Schepenregisters deel 229 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 229

Schepenregister 229, f° 1 r° 25.05.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +A.P. Marcelli, notaris en procureur, vs Joannes Janssen machtigt om in Loenhout Joannes Maartens te vesten in zeker nieuw gebouwd huis met de helft van een grote hof waarvan het wederdeel verkocht is aan Joannes van de Mierop

Personen:

| 229-0001 |

Schepenregister 229, f° 4 v° 25.05.1779

schout, schepenen en bedezetters, voor het dorp van Loenhout, ontvangen van de pastoor en armenmeester, ten behoeve van de h geest, de som van 900 gld, tot kwijting van een rente welke Franciscus Hofkens x Catharina Goetstouwers hadden tot last van het dorp, en waarvoor het dorp een rente verlijdt van 27 gld

Personen:

| 229-0002 |

Schepenregister 229, f° 8 r° 15.06.1779

Mattijs Dionijs Janssen is obligatie van 350 gld schuldig welke zijn ouders +Dionijs Janssen x +Anna Mattijs Ooms verleden hadden ten behoeve van +Maria Anna en Elisabeth van Elsacker op 19.07.1723, en waarvoor hij een gelijke obligatie verlijdt aan Gerardus Delen, notaris x Catharina Cornelia Hoefnagels, Antwerpen, welke vs obligatie verkregen hadden bij koop van de erfgenamen +Anselmus Petrus Marcelli. Stelt tot pand zijn huis met aanhorigheden aan de kerk

Personen:

| 229-0003 |

Schepenregister 229, f° 10 v° 24.06.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om Joannes Franciscus Ivens, koopman, Antwerpen, te vesten in stede met erven in Herseling en meer andere percelen

Personen:

| 229-0004 |

Schepenregister 229, f° 14 v° 19.08.1779

zelfde hernieuwt akte notaris Petrus van der Cammer te Brussel dd 19.06.1779 waarbij mr Joannes Henricus Josephus de Locatoire, heer van Rameignies, gemachtigd van Theresia Josepha van Laethem, verklaart ontvangen te hebben van de notaris Ignatius Lambertus Morren de som van 8000 gld als kwijting voor een rente van 320 gld welke door +Anselmus Petrus Marcelli x Anna Catharina van Kelegom verleden werd ten behoeve van jonker Joannes van Laethem

Personen:

| 229-0005 |

Schepenregister 229, f° 19 v° 19.08.1779

Franciscus van Beeck, schout – Hermanus Josephus van Beeck, secretaris – Henricus Vorselmans, koster x +Maria Catharina van Beeck – Anna Cornelia van Beeck; allen Wuustwezel, verkochten aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans land in de “steegde”, akker het “trommeltien” en meer andere erven

Personen:

| 229-0006 |

Schepenregister 229, f° 23 r° 19.08.1779

zelfden, met vermelding dat Henricus Vorselmans hier gelast is van zijn twee meerderjarige kinderen, nl E.H. Joannes Franciscus Vorselmans, onderpastoor in Rijkevorsel, en Anna Cornelia Vorselmans; verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck een weide in de “dorens”

Personen:

| 229-0007 |

Schepenregister 229, f° 26 r° 19.08.1779

zelfden verkochten aan Geerard Rombouts x Maria van Westerhoven een bosveld op het “cleijnbosch”

Personen:

| 229-0008 |

Schepenregister 229, f° 29 r° 19.08.1779

zelfden verkochten aan Adriaen Vromans x Cornelia van Dijck land in de “steegde”

Personen:

| 229-0009 |

Schepenregister 229, f° 32 r° 25.08.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 27.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om in Loenhout Dominicus Mutsaerts te vesten in een weide op het “heijken” en in de visserij de “meiren” in Vossingers

Personen:

| 229-0010 |

Schepenregister 229, f° 35 r° 25.08.1779

zelfde, in zelfde kwaliteit, laat Adrianus Simon Bevers vesten in een huis met aanhorigheden en meer andere erven

