Schepenregisters deel 232 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 232

Schepenregister 232, f° 1 r° 27.03.1787

Mattijs Michiel van Staeijen x Lucia Cornelis Vermeiren transporteren aan Jacobus Adriaen Gijsen, Brecht, de “clincken bemt” bij “schoordijck”. Cornelis Adriaen Vermeiren, vader van vs Lucia, doet afstand van de ‘tocht’

Personen:

| 232-0001 |

Schepenregister 232, f° 3 v° 29.03.1787

Geert Jan van Dijck ontvangen van Wouter Jacobus Jacobs de som van 425 gld waarvoor hij een rente verlijdt op de “smoutacker “ in Terbeek

Personen:

| 232-0002 |

Schepenregister 232, f° 6 r° 18.04.1787

Cornelis Peeter Gabriels, ook als momboor van de twee minderjarige kinderen +Peeter Gabriels – Catharine Gabriels x Peeter Lodewijckx – Adriana Schoupen x Cornelis Vergouwen, Wuustwezel; verkochten aan Joannes Meeusen, Brecht, een beemd op het hoogbos

Personen:

| 232-0003 |

Schepenregister 232, f° 8 v° 18.04.1787

zelfen verkochten aan Joseph van de Wauwer een stede met huis en erven in de “bodongen”

Personen:

| 232-0004 |

Schepenregister 232, f° 11 r° 21.04.1787

zelfden verkochten aan Cornelis Cornelis Vermeeren x Margo Adriaen Broomans land op “popendonckx acker”

Personen:

| 232-0005 |

Schepenregister 232, f° 14 r° 18.04.1787

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt extract kaveling, scheiding en deling voor notaris Verhagen te Antwerpen waarbij de renten en obligaties, nagelaten door Petrus Franciscus Anthonij x +Clara Maria Gobbaerts, koopman, gedeeld worden tussen de vijf kinderen en erfgenamen, en waarbij een rente van 125 gld voor een kapitaal van 2000 gld die het dorp van Loenhout verleden heeft op 07.05.1744 ter behoeve van de twee kinderen Andreas Meermans bevallen is aan Maria Josepha Anthonij

| 232-0006 |

Schepenregister 232, f° 17 v° 30.04.1787

Adriaen Adriaen Matthijssen, Popendonk bij de “tolbergh”, 70j, verklaart dat hij zijn vader Adriaen Gijsbrecht Matthijssen meermaals heeft horen zeggen dat de “coeije put” de scheiding uitmaakte van Holland en Brabant, en dat die plaats hem door zijn vader werd aangewezen. Verder dat zijn vader enige jaren voor zijn dood, nu 50 jaren geleden, door de heren van Holland werd gevraagd die plaats aan te wijzen, dat deze een kaart openden en daarin iets nakeken of aanbrachten, dat zijn vader, die hetzelfde van zijn vader gehoord had, vertelde dat wanneer de paal aldaar geplaatst werd daar een koe werd gebraden en vier tonnen bier werden gedronken met de omstaanders, en dat die paal sindsdien altijd de koeipaal werd genoemd, nu de “coeije put” vermits er geen paal meer is. Verder dat de paal die op de heide op de tolberg geslagen is en door vele onwetenden de koeiepaal wordt genoemd, niet de scheiding van Holland en Brabant aangeeft, maar de scheiding van de heide en moeren van het graafschap Hoogstraten en van Loenhout

Personen:

| 232-0007 |

Schepenregister 232, f° 19 v° 30.04.1787

Laurentius Speltincx, 44j – Erasmus Kennis, 24j – Jacobus Kennis, 28j – Jacobus Janssens, 50j – Michiel Ansoms, 50j – Joannes Geeraert Augustijns, 38j; verklaren zeer goed te kennen de “groote beeke ofte riviere” tot in Zundert toe en dat er alleen in “tereijck” aan de binnenstede van Adriaen Coekx een steenrots te vinden is

Personen:

| 232-0008 |

Schepenregister 232, f° 20 v° 22.05.1787

Joannes Balduinnus Arnouts hernieuwt transportakte notaris J. Vergauwen dd 01.04.1786 waarbij Joannes Aernouts, Wernhout – Jacobus Aernouts – Jacobus Verhoeven x +Elisabeth Cornelis Arnouts, Ekeren – Cornelis Peeter Arnouts, Ekeren, ook als momboor van de vier minderjarige kinderen +Cornelia Arnouts, met consent schepenen Berendrecht – Mattheus Verhoeven, enig kind van +Cornelia Arnouts – Cornelis Pellis, Marie Pellis x Peeter Bogaerts, Jan en Jacobus de Crom, ook voor Maria de Crom, vijf kinderen van Catharina Arnouts; verkochten aan Joannes Michielsen, Wuustwezel een stede met huis en erven in Terbeek en meer andere goederen die hen toekwamen van Maria Anna Aernouts, die zelf enige erfgename was van haar man Jan van Tichelt

Personen:

| 232-0009 |

Schepenregister 232, f° 25 v° 15.06.1787

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt extract verkoopconditie goederen Joannes Michielssen, Wuustwezel, voor notaris Vergauwen, waarbij een stede in Terbeek, gekocht van de erfgenamen Maria Anna Aernouts, werd verkocht aan Peeter Broomans en waarbij Adrianus Vroman zich borg stelt

Personen:

| 232-0010 |

Schepenregister 232, f° 32 v° 30.07.1787

Andreas Lemmens, Brecht, als momboor van Willem, het minderjarig weeskind uit het eerste bed +Joannes Maesen x +Elisabeth Brugmans – Jan Peeter Brugmans als momboor van Alexander, minderjarig weeskind van +Elisabeth Brugmans – Michiel van Beeck en Joannes Lenaert Brugmans als momboor van de vier kinderen Michiel van Beeck x +Elisabeth Brugmans; S/D erfgoederen Joannes Maesen x Elisabeth Brugmans, bosveld op het molenbos, schaarbos en heiveld in Terbeek, schaarbos in Herseling en meer andere erven

Personen:

| 232-0011 |

Schepenregister 232, f° 36 r° 26.09.1787

Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans verkochten aan Jacobus Telier x Maria Magdalena Pattijn, Loenhout, een huis met aanhorigheden bij de kerk

Personen:

| 232-0012 |

Schepenregister 232, f° 38 v° 23.10.1787

borgstelling voor Peeter Peeter Vermeiren, °Loenhout, die gaat huwen met Maria van Eeckeren en zich in Wouw wil vestigen

Personen:

| 232-0013 |

Schepenregister 232, f° 39 r° 24.11.1787

Franciscus van de Cloot ontvangen van Henderick Laurijs Bartholomeeusen als momboor van de minderjarige kinderen Clement Cools x +Geertruijt Jan Stoopen de som van 200 gld waarvoor hij een rente van 8 gld verlijdt op een beemd in de “mosvoorden” en meer andere erven

