Schepenregisters deel 231 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 231

Schepenregister 231, f° 1 r° 10.04.1784

Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck verkochten aan Philippus Philipsen een weide aan “straeldijck”

Personen:

| 231-0001 |

Schepenregister 231, f° 4 v° 10.04.1784

Apollonia Dionijs van Dijck x Gerardus van den Heuvel calengieren de koop uit vorige akte, Philippus Philipsen consenteert hierin, Apollonia Dionijs van Dijck x Gerardus van den Heuvel worden in vs weide gegoed

Personen:

| 231-0002 |

Schepenregister 231, f° 6 v° 10.04.1784

Catharina Joos Vermeiren x Jan Cornelis Ooms calengieren vervolgens de koop gedaan door Apollonia van Dijck x Gerardus van den Heuvel (cfr supra)

Personen:

| 231-0003 |

Schepenregister 231, f° 8 r° 04.05.1784

Peeter van de Mierop als momboor en Adriaen Adriaen Mattijssen als toeziener van het kind +Joannes van de Mierop x Adriaentjen Adriaen Mattijssen (welke moeder eveneens compareert) verkochten aan Cornelis Roelen x Maria Vleminx, Brecht, een huis met aanhorigheden aan de “plaetse” (met recht van wegenis tussen huis en hof van Joannes Mertens)

Personen:

| 231-0004 |

Schepenregister 231, f° 12 v° 10.05.1784

Cornelis Joseph Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck verkochten aan Philippus Philipsen en door Appolonia Dionijs van Dijck x Gerardus van den Huevel gecalengierd een weide aan “straeldijck” en dragen deze op aan calengierders

Personen:

| 231-0005 |

Schepenregister 231, f° 15 r° 10.05.1784

Anna Catharina Josina Vorselmans x Dominicus Mutsaerts, schout, machtigen Joannes Franciscus Vorselmans, koster en priester, Wuustwezel, om in Weelde de heer Dils, secretaris aldaar, voor hun deel te goeden in stede en aanhorigheden in Weelde aan de sint jans kapel, en hen toekomende van hun ouders +Henricus Vorselmans x +Anna Catharina van Beeck

Personen:

| 231-0006 |

Schepenregister 231, f° 16 r° 17.06.1784

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Egidius Constantin Gerardi, Antwerpen, dd 28.02.1783 waarbij E.H. Petrus Josephus Michael Pooters, pastoor in Antwerpen, als executeur van het sterfhuis +Lenaert Jan van Aerde, testament dd 16.05.1776, transporteerde aan Catharina Cools een rente van 400 gld welke Jan Peeter van Dijck x Catharina van de Mierop op 06.01.1780 verleden aan vs Lenaert Jan van Aerde

Personen:

| 231-0007 |

Schepenregister 231, f° 16 r° 17.06.1784 in marge

25.02.1801 rente gekweten

| 231-0008 |

Schepenregister 231, f° 19 r° 17.06.1784

voor schepenen van Brecht compareren Joannes Jacobus Maesen, schout in Brecht, universeel erfgenaam van +Anthonia van den Broeck x +Matthijs Maesen, gewezen schout – Elisabeth Maesen x Jan Laureijssen – Anna Maria Maesen x Anthonie Cools – vs Joannes Jacobus Maesen ook als gemachtigd van zijn halve broer Joannes Jacobus (sic) Maesen, van Begga Maesen, van Joanna Maesen x Joannes Baptist Lepaige, secretaris van Vorselaar, kinderen van het eerste bed +Matthijs Maesen x +Catharina van Geel; verkochten aan Joannes Baptista van Dijck, notaris, Antwerpen, heide in Loenhout in “stapels heijvelt”

Personen:

| 231-0009 |

Schepenregister 231, f° 21 v° 17.06.1784

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt bovenstaande akte van transport van heide aan Joannes Baptista van Dijck

| 231-0010 |

Schepenregister 231, f° 23 r° 10.07.1784

Norbertus van Aken x Barbara Huijbrecht Goossens - Balduinus Arnouts – Adriaen Peeter van Tichelt x +Catharina Heuvelmans – Mattijs Anthoni Goossens; gekweten door Joannes Meeusen van een rente van 1 V rogge, welke rente comparanten competeren vanwege +Jan Heuvelmans en bezet op stede in Sneppel, thans in bezit van vs Joannes Meeusen

Personen:

| 231-0011 |

Schepenregister 231, f° 24 v° 28.07.1784

Joannes Schraven, Zundert, als executeur van het sterfhuis +Hendrick Francken x +Cornelia Jacob Bevers en voor de minderjarige kinderen Jacobus Verheijden x +Marteijntjen Hendrick Francken – Maria Hendrick Francken x +Lenaert Rommens, Zundert – Jacobus Hendrick Francken, Zundert – Elisabeth Hendrick Francken x Cornelis Anthonissen, Zundert – Dilis Hendrick Francken – Barbara Hendrick Francken x Cornelis Gagelmans; S/D erfelijke goederen van hun ouders, stede met huis en erven, land in Popendonk, land op “aerts acker” en meer andere erven

Personen:

| 231-0012 |

Schepenregister 231, f° 31 v° 28.07.1784

zelfden voor de eerste staak - Barbara Jacob Francken x Cornelis Huijbrechts, Wuustwezel – Jacob Francken – Catharina Jacob Francken x Adriaen Mattijssen – Peeter Jacob Francken – Cornelis Gabriel Peeters als momboor met Dilis Jacob Francken als toeziener van de drie kinderen +Jan Willem van Ostaeijen x Elisabeth Jacob Francken, deze laatsten voor de tweede staak; verkochten aan Dilis Hendrick Francken, mede deel hebbende, een stede met huis en erven in Popendonk, hooimade op het “schoubos”