Personen:

| 229-0011 |

Schepenregister 229, f° 40 r° 25.09.1779

zelfde, in zelfde kwaliteit, laat notaris Gerardus Deelen, Antwerpen, vesten in land de “afgebrande keet” in Terbeek over de “rijt”, in meer andere erven en in een lijfrente van 3 V rogge tot last van Jan Kenis, erfgenamen Jan Bevers modo Jan Matthijssen en Cornelis van Dijck

Personen:

| 229-0012 |

Schepenregister 229, f° 50 r° 18.10.1779

Cornelis Lenaert Goris – Clement Cools x Elisabeth Weerts – Lenaert Fenix, Zundert – Adriaentjen Fenix, Zundert – Joannes Fenix als momboor van het minderjarig kind van +Huybrecht Fenix x Jeno Peeter Ooms, genaamd Peter – Lenaert Weerts, ook voor zijn broer Jan Weerts; verkochten aan Joannes Fenix, mede deel hebbende in dese, een stede met huis en erven in Sneppel, weide de “reijdt”, land de “lange bedden” en meer andere. Erven kwamen hen toe van hun grootvader +Matthijs Jan Goossens

Personen:

| 229-0013 |

Schepenregister 229, f° 55 v° 18.10.1779

certificatie voor Balthasar Aerde, Wuustwezel, terzake erven in Loenhout toekomende de erfgenamen Adriana van Tichelt en Anthoni van Tichelt

Personen:

| 229-0014 |

Schepenregister 229, f° 56 v° 17.11.1779

Joannes Adrianus Vergouwen ontvangen van Adriaen Cornelis Gijsen x +Catharina de Bruijn, Brecht, de som van 1200 gld waarvoor hij een rente verlijdt op zijn huis met aanhorigheden de “drij swaentjens” aan de kerk in Loenhout, item op de “schoolacker”

| 229-0015 |

Schepenregister 229, f° 60 r° 19.11.1779

Jan Cornelis Vermeiren de oude, 66 jaar, verklaart op verzoek van Petrus Roubens als gemachtigd van de heer Walckiers de Gammarage dat de heg aan de “waeterlaet” in Terbeek over de “rijt” altijd toebehoord heeft aan het naastgelegen land

Personen:

| 229-0016 |

Schepenregister 229, f° 61 r° 19.11.1779

item doet Jan Cornelis Ooms, 49 jaar

Personen:

| 229-0017 |

Schepenregister 229, f° 62 r° 18.11.1779

item doet Michiel Renier Ooms

Personen:

| 229-0018 |

Schepenregister 229, f° 63 r° 19.11.1779

item doet Cornelis Nijs van Dijck, 60 jaar

Personen:

| 229-0019 |

Schepenregister 229, f° 64 r° 22.11.1779

item doet Cornelis Joseph Vermeiren, 52 jaar

Personen:

| 229-0020 |

Schepenregister 229, f° 65 r° 21.11.1779

item doet Jan Rombout Vergouwen, 64 jaar

Personen:

| 229-0021 |

Schepenregister 229, f° 66 r° 08.01.1780

item doet Gilis Kennis, steenbakker, 60 jaar

Personen:

| 229-0022 |

Schepenregister 229, f° 67 r° 08.01.1780

Petrus Roubens verklaart op verzoek van de heer Walckiers de Gammarage dat de “afgebrande keet” in Terbeek sinds meer dan 100 jaar in de familie van zijn vrouw is geweest, eerst aan Peeter van Elsacker, na diens dood aan zijn zoon Francois van Elsacker, dan aan Maria Anna en Elisabeth van Elsacker, vervolgens aan Catharina en Elisabeth Marcelli, later aan A.P. Marcelli, notaris, en tenslotte heeft na diens overlijden zijn weduwe Anna Catharina van Kelegom de goederen voor notaris Morren in Brussel verkocht aan de notaris Delen in Antwerpen

Personen:

| 229-0023 |

Schepenregister 229, f° 68 v° 31.01.1780

schepenen laten zich adviseren door de schepenbank Antwerpen in het geding tussen de notarissen Lemmens en Gerardi enerzijds en Franciscus van Elsacker anderzijds

Personen:

| 229-0024 |

Schepenregister 229, f° 70 v° 07.03.1780

borgstelling voor Anna Maria Augustijns, °Loenhout, die gaat huwen met Alexander Hertoghs, Nispen