Personen:

| 232-0014 |

Schepenregister 232, f° 41 v° 29.11.1787

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt rentebrief van 58 gld welke Jan Lambrecht Janssen voor schepenen van Loenhout verleden heeft op 06.01.1787 ten behoeve van Cornelia Jacob Rombouts, Oudenbos, en bezet op het “heghs ackerken”

| 232-0015 |

Schepenregister 232, f° 46 r° 29.11.1787

Cornelis Lenaert Goris verkocht aan Adriaen Simons x Anna Maria van Velthoven land in Hecht

Personen:

| 232-0016 |

Schepenregister 232, f° 48 v° 28.12.1787

Adriaen Mattijssen als momboor met Dilis Francken als toeziener van de drie minderjarige kinderen +Dominicus Lenaerts x Barbara Francken, consent Wuustwezel – Jacob Francken – Catharina Jacob Francken x Adriaen Mattijssen – Peeter Jacob Francken – Cornelis Gabriel Peeters als momboor met Dilis Jacob Francken als toeziener van de drie minderjarige kinderen +Jan Willem van Ostaeijen x Elisabeth Jacob Francken, consent Wuustwezel; verkochten aan Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris een beemd in Popendonk

Personen:

| 232-0017 |

Schepenregister 232, f° 51 v° 28.12.1787

zelfden verkochten aan Dilis Hendrick Francken land in Popendonk

Personen:

| 232-0018 |

Schepenregister 232, f° 54 r° 24.12.1787

Adriaen Cornelis Ooms verkocht aan Laurentius Speltincx ten behoeve van de heer Walckiers de Gammarage een beemd achter het kasteel

Personen:

| 232-0019 |

Schepenregister 232, f° 56 r° 31.12.1787

Joannes Baptista van Dijck, notaris te Antwerpen, - Maria Rombouts x +Cornelis Jorissen – Joannes Anthoni Arnouts – Joannes Cornelis Rombouts – Elisabeth Cornelis Rombouts x Joannes Michiel Mertens – Jan Cornelis Jorissen als momboor met Laureijs Speltincx als toeziener van de minderjarige kinderen +Cornelis Rombouts x Adriana van Staeijen; allen erfgenaam van +Lambertus Vergouwen – Cornelis Lenaerts, Zundert – Cornelis Lenaert Lenaerts, ook als momboor van Leonardus en Elisabeth +Huijbrecht Lenaerts – Anna Lenaerts x Marinus van den Eijnde, Roosendaal – Maria Lenaerts x Adriaen Bogaerts, Brecht – Adrianus van Elsacker – Joannes van Elsacker, Zundert – Christina van Elsacker x Huijbrecht van Tillo, Wuustwezel – Henrica Goris x Jacobus van Looven, Brecht – Gerardus Rombouts – Gerardus van den Heuvel, Zundert – Cornelis van den Heuvel – Anna Maria van den Heuvel x Peeter Lambrecht Janssen – Elisabeth van den Heuvel x Joannes Fenix – Philippus Philipsen; allen erfgenamen van +Elisabeth Lenaerts; verkochten aan Adriana van Staeijen ten behoeve van haar kinderen een stede met huis en erven in Terbeek, een hooimade op het “schoubosch” en meer andere erven

Personen:

| 232-0020 |

Schepenregister 232, f° 62 r° 31.12.1787

zelfden verkochten aan Franciscus Stes ten behoeve van Joannes Geerts x Joanna Jansen Attoija land achter Neerven

Personen:

| 232-0021 |

Schepenregister 232, f° 66 v° 31.12.1787

zelfden verkochten aan Lenaert Peeters een weide in Neerven

Personen:

| 232-0022 |

Schepenregister 232, f° 71 r° 31.12.1787

zelfden verkochten aan Peeter van den Bleek land bij “molen acker”

Personen:

| 232-0023 |

Schepenregister 232, f° 75 r° 31.12.1787

zelfden verkochten aan Joannes Bapstista van Dijck, mede verkoper, een bosveld in Blaakt

Personen:

| 232-0024 |

Schepenregister 232, f° 79 v° 31.12.1787

zelfden verkochten aan Adrianus van Velthoven, Wuustwezel, ten behoeve van Cornelis Huijbrecht Lenaerts, Zundert een huis met hof in “stuijvesande” bij de kerk

Personen:

| 232-0025 |

Schepenregister 232, f° 84 r° 31.12.1787

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergauwen dd 10.12.1787 waarbij Michiel van Beeck als boedelhouder en mede erfgenaam van +Elisabeth Brughmans, zijn echtgenote, voorheen weduwe +Joannes Maesen, en als momboor met Joannes Lenaert Brughmans als toeziener van zijn minderjarige kinderen genaamd Jan Francis, Peeter Joannes, Anna Catharina en Cornelia van Beeck – Andreas Govaert Lemmens als momboor met Joannes Peeter Brughmans als toeziener van Willem Jan Maesen, zoon van vs +Elisabeth Brughmans – vs Joannes Peeter Brughmas nog als momboor van Alexander, natuurlijke zoon van vs +Elisabeth Brughmans; hebben de helft van een heesterbos in Terbeek en de helft van schaarbos in Herseling laten verkopen, en waarvan Andreas Govaert Lemmens koper is gebleven

Personen:

| 232-0026 |

Schepenregister 232, f° 88 r° 31.12.1787

zelfden als f° 56 r°, om te voldoen aan de intentie van +Lambertus Vergouwen en van +Elisabeth Lenaerts, terzake de jaargetijden in hun testament vermeld, transporteren ten behoeve van de kerk van Loenhout, een rente van 100 gld welke Cornelis van den Buijs x A.M. van Velthoven op 11.02.1783 verleden aan Lambertus Vergouwen

Personen:

| 232-0027 |

Schepenregister 232, f° 95 r° 02.01.1788

Joannes Lambrechts x Maria Catharina Cools, Zundert, verkochten aan Franciscus van den Cloot ten behoeve van Petrus Roubens, die de koop doet voor heer Walckiers de Gammarage, een rente van 200 gld kapitaal en door Franciscus van den Cloot verleden op 24.11.1780 ten behoeve van vs Joannes Lambrechts cum uxore

Personen:

| 232-0028 |

Schepenregister 232, f° 99 r° 02.01.1788

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen dd 10.12.1787 waarbij Michiel van Beeck als boedelhouder en erfgenaam van het sterfhuis van zijn vrouw +Elisabeth Brughmans, voorheen weduwe +Joannes Maesen en als momboor van zijn minderjarige kinderen genaamd Jan Fransus, Petrus Joannes, Anna Catharina en Cornelia – Andreas Govaert Lemmens als momboor met Joannes Peeter Brughmans als toeziener van Willem Jan Maesen, ook kind van vs +Elisabeth Brughmans – vs Joannes Peeter Brughmans nog als momboor van Alexander, natuurlijke zoon van vs +Elisabeth Brughmans; hebben laten verkopen de helft van een bosveld op het molenbos aan Michiel Heijnen, Brecht