Personen:

| 231-0013 |

Schepenregister 231, f° 35 v° 28.07.1784

Dilis Hendrick Francken x Joanna Michiel Mertens ontvangen van Peeter Jan van de Mierop als momboor en Adriaen Adriaen Mattijssen als toeziener van het weeskind +Jan Jan van de Mierop x Adriaentjen Adriaen Mattijssen de som van 500 gld waarvoor hij een rente verlijdt van 25 gld op stede met huis en erven in Popendonk en meer andere

Personen:

| 231-0014 |

Schepenregister 231, f° 39 v° 28.07.1784

Barbara Jacob Francken x Cornelis Huijben, Wuustwezel – Dilis Jacob Francken, Wuustwezel – Catharina Jacob Francken x Adriaen Mattijssen – Cornelis Gabriel Peeters als momboor met Dilis Jacob Francken als toeziener van de drie minderjarige kinderen +Jan Willem van Ostaeijen x Elisabeth Jacob Francken, Wuustwezel; erfgenamen van +Jacob Francken x +Joanna Peeter Luijckx, ontvangen van Dilis Hendrick Francken – Joannes Schraven als momboor van de kinderen +Marteijntjen Hendrick Francken – Maria Hendrick Francken x +Lenaert Rommens – Elisabeth Hendrick Francken x Cornelis Anthonissen – Jacobus Hendrick Francken – Barbara Hendrick Francken x Cornelis Gagelmans, deze laatste Loenhout, de anderen Zundert, de som van 40 pattacons tot kwijting van obligatie die +Adriaentjen Neefs x +Cornelis Crock en Jan Crock als momboor van de weeskinderen op 16.04.1670 verleden hadden ten behoeve van Engel Wackers

Personen:

| 231-0015 |

Schepenregister 231, f° 41 v° 25.09.1784

borgstelling voor Jan Cornelis Aerssen, °Loenhout, zoon van Cornelis Jan Aerssen, en welke gehuwd is met Adriana Peeter Bromans, Rijsbergen

Personen:

| 231-0016 |

Schepenregister 231, f° 42 r° 12.03.1783

in de zaak Henricus Bosschaert tegen Cornelia Dionijs van Dijck x Adriaen Vromans consenteert Sebastiaen van Staeijen in de calengiering door vs Cornelia van Dijck van woonhuis in Huffel

Personen:

| 231-0017 |

Schepenregister 231, f° 42 v° 13.12.1784

Peeter Cornelis Geerts, Wuustwezel – Cornelis Hertoghs, Wuustwezel – Joanna Catharina Geerts x Cornelis Anthonis Arnouts; verkochten aan Joannes Jacobus Meeusen, Brecht, een bosveld in Blaakt

Personen:

| 231-0018 |

Schepenregister 231, f° 45 r° ..12.1784

Gilis Kennes x Jenno Loopmans verkochten aan hun kinderen Jacobus Kennes en Erasmus Kennes een stedeken met huis en erven op het “heijken”, weide aldaar

Personen:

| 231-0019 |

Schepenregister 231, f° 48 r° 27.12.1784

Jacobus Adriaen Goris x +Petronella van Elsacker – Gerardus Jacobus Goris, ook voor zijn zuster Maria Adriana, procuratie notaris van Dijck, Antwerpen – Francis Hofkens als momboor van Anna Catharina Goris, dochter van +Petronella van Elsacker; verkochten aan Michiel Anthoni Compere land en weide aan de sint quirijnskapel

Personen:

| 231-0020 |

Schepenregister 231, f° 51 r° 03.01.1785

Joannes Vergouwen, notaris, gemachtigd van Maria Jaspar Anthonissen x +Cornelis Dionijs van Dijck – Jan Dionijs van Dijck, ook voor Dionijs Jan van Dijck, Etten-Leur – Mattijs Dionijs van Dijck – Cornelis Lenaerts als momboor van het minderjarig kind +Joanna Doms x vs Jan van Dijck – Maria van Dijck x Willem Laureijs Arnouts – Petronella van Dijck x Cornelis Joseph Vermeiren – Barbara van Dijck x +Anthonis Hopmans – Elisabeth van Dijck x +Peeter Eelen – Anna Maria van Dijck x Adriaen Wouter Vergouwen – Appolonia van Dijck x Gerardus van den Heuvel – Cornelia van Dijck x Adriaen Vroman; verkochten aan Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris een bosveld op het “schoubosch”

Personen:

| 231-0021 |

Schepenregister 231, f° 54 r° 18.07.1785

Cornelia Dionijs van Dijck x Adrianus Vroman calengieren de koop van een perceel bosveld op het molenbos gekocht door Cornelis Lenaert Goris (nota: betreft een inliggend stuk)

Personen:

| 231-0022 |

Schepenregister 231, f° 56 r° 27.12.1784

Anna Maria Goddrie ontvangen van Jacobus Goris x +Petronella van Elsacker de som van 200 gld tot kwijting van een rente welke Jacobus Constantinus van den Ackerveken op 09.12.1754 verleden heeft aan Catharina de Bie

Personen:

| 231-0023 |

Schepenregister 231, f° 57 v° 31.01.1785

borgstelling voor Jan Peeter Peeters, °Loenhout, ten behoeve van het dorp van Wuustwezel of elders

Personen:

| 231-0024 |

Schepenregister 231, f° 58 r° s.d.

borgstelling voor Mattijs Jan Ooms, °Loenhout, ten behoeve van het dorp van Oostmalle of elders

Personen:

| 231-0025 |

Schepenregister 231, f° 58 v° s.d.

