Schepenregisters deel 233 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 233

Schepenregister 233, f° 1 r° 02.04.1791

Anselmus Joannes Baptista Roubens, gemachtigd van E.H. G. van Elsacker, volgens onderschrift van een rentebrief van 300 gld verleden door +Anthonis Mattijs Goossens x Jenneken Boudewijn Heuvelmans op 19.04.1736 ten behoeve van E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St Willibrordus, als erfgenaam van Cornelia van Gils door wie de penningen zijn geleverd en gehypothekeerd op stede in het Oosteneinde en op andere erven, toont de voldoening door Joannes Meusen als momboor en Matthijs Anthonis Goossens als toeziener van het weeskind +Peeter Meeusen x Joanna Catharina Goossens

Personen:

| 233-0001 |

Schepenregister 233, f° 3 r° 02.04.1791

zelfde hernieuwt transportakte wethouders van Roosendaal en Nispen dd 02.03.1791 waarbij Jan Wierks, Roosendaal, verkocht aan Sebastianus Jan van Staaij, Loenhout, zaailand in Sneppel

Personen:

| 233-0002 |

Schepenregister 233, f° 4 v° ..04.1791

zelfde, gemachtigd van Willem Pelckmans, Cornelis Pelckmans, Jan Baptist Pelckmans, Peeter Pelckmans, Joannes de Wilde, Cornelius Verschuren, Joannes Pelckmans, volgens akte staande onder een vernieuwing van een rentebrief van 800 gld verleden wegens schout, schepenen en gezworenen op 17.05.1744 ten behoeve van Helena Fijen, laat vs rente casseren. Rente was inmiddels door de erfgenamen +Helena Fijen getransporteerd aan Elisabeth Brouckx x +Adriaen Pelckmans, Merksplas

| 233-0003 |

Schepenregister 233, f° 9 r° 09.05.1791

zelfde, gemachtichd van Petrus Roubens, zelf gemachtigd van Christiaen Wouters, Antwerpen, laat Joannes Gijsen, Brecht, goeden in een rente van 1600 gld welke +Peeter Cornelis van Tichelen x Digna Arnout Ooms en Mattijs Jan Ooms x Cathlijn Cornelis van Tichelen verleden hebben aan Anna Maria Hassinck, en toebehoord hebbende aan haar enig kind Clara Jacoba Hoomis, welke als kinderen heeft nagelaten vs Christiaen Wouters en Joanna Theresia Wouters

Personen:

| 233-0004 |

Schepenregister 233, f° 12 r° 09.05.1791

Mattijs Michiel van Staeijen x Lucia Cornelis Vermeiren verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Joanna Cornelia de Pre land het “paukens” in Terbeek over de “reijt”

Personen:

| 233-0005 |

Schepenregister 233, f° 14 v° 09.05.1791

zelfden verkochten aan Adriaen Peeter Broomans ten behoeve van zijn vader Peeter Adriaen Broomans land in Terbeek bij de “beecksche acker”

Personen:

| 233-0006 |

Schepenregister 233, f° 18 r° 10.05.1791

Joannis van Elsacker, oudste zoon van +Francois Bernaerd van Elsacker x +Theresia Hermans, verzakende zijn recht op de leengoederen – E.H. Leobardus van Elsacker, Antwerpen, ook voor Carolina van Elsacker, Roermond – Guillielmus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Berlaar – Franciscus van Elsacker – Petrus Eduardus van Elsacker, minderjarig, Antwerpen – Theresia van Elsacker x Joannes Jacobus Maesen, schout, Brecht – Joanna van Elsacker x F.D. van Ertrijck, koopman, Etten – Elisabeth Gudula van Elsacker, onbejaard, Lier; alle kinderen vs +Francois Bernaerd van Elsacker x +Theresia Hermans; vs Joannes Jacobus Maesen en F.D. van Ertrijck alnog als momboor en toeziener van de minderjarige broer en zuster; S/D erfelijke goederen, stede in Terbeek in huur bij Cornelis Quirijnen, stede in Terbeek in huur bij Jacobus Peeters, stede in Sneppel in huur bij Arnout Vervoort, huis waar Joannes Berghmans woont, huis in huur bij Anthoni Vrins en heel wat meer andere erven