Personen:

| 232-0029 |

Schepenregister 232, f° 102 v° 05.01.1788

Michiel Melchior Mertens x Catharina Rombouts ontvangen van Lenaert Wouters x Maria Gijsen, Brecht, de som van 1000 gld waarvoor zij een rente van 62 gld 10 st verlijden op stede met huis en erven in Terbeek en op meer andere percelen

Personen:

| 232-0030 |

Schepenregister 232, f° 102 v° 05.01.1788 in marge

rente gekweten op 29.08.1796

| 232-0031 |

Schepenregister 232, f° 109 v° 09.01.1788

Cornelis Lambrecht Janssen – Adriaen Lambrecht Janssen – Peeter Lambrecht Janssen – Joannes Lambrecht Janssen – Maria Lambrecht Janssen x Cornelis Peeter Gabriels; verkochten aan Peeter Michiel Ooms x Cornelia Lambrecht Janssen een stede met huis en erven de “achterste vossingers” en meer andere percelen

Personen:

| 232-0032 |

Schepenregister 232, f° 113 v° 14.01.1788

Peeter Michiel Ooms x Cornelia Lambrecht Janssen ontvangen van Adriaen Lambrecht Janssen de som van 200 gld, van Peeter Lambrecht Janssen de som van 450 gld, van Cornelis Peeter Gabriels x Maria Lambrecht Janssen de som van 450 gld waarvoor zij drie renten verlijden op de “achterste vossingers” en andere erven

Personen:

| 232-0033 |

Schepenregister 232, f° 118 v° 05.04.1788

Joannes Baptista van Dijck, notaris in Antwerpen – Maria Jan Rombouts x +Cornelis Jorissen – Joannes Cornelis Jorissen als momboor met Laurentius Speltincx als toeziener van de minderjarige kinderen +Cornelis Jan Rombouts x Adriana van Staeijen – Joannes Cornelis Rombouts – Elisabeth Cornelis Rombouts x Joannes Michiel Mertens, Wuustwezel; verkochten aan Joannes Anthoni Arnouts een stede met huis en erven in Neerven en meer andere percelen

Personen:

| 232-0034 |

Schepenregister 232, f° 124 r° 09.04.1788

borgstelling voor Henricus Janssen, °Loenhout, momenteel wonende in Kruisland en zinnens er te huwen

Personen:

| 232-0035 |

Schepenregister 232, f° 125 r° 21.04.1788

Joannes Anthoni Arnouts x Joanna Jan Rombouts ontvangen van Nicolaes Lenaert Gijsen x Anna Gabriel Hofkens, Brecht, de som van 1100 gld waarvoor zij een rente van 55 gld verlijden op stede met huis en erven in Neerven en meer andere percelen

Personen:

| 232-0036 |

Schepenregister 232, f° 131 r° 10.05.1788

certificatie voor Joanna Carolina Roubens, dochter van Petrus Roubens, secretaris, ca 22j, heeft 14 maanden gewoond in het klooster van Vredenbergh in Lier, en is op 04.03.1788 terug thuis gekomen en sinds ca 7 weken geleden ‘in haar verstand geraakt en zinneloos geworden’ zodat haar ouders verplicht waren haar naar Geel te brengen. Werd eerst nog behandeld door de chirurgijn Joannes Baptista de Croes die ‘haer een spaansche vliege in de neck geleijt’ heeft. Verder wordt vermeld dat ‘sedert de voorschreve 7 weken en heeft sij oock niemant misdaen nochte niemant gedreijght eenigh quaet te doen, haer onnoselheijt bestaet maer in schreuwen, woelen ende ongeduerighheijt ende haer selven slaegen ende leet doen, ende int verscheuren ende verbeijten ende renueren van haer kleederen’

Personen:

| 232-0037 |

Schepenregister 232, f° 132 r° 16.05.1788

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt rentebrief van 1000 gld dd 21.03.1671 Loenhout waarbij het dorp van Loenhout vs rente bekende schuldig te zijn aan Francois van Gilse, Weelde, en gekweten door Domincus Mutsaerts op 22.04.1788

| 232-0038 |

Schepenregister 232, f° 136 r° 16.05.1788

Jaspar Deckers, Brecht – Joannes Deckers, Wuustwezel – Ferdinandus Deckers, ook gemachtigd van zijn broers Cornelis en Philippus Deckers – Maria Deckers x Marijnis Vermeulen, Zundert; kinderen van +Peeter Deckers x +Elisabeth Mertens, verkochten aan Anthoni Roovers x Cornelia van Gastel woonhuis en erven

Personen:

| 232-0039 |

Schepenregister 232, f° 139 r° 19.05.1788

Antyhoni Roovers x Cornelia van Gastel ontvangen van Anna Maria van Waterschoot, begijn in Hoogstraten, de som van 300 gld waarvoor zij een rente verlijden op huis en erven aan de kerk. Matteus van Gastel en Adrianus Roovers stellen zich borg

Personen:

| 232-0040 |

Schepenregister 232, f° 145 r° 14.07.1788

Carolus Josephus Lemmens, notaris, Brecht, mede erfgenaam van zijn vader Joannes Lemmens, brouwer x Barbara Gerardi, Brecht, verkocht aan Cornelis Lenaerdt Goris beemd het “boschvelt” op het “bosvelde”

| 232-0041 |

Schepenregister 232, f° 146 r° 14.07.1788

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen dd 10.12.1787 waarbij Michiel van Beeck als boedelhouder en erfgenaam voor een kindsgedeelte van zijn vrouw +Elisabeth Brughmans, voorheen weduwe +Joannes Masen en als oppermomboor met Joannes Lenaerdt Brughmans als geassumeerde momboor van de weeskinderen Jan Fransis, Peeter Joannes, Catharina en Cornelia van Beeck – Andreas Govaert Lemmens, Brecht, als momboor met Joannes Peeter Brughmans, Brecht, als toeziener van Willem Jan Masen, zoon van vs +Elisabeth Brughmans – vs Joannes Peeter Brughmans alnog als momboor van Alexander, natuurlijk kind van vs +Elisabeth Brughmans; verkochten aan vs Michiel van Beeck de helft van twee mastbossen achter Vossingers