borgstelling voor Passcheijn Merten Mertens, °Loenhout, ten behoeve van het dorp van Wuustwezel of elders

Personen:

| 231-0026 |

Schepenregister 231, f° 59 r° 05.02.1785

Anna Catharina Vinck x Cornelis Vissers, Wuustwezel en Joannes Vinck, ook als momboor van de twee minderjarige kinderen van het tweede bed +Theodorus Vinck x Maria Rommens, verkochten aan Jan Dionijs van Dijck ten behoeve van Cornelis Joseph Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck een huis met aanhorigheden in de “warande”

Personen:

| 231-0027 |

Schepenregister 231, f° 62 v° 05.02.1785

Adriaen Hendrick Bartholomeeusen x Petronella Vergouwen transporteren aan hun zoon Hendrick Adriaen Bertholomeeusen x Cornelia Peeter Lodewijckx al hun roerende goederen (meubelen, paard, koeien, schapen, vruchten ten velde en in de schuur) voor de som van 600 gld en met conditie dat de zoon en schoondochter de ouders zullen onderhouden, de ouders geven tevens hun stede in pacht

Personen:

| 231-0028 |

Schepenregister 231, f° 66 v° 05.02.1785

Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck verkochten aan Cornelis Willem Willemsen een huis met aanhorigheden in de “warande”

Personen:

| 231-0029 |

Schepenregister 231, f° 69 r° 14.02.1785

Joannes Balduinus Arnouts verzoekt cassatie rente van 300 gld verleden op 07.03.1760 door Anthoni Comperen x Maria Anna Huijgens ten behoeve van Francois Bernard van Elsacker en afgekweten door de weduwe en erfgenamen +Anthoni van Elsacker

Personen:

| 231-0030 |

Schepenregister 231, f° 71 r° 08.03.1785

Sebastiaen van Staeijen calengiert huis en hof op 07.03.1785 met de derde zitdag gebleven aan Henricus Bosschaerts, molenaar in Loenhout, wegens de erfgenamen +Dionijs van Dijck x Petronella Mattijs Goossens verkocht zijnde

Personen:

| 231-0031 |

Schepenregister 231, f° 72 r° 11.03.1785

Cornelia Dionijs van Dijck x Adriaen Vromans calengieren koop van huis aan de kerk op den heuvel verkregen door Henricus Bossaert en ‘vernadert’ door Sebastiaen van Staeijen

Personen:

| 231-0032 |

Schepenregister 231, f° 73 v° 14.03.1785

Adriaen van den Kieboom, Rijkevorsel, als momboor van Joannes, het minderjarig kind +Joannes van den Kieboom, ontvangen van Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen de som van 850 gld tot afkwijting van de rente die vs Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen op 24.10.1780 verleden hadden

Personen:

| 231-0033 |

Schepenregister 231, f° 76 r° 14.03.1785

Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen ontvangen van zowel Helena Cambre, Antwerpen, als van Agnes van Drimmen, Antwerpen, een som van 250 gld waarvoor zij een rente verlijden van 31 gld 5 st op een stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat, op de “hoeckacker” en op meer andere percelen

Personen:

| 231-0034 |

Schepenregister 231, f° 82 v° 18.03.1785

Henricus Bossaerts, molenaar, verklaart zich akkoord met de calengiering welke Cornelia Dionijs van Dijck x Adriaen Vromans deed op 11.03.1785 terzake het huis de “keijser” aan de kerk

Personen:

| 231-0035 |

Schepenregister 231, f° 83 v° 30.03.1785

Regina de la Hausse x +Joannes Vroman – Adrianus Vroman – Theresia Elisabeth Vroman x Peeter de Meester ; verkochten aan Dominicus Mutsaerts x Anna Cornelia Vorselmans een huis met aanhorigheden de “leeuw” aan de ‘plaetse’

Personen:

| 231-0036 |

Schepenregister 231, f° 86 v° 04.04.1785

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista Peeters te Antwerpen dd 23.12.1772 waarbij Anna Maria Strijpen, samen met haar zuster +Joanna Maria Strijpen, enige erfgenaam van hun broer +Judocus Henricus Strijpen, transporteerde aan Michiel Melchior Mertens, Loenhout, een stede met huis en erven in Terbeek, bosveld op het hoogbos, land aan de “beeckxschen acker” en meer andere erven

Personen:

| 231-0037 |

Schepenregister 231, f° 96 r° 18.04.1785

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista Peeters te Antwerpen dd 04.03.1774 waarbij Joannes Baptista van den Bosch en Joannes Baptista Bordinckx x Marie van den Bosch, samen met Barbara van den Bosch universele erfgenamen van hun tante +Barbara van den Bosch, transporteerden aan laatstgenoemde een rente van 37 gld 10 st welke Jan van Staeijen x Dingna Hendrick Bartholomeeusen op 05.07.1742 verleden ten behoeve van vs +Barbara van den Bosch en gestaan op stede met huis en erven in Sneppel en op meer andere percelen

Personen:

| 231-0038 |

Schepenregister 231, f° 99 r° 18.04.1785

zelfde hernieuwt transportakte notaris Josephus Adrianus Joannes de Linie dd 18.02.1785 waarbij Barbara van den Bosch x Joannes Carolus Wuchters transporteerde aan Carolus Wuchters, koopman, Antwerpen, als testamentair momboor van Ludovicus Franciscus Josephus Wuchters een rente van 37 gld 10 st (cfr vorige akte)

| 231-0039 |

Schepenregister 231, f° 103 v° 04.05.1785

Joannes Dionijs van Dijck x +Joanna Dams en Cornelis Lenaert als momboor van het minderjarig kind vs Joanna Dams verkochten aan Henricus Bossaerts, molenaar, een stede met huis en erven de “keijser” aan de kerk. De koop werd eerst gecalengierd door Sebastiaen van Staeijen, waarvan door deze daarna terug afstand werd gedaan, vervolgens gecalengierd door Cornelia Dionijs van Dijck x Adrianus Vromans welke bij deze in vs stede worden gevest

