Schepenregisters deel 238 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 238

Schepenregister 238, f° 1 r° 17.08.1793

Henderick Adriaen Bartholomeeusen x Cornelia Peeter Lodewijckx ontvangen van Franciscus Hofkens x Catharina Goetstouwers de som van 1200 gld waarvoor zij een rente verlijden op een stede met huis en erven in Herseling, op de landerijen in “crock stede” in Herseling en op meer andere percelen

Personen:

| 238-0001 |

Schepenregister 238, f° 7 r° 11.09.1793

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte mangeling notaris Carolus Josephus Lemmens te Brecht dd 23.07.1793 waarbij Cornelis Nelemans als momboor met Matthijs Ooms als toeziener van Cornelia Adriaen Ooms, 24j, dochter van +Adriaen Ooms x Joanna Maria Janssens, gehuwd met Peeter Adriaensens, Brecht, en Joannes Franciscus Josephus Vinck, heer van Wuustwezel, erve om erve mangelen, beemd in Wuustwezel in de “ritten” en beemd in Loenhout ontrent de “vonder” tussen Loenhout en Wuustwezel

| 238-0002 |

Schepenregister 238, f° 12 r° 11.09.1793

Dominicus Mutsaerts, schout x Anna Cornelia Josina Vorselmans verkochten aan Joannes Franciscus Josephus Vinck, heer van Wuustwezel, een heesterbos bij het “wuustwesels straetjen”. Joannes Franciscus Vorselmans, priester, aanvaardt de erve als gemachtigd van J.F.J. Vinck

| 238-0003 |

Schepenregister 238, f° 14 v° 11.09.1793

certificatie voor Dimphena Cornelis Gabriels, dochter van Cornelis Peeter Gabriels x Maria Lambrecht Janssen, °Loenhout, 22j, heeft altijd bij haar ouders gewoond, is sedert ca 8 maanden ‘sinneloos geworden en in haar verstandt geraakt’ zodat haar ouders de intentie hebben haar naar Geel te voeren, item verklaart Joannes Baptista de Croes, meester chrirugijn

Personen:

| 238-0004 |

Schepenregister 238, f° 16 r° 04.11.1793

Catharina vann Tichelt x +Cornelis van der Vleet – Adriana van Tichelt x +Joannes Cools – Maria Aerden x Peeter Simons; allen Wuustwezel, verkochten aan Peeter Jan Kenis x Maria Catharina van de Mierop een weide in de “winckels”

Personen:

| 238-0005 |

Schepenregister 238, f° 18 v° 04.11.1793

zelfden verkochten aan Adriaen Peeter van Tichelt erven in het “nieuwblock”

Personen:

| 238-0006 |

Schepenregister 238, f° 21 r° 04.11.1793

zelfden verkochten aan Joannes Anthoni Janssen x Joanna Maria van Geel land het “sluijters” in Sneppel

Personen:

| 238-0007 |

Schepenregister 238, f° 24 r° 28.11.1793

Michiel Ansoms x +Lucia van Dijck xx Dimphena Janssen ontvangen van hun zwager Christiaen Vorselmans x Catharina Janssen de som van 300 gld en van Petronella Ansoms, dochter van vs Michiel Ansoms x Lucia van Dijck, de som van 600 gld waarvoor zij twee renten verlijden, resp van 15 en van 30 gld, op huis met aanhorigheden aan de kerk en op andere erven

Personen:

| 238-0008 |

Schepenregister 238, f° 27 v° 11.12.1793

certificatie voor Michiel Ansoms, heeft niet meer goederen dan deze die voor een rente van 600 gld zijn bezet aan het klooster van sint margrietendael, heeft een grote last van kinderen en ziektes en sterfgevallen onder zijn kinderen gehad, en ook onder zijn vee

Personen:

| 238-0009 |

Schepenregister 238, f° 28 r° 16.12.1793

Guillielmus Ferdinandus Roubens, hernieuwt machtiging van Joannes Franciscus de Cock, Edegem, en van Andreas Aerts, Merksem, voor notaris Carolus Vincentius Torf dd 22.11.1793, waarbij constituanten verklaarden ontvangen te hebben van Peeter Jan Aernouts x Maria Vermeiren, Loenhout, de som van 903 gld en nog een som van 21 gld, als kwijting van 1200 gld, welke rente vs afkwijters op 26.11.1777 verleden hadden ten behoeve van Anna Maria van Berckelaer

| 238-0010 |

Schepenregister 238, f° 30 v° 23.12.1793

zelfde hernieuwt rentebrief Loenhout van 600 gld dd 11.04.1698 verleden door Jan Cornelis Huijben x Cathelijn Peeter Goossens ten behoeve van Matteus van Elsacker, en bezet op stede met huis en erven aan de kerk en meer andere percelen en op 11.12.1793 afgekweten door Jacobus Mattijssen x Lucia Cornelis Vermeiren aan J.J. Masen als ‘momboor testamentair” van +Petrus van Elsacker

Personen:

| 238-0011 |

Schepenregister 238, f° 32 v° 23.12.1793

zelfde, gemachtigd van Maria Helena Cambre en Agnes van Drimmen, Antwerpen, hernieuwt rentebrief 500 gld welke Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen op 14.03.1785 verleden hebben ten behoeve van vs mandanten en welke rente voldaan werd door Cornelis Anthoni Aernouts op 02.12.1791

Personen:

| 238-0012 |

Schepenregister 238, f° 36 r° 23.12.1793

zelfde laat rente van 200 gld kwijten, welke rente Huijbrecht Jacob Fenix, de wezen Maria Fenix, en Catharina Christiaen Mattijs Goossens schuldig waren aan de heren van Elsacker, en op 06.06.1792 door Jan Fenix gekweten werd aan J.J. Masen

Personen:

| 238-0013 |

Schepenregister 238, f° 37 r° 23.12.1793

Jan Jan Aertsen x Christina Nicolaes Jouchums verkochten aan Peeter Nicolaes Jouchums en Maria Nicolaes Jouchums, hun broer en zuster, hun gerecht deel in stede in Popendonk alsmede hun gerecht deel in de roerende goederen van hun moeder

Personen:

| 238-0014 |

Schepenregister 238, f° 40 r° 23.12.1793

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte notaris Joannes Vergouwen dd 10.04.1787 waarbij Anna Catharina van Pelt x Theodorius Verbruggen, Antwerpen – Maria Anna van Pelt x Francis Schijnen, Brecht – Elisabeth van Minderbruggen x Peeter Floren – Jan van Minderbruggen, ook als momboor van de drie minderjarige kinderen +Peeter van Minderbruggen, en ook voor Jan en Joanna van Minderbruggen – Joanna van Tichelen x +Jan van Pelt; verkochten aan Cornelis Joseph Vermeiren een hooimade in Blaakt

| 238-0015 |

Schepenregister 238, f° 42 v° 28.12.1793

Jacobus Cornelis Mattijssen x Lucia Cornelis Vermeiren verkochten aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans een stede met huis en erven aan de kerk

Personen:

| 238-0016 |

Schepenregister 238, f° 45 r° 28.12.1793

zelfden verkochten aan Cornelis Joseph Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck land aan de kerk

Personen:

| 238-0017 |

Schepenregister 238, f° 47 v° 28.12.1793

zelfden verkochten aan Joannes Bosschaerts de “meerweijde”

Personen:

| 238-0018 |