beschadigd, op de achterzijde staat ook een deel van een akte)

Personen:

| 252-0023 |

Schepenregister 252, Stuk 25 - 15.02.1610

Cornelis Jan Centen Joos transporteert aan zijn broer Jan Jan Centen Joos de jonge zijn deel in de goederen in Oosterhout hem verstorven van zijn vader +Jan Jan Centen Joos de oude

Personen:

| 252-0024 |

Schepenregister 252, Stuk 25 - 15.02.1610, vervolg

Michiel van Elsacker, Jan van Dael en Cristiaen Mathijs Raets, als erfgenamen van mr Peeter Beijerssen, beloven Hans de Laet en Anthonis Janssen 30 Rgld te betalen. (nota: ook dit stuk is beschadigd, waarschijnlijk maakten deel 24 en deel 25 oorspronkelijk deel uit van een zelfde bundel)

Personen:

| 252-0025 |

Schepenregister 252, Stuk 26 - 16.03.1610

voor schepenen van Ekeren machtigen Catharina Adriaen de Bode x Sijmon de Beuckelaer hun neef Peeter Jan Bode om haar deel in het versterf van de goederen van haar neven Claes en Cornelis Bode aan de koper op te dragen. Goederen betreffen huis en erven in Terbeek aan de "rijt". Item haar deel in de goederen haar verstorven van haar neef Adriaen Michiel Michielsen

| 252-0026 |

Schepenregister 252, Stuk 27 - 1611

op verzoek van Wijnand van den Wijngaerde, domproost van Luik, compareren Cornelis van Dongen, schout, en Cornelis Soffers, oud burgemeester van Brecht en verklaren dat in de nazomer van 1609 bij de verkoop van de hooi en heivelden in Goorle de domproost als huurder van de velden het recht had om het schaarhout daarop te bossen

Personen:

| 252-0027 |

Schepenregister 252, Stuk 28 - 17.04.1611

Pauwels Willem Aertsen en Anthonis Geleijns als momboor van de andere kinderen Willem Aertsen x +Marie Anthonis Pauwels dr gekweten van de helft van rente van 26 Rgld door Stoffel van Aerde en Cornelis Lenaert Luijcx als h geestmrs

| 252-0028 |

Schepenregister 252, Stuk 29 - 08.09.1613

Joos Cornelis Verboven kocht van Franck Bartelmeeussen, metser, een "stock bijen" wegende 24 pond, wat een zwerm van huidig jaar moet wezen, en, op conditie dat Joos tussen dit en volgende vasten avond gehuwd is, zal hij de zwerm gratis hebben met voorbehoud dat vs Franck en zijn vrouw drie dagen mogen komen feesten. Indien vs niet gehuwd is zal hij 5 Rgld moeten betalen. (nota: Joos Cornelis Verboven is gehuwd te Loenhout op 17.11.1613 met Barbel Peter Arnouts)

Personen:

| 252-0029 |

Schepenregister 252, Stuk 30 - 28.12.1613

Jan Huijbrecht Bode - Michiel Jordaens x Cornelia Jan Huijbrecht Bode - Jan Bode als voogd met Jan Michiels van Elsacker als toeziener van de nakinderen vs Jan Huijbrecht Bode - Cornelis Couwenberchs; maken afrekening waarbij vs Cornelis Couwenberchs nog zeker som schuldig blijft aan de erfgenamen Jan Huijbrecht Bode

Personen:

| 252-0030 |

Schepenregister 252, Stuk 31 - 03.09.1614

Jacob Tsmidts Jacobsen, °Peer (land van Luik), heeft ten huize Cornelis Anthonis Goris, genaamde Margriete Laureijs Reijns dr voor lelijk uitgemaakt, trekt deze beledigingen nu terug

Personen:

| 252-0031 |

Schepenregister 252, Stuk 32 - 14.09.1615

Michiel Jordaens Peeters laat rente van 7,5 V rogge kwijten welke hij heffende was op "eelkens pat" toebehorende de erfgenamen +Adriaen Vermeeren x Dingne Peeter van Aerde

Personen:

| 252-0032 |

Schepenregister 252, Stuk 33 - 14.09.1615

Anthonis Jan Rombouts - Cathelijne Jan Rombouts dr x Dionijs de Bie - Jan Hendricx x Marie Jan Rombouts; delen de erfgoederen en rente hen verstorven van hun 'moeie' Elisabeth Jan Rombouts

Personen:

| 252-0033 |

Schepenregister 252, Stuk 34 - 24.09.1615

Cornelis Anthonis Goris wilde en wil zijn deel betalen dat hij schuldig is aan Ambrosis Francken ingevolge vonnis voor wethouders van Antwerpen, protesteert tegen zijn medeconsoorten Adriaen Thomas van Aken en Jan Joos van Riele indien hij door hun toedoen meer kosten zou hebben

Personen:

| 252-0034 |

Schepenregister 252, Stuk 35 - 24.09.1615

Dingne Dardennen x +Jan van Vollenhoven met haar voogd Jan van den Poele - Cornelie Jan van Vollenhoven dr x Cornelis van Erffrenten, met haar voogd Daniel Buijcx, schout - Martijnken Jan van Vollenhoven dr x Jan van den Poele; verkochten aan Aert Laureijs van Dongen hofstede in Oosteneinde. Item verkopen aan Adriaen de Decker erven op de "hooghen acker" welke gehuurd worden bij Adriaen Duerens. Item verkopen aan Cornelis Adriaen Diels erven op de "hooghen acker". Item verkopen aan Jan Duerens stuk land.

Personen:

| 252-0035 |

Schepenregister 252, Stuk 36 - 28.09.1615

Zelfde comparanten als voorgaande akte verkochten aan mr Heijnrick van Erffrenten x Marie drie weiden in Loenhout. Item verkochten aan Cornelis Jan Ooms hooimade. Item verkochten aan Cornelis Schuermans erven in de "hooghen acker". Item verkochten aan Jan Denis erven in de "hooghen acker".

Personen:

| 252-0036 |

Schepenregister 252, Stuk 37 - 08.10.1615

Peeter Denis belooft de erfgenamen Wouter Verwilt en Anthonis van der Buijten te betalen

Personen:

| 252-0037 |

Schepenregister 252, Stuk 37 - 08.10.1615, vervolg

Maaeijken Huijb Wils x +Lambrecht Adriaenssen, Oorderen, terzake de betaling die Peeter Peeter van Breda haar schuldig is

Personen:

| 252-0038 |

Schepenregister 252, Stuk 38 - 24.09.1615

Jan Dielis Luijcx verkocht aan Peeter Jan van Bavel een heiveld

Personen:

| 252-0039 |