Personen:

| 229-0025 |

Schepenregister 229, f° 71 r° 28.03.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Petrus Roubens dd 31.01.1773 waarbij Frederick Jacob Philipsen x Maria Cornelis Ooms transporteerden aan hun broer Wouter Cornelis Ooms hun gerecht deel in stede in de caterstraat. Conditie is mede dat koper zijn moeder bij hem zal laten inwonen en hij haar zal onderhouden

Personen:

| 229-0026 |

Schepenregister 229, f° 73 v° 28.03.1780

certificatie voor Wouter Cornelis Ooms terzake eigendom van beemd in Sneppel, stede met huis en erven in Sneppel in de caterstraat, land en bos aldaar, land op de “ast”, land de” hoeckacker”

Personen:

| 229-0027 |

Schepenregister 229, f° 75 v° 03.04.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om Joannes Jacobus Reijnaerts, Antwerpen, te goeden in een weide in de “vlast”

Personen:

| 229-0028 |

Schepenregister 229, f° 79 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Bastiaen Jan de Backer x Tanneken Jan Wiricx aan Francisca van Hulle, priorin van sint margrietendael, op 23.11.1641 en waarvan op 10.11.1715 reeds 100 gld werd afgelost en de rest alsdan ten laste bleef van Lenaert Cornelis Goris, welke rest deze heeft afgelost op 05.11.1779

Personen:

| 229-0029 |

Schepenregister 229, f° 80 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Cornelis Cornelis Arnouts x Jenneken Adriaen Theeus op 01.12.1710 aan Joan Mattheus van Elsacker x Magdalena Tappers en voldaan op 13.11.1779

Personen:

| 229-0030 |

Schepenregister 229, f° 81 r° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 28 pattacons verleden door Lenaert Jan Wiricx aan Michiel van Elsacker op 09.04.1672 en welke voldaan werd door Cornelis Lenaert Goris en Jan Lenaert Goris ten behoeve van Petrus van Elsacker, de erfgenamen pastoor Elsackers zijn oom en Magdalena Tappers zijn moeder in dato 02.11.1772

Personen:

| 229-0031 |

Schepenregister 229, f° 82 v° 06.04.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Cornelis Wouter Ooms x Jenneken van de Cloodt aan Franciscus Bruijnseels op 28.01.1752 en voldaan op 03.04.1780

Personen:

| 229-0032 |

Schepenregister 229, f° 84 r° 06.04.1780

Wouter Cornelis Ooms ontvangen van juffr Catharina Laurijssen, begijn in Hoogstraten, de som van 600 gld waarvoor hij een rente verlijdt op de “withaegen bemdt” in Sneppel, op stede met huis en erven in de caterstraat en op meer andere

Personen:

| 229-0033 |

Schepenregister 229, f° 88 r° 15.04.1780

Jan Peeter van Dijck x Catharina van de Mierop ontvangen van Lenaert van Aerde, Brecht, de som van 400 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Neerven , op “goorkens acker” en op meer andere

Personen:

| 229-0034 |

Schepenregister 229, f° 91 v° 03.05.1780

Christiaen Vorselmans en Guillelmus Vorselmans, Antwerpen, ontvangen van Engelina Strijckers, Antwerpen, de som van 300 gld waarvoor zij een rente van 15 gld verlijden op stede met huis en erven in Huffel bij de kerk en die hen ieder voor de helft toebehoort bij koop tegen Christina en Maria Barbara Valentijns, Anthonis van der Saecken, de weduwe Dominicus van der Saecken

Personen:

| 229-0035 |

Schepenregister 229, f° 94 v° 09.05.1780

Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Mattheus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Jan Luijckx – Joanna van Gastel x Peeter Baeten, Brecht – Cornelia van Gastel x Jan Lambrecht Janssen – Mattijs Jan Goossens uit hoofde van zijn moeder +Margo Jacobs – Simon Jan Goossens – Jan Cornelis Vermeiren de oude; allen erfgenamen van +Digna Jan Goossens en +Anna Sebastiaen Bartholomeeusen, verkochten aan Philippus Raemdonck, koopman, Antwerpen, hooimade de “boijdonck” en aan comparanten toebehorende vanwege Anna Simons voor de helft en van Anna Sebastiaen Bartholomeeusen voor de andere helft