Personen:

| 231-0040 |

Schepenregister 231, f° 107 v° 18.05.1785

Cornelia Dionijs van Dijck x Adriaen Vromans – Petronella Joos Vermeeren x Balduinus Aernouts – Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck – Catharina Gabriel Janssen x Cornelis Anthoni van Tichelt – Catharina Joos Vermeiren x Jan Cornelis Ooms – Franchijn Cornelis Vermeiren x +Adriaen Peeter Verboven – Joanna Simon Goossens x Cornelis Geert van Dijck – Dimphena Bartholomeeusen xx +Cornelis van Minderbruggen – Cornelia van Gastel x Jan Lambrecht Janssen – Catharina Cornelis Vermeiren x +Joannes Verdijck, Brecht; allen erfgenamen van +Jan Cornelis Vermeiren x +Anna Sebastiaen Bartholomeeusen, verkochten aan Peeter Adriaen Broomans een stede met huis en erven in Terbeek, land op “hesschot acker” en meer andere erven

Personen:

| 231-0041 |

Schepenregister 231, f° 113 r° 30.05.1785

Constantinus Kerstens – Cornelis Kerstens, Roosendaal – Maria Jonckheer x Cornelis van de Locht; erfgenamen van Erasmus Kerstens x Aldegonde van Gastel, hun ouders, verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt x Maria Aerden een stede met huis en erven aan “stuijvesande”

Personen:

| 231-0042 |

Schepenregister 231, f° 116 r° 30.05.1785

zelfden verkochten aan Peeter van Gastel land het “hautelinck” op molenakker hen toegekomen van hun moeder Allegonda van Gastel als erfgename van Barbara Kenis, begijn in Hoogstraten

Personen:

| 231-0043 |

Schepenregister 231, f° 119 v° 30.05.1785

zelfden verkochten aan Cornelis Lambrecht Janssen x Petronella Arnouts land op molenakker

Personen:

| 231-0044 |

Schepenregister 231, f° 122 r° 22.06.1785

zelfden verkochten aan Joannes Mertens ten behoeve van E.H. Guilielmus van Elsacker land in Hecht bij de “steeghde”

Personen:

| 231-0045 |

Schepenregister 231, f° 125 v° 22.06.1785

zelfden verkochten aan Dominicus Mutsaerts x A.C.J. Vorselmans erven met een heesterbos en gezaaide eikelen bij het “wuustwesels straetjen”

Personen:

| 231-0046 |

Schepenregister 231, f° 128 v° 30.05.1785

zelfden verkochten aan Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris een weide in Donk

Personen:

| 231-0047 |

Schepenregister 231, f° 132 r° 22.06.1785

zelfden verkochten aan Cornelis Joseph Vermeiren en Adrianus Vromans een beemd in Sneppel in de “withagen”

Personen:

| 231-0048 |

Schepenregister 231, f° 136 r° 30.05.1785

zelfden verkochten aan Lenaert Peeters de “geerbemt” in Blaakt

Personen:

| 231-0049 |

Schepenregister 231, f° 139 v° 22.06.1785

zelfden verkochten aan Hendrick Peeter Wouters, Lenaert Adriaen Wouters en Lenaert Hendrick Wouters x Maria Verschueren een beemd in de “engeleers”

Personen:

| 231-0050 |

Schepenregister 231, f° 142 v° 30.05.1785

borgstelling voor Philippus Peeter Deckers, °Loenhout, die in Etten Leur wil gaan wonen

Personen:

| 231-0051 |

Schepenregister 231, f° 143 v° 03.06.1785

borgstelling voor Catharina Cornelis Aerssen, °Loenhout, dochter van Cornelis Jan Aerssen, welke in Rijsbergen wil gaan wonen

Personen:

| 231-0052 |

Schepenregister 231, f° 144 v° 22.06.1785

Joannes Balduinus Arnouts verzoekt kwijting rente van 1000 gld welke Peeter van de Mierop x Catharina Goris op 20.03.1779 ten behoeve van Catharina Cools x +Cornelis Eijskens verleden hebben en welke door Peeter van de Mierop gekweten werd

Personen:

| 231-0053 |

Schepenregister 231, f° 147 r° 22.06.1785

Adrianus Vromans en Joannes Meeusen stellen zich borg voor Constantinus Erasmus Kerstens cum suis voor de som van 1600 gld terzake rente aan de heer van Bergen in Antwerpen en waarvoor alle verkochten panden van +Erasmus Kersten x +Aldegonda van Gastel verbonden waren

Personen:

| 231-0054 |

Schepenregister 231, f° 148 v° 22.06.1785

Francois Bernaerd van Elsacker ontvangen van Erasmus Kerstens x Aldegonde van Gastel de kapitale rente van 800 gld die deze verleden hadden op 18.02.1756 (Nota: vermits Erasmus Kerstens overleed op 06 april 1785 en Aldegonde van Gastel reeds in 1777 is het niet duidelijk of Francois van Elsacker reeds vroeger afgekweten werd en dit nu pas officialiseert dan wel dat de kwijting nu geschiedt door de erfgenamen)

Personen:

| 231-0055 |

Schepenregister 231, f° 150 r° 25.06.1785

Joannes Balduinus Arnouts verzoekt cassatie rente van 1600 gld verleden door Erasmus Kerstens x Aldegonda van Gastel ten behoeve van Anthonius Aloijsius van den Berge in Antwerpen dd 04.09.1771 en gekweten door de erfgenamen Erasmus Kerstens

Personen:

| 231-0056 |

Schepenregister 231, f° 152 v° s.d.

