Schepenregisters deel 237 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 237

Schepenregister 237, f° 1 r° 01.10.1792

Maria Catharina Goetstouwers, begijn in Hoogstraten, verkocht aan Elisabeth de Bruijn x +Joannes Ooms, Brecht, een bosveld op het “schoubosch”

| 237-0001 |

Schepenregister 237, f° 3 r° 03.10.1792

Henderick Laurijs Bartholomeeusen x +Joanna Maria van Aert transporteert aan Cornelis Aert Quirijnen x Emerens Laurijs Bartholomeeusen de helft van een stede met huis en erven in Sneppel in de hoenderstraat, akker aldaar, weide in Sneppel en meer andere percelen

Personen:

| 237-0002 |

Schepenregister 237, f° 7 v° 04.12.1792

Frederick Jacob Philipsen en Wouter Cornelis Ooms als momboor met Jacobus Janssen als toeziener van de drie minderjarige kinderen vs Frederick Philipsen transporteren aan Adriaen Cornelis Vermeiren x Adriana Peeter Janssen een stede met huis en erven in Terbeek, land en weide aldaar en meer andere percelen

Personen:

| 237-0003 |

Schepenregister 237, f° 12 v° 04.12.1792

Guillielmus Ferdiandus Roubens hernieuwt akte Loenhout dd 17.03.1773 waarbij Frederick Philipsen x Maria Cornelis Ooms verkochten aan het klooster van Oostmalle te Antwerpen een rente van 45 gld jaarlijks op stede met huis en erven in Terbeek en meer andere percelen, welke rente gekweten werd door Adriaen Vermeiren op 30.11.1792

Personen:

| 237-0004 |

Schepenregister 237, f° 19 r° 07.01.1793

Cornelis van Berloo en zijn zuster Catharina van Berloo, beiden Brecht, verkochten aan J.F. Vinck, heer van Wuustwezel, “jan goris bemdt” achter het “cleijn bosch”. Joannes Vorselmans, koster in Wuustwezel, gelast van de heer van Wuustwezel, aanvaardt de beemd

Personen:

| 237-0005 |

Schepenregister 237, f° 19 r° 07.01.1793, in marge

24.07.1798 Cornelis van Berlo, ook voor zijn zuster, gekweten

Personen:

| 237-0006 |

Schepenregister 237, f° 21 v° 16.01.1793

Quirijnus Vinck, Sint Lenaerts, verkocht aan zijn broer Sebastiaen Vinck, ’s Gravenwezel, de helft van een mastbos in Sneppel

Personen:

| 237-0007 |

Schepenregister 237, f° 24 r° 05.02.1793

Geeraert Rombouts x Maria van Westerhoven ontvangen van provisors van de h geest de som van 650 gld waarmee zij beloven een gelijke kapitale som af te lossen welke te zijnen last staat en gepasseerd is in Loenhout op 28.11.1726 (1725?) en waarvoor zij nu een rente verlijden op hun stede in Neerven, op land en weide in Donk

Personen:

| 237-0008 |

Schepenregister 237, f° 27 v° 05.02.1793

Joris Michiel Mertens als momboor en Joannes Anthoni Arnouts als teoziener van het weeskind +Jan Goris Rombouts x Catharina Wirickx leggen de eed af

Personen:

| 237-0009 |

Schepenregister 237, f° 28 r° 04.03.1793

borgstelling voor Michael Jacobus Goris, °Loenhout, wil in Wouw huwen met Jacoba Elsacker, Wouw

Personen:

| 237-0010 |

Schepenregister 237, f° 29 v° t.e.m. f° 41 r°

betreffen allemaal vormstukken, decreten, circulaires e.d. in verband met de instelling van de franse republiek, en zijn als dusdanig niet specifiek voor Loenhout

| 237-0011 |

Schepenregister 237, f° 41 v° 19.03.1793

Joannes van Elsacker ontvangen van Peeter Gijsels, Brecht, de som van 1000 gld waarvoor hij rente verlijdt op zijn stede met huis en erven in Neerven, op panden de “branden” en de “gaerst hof”, op panden de “schrans” en op meer andere

| 237-0012 |

Schepenregister 237, f° 45 r° 11.04.1793

G.F. Roubens hernieuwt akte Loenhout dd 28.11.1725 waarbij Peeter van Westerhoven bekende ontvangen te hebben van E.H. Petrus van Elsacker de som van 650 gld waarvoor hij een rente heeft verleden van 40 gld 12 st op zijn stede in Neerven en welke rente afgekweten werd door Geeraert Rombouts op 05.02.1793

| 237-0013 |

Schepenregister 237, f° 48 v° 11.04.1793

borgstelling voor Erasmus Augustijns, °Loenhout, die wil huwen met Maria Verkammen, Roosendaal