Personen:

| 229-0036 |

Schepenregister 229, f° 97 v° 05.06.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte van het leenhof van Brecht waarbij Wouter Geerts, Rijkevorsel, verkocht aan Peeter Taeijmans x Marie Smits een stede met huis en erven in Brecht en beemd in Loenhout

| 229-0037 |

Schepenregister 229, f° 101 r° 17.06.1780

zelfde hernieuwt akte notaris Petrus Josephus Gabriel Steenecruijs te Antwerpen dd 09.06.1780 waarbij Peeter Taeijmans x Marie Smits, Schilde, verkochten aan Maria Magdalena Josepha van Colen x +Paulus Franciscus Josephus de Witte een rente van 175 gld jaarlijks op een stede etc en op een beemd in Loenhout. Peeter Taeijmans, Deurne, vader van vs comparanten, stelt zich borg

| 229-0038 |

Schepenregister 229, f° 106 r° 19.06.1780

Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Matteus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Jan Luijckx – Joanna Maria van Gastel x Peeter Baeten, Brecht – Cornelia van Gastel x Jan lambrecht Janssen – Mattijs Jan Goossens; verkochten aan Peeter Adriaen Bromans een hooimade in Popendonk op het “schoubosch”

Personen:

| 229-0039 |

Schepenregister 229, f° 109 r° 08.07.1780

Peeter Cornelis Verboven als momboor met Geert Jan van Dijck als toeziener van de minderjarige kinderen +Michiel van Staeijen – Adriaen Michiel van Staeijen – Adriana Matthijsen x +vs Michiel van Staeijen xx Gabriel Laureijs Arnouts; verkochten aan Jan Dionijs van Dijck ten behoeve van Cornelis Joos Vermeiren een weide in Sneppel bij “dorenacker” of “clootjens”

Personen:

| 229-0040 |

Schepenregister 229, f° 116 r° 22.07.1780

Helena Peeter Goetstouwers x Joannes Buijs – Thedoor Peeter Goetstouwers – Christiaen Jan Snepvangers gemachtigd van Catharina Peeter Goetstouwers, jonge dochter; allen Groot Zundert, verkochten aan Anthonis Theuns x Cornelia Gabriel van den Bleecke een stede met huis en erven en land bij het “wevers straetien”, land op “sneppel acker” en meer andere

| 229-0041 |

Schepenregister 229, f° 119bis v° 09.08.1780

Petronella Janssen x Peeter Janssen, Hoogstraten – Helena Janssen x Mertinus van der Mieren – Joanna Janssen x +Merten Mertens – Elisabeth Meesters x +Matteus Verschueren – Peeter Janssen als momboor met Lambrecht Michiel Claesen als toeziener van het minderjarig kind Peeter Michiel Claesen x +Maria Janssen; verkochten aan Laureijs Gilis Kennes x Anna Maria Schraven een huis met aanhorigheden op “huffel heijlaer” welk huis comparanten is toegekomen van hun ouders +Anthoni Janssen x +Elisabeth Schoepen

Personen:

| 229-0042 |

Schepenregister 229, f° 122 v° 14.08.1780

Cornelis Verheijen, Halsteren – Jacobus Verheijen, ook als momboor van Peeter Arnouts, het minderjarig kind van +Cornelia Verheijen, en als momboor van Joannes en Jacobus, minderjarige kinderen van +Jan Verheijen en waarvan Hendrick Laurijssen toeziener is – Catharina Arnouts x Jan Roelant Roelen – Catharina Verheijen x Anthoni Jasper Anthonissen – Maria Verheijen x Cornelis Schoupen; verkochten aan Peeter van Gastel x Maria Anna Arnouts land in klein Neerven, land in “sticht” welk land comparanten toegekomen is van hun ouders +Peeter Verheijen x +Margarita Goossens

Personen:

| 229-0043 |

Schepenregister 229, f° 126 v° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Joannes Hofkens, Brecht, een beemd in Blaakt achter het “cleijn bos”

Personen:

| 229-0044 |

Schepenregister 229, f° 130 r° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris land in Donk