Geeraert Snels, Lille, als momboor van de twee minderjarige kinderen +Anna Maria van den Bleeck x Willem Thilemans, met consent schepenen Herentals, en als gemachtigd van vs Willem Thilemans en van Anna Cornelia Thilemans, Antwerpen, bejaard weeskind van vs ouders en Amandus Theuns als momboor van het minderjarig kind +Cornelia van den Bleeke transporteren aan Joannes van den Bleeke, Peeter van den Bleeke en Amandus Cornelis Theuns als momboor zoals vs het vierdedeel in alle onroerende goederen, renten en obligaties achtergelaten door Gabriel van den Bleeke x Magdalena Peeter Engelen, betreft meerdere onroerende goederen in Loenhout

Personen:

| 231-0057 |

Schepenregister 231, f° 161 v° s.d.

Joannes van den Bleek en Peeter van den Bleek transporteren aan Anthoni Cornelis Theuns x Cornelia van den Bleek, hun zuster, land en weide aan het molenbos, weide bij de winckels, land op het “heijken”, mastbos bij de “munte” in Minderhout

Personen:

| 231-0058 |

Schepenregister 231, f° 166 r° 18.07.1785

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt extract akte judiciaal Loenhout dd 03.04.1652 waarbij Cornelis Broomans bekende schuldig te zijn aan Joannes van Elsacker als rentmeester van sint margrietendael de som van 150 gld waarvoor hij erven “boets hof” in de aanstede gekomen van Adriaen Vermeiren in Terbeek tot pand stelt alsmede land in “hesschot acker” en nu gekweten door Sebastiaen van Staeijen cum suis als erfgenamen van Joannes Vermeiren

| 231-0059 |

Schepenregister 231, f° 168 r° 18.07.1785

Cornelia Dionijs van Dijck x Adrianus Vroman calengieren een bosveld op het molenbos welk gekocht werd door Cornelis Lenaert Goris

Personen:

| 231-0060 |

Schepenregister 231, f° 169 v° 22.07.1785

borgstelling voor Anthonius Smits x Helena Janssen voor hun wettig kind Jacobus, °Loenhout, en voor de helft voor de kinderen die deze later eventueel zal hebben in Eindhoven, waar hij momenteel is wonende, of elders

Personen:

| 231-0061 |

Schepenregister 231, f° 170 v° 19.07.1785

akte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen waarbij Maria Joanna Mertens x +Gaspar de Beuckelaer, ook als testamentelijk momboresse van hun drie minderjarige kinderen – Petrus Henricus Adrianus de Beuckelaer – Joannes de Beuckelaer; de laatste twee voorkinderen +Gaspar de Beuckelaer x +Joanna de Brasser, transporteren aan vs Joannes de Beuckelaer, medeverkoper, een rente van 62 gld 10 st zijnde in kapitaal 1000 gld welke Jan Peeter Kenis x +Maria Lambrechts op 19.04.1766 verleden heeft

| 231-0062 |

Schepenregister 231, f° 173 v° 25.07.1785

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt voorstaande akte

| 231-0063 |

Schepenregister 231, f° 175 v° 25.07.1785

Joannes Janssen als momboor en Michiel Goris als toeziener van de zeven minderjarige kinderen +Rosalia Janssen x Jacobus Goris verzaken aan het sterfhuis Rosalia Janssen

Personen:

| 231-0064 |

Schepenregister 231, f° 176 r° 25.07.1785

op verzoek van Cornelia van Dijck x Adrianus Vroman visiteren schout en schepen het bosveld op het molenbos begroeid met hooigras en schatten de waarde op 19 gld

Personen:

| 231-0065 |

Schepenregister 231, f° 177 r° 04.10.1785

Cornelis Kerstens, Roosendaal – Constantinus Kerstens – Maria Jonckheer x Cornelis van de Locht; verkochten aan Josephus Joannes Lambertus Vierpeijl ten behoeve van Philippus Ramdonck x Maria Joanna Tranckot, Antwerpen, de “munten bemden” in de “verckenshoeck”

Personen:

| 231-0066 |

Schepenregister 231, f° 180 r° 31.01.1786

borgstelling voor Anna Catharina Gabriel Janssen, °Loenhout x Cornelis Cornelis Peeters in Arendonk

Personen:

| 231-0067 |

Schepenregister 231, f° 181 r° 04.03.1786

Petronella Jan van Dijck x Cornelis Jan Arnouts en Geert Jan van Dijck verkochten aan Joannes Geerts x Joanna Janssen Attoija een huis met aanhorigheden de “bandonck” aan de “bantinckstraet”

Personen:

| 231-0068 |

Schepenregister 231, f° 184 r° 04.03.1786

Joannes Balduinis Aernouts hernieuwt obligatie 500 gld welke Anna Janssen Attoija voor schepenen van Loenhout verleden heeft aan de notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen en bezet op haar derde deel als erfgenaam van haar moederlijke oom +Joannes Baptista van den Langenbergh, schepene in Ekeren, en op een huis met erven in Huffel (cfr vorige akte)

| 231-0069 |

Schepenregister 231, f° 187 v° 04.03.1786

Adriana Adriaen Thijssen x Gabriel Laureijs Arnouts transporteren aan Cornelis Jan Arnouts x Petronella van Dijck en Geeraert Jan van Dijck hun achtste deel in de onroerende goederen, obligaties etc in Loenhout en in heide in Meer hen toekomend ingevolge testament van hun ouders +Jan Geert van Dijck x +Cornelia Jan Stuijts

