Schepenregisters deel 228 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 228

Schepenregister 228, f° 1 r° 16.12.1775

Anselmus Petrus Marcelli, notaris en procureur, Brussel, ontvangen van Maria Theresia Mechtildis Moretus de som van 12000 gld waarvoor hij een rente verlijdt van 600 gld op een hoeve in Herseling, op weiden in de “vlast”, weide op het “heijken”, de “afgebrande keet” in Terbeek en meer andere erven

Personen:

| 228-0001 |

Schepenregister 228, f° 13 r° 20.12.1775

juffr Maria Magdalena du Chateau x +Joan Baptista Marcelli verkocht aan haar zoon Anselmus Petrus Marcelli, Brussel, een huis met erve, meerdere akkers en andere erven

Personen:

| 228-0002 |

Schepenregister 228, f° 17 r° 22.01.1776

Elisabeth Ansoms x +Joannes Baptist Francois Hermans ‘repudieert’ het sterfhuis van haar man en verklaart haar als crediteur ten opzichte van de door haar ingebrachte goederen

Personen:

| 228-0003 |

Schepenregister 228, f° 18 r° 08.02.1776

de schout, als curator van de nagelaten boedel van de secretaris Hermans, zal tot verkoop van deze goederen overgaan ten behoeve van de crediteuren van voormelde boedel

Personen:

| 228-0004 |

Schepenregister 228, f° 19 v° 26.02.1776

Joannes Stoopen x Anna Hofkens