Personen:

| 229-0045 |

Schepenregister 229, f° 134 v° 14.08.1780

zelfden verkochten aan Cornelis Schoupen x Maria Verhijen ten behoeve van Mattijs Cornelis Ooms een stede met huis en erven in klein Neerven, weide in de “ossen schooten” en meer andere

Personen:

| 229-0046 |

Schepenregister 229, f° 138 v° 14.08.1780

Dionijs Nicolaes van Dijck x Petronella Mattijs Goossens verkochten aan hun zoon Joannes Dionijs van Dijck een stede met huis en erven de “keijser” aan de “warande”, land de “venusbergh” aan de kerk en meer andere

Personen:

| 229-0047 |

Schepenregister 229, f° 143 r° 14.08.1780

Joannes Dionijs van Dijck verlijdt een rente van 40 gld aan zijn ouders Dionijs Nicolaes van Dijck x Petronella Mattijs Goossens op erven in Loenhout (cfr vorige akte)

Personen:

| 229-0048 |

Schepenregister 229, f° 147 v° 14.08.1780

Joannes en Peeter van den Bleek, ook voor hun mede consorten en Peeter van Gastel, ook voor zijn mede consorten, ontvangen van Catharina Verheijen x Anthonis Jasper Anthonissen, van Maria Verheijen x Cornelis Schoupen, van Jacobus Verheijen, ook als momboor van de minderjarige kinderen +Cornelia en +Joannes Verheijen, van Catharina Arnouts x Roelant Jan Roelen en van Cornelis Verheijen, Halsteren, de kapitale penningen van een rente van 200 gld met het verloop van dien, welke rente Aert Cornelis Goossens en Anna Cornelis Goossens verleden ten behoeve van de erfgenamen Anneken Jan Gabriels

| 229-0049 |

Schepenregister 229, f° 149 r° 05.09.1780

Cornelis Schoupen x Maria Peeter Verheijen schenken aan Mattijs Cornelis Ooms land in klein Neerven alsmede een som van 45 gld, en dit omdat vs Mattijs Ooms van hun de koop heeft overgenomen van een stede in klein Neerven, welke koop zij gedaan hadden tegen hun mede consorten

Personen:

| 229-0050 |

Schepenregister 229, f° 151 r° 11.09.1780

Jan Peeter van Dijck verkocht aan Petrus Roubens, secretaris, ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage, een bosveld op het “hoogbosch”

Personen:

| 229-0051 |

Schepenregister 229, f° 161 r° 27.09.1780

Catharina Bertel Peeters, Kamerijk, Frankrijk, momenteel in Loenhout zijnde, verkocht aan haar broer Lenaert Bertel Peeters het “buijckxsche veldt” in Neerven

Personen:

| 229-0052 |

Schepenregister 229, f° 163 r° 27.09.1780

Lenaert Bertel Peeters ontvangen van zijn zuster Catharina Bertel Peeters, Kamerijk, Frankrijk, de som van 1000 gld waarvoor hij een rente verlijdt op zijn beemd in Neerven (cfr vorige akte). Indien zij zou komen te overlijden komt de rente toe voor de helft aan vs Lenaert Bertel Peeters zelf en de andere helft aan de erfgenamen van +Jan Bertel Peeters, de andere broer

Personen:

| 229-0053 |

Schepenregister 229, f° 166 r° 03.10.1780

Laqmbrecht Noteleers x +Adriana Coenrardus Janssen transporteert aan Lambrecht Vergouwen x Elisabeth Huijbrecht Lenaerts een huis met aanhorigheden en de helft van de hof bij “stuijvens sande”

Personen:

| 229-0054 |

Schepenregister 229, f° 168 v° 12.10.1780

certificatie voor Waltherus van Hees, °Loenhout, in dienst van de cavalarie, terzake bezit van huis en erven aan de kerk en akker in “sticht”. Bezit deze samen met zijn oom en neef uit hoofde van zijn moeder +Maria Dionijs Janssen en zijn oom +Mattijs Dionijs Janssen, beiden onlangs overleden in Loenhout

Personen:

| 229-0055 |

Schepenregister 229, f° 169 v° 24.10.1780

Elisabeth Jan Stoopen x Adriaen Willem Quirijnen – Cornelis Boons x Maria Stoopen als momboor van hun kinderen met consent schepenen Wuustwezel – Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor en Adriaen Cools als toeziener van de twee minderjarige kinderen +Geertruijt Jan Stoopen; erfgenamen van +Jan Stoopen x +Anna Hofkens, verkochten aan Jan Jan Meeusen stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat en meer andere. De koop werd gecalengierd door Hendrik Laureijs Bartholomeeusen en vervolgens werden de erven getransporteerd aan Joanna Catharina Jan Stoopen x Cornelis Jan Mertens

Personen:

| 229-0056 |

Schepenregister 229, f° 175 v° 24.10.1780

Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen ontvangen van Joannes van de Kieboom, Rijkevorsel, de som van 850 gld waarvoor zij een rente verlijden van 34 gld op stede met huis en erven in de ambachtstraat en meer andere (cfr vorige akte)

Personen:

| 229-0057 |

Schepenregister 229, f° 181 r° 24.10.1780

Cornelis Boons x +Maria Jan Stoopen als momboor van hun kinderen – Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor en Adriaen Cools als toeziener van de twee minderjarige kinderen +Geertruijt Jan Stoopen – Joanna Catharina Jan Stoopen x Cornelis Jan Mertens; verkochten aan Frans van de Cloot, gecalengierd door Elisabetgh Jan Stoopen x Adriaen Quirijn Willemsen en door vs Frans van de Cloot afgestaan, land en heide aan de caterstraat

Personen:

| 229-0058 |

Schepenregister 229, f° 184 v° 28.10.1780

Balduinus Arnouts ontvangen van Hendrik Laurijs Bartholomeeusen als momboor van de kinderen +Geertruijt Jan Stoopen de som van 400 gld waarvoor hij een rente verlijdt op stede met huis en erven aan “stuijvens sande” en op meer andere

Personen:

| 229-0059 |

Schepenregister 229, f° 184 v° 28.10.1780, in marge

01.12.1783 rente gecasseerd

| 229-0060 |

Schepenregister 229, f° 188 r° 04.11.1780

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Petrus Roubens dd 27.10.1772 waarbij Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck verkochten aan Peeter van Divort en Lenaert Hofkens, beiden Brecht, beemd de “lange ritten”

Personen:

| 229-0061 |

Schepenregister 229, f° 192 r° 04.11.1780

zelfde verzoekt cassatie rente van 700 gld verleden door Hendrik Cleir x Digna Nijs van Tijchelt ten behoeve van Jacobus Anthoni de Witte op 14.05.1682 en afgekweten door Jacobus Verheijen voor de erfgenamen +Peeter Jan Verheijen

Personen:

| 229-0062 |

Schepenregister 229, f° 193 v° 13.11.1780

Jan Jan Meeusen ontvangen van Jacobus Verheijen als momboor van de kinderen +Jan Verheijen, genaamd Joannes en Jacobus, de som van 225 gld waarvoor hij een rente verlijdt van 11 gld 5 st op erven ;in “sticht”

Personen:

| 229-0063 |

Schepenregister 229, f° 197 r° 04.12.1780

Jan Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen, Loenhout, dd 09.11.1780 waarbij Christianus Jan Snepvangers x Maria Jan Rombouts, Zundert, verkocht aan Cornelis Anthonissen, Zundert, een beemd op de “laeren”

Personen:

| 229-0064 |

Schepenregister 229, f° 201 r° 02.12.1780

Jan Huijbrecht Fenix verkocht aan Laurijs Bartholomeeusen “hoenderstraets acker” in Sneppel

Personen:

| 229-0065 |

Schepenregister 229, f° 204 r° 02.03.1781

Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans ontvangen van Joanna Augustijns xx +Peeter Jacob Rombouts de som van 500 gld waarvoor zij een rente verlijden van 25 gld op stede met huis en erven bij de kerk of “solheuvel”, op land de “trappen” op molenakker en op meer andere

Personen:

| 229-0066 |

Schepenregister 229, f° 204 r° 02.03.1781, in marge

16.11.1791 rente gecasseerd

| 229-0067 |