Personen:

| 231-0070 |

Schepenregister 231, f° 190 r° 04.03.1786

Barbara Jan van Dijck x Peeter Cornelis Geerts, Wuustwezel, transporteren aan Cornelis Jan Arnouts x Petronella Jan van Dijck hun gerecht deel in de efgoederen in Loenhout en in de heide in Meer en hen toekomend van Jan Geeraert van Dijck x Cornelia Jan Stuijts

Personen:

| 231-0071 |

Schepenregister 231, f° 193 r° 04.03.1786

Cornelis Jan Arnouts x Petronella Jan van Dijck verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia du Prez een hooimade op het molenbos, land in Popendonk op “aerts acker” en land in het “schoorblock”

Personen:

| 231-0072 |

Schepenregister 231, f° 195 v° 04.03.1785

Petronella Jan van Dijck x Cornelis Jan Arnouts en Geeraert Jan van Dijck delen de goederen hen aangekomen van hun ouders Jan Geeraert van Dijck x Cornelia Janssen Stuijts, en bij uitkoop van Barbara Jan van Dijck x Peeter Cornelis Geerts hun zuster (cfr supra), en bij uitkoop van Adriana Thijssen x Gabriel Laureijs Arnouts, hun halve zuster, betreft stede in Popendonk, land in Terbeek, de “breeden bemt” bij de “dorens” en meer andere erven

Personen:

| 231-0073 |

Schepenregister 231, f° 199 r° 04.03.1786

Geeraert Jan van Dijck x +Maria Peeter van Dijck ontvangen van Joannes Gijsels en Peeter Gijsels, broers, Brecht, de som van 900 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Terbeek

Personen:

| 231-0074 |

Schepenregister 231, f° 203 v° 04.03.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte cassatie van 600 gld, met kopij akte notaris Schepmans waarvoor op 05.02.166 compareerde E.H. Petrus Andreas Josephus Knuijff, kannunnik van de OLVkerk in Antwerpen, gerechtigd voor de tocht, en welke verklaarde te zijn afgelost door de erfgenamen van E.H. Petrus van Elsacker van de kapitale penningen en de verlopen intrest van de rente van 6000 gld kapitaal welke E.H. van Elsacker op 28.09.1741 voor notaris van Tongerloo verleden had ten behoeve van jonker Joan Carlo Bosschaert en gehypothekeerd op meerdere andere renten. Na overlijden jonker Bosschaert is de rente toegekomen aan zijn echtgenote Maria Theresia Carolina Knijff, zuster van comparant, en door deze nagelaten aan comparant en zijn twee broers voor de tocht, en aan de kinderen van de twee broers voor de eigendom

Personen:

| 231-0075 |

Schepenregister 231, f° 208 r° 07.03.1786

Gijsbrecht van Geel, Brecht, verkocht aan Catharina Cools x +Cornelis Eijskens, Brecht, een hooimade in Blaakt

Personen:

| 231-0076 |

Schepenregister 231, f° 210 v° 24.03.1786

borgstelling voor Jan Henderick Laurijssen, °Loenhout, die wil huwen en wonen in Oudenbos

Personen:

| 231-0077 |

Schepenregister 231, f° 211 r° 03.04.1786

Geeraert Snels, Lille, als momboor van de twee nog minderjarige kinderen +Anna Maria van den Bleeke x Willem Thillemans, met consent van schepenen van Herentals, ook voor vs Willem Thielmans en voor Anna Cornelia Willem Thielmans, bejaard zijnde, Antwerpen en Amandus Theuns als momboor van het weeskind +Cornelia van den Bleeke x Anthoni Cornelis Theuns verkochten aan Joannes en Peeter van den Bleeke en aan Amandus Cornelis Theuns als momboor vs het gerecht vierde deel in de achtergelaten goederen van +Gabriel van den bleeke x +Magdalena Peeter Engelen, te weten stede met huis en erven in Neerven, land bij het molenbos, de “afgebrande stede” en veel meer andere percelen

Personen:

| 231-0078 |

Schepenregister 231, f° 218 r° 03.04.1786

Amandus Theuns als momboor van het minderjarig kind +Cornelia van den Bleeke x Anthoni Cornelis Theuns – Joannes van den Bleeke – Peeter van den Bleeke; deling van de erfgoederen, renten en obligaties van +Gabriel van den Bleeke x Magdalena Peeter Engelen (cfr vorige akte)

Personen:

| 231-0079 |

Schepenregister 231, f° 225 r° 01.05.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte cassatie 1000 gld voor notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 10.04.1786 waarbij Joannes de Beuckelaer, Antwerpen, door Petrus Jan Kenis gekweten werd van een kapitale rente van 1000 gld welke zijn vader Joannes Petrus Kenis op 19.04.1766 verleden had aan Gaspar de Beuckelaer x Joanna de Bresser, vader van vs Joannes de Beuckelaer

Personen:

| 231-0080 |

Schepenregister 231, f° 227 v° 08.04.1786

borgstelling voor Petrus Jaspar Assenbergh, °Loenhout, wnde in Oosterwijk, alwaar hij in het huwelijk wil treden

Personen:

| 231-0081 |

Schepenregister 231, f° 228 v° 30.05.1786

Cornelis Kivits x Cornelia Coninckx verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia du Prez een weide in Terbeek