Personen:

| 232-0042 |

Schepenregister 232, f° 149 v° 25.08.1788

zelfde hernieuwt rentebrief Loenhout dd 10.05.1738 waarbij Lambrecht Cornelis Broomans bekende schuldig te zijn aan Jan Anthoni Sips de som van 100 gld en afgekweten op 06.07.1788 aan Adriaen Anthonissen, Jan Anthonissen en Jan Michiel Ooms

Personen:

| 232-0043 |

Schepenregister 232, f° 152 r° 03.09.1788

zelfde hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen dd 07.07.1788 waarbij Michiel van Beeck verkocht aan Simon Petrus van Hooff, Hoogstraten, de helft van twee mastbossen achter Vossingers

Personen:

| 232-0044 |

Schepenregister 232, f° 154 v° 03.09.1788

op verzoek van Lenaert Marijnis Francken stelt de h geest zich borg voor Petronella, Joanna Catharina en Christiaen Lenaert Francken, dit ten behoeve van h geest van Princenhage of elders

Personen:

| 232-0045 |

Schepenregister 232, f° 155 r° 06.10.1788

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte waarbij Martinus Cornelis Gijsen x Joanna Rommens verkochten aan Mattijs Ooms x Maria Jan Gijsen de helft van een weide in Blaakt

Personen:

| 232-0046 |

Schepenregister 232, f° 156 v° 27.10.1788

certificatie voor de kinderen +Arnout Quirijnen terzake eigendom van stede in Sneppel, land in de beirestraat en meer andere erven

| 232-0047 |

Schepenregister 232, f° 158 r° 04.11.1788

Cornelis Peeter Gabriels als momboor van het weeskind +Peeter Gabriels x Adriana Schoupen, genaamd Peter, zijn halve broer, °Loenhout, van intentie te huwen met Joanna Capiteijns, Kalmthout, en waarin hij consenteert, verzoekt daartoe toestemming van de rechter, wat schepenen ook doen

Personen:

| 232-0048 |

Schepenregister 232, f° 159 r° 17.11.1788

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte Brecht dd 18.09.1787 waarbij Peeter en Jacobus de Vrij, Brecht – Jan Baptist de Vrij, Ekeren – Jan Vlam als momboor van Anna Catharina de Vrij – Elisabeth de Vrij x Peeter de Beuckelaer; kinderen van +Joannes de Vrij x +Joanna Goris, verkochten aan Lenaert Wouter Geerts, Brecht, beemd de “blaect” in Loenhout

| 232-0049 |

Schepenregister 232, f° 162 v° 17.11.1788

Peeter Goossens, ook als gemachtigd van E.H. Henricus Heestermans, hof kapellaan van de hertog van Arenbergh en van M.A. Heestermans, verkocht aan Joannes Berghmans x Adriana Verron een half huis met aanhorigheden in Huffel, met de helft van de schuur waarvan de wederhelft toekomt Joannes Geerts, die ook eigenaar van de grond is waarop deze is staande

Personen:

| 232-0050 |

Schepenregister 232, Inliggend stuk: 15.11.1788

ter insantie van Anna Janssen Attoija x Joannes Geerts wordt door de vorster verbod gedaan aan de heer Robijs, secretaris van Loenhout, om de akte van goedenis te passeren van zeker huis in Huffel en onlangs door Peeter Goossens verkocht aan Joannes Berckmans

Personen:

| 232-0051 |

Schepenregister 232, f° 167 r° 22.11.1788

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte notaris Joannes Gerardus Deelen te Antwerpen dd 10.11.1788 waarbij Joannes Josephus Walckers de Gammarage x Cornelia Ooninckx, Brussel, ontvangen van de heren van Ertborn en zonen, bankiers in Antwerpen, de som van 120.000 gld waarvoor zij een rente van 6000 gld verlijden op al hun allodiale en leengoederen, bestaande eerst in de heerlijkheid van Loenhout, zijnde hogere, lage en middele jurisdictie, visserij, jacht etc (voor beschijving van al deze goederen, ook deze buiten Loenhout, zie akte)

| 232-0052 |

Schepenregister 232, f° 175 r° 22.01.1789

Joannes Lodewijckx, Brecht – Joannes Vorselmans, Roosendaal – Cornelis van Hoijdonck, ook als momboor van zijn zuster Anna Cornelia van Hoijdonck, consent Wuustwezel – Peeter van Hoijdonck – Petronella van Hoijdonck, ook voor haar zuster Catharina van Hoijdonck, Wuustwezel; verkochten aan Cornelis Lambrecht Janssen x Petronella Arnouts een stede met huis en erven in klein Neerven en meer andere percelen

Personen:

| 232-0053 |

Schepenregister 232, f° 179 r° 22.01.1789

zelfden verkochten aan Mattijs Ooms een weide in klein Neerven

Personen:

| 232-0054 |

Schepenregister 232, f° 182 v° 22.01.1789

zelfden verkochten aan Peeter van de Mierop x Catharina Goris een bosveld op het “cleijn bosch”

Personen:

| 232-0055 |

Schepenregister 232, f° 186 r° 22.01.1789

zelfden verkochten aan Cornelis Peeter Gabriels x Maria Lambrecht Janssen een bosveld in Blaakt

Personen:

| 232-0056 |

Schepenregister 232, f° 189 v° 26.01.1789

Joannes van Aken – Wilhelmus van Ostaeijen x Joanna van Aken, ook voor Maria van Aken x +Joannes Cools – Anthonis van Aken – Wouter van Ostaeijen, gemachtigd van Jacobus van Aken; erfgenamen van +Anthoni van Aken, alle inwoners van Brecht, verkochten aan Peeter Goossens x Geertruijt Jan Goossen erven in de “evenaers”

Personen:

| 232-0057 |

Schepenregister 232, f° 193 r° 05.03.1789

Gijsbrecht Jacobus van Geel, Brecht, verkocht aan Wouter Eijskens, ook voor Mertinus, Maria, Anna, Catharina en Maria Anna Eijskens, zijn broers en zusters, Brecht, een bosveld in Blaakt

Personen:

| 232-0058 |

Schepenregister 232, f° 195 r° 09.03.1789

Lucia van Staeijen x Laurijs Speltincx – Adriana van Staeijen x +Cornelis Jan Rombouts – Maria van Staeijen x Michiel Adriaen Goossens – Bernardus van Staeijen – Adrianus Augustijns x Joanna van Staeijen, Wuustwezel; erfgenamen van +Arnoldus van Staeijen x Maria Anna Hubertus, verkochten aan Lenaert van Meir (x Anna Cornelia van Roij) land op “sneppel acker” en beemd bij de “vriesse vonder”

Personen:

| 232-0059 |

Schepenregister 232, f° 198 r° 16.03.1789

Joannes Baptista Berghmans x Adriana Verron transporteren aan Joannes Geerts x Joanna Janssen Attoija huis en erven waarover proces was gerezen (cfr f° 162 v°)

Personen:

| 232-0060 |

Schepenregister 232, f° 201 r° 30.03.1789

provisors van de h geest ontvangen van Matteus Roelen – Peeter Anthonissen – Joannes Anthonissen, Wuustwezel; de som van 50 gld welke +zuster Lucia van Ditvort als legaat gelaten had aan de kerk van Loenhout voor een eeuwigdurend jaargetijde en welke rente van 50 gld vs Lucia had ten laste van Peeter Bastiaen Vorselmans

Personen:

| 232-0061 |

Schepenregister 232, f° 201bis v° 11.05.1789

Mattijs van Staeijen x Lucia Cornelis Vermeiren verkochten aan Gijsbrecht van Roij, Brecht, een bosveld op het molenbos

Personen:

| 232-0062 |

Schepenregister 232, f° 203 r° 11.05.1789

Gabriel Laurijs Arnouts x Adriana Mattijssen – Joannes van Staeijen – Adriaen van Staeijen; verkochten aan Mattijs van Staeijen x Lucia Cornelis Vermeiren een stede met huis en erven in Sneppel en meer andere percelen

Personen:

| 232-0063 |

Schepenregister 232, f° 206 r° 14.05.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte rente van 15 gld jaarlijks dd 18.11.1734 schepenen Loenhout met twee extracten uit twee testamenten waarbij Joannes Baptista Ballet, last hebbende van Anthonia van den Broeck x +Petrus van Huijsen, en Jacobus van Huijsen, ook voor Franciscus van Huijsen, zonen van vs Anthonia, transporteerden aan Peeter van Pelt, Hoogstraten, een rente van 15 Kgld welke Adriaentien Domus Cornelis de Hooge x +Willem Peeter de Wijse met Jacob Geert van de Cloot op 03.04.1661 verleden ten behoeve van Hans van Huijsen. Uit testament van +Walterus Franciscus Jan Henderickx, zoon van +Catharina van der Weert, x +Joanna Catharina van Pelt, voor notaris de Witte in Antwerpen dd 23.09.1750 en uit het testament van +Joanna Catharina van Pelt dd 27.12.1788 volgt dat Jacobus Rummens x Catharina Coenraets universele erfgenamen zijn

| 232-0064 |

Schepenregister 232, f° 209 v° 20.05.1789

Geeraert Jan van Dijck – Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Franciscus van Dijck – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Peeter Vermeiren; verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia du Prez een weide in Terbeek

Personen:

| 232-0065 |

Schepenregister 232, f° 212 r° 26.05.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte schepenen Antwerpen dd 03.06.1744 waarbij Jean Francois Rossaert, notaris en klerk in Antwerpen, bekende dat het dorp van Loenhout een som van 10000 gld ontvangen had, gedeeltelijk van Maria Borsbeeck x +Michiel Stappaert, van Maria Catharina Stappaert, van Jan Baptist Cleerens als momboor van de twee minderjarige kinderen van +Andreas Meermans, van pater Judocus Beaudonck van het college der jezuieten, van Anna Maria Maesmans, Leonhout, van Helena Fijen, en van Joianna Jette, dienende tot afkwijting van een rente van 4200 gld aan Josephus Bosschaert als momboor van de minderjarige kinderen +Joannes Guilielmus Nicolaus Josephus de Witte, van 1200 gld aan vs Josephus Bosschaert en nog een van 600 gld aan vs Josephus Bosschaert. Item van rente van 2500 gld en van 1500 gld aan Pedro Hoomis. Ten behoeve van de geldschieters worden verschillende renten verleden. Op 01.04.1789 wordt 2000 gld afgekweten aan Maria Josepha Antonij door de schout, betalend voor rekening van Cornelis Goetstouwers

| 232-0066 |

Schepenregister 232, f° 218 v° 29.05.1789

Mattijs van Aert en Lucia Cornelis Vermeiren x Mattijs van Staeijen verkochten aan Henderick Laurijs Bartholomeeusen x Joanna Maria van Aert een stede met huis en erven aan de windmolen, beemd aan de dorens en meer andere percelen

Personen:

| 232-0067 |

Schepenregister 232, f° 222 r° 29.05.1789

Henderick Laurijs Bartholomeeusen x Joanna Maria van Aert ontvangen van Cornelia Verschueren x +Geeraert Janssen, Wortel, de som van 1400 gld waarvoor zij een rente van 56 gld verlijden op stede met huis en erven aan de windmolen en op meer andere percelen

Personen:

| 232-0068 |

Schepenregister 232, f° 224bis v° 03.06.1789

Michiel Ansoms x Dimphena Janssen ontvangen van Adriaen Vroman en Peeter de Meester de som van 560 gld waarvoor zij een rente verlijden van 22 gld 10 st op stede met huis en erven de “warande” aan de kerk en op weide bij de “clincken”

Personen:

| 232-0069 |

Schepenregister 232, f° 227 v° 09.06.1789

passerbrief voor Francois van Elsacker, °Loenhout, gemiddelde lengte, bruin haar in een staart gebonden, bruine wenkbrouwen, rond van aangezicht, 23j, wil naar Reims in Frankrijk om er de handel in stoffen alsmede de franse taal te leren (nota: akte opgesteld in de franse taal)

Personen:

| 232-0070 |

Schepenregister 232, f° 228 r° 29.07.1789

Willem de Ghij, ca 50j - Jacoba de Ghij, ca 51j – Adriaen Willem Willemsen, ca 64j – Peeter Peeter Vermeiren, ca 55j; getuigen over wegenis van de “bodens beemt” achter het hoogbos vroeger toebehoord hebbende aan Anna Catharina en Elisabeth Marcelli en nu aan de heer van het dorp

Personen:

| 232-0071 |

Schepenregister 232, f° 230 r° 05.08.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Antonius Servatius van de Wouwer te Antwerpen dd 09.05.1789 waarbij Christianus Josephus Wauters, Antwerpen, als rentmeester van het gesupprimeerd klooster van ‘ternonnen’ in Antwerpen, en gemachtigd van het gouvernement generaal der Nederlanden, aan de heer Roubens, secretaris in Loenhout, ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage x Petronella Ooninckx, heeft getransporteerd twee beemden achter Blaakt

| 232-0072 |

Schepenregister 232, f° 235 r° 05.08.1789

Joannes Dionijs van Dijck x Adriana Cornelis Mertens ontvangen van de provisors van de h geest de som van 80 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven de “venusbergh” aan de kerk

Personen:

| 232-0073 |

Schepenregister 232, f° 238 v° 09.09.1789

h geest ontvangen van Joanna van Tichelen xx +Jan van Pelt de som van 104 gld in mindering van een som van 200 gld welke vs Joanna van Tichelen verleden had, mede als momboresse van haar enig minderjarig kind van +Joannes Ludovicus Arnouts, aan de h geest op 01.02.1771

Personen:

| 232-0074 |

Schepenregister 232, f° 239 v° 14.09.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte notaris Joannes Marthinus Schepens te Antwerpen dd 27.08.1789 waarbij Catharina Cornelia Hoefnagels x +Gerardus Deelen, notaris, ook als momboresse van hun twee minderjarige kinderen – Maria Catharina Deelen – Joannes Gerardus Deelen, notaris – Henrij Francois Verhaegen, notaris, gemachtigd van Anna Catharina Deelen x Antonius van Heurck – Philippus Ludovicus Antonius Deelen; de laatste vier voorkinderen +Gerardus Deelen x +Maria Catharina Horemans, transporteren aan Petrus Roubens, secretaris, land de “houckacker” met nog een weide en huis in Herseling

| 232-0075 |

Schepenregister 232, f° 242 v° 14.09.1789

Cornelis Peeter van Tichelt verkocht aan Cornelis van Soetendael x Maria van Roij een stede met huis en erven bij “stuijvesande”

Personen:

| 232-0076 |

Schepenregister 232, f° 244 v° 27.09.1789

Cornelis van Soetendael x Maria van Roij ontvangen van Joannes van Roij x Maria van den Zande, Rijkevorsel, de som van 820 gld waarvoor zij een rente verlijden op een vijfde deel in een rente van 3500 gld ‘duits’ geld staande op de bank van Wenen N° 25678 verleden door +Jacobus van Roij op 13.11.1780, op vijfde deel in rente van 500 gld ‘duits’ geld op de bank van Wenen N°50548 verleden door +Jacobus van Roij op 28.08.1781. Bijkomende borg is huis met erven aan “stuijvesande”

Personen:

| 232-0077 |

Schepenregister 232, f° 247 r° 14.10.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Dominicus Guillielmus Philippus van Beeck te Antwerpen dd 19.09.1789 waarbij Maria Joanna Trancot x +Jacobus Philippus Raemdonck en Josephus Aerts, notaris, gemachtigd van Lucas Emmanuel Raemdonck, van Anna Maria Theresia Raemdonck, van Joanna Maria Raemdonck xx Petrus de Laet, van E.H. Judocus Ludovicus Bockstal, pastoor van Sinaai, van Maria Joanna Coleta Bockstal x Joannes Adrianus Wuijtack, van Joanna Phlippina en Joanna Maria Bockstal; de laatste vier kinderen van vs Joanna Maria Raemdonck x +Josephus Bockstal; transporteren aan vs Lucas Emmanule Raemdonck een ‘hof van plaisantie’ met visvijvers, hovinge, remise etc, met nog hoeve en stede, in Wuustwezel, meer andere erven aldaar, en erven in de “boeijdongen” in Loenhout

| 232-0078 |

Schepenregister 232, f° 262 r° 14.10.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris G.Ph. van Beeck te Antwerpen dd 19.09.1789 waarbij Lucas Emmanuel Raemdonck, Waasmunster, verkocht aan Franciscus H.J. van Beeck, advocaat, ten behoeve van zijn vader Franciscus van Beeck, secretaris in Wuustwezel x Maria Leppens een hof van ‘plaisantie’ in Wuustwezel en meer andere erven (cfr vorige akte)

| 232-0079 |

Schepenregister 232, f° 267 v° 03.11.1789

Dimphena Peeter Anthonissen x Joannes Michiel Ooms - Elisabeth Peeter Anthonissen Cornelis Cockx, Zundert – Adriaen Anthonissen, ook als momboor van de weeskinderen +Theodoor Anthonissen, consent Zundert – Joannes Anthonissen – Mattijs Anthonissen – Jan Anthonissen – Dimphena Anthonissen x Cornelis Schraven – Catharina Anthonissen x Joannes Rombouts – Anna Catharina Anthonissen x Adriaen van Ham – Petronella van Hasselt x Cornelis Anthonnissen xx Jan Cockx – Jan Cornelis Anthonissen, ook als momboor van zijn minderjarige broers en zusters, consent Zundert; verkochten aan Anthoni Jan Anthonissen x Elisabeth Peeter Vergouwen, hun broer en zwager, een stede met huis en erven in Neerven en meer andere percelen, hen toegekomen van hun ouders +Jan Anthonissen x +Elisabeth Theodoor Goetstouwers

Personen:

| 232-0080 |

Schepenregister 232, f° 272 r° 03.11.1789

zelfden verkochten aan hun broer Joannes Anthonissen een bosveld in Blaakt

Personen:

| 232-0081 |

Schepenregister 232, f° 275 r° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Joannes Anthoni Janssen een bosveld op het molenbos

Personen:

| 232-0082 |

Schepenregister 232, f° 278 r° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Francois Hofkens x Catharina Goetstouwers beemd en bos achter het hoogbos

Personen:

| 232-0083 |

Schepenregister 232, f° 281 v° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Peeter van Gastel (x Maria Anna Arnouts) land in klein Neerven

Personen:

| 232-0084 |

Schepenregister 232, f° 285 r° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Cornelis Lambrecht Janssen ten behoeve van Cornelis Cockx, Zundert x Elisabeth Peeter Anthonissen land bij “molenacker”

Personen:

| 232-0085 |

Schepenregister 232, f° 288 r° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Petrus Roubens ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage x Cornelia Ooninckx land aan sheeren straat

Personen:

| 232-0086 |

Schepenregister 232, f° 291 v° 03.11.1789

zelfden verkochten aan Amandus Cornelis Theuns als momboor van het weeskind Anthoni Cornelis Theuns x Cornelia van den Bleeke genaamd Cornelis land in Terbeek

Personen:

| 232-0087 |

Schepenregister 232, f° 295 r° 03.11.1789

Adrianus Vromans en Theresia Elisabeth Vromans x Peeter de Meester verkochten aan Francis Hofkens x Catharina Goetstouwers beemd en schaarbos achter het hoogbos

Personen:

| 232-0088 |

Schepenregister 232, f° 297 r° 11.11.1789

Anthoni Jan Anthonissen x Elisabeth Peeter Vergouwen ontvangen van Adriaen Anthonissen als momboor van de minderjarige kinderen +Theodoor Anthonissen de som van 500 gld, item van Adriaen Anthonissen de som van 500 gld, item van Adriaen van Ham x Anna Catharina Anthonissen de som van 400 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Neerven en meer andere percelen

Personen:

| 232-0089 |

Schepenregister 232, f° 297 r° 11.11.1789 in marge

20.02.1792 300 gld gekweten aan Adriaen Anthonissen als momboor

Personen:

| 232-0090 |

Schepenregister 232, f° 301 r° 23.11.1789

Joannes Fack, ‘patroullant’, hernieuwt attestie welke hij op 24.06.1789, samen met Laurentius Speltincx, boswachter, en Joannes van Aken, meijer, verleden heeft, meer bepaald dat zij aldan op “stappel heijde” genaamde Philippus Philipsen, Jan Matteussen, Cornelis Jan van Antwerpen en Jan Janssen hebben gezien die aldaar aan het jagen waren met geweren en twee honden, en dat Philippus Philipsen een haas heeft geschoten en in zijn weitas gestoken

Personen:

| 232-0091 |

Schepenregister 232, f° 303 r° 09.12.1789

Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans transporteren aan Peeter Lambrecht Janssen x Anna Maria van den Heuvel een rente van 118 gld welke +Joannes van den Heuvel x Maria Huijbrecht Lenaerts op 04.11.1758 verleden ten behoeve van +Jan Francois Konincx

Personen:

| 232-0092 |

Schepenregister 232, f° 304 v° 19.12.1789

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte cassatie notaris Petrus Josephus Gabriel Steencruijs te Antwerpen dd 04.01.1788 waarbij Maria Magdalena Josepha van Colen x +Paulus Franciscus Josephus de Witte gekweten werd door Peeter Taijmans en consoorten van een rente van 3500 gld welke vs Peeter Taijmans op 09.06.1780 verleden had en bezet op stede in Brecht en beemd in Loenhout

| 232-0093 |

Schepenregister 232, f° 306 v° 23.01.1790

Michael van Minderbruggen, ook als momboor van het weeskind +Anna Maria van Minderbruggen, overleden in Brecht – Sebastiaen van Staeijen – Dimphena van Minderbruggen – Catharina van Minderbruggen – Cornelis van Minderbruggen – Dimphena Bartholomeeusen; verkochten aan Peeter van Staeijen een stede met huis en erven in Sneppel en meer andere percelen

Personen:

| 232-0094 |

Schepenregister 232, f° 310 v° 09.02.1790

Joannes Baptista Caels, Brecht, verkocht aan Adriaen Cornelis Eijskens, Brecht, een rente van 1000 gld welke Joannes Brugmans als momboor over vs transportant ten zijn behoefte gecreeerd heeft ten laste van Adriaen Peeter Rombouts x +Theresia van Gorp en zijn enige dochter en universeel erfgenaam Cornelia Adriaen Rombouts x Wouter Quirijnen

Personen:

| 232-0095 |

Schepenregister 232, f° 313 v° s.d.

Wouter Anthoni Janssen x Maria Catharina Deckers ontvangen van Philippus Philipsen de som van 230 gld waarvoor zij een rente van 8 gld 1 st 2 oort verlijden op huis en erven in de “warande”

Personen:

| 232-0096 |

Schepenregister 232, f° 317 r° 22.03.1790

Wouter Cornelis Ooms en Franciscus van de Cloot mangelen erve om erve, helft van vreveld op het hoogbos en weide in Sneppel in de caterstraat

Personen:

| 232-0097 |

Schepenregister 232, f° 320 r° 27.04.1790

provisors van de h geest ontvangen van Cornelis Joseph Vermeiren de som van 100 gld welke +Anna Mattijs Ooms x Dionijs Janssen verleden hadden

Personen:

| 232-0098 |

Schepenregister 232, f° 321 r° 22.06.1790

provisors van de h geest ontvangen van Christiaen Compere de som van 200 gld welke +Wouter van den Heuvel als momboor met Anthoni Compere als toeziener van de kinderen +Catharina Huijgens x +Jan Roovers op 07.05.1756 verleden haddden

Personen:

| 232-0099 |

Schepenregister 232, f° 322 v° 19.07.1790

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Petrus Joannes Jaspers te Antwerpen dd 25.04.1789 waarbij Charles de Pelgrom, erfelijk ridder van het h rooms rijk en van de erflanden van de keizer en koning en van de consul generaal als ook van de groot hertog van Toscanie in Oost Indie – Josephus Constantinus Gerardi, licentiaat in de rechten, in naam van jonker Joannes Franciscus Josephus Pelgrom – Jean Francois van der Straeten, drossaard van ’s Gravenwezel en Niel, griffier van de politiekamer van Antwerpen, in naam van Maria Joanna Aldegundis en Joanna Maria Victoria Pelgrom – Maria Anna Theresia Dorothea, Cornelia Maria Joanna en Anna Regina Maria Pelgrom; kinderen van +Joannes Josephus Pelgrom x +Joanna Aldegundis de Proli, verkochten aan Joannes Franciscus van der Veken, chirurgijn, Antwerpen, x Joanna Maria Vermeulen een rente van 18 gld 15 st welke Perijntien Cornelis van Ostaijen x Michiel Vorselmans op 03.03.1776 voor schepenen van Loenhout verleden hebben aan Laureijs Reijns, advocaat in Antwerpen, en bezet op panden in Loenhout

| 232-0100 |

Schepenregister 232, f° 326 r° 16.10.1790

zelfde hernieuwt akte Loenhout waarbij akte notaris Egidius Constantin Gerardi te Antwerpen dd 18.04.1780 hernieuwd werd en waarin vanwege Petrus Josephus Michael Pooters, pastoor, als testamentair uitvoerder van het sterfhuis +Lenaert van Aerde, zoon van +Adriana Peeter Brughmans, o.m. een rente van 300 gld kapitaal ten laste van Jan Adriaen Ooms x Maria Jan Roovers verkocht werd aan Petrus Caels ten behoeve van pastoor Pooters. De rente werd aan deze laatste gekweten door Christiaen Comperen op 08.10.1790

Personen:

| 232-0101 |

Schepenregister 232, f° 332 r° 16.10.1790

Ludovicus Franciscus Wuchters, koopman, Turnhout, verkocht aan Regina Lokermans x +J.B. van Lessum, Turnhout, een rente van 600 gld welke +Jan van Staeijen x Dimphena Bartholomeeusen op 05.07.1742 verleden hadden ten behoeve van Barbara van den Bossche

Personen:

| 232-0102 |

Schepenregister 232, f° 333 v° 10.11.1790

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Josephus Antonius Paschalis Botson te Antwerpen dd 28.10.1790 waarbij Franciscus Josephus van Campen, Antwerpen, als administrateur van het sterfhuis +Maria Catharina Stappaert, transporteerde aan de kamer van de huisarmen van Antwerpen, een rente van 125 gld jaarlijks welke het dorp van Loenhout op 27.05.1744 verleden had ten behoeve van vs Maria Catharina Stappaert

| 232-0103 |

Schepenregister 232, f° 337 r° 22.11.1790

zelfde hernieuwt akte notaris Joannes Vergauwen dd 06.12.1784 waarbij Jan van Antwerpen – Cornelis van Antwerpen – Adriana van Antwerpen x +Jochum Nicolaes Jochums en haar zoon Nicolaes Jochums, Wuustwezel; verkochten aan Joannes Mattheussen, Brecht, een woonhuis met aanhorigheden bij “sneppel acker”

Personen:

| 232-0104 |

Schepenregister 232, f° 340 r° 22.11.1790

Joannes Mattheussen x Adriana van Antwerpen verkochten aan Anthoni Theuns x Cornelia Lambrecht Janssen een woonhuis met aanhorigheden bij “sneppel acker” aan de “vriese vonder”

Personen:

| 232-0105 |

Schepenregister 232, f° 342 v° 06.12.1790

provisors van h geest ontvangen van Peeter Adriaen Broomans het kapitaal van een rente van 600 gld met de verlopen van dien, welke Jan Cornelis Vermeiren de oude op 17.03.1783 verleden had

Personen:

| 232-0106 |

Schepenregister 232, f° 344 r° 06.12.1790

Anthoni Theuns x Cornelia Lambrecht Janssen ontvangen van Lenaert Wouters de som van 550 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Sneppel bij de “vriesche vonder”, op een weide in de “clootjens” en meer andere percelen

Personen:

| 232-0107 |

Schepenregister 232, f° 347 v° 06.12.1790

borgstelling voor Peeter Anthoni Aernouts, °Loenhout, die in Etten in het huwelijk wil treden met Maria Lambrecht van Niessens

Personen:

| 232-0108 |

Schepenregister 232, f° 348 r° 23.12.1790

Walterus van Hees x +Lucia Peeter Arnouts ‘assumeert’ Adriaen Peeter Arnouts als momboor van hun weeskind, wat door deze aanvaard wordt en waarna hij de eed aflegt

Personen:

| 232-0109 |

Schepenregister 232, f° 349 r° 18.01.1791

Carolus Thijssen, ook als momboor van de twee wezen +Isabella Tibout genaamd Joannes en Anna Maria Goossens, consent Antwerpen – Eguidius Thijssens, Antwerpen – Anthoni Roovers – Maria Jan Roovers x Jan Adriaen Ooms; verkochten aan Adrianus Roovers x Joanna Matteussen een woonhuis met aanhorigheden

Personen:

| 232-0110 |

Schepenregister 232, f° 352 v° 18.01.1791

Adrianus Roovers x Joanna Matteussen ontvangen van de provisors van h geest de som van 600 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Oosteneinde, op huis en aanhorigheden aan de kerk

Personen:

| 232-0111 |

Schepenregister 232, f° 355 v° 29.01.1791

certificatie voor Theresia Bernardina van Ooteghem, dochter van Joannes van Ooteghem, °Loenhout, 25j, heeft altijd bij haar ouders gewoond, is sinds 6 weken ‘sinneloos geworden en in haer verstandt geraekt’, zodat haar ouders zich verplicht zien haar naar Geel te brengen. Item getuigt Joannes Baptista de Croes, chirurgijn

Personen:

| 232-0112 |

Schepenregister 232, f° 356 v° 10.02.1791

certificatie voor Joannes van Elsacker, °Loenhout, in dienst van de keizer onder het regiment van de prins de Ligne, dat hij gezien het overlijden van zijn ouders thuis nodig is, om samen met zijn broers en zusters de inboedel van zijn ouders te delen

Personen:

| 232-0113 |

Schepenregister 232, f° 357 r° 15.03.1791

op verzoek van Cornelis van Soetendael stellen schepenen vast dat op de erven van het woonhuis van rekwirant, onlangs door hem gekocht van Cornelis Peeter van Tichelt, vier olmen werden afgezaagd

Personen:

| 232-0114 |

Schepenregister 232, f° 359 r° 21.03.1791

Cornelis Jan Mertens x Joanna Jan Stoopen verkochten aan Cornelis Anthoni Arnouts x Catharina van Staeijen stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat, weide de “pulman”, land bij de “tommelbergh” en meer andere percelen

Personen:

| 232-0115 |

Schepenregister 232, f° 363 r° 29.03.1791

Lambrecht Mattijs Goossens – Anna Maria Claessen – Michiel Laureijs Arnouts als momboor van de kinderen +Lambrecht Michiel Claessen – Joannes Meeussen als momboor met Mattijs Anthoni Goossens als toeziener van het weeskind +Peeter Meeusen x Joanna Catharina Goossens – Joanna Vorselmans xx +Peeter Michiel Claessen; verkochten aan Catharina Neuts x +Lambrecht Michiel Claessen een stede met huis en erven in Sneppel bij de “bemden”, meerder beemden en andere percelen

Personen:

| 232-0116 |

Schepenregister 232, f° 366 r° 29.03.1791

Catharina Neuts x +Lambrecht Michiel Claessen ontvangen van Catharina Cools x +Cornelis Eijskens de som van 750 gld waarvoor zij een rente verlijdt op stede met huis en erven in Sneppel bij de “bemden” en meer andere percelen (cfr vorige akte)

Personen:

| 232-0117 |

Schepenregister 232, f° 370 v° 29.03.1791

Catharina de Ghuis, dochter van +Franciscus, kuiper, en haar moeder Joanna van Tichelen verklaren op verzoek van E.H. Herdus, priester, testamentair executeur van het sterfhuis +Maria Theresia de Pauw x +Godefridus de Ghuis dat +vs Franciscus de Ghuis eerst gehuwd was met Jacomina Misers, °Oostmalle, dat deze gestorcven is zonder kinderen na te laten en begraven in Loenhout, dat Franciscus de Ghuis en Joanna van Tichelen op 17.10.1751 gehuwd zijn in de kerk van Roosendaal. Verder dat zij nooit gehoord hebben dat vs Franciscus nog een broer genaamd Joannes of Josephus zou gehad hebben, maar wel een genaamde Eustachius, die als jongman zou overleden zijn in de abdij van Hemiksem in 1773, dat Franciscus nog een broer Georgius had die vijf kinderen heeft nagelaten, nog een broer Martinus Josephus die bij hun weten nooit getrouwd is, dat zijn zuster Catharina de Ghuis gehuwd geweest is met Bernardus Damoiseau en in Brussel zou gestorven zijn zonder erfgenamen achter te laten, dat hun resp vader en man Franciscus de Ghuis geboortig is van Mont St Andre bij Namen en zijn ouders Godefridus de Ghuis x Catharina Ghinne waren. Item getuigt Christiaen van Tichelen, die 2 jaar bij zijn zwager heeft gewoond om er de stiel van kuiper te leren. (Nota: na de akte is losbladig een stamboom gevoegd met de afstammelingen van Godefridus de Ghuis x Catharina Ghinne)

Personen:

| 232-0118 |