Personen:

| 237-0014 |

Schepenregister 237, f° 49 r° 20.04.1793

borgstelling voor Anna Maria Willemsen, °Loenhout, wnde Mierle alwaar zij van intentie is in het huwelijk te treden

Personen:

| 237-0015 |

Schepenregister 237, f° 49 v° 01.05.1793

borgstelling voor Wouter Anthoni Janssen, °Loenhout, x Maria Catharina Deckers, die in Gastel willen gaan wonen, en uit welke huwelijk in Loenhout reeds kinderen zijn geboren

Personen:

| 237-0016 |

Schepenregister 237, f° 50 r° 06.05.1793

Cornelis de Haen, Roosendaal, verkocht aan Adriaen Jan Simons x Anna Maria van Velthoven een weide achter Neerven

Personen:

| 237-0017 |

Schepenregister 237, f° 52 r° 27.06.1793

Maria Theuns x +Peeter Anthonissen – Elisabeth Anthonissen x Cornelis Cockx, Zundert – Dimphena Anthonissen x Aert van Tichelt; ontvangen van de provisors van de h geest de som van 50 gld gevolg het testament van +Amandus Theuns, broer van vs Maria, en waarvoor zij ten behoeve van de kerk een rente verlijden waaruit o.m. de pastoor zal betaald worden voor het jaargetijde van vs Amandus Theuns en welke rente bezet wordt op een perceel land bij de “steeghde”

Personen:

| 237-0018 |

Schepenregister 237, f° 56 r° 06.07.1793

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte notaris Joannes Vergauwen dd 04.06.1792 waarbij Joannes Petrus van Elsacker en Dominicus Mutsaerts, schout, x Anna Cornelia Josina Vorselmans de transportakte verbreken van een stede met huis en erven in Neerven, gepasseerd voor notaris Guilielmus Vermeulen in Hoogstraten dd 29.02.1792, alsmede de akte van overeenkomst voor vs notaris dd 05.03.1792, en nu een nieuw akkoord maken waarbij 1ste comparant transporteert “jan goris bemd” achter Neerven en comparant van de 2de zijde transporteert het recht van wegenis van de hofstede van 1ste comparant naar zijn landerijen op molenakker

| 237-0019 |

Schepenregister 237, f° 58 v° 06.07.1793

Joannes Petrus van Elsacker ontvangen van Adriaen Cornelis Gijsels x +Catharina de Bruijn, Brecht, de som van 300 gld waarvoor hij een rente van 12 gld verlijdt op de helft van een beemd achter Blaakt

| 237-0020 |

Schepenregister 237, f° 61 v° 23.07.1793

borgstelling voor Joannes van de Plas, °Loenhout, wnde Halsteren, waar hij in het huwelijk wil treden met Adriana de Cock

Personen:

| 237-0021 |

Schepenregister 237, f° 62 r° 17.08.1793

Adriana Peeter Janssen x Adriaen Cornelis Vermeiren – Dimphena Peeter Janssen x Peeter Cornelis Vermeiren - Maria Cornelis Ooms x Mertinus Vissers – Cornelia Cornelis Ooms x Joannes Verboven – vs Adriaen Cornelis Vermeiren ook als momboor met Cornelis Lambrecht Janssen als toeziener van de minderjarige kinderen +Joanna Adriaen Bartholomeeusen x Peeter Lambrecht Janssen, genaamd Joannes, Petronella en Maria Elisabeth – Joanna Cornelis Ooms x Joannes van Looveren, Wuustwezel – Adriaen Bartholomeeusen als momboor met Cornelis Jan Augustijns als toeziener van het weeskind +Dimphena Bartholomeeusen; erfgenamen van +Adriaen Bartholomeeusen, Petronella Rombout Vergouwen en Cornelis Ooms, verkochten aan Henderick Adriaen Bartholomeeusen x Cornelia Peeter Lodewijckx een stede met huis en erven in Herseling en meer andere panden

Personen:

| 237-0022 |