Personen:

| 233-0007 |

Schepenregister 233, f° 29 r° 05.07.1791

Joannes van Aken, meijer, hernieuwt akte notaris Joannes Vergauwen terzake verkoop van de erfgoederen Joannes Michielssen, Wuustwezel, waarbij verkocht worden o.m. beemd in Terbeek aan Christiaen Vorselmans en waarvoor Adriaen Vromans zich borg stelde

Personen:

| 233-0008 |

Schepenregister 233, f° 33 r° 05.07.1791

Jan Bertel Anthonissen ontvangen van E.H. Andreas Jongelincx, pastoor in Loenhout, de som van 130 gld waarvoor hij een rente van 4 gld verlijdt welke hij aan de kerkmeester zal betalen voor de zielemis van ... (niet ingevuld). Pand is beemd in Terbeek

Personen:

| 233-0009 |

Schepenregister 233, f° 36 r° 05.07.1791

borgstelling voor Joannes Goddrie, °Loenhout, momenteel wonende en zinnens er te huwen in Princenhage

Personen:

| 233-0010 |

Schepenregister 233, f° 36 v° 15.07.1791

pastoor, schout en schepenen, als provisors van de h geest, verbinden het inkomen van de h geest tot een som van 150 gld jaarlijks aan het “sinneloos huijse” in Antwerpen voor de kosten van de “sinnelose” Walterus van Hees (x Anna Catharina Oerlemans) die regeerders hebben laten colloceren

Personen:

| 233-0011 |

Schepenregister 233, f° 37 v° 16.08.1791

Joannes van Aken, meijer, hernieuwt akte notaris Joannes Vergauwen terzake verkoop van erfgoederen +Cornelis Jan Goddrie x +Cornelia van den Heuvel waarbij Anna Goddrie x Christiaen Thijs – Mathheus Goddrie – Joannes Goddrie, Princenhage; o.m. verkochten aan Joannes Baptista van de Wauwer land in “sneppel acker”

Personen:

| 233-0012 |

Schepenregister 233, f° 42 r° 17.09.1791

Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt transportakte notaris Jacobus Alexander Bramier, Antwerpen, dd 17.09.1789 waarbij Joannes Franciscus Ivens, koopman, Antwerpen, vs G. Roubens machtigt om in Loenhout Cornelis Peeters, landman, Loenhout, te vesten in stede met huis en erven in Herseling, momenteel in huur bij Peeter Ooms

| 233-0013 |

Schepenregister 233, f° 44 v° 17.09.1791

Bartholomeeus Lenaert Peeters als momboor met Cornelis Jan van Antwerpen als toeziener van Adrianus en Elisabeth Cornelis Lenaert Peeters en Maria Anna Broomans x +Cornelis Lenaert Peeters xx Cornelis Doms hypothekeren een som van 1800 gld die +Cornelis Lenaert Peeters x Maria Anna Broomans ontvangen hebben van Lenaert Peeters waarvoor zij ten behoeve van vs Lenaert Peeters een rente verlijden van 72 gld op stede met huis en erven in Herseling

Personen:

| 233-0014 |

Schepenregister 233, f° 48 v° 03.10.1791

h geest ontvangen van Christiaen Thijs x Anna Cornelis Goddrie de som van 100 gld als kwijting van rente die +Cornelis Goddrie verleden had

Personen:

| 233-0015 |

Schepenregister 233, f° 49 r° 08.10.1791

Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans ontvangen van Jacobus Telier x Maria Magdalena Patijn de som van 500 gld als kwijting van rente die vs Jacobus Telier cum uxore verleden hebben op 26.09.1787

Personen:

| 233-0016 |

Schepenregister 233, f° 50 r° 15.10.1791

Joannes van Aken, meijer, hernieuwt akte notaris Joannes Vergauwen terzake verkoop erfgoederen +Elisabeth Rombouts Vergouwen waarbij Petronella Arnouts x Cornelis Lambrecht Janssen – Maria Anna Arnouts x Peeter van Gastel – Henrica Arnouts x Jan Jorissen – Adriaen Hendrick Bartholomeeusen als momboor met Cornelis Lenaert Peeters als toeziener van de kinderen Michiel Peeter Arnouts – Peeter Jan Arnouts, ook als voogd van zijn minderjarige broers en zusters; verkochten o.m. een beemd achter het “cleijn bosch” aan Cornelis en Catharina van Berloo

Personen:

| 233-0017 |