Schepenregisters deel 234 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 234

Schepenregister 234, f° 1 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor van het minderjarig kind +Petronella Jan Raedts x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raets; verkochten aan Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums een stede met huis en erven in Neerven bij het “heijeijndt” en “cees gielenhof” in de binnenstede van Cornelis van Antwerpen

Personen:

| 234-0001 |

Schepenregister 234, f° 4 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor met Nicolaes Adriaen Jouchums als toeziener van het weeskind +Petronella Jan Raets x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raedts; verkochten aan Jan Jan Luijckx x Anna van Gastel de “heijacker” op het “heijeijndt”

Personen:

| 234-0002 |

Schepenregister 234, f° 7 r° 17.10.1791

zelfden verkochten aan Adriaen Jan Simons x Maria van Velthoven een weide in Neerven aan de aststraat en bosveld in Blaakt

Personen:

| 234-0003 |

Schepenregister 234, f° 10 r° 17.10.1791

Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums en Catharina Jan Raedts verkochten aan Geeraert Rombouts, als momboor mede verkoper in deze, x Maria van Westerhoven land in Neerven aan de “middelkant”

Personen:

| 234-0004 |

Schepenregister 234, f° 13 r° 17.10.1791

provisors van de h geest ontvangen van Geeraert Rombouts als momboor van het weeskind +Petronella Jan Raets, van Cornelia Jan Raets x Jan Jouchums en van Catharina Jan Raets, erfgenamen van +Jan Cornelis Raets x +Adriaentien Adriaen Broomans de som van 200 gld als kwijting van rente verleden op 06.12.1766

Personen:

| 234-0005 |

Schepenregister 234, f° 15 r° 20.10.1791

Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums ontvingen van de provisors van de h geest een som van 200 gld waarvoor zij een rente van 10 gld verlijden op stede met huis en erven op het “heijeijndt” en meer andere percelen

Personen:

| 234-0006 |

Schepenregister 234, f° 18 r° 20.10.1791

Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck – Geeraert Jan van Dijck, hun vader; verklaren de “smouacker”, gekocht door Cornelis Peeter van Tichelt, en land het “creijen”, gekocht door Jacobus Jan Arnouts, te ontlasten van een rente van 425 gld waarmede deze nog belast waren, rente verleden door Geeraert van Dijck x Maria Peeter van Dijck ten behoeve van Jan Geert van Dijck x Cornelia Stuijts op 04.03.1786

Personen:

| 234-0007 |

Schepenregister 234, f° 20 r° 20.10.1791

Wouter Jacobus Jacobs ontvangen van Geeraert Jan van Dijck de som van 425 gld als kwijting van rente die vs Geeraert Jan van Dijck op 29.03.1787 verleden had en bezet op de “smoutacker” en het “craeijen”

Personen:

| 234-0008 |

Schepenregister 234, f° 21 v° 20.10.1791

Geeraert Jan van Dijck – Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck; verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt land in Terbeek

Personen:

| 234-0009 |

Schepenregister 234, f° 25 r° 20.10.1791

zelfden verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia de Pree land het “creijen” in Terbeek

Personen:

| 234-0010 |

Schepenregister 234, f° 28 r° 29.10.1791

Jan Anthoni Janssen verkocht aan Petrus Roubens, secretaris, een heiveld in Terbeek in “schoolmans block” nu genaamd “conken heijvelt”

Personen:

| 234-0011 |

Schepenregister 234, f° 30 r° 29.10.1791

Dominicus Mutsaerts, schout, als curator van de insolvente boedel van +Lambrecht Nicolaes Notelaers, verkocht aan Petrus Roubens heide in Terbeek in “schoolmans block”

Personen:

| 234-0012 |

Schepenregister 234, f° 32 r° 07.11.1791

Anna Maria Goddrie – Cornelia Goddrie x +Jacobus van den Ende – Joannes Goddrie – Jan Goddrie, Bergen op Zoom, gemachtigd van Adriaen van den Ende x Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Essen, ook voor zijn zuster Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Bergen op Zoom – Cornelis Goddrie, Wouw – Maria Goddrie, Essen – Catharina Goddrie, Steenbergen; verkochten aan Peter Jan Kenis x Maria Catharina van de Mierop land de “eckerspoel”, hetwelke comparanten toegekomen is van +Jacobus Peeter Goddrie

Personen:

| 234-0013 |

Schepenregister 234, f° 35 r° 16.11.1791

Jan (Jan) Rombouts x +Cornelia Peeter Rombouts als vader en voogd van hun weeskinderen, met consent schout en schepenen van Zundert – Cornelis Anthoni Arnouts – Anna Peeter Rombouts x Anthoni Vrins – Anna Maria van Staeijen x +Adriaen Cornelis van Tichelt – Anthonette Anthoni Arnouts, Roosendaal; erfgenamen van +Peeter Jacob Rombouts x +Joanna Augustijns, verkochten aan Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts een stede met huis en erven in Popendonk op de “laeren”

Personen:

| 234-0014 |

Schepenregister 234, f° 38 v° 16.11.1791

zelfden, met Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts verkochten aan Jan Adriaen van Tichelt, de koop doende ten behoeve van zijn moeder Joanna Maria van Staeijen, een stede met huis en erven in Neerven en land in “sticht”

Personen:

| 234-0015 |

Schepenregister 234, f° 43 r° 16.11.1791

zelfden verkochten aan Joannes Baptiste de Croes, meester chirurgijn, land in “sticht”

Personen:

| 234-0016 |

Schepenregister 234, f° 47 r° 16.11.1791

zelfden ontvangen van Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans de som van 500 gld welke deze verleden had op 02.03.1781 ten behoeve van Joanna Augustijns

Personen:

| 234-0017 |

Schepenregister 234, f° 49 v° 21.11.1791

Margareta Vermeiren x Lenaert Coucken transporteren aan Peeter van Tichelt – Cornelis van Tichelt – Christiaen van Tichelt – Matthijs van Tichelt; kinderen van 1ste comparante, de helft van stede met huis en erven in Popendonk welke momenteel gehuurd wordt door Peeter Anthoni van Tichelt

Personen:

| 234-0018 |

Schepenregister 234, f° 53 r° 21.11.1791

Joannes van Aken, vorster, brengt het verzoek van Joannes Baptista van Dijck, notaris, Antwerpen, over om ten laste van Cornelis Lenaerts, Wernhout, Zundert, een huis met aanhorigheden in “stuijvesant” met beslag te bezwaren. Cornelis Lenaerts werd in vs huis gevest op 31.12.1787

| 234-0019 |

Schepenregister 234, f° 54 r° 21.11.1791

zelfde, gemachtigd van Joannes Franciscus van der Veken, meester chrirugijn x Maria Vermeulen, vroedvrouw, hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista van Dijck dd 19.11.1791 waarbij mandanten transporteerden aan Maria Theresia Aldegondis Francisca Josepha Stevens x +Judocus Hubertus Josephus Pelgrom, heer van Breuseghem, Hollebeke etc een rente van 18 gld 15 st die wijlen Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen op 03.03.1676 verleden hebben aan wijlen mr Laureijs Reijns

| 234-0020 |