Personen:

| 231-0082 |

Schepenregister 231, f° 230 v° 30.05.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergauwen dd 30.11.1784 waarbij Cornelis Kerstens, Sprundel – Anna Maria Kerstens x +Adriaen Dillis Schraven – Joanna Ant. Hendrickx x Jacobus van Beeck, Sprundel; de twee eersten broer en zus van halve bedde en de derde comparant zuster van halve bedde van +Willebrordus Kerstens, onlangs in Loenhout overleden; verkopen aan Anna Cornelia Coninckx x +vs Willebrordus Kerstens xx Cornelius Kivits hun gerechtigheid in een weide in Popendonk, in woonhuis met hof in Huffel en in andere erven

Personen:

| 231-0083 |

Schepenregister 231, f° 234 r° 30.05.1786

Francois Bernard van Elsacker x +Theresia Hermans, als universeel erfgenaam van zijn echtgenote volgens testament notaris Schoensetters te Antwerpen dd 01.09.1754, stelt erven tot een waarde van 3000 gld als pand voor de bisschop van Antwerpen, en dit voor de priesterlijke staat die zijn zoon Leobardus Engelbertus van Elsacker eerstdaags zal aanvaarden. Betreft land het “kerckblock” in Huffel, land de “groote ende cleijne thienpont” achter de kerk en meer andere erven

Personen:

| 231-0084 |

Schepenregister 231, f° 234 r° 30.05.1786 in marge

gecasseerd 21.11.1797

| 231-0085 |

Schepenregister 231, f° 238 r° 24.06.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt transportakte Loenhout dd 30.08.1783 waarbij Anthoni Laurijssen, Brecht – Franciscus Heestermans, Brecht – Peeter Peeter Janssen, Brecht – Peeter Geerts, Hoogstraten; verkochten op 21.09.1777 aan Anna Maria van Waterschoodt, begijn in Hoogstraten, een rente van 100 gld kapitaal welke rente Wouter Laureijs van Gorp op 20.07.1627 verleden had ten behoeve van Helena van Amstel x +Lenaert van Dijck. De rente werd op 18.06.1786 gekweten door Adriaen Deckers

| 231-0086 |

Schepenregister 231, f° 241 v° 26.06.1786

zelfde hernieuwt rentebrief 500 gld welke Peeter Steven Goddrie x Elisabeth Rombouts Vergouwen op 07.05.1756 verleden hadden aan Pierre Franchois Hermans mits een jaarlijkse rente van 31 gld 5 st en bezet op huis met aanhorigheden in Neerven en meer andere erven, en welke rente intussen gekweten werd aan F. van Elsacker

Personen:

| 231-0087 |

Schepenregister 231, f° 246 r° 16.08.1786

Clement Hendrickx x +Anna Cornelia Cuijpers, Hoogstraten, verkocht aan Jan Bartel Anthonissen land op “terbeecksche acker”

Personen:

| 231-0088 |

Schepenregister 231, f° 248 v° 16.08.1786

h geest ontvangen van Peeter Jan Kenis, betalende voor Michiel Renier Ooms, de som van 200 gld tot kwijting van rente van 7 gld welke rente Jan Peeter Kenis met zijn broers en zusters op 07.01.1754 verleden had

Personen:

| 231-0089 |

Schepenregister 231, f° 250 r° 16.08.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte notaris Petrus Laurentius Gummarus Gaublom, Antwerpen, dd 27.04.1786 waarbij Joannes Vergauwen, notaris in Loenhout, verklaarde schuldig te zijn aan Francois Bernaerdt van Elsacker de som van 942 gld 17 st, makende een som van 1100 gld kapitaal waarvoor hij beemden in Donk tot pand stelt

Personen:

| 231-0090 |

Schepenregister 231, f° 253 v° s.d.

kopij uit het schepenregister Loenhout – ‘dit sijn de paelsteden van Loenhout beginnende’; hierna volgt een beschrijving dd 13.06.1497, en voor akkoord verklaard secretaris van der Vleuten, Brecht, 22.06.1617

| 231-0091 |

Schepenregister 231, f° 254 v° s.d.

Jacomeijn Peeter Ooms x +Cornelis Cornelis Arnouts – Cornelis Cornelis Arnouts, Antwerpen – Cornelis Hertoghs x Maria Catharina Geerts, Wuustwezel – Cornelis Anthoni Arnouts x +Joanna Catharina Geerts; de laatste twee dochters van Catharina Arnouts; ontvangen van Adriaen Jan van Dijck de som van 326 .... als kwijting van een rente van 400 gld welke Adriaen Cornelis Vermeiren x Petronella Adriaen Broomans verleden hadden op 04.11.1771 aan Cornelis Cornelis Arnouts x Jacomijn Peeter Ooms (nota: de akte is onduidelijk en wordt herhaald f° 265 v°, zie infra)

Personen:

| 231-0092 |

Schepenregister 231, f° 256 r° 29.08.1786

Jacomijn Peeter Ooms x +Cornelis Arnouts – Cornelis Arnouts – Dionijs Peeter Huijben, ook voor zijn mede consoorten – Peeter Cornelis Geerts, ook als momboor van de minderjarige kinderen +Joanna Catharina Arnouts x Cornelis Anthoni Arnouts; consigneren een som van 473 gld 16,25 st zijnde de kooppenningen van een kapitale rente van 400 gld ten laste van Adriaen Cornelis Vermeiren cum uxore. Item obligatie van 150 gld ten laste van de erfgenamen Joannes van Antwerpen en 40 gld van achterstallige intresten. Item Cornelis Arnouts en Peeter Geerts ten laste van Dionijs Peeter Huijben terzake gemaakte en nog te maken onkosten en schade

Personen:

| 231-0093 |

Schepenregister 231, f° 257 r° 14.09.1786

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte notaris J. Vergauwen met de condities van verkoop van de erfgoederen wegens de kinderen en erfgenamen +Elisabeth Rombout Vergouwen en waarbij Petronella Aernouts x Cornelis Lambrecht Janssens – Maria Anna Aernouts x Peeter van Gastel – Henrica Aernouts x Jan Jorissen – Adriaen Hendrick Bartholomeeusen als momboor met Cornelis Lenaert Peeters als toeziener van Maria Catharina Aernouts, enige dochter en erfgenaam van +Michiel Peeter Aernouts – Peeter Jan Aernouts, ook als voogd van zijn minderjarige broers en zusters genaamd Michiel, Cornelis, Maria en Hendrina, kinderen van Jan Peeter Aernouts; allen kinderen van +Elisabeth Rombouts Vergouwen, zelf ook erfgename van haar man Peeter Goddrie, testament notaris Cuttaneo, Westmalle, dd 17.09.1759, ondermeer een perceel bos op het “slaegh” verkochten aan Joannes Meeusen voor hemzelf als voor Adriaen van den Bergh en voor wie Adriaen Vroman zich borg stelt

Personen:

| 231-0094 |

Schepenregister 231, f° 263 r° 04.10.1786

Barbara Kenis x +Peeter van Elsacker verkochten aan Aert Peeter van Tichelt land in Terbeek over de “rijt”

Personen:

| 231-0095 |

Schepenregister 231, f° 265 v° 18.10.1786

Jacomijn Peeter Ooms x +Cornelis Cornelis Arnouts – Cornelis Arnouts, Antwerpen – Cornelis Hertoghs x Maria Catharina Geerts, Wuustwezel – Cornelis Anthoni Arnouts x +Joanna Catharina Geerts – Peeter Geerts als momboor van de drie minderjarige weeskinderen +Joanna Catharina Geerts genaamd Dominicus, Dimphena en Adriaen – Peeter Braspenninckx, Cornelis Braspenninckx, Maria Braspenninckx, Roelant Braspenninckx – Adriaen Aerts x Adriana Braspenninckx, Cornelia van Ginhoven x +Jan Braspenninckx, Brecht, kinderen van Adriana van Antwerpen – Dionijs Peeter Huijben x Maria van Antwerpen – Philip Mertens voor zijn schoonmoeder Joanna van Antwerpen (Adriana, Maria en Joanna van Antwerpen zijn kinderen van +Catharina Roelants, laatstmaal weduwe vs Cornelis Cornelis Arnouts); betaald door Adriaen Jan van Dijck van 326 gld gekomen van een rente die comparanten op 12.08.1786 aan hem verkochten voor de notaris Vergauwen als kwijting voor een rente van 400 gld en welke rente Adriaen Cornelis Vermeiren x Petronella Adriaen Broomans verleden hadden op 04.11.1771 ten behoeve van +Cornelis Cornelis Arnouts x Jacomijn Peeter Ooms

Personen:

| 231-0096 |

Schepenregister 231, f° 268 r° 10.10.1786

Joannes Vergauwen, notaris, gemachtigd van Cornelis Arnouts, Antwerpen – Jacomijn Peeter Ooms x +Cornelis Cornelis Arnouts – Peeter Cornelis Geerts, Wuustwezel – Dionijs Peeter Huijben; ontvangen uit de “dorps comme” de som van 473 gld 16,25 st

Personen:

| 231-0097 |

Schepenregister 231, f° 268 v° 13.11.1786

Peeter Peeters, ook voor Catharina Peeters – Elisabeth Peeters – Anna Cornelia Peeters – Cornelis Peeters als momboor van de drie minderjarige kinderen +Jan Peeters x Maria Augustijns – Petronella Peeters x Cornelis Driesen; ontvangen van Lenaert Peeters de helft van een kapitale rente van 1000 gld welke Lenaert Peeters op 27.09.1780 verleden heeft ten behoeve van wijlen Catharina Peeters, zijn zuster

Personen:

| 231-0098 |

Schepenregister 231, f° 270 r° 28.12.1786

Joannes Adriaen Ooms x Maria Jan Roovers verkochten aan Christiaen Anthoni Compere een woonhuis met hof aan de kerk, met conditie dat koper behalve betaling van een koopsom ook nog een huis zal moeten bouwen, en de verdere conditie breder uitgelegd in akte

Personen:

| 231-0099 |

Schepenregister 231, f° 273bis v° 30.01.1787

Jan, Christiaen en Marie Willem de Gheij verkochten aan Mertinus, Willem en Jacoba Willem de Gheij hun broers en zuster het vierdedeel in de roerende goederen nagelaten door Willem de Gheij x Adriana Jacob de Cuijper, hun ouders, alsmede het vierdedeel in huis en erven op het “heijcken”

Personen:

| 231-0100 |

Schepenregister 231, f° 276 r° 07.02.1787

Joannes Balduinus Aernouts hernieuwt akte notaris J. Vergauwen terzake de verkoop van erfgoederen door de kinderen en erfgenamen +Elisabeth Rombouts Vergauwen, zijnde Petronella Aernouts x Cornelis Lambrecht Janssen – Maria Anna Aernouts x Peeter van Gastel – Henrica Aernouts x Jan Jorissen – Adriaen Hendrick Bertholomeeusen als momboor met Cornelis Lenaert Peeters als toeziener van Maria Catharina weeskind +Michiel Peeter Aernouts – Peeter Jan Aernouts, ook als voogd van zijn minderjarige broers en zusters; verkoop van stede en erven in Neerven, weide aan Blaakt en andere percelen, aan Adriaen Simons

Personen:

| 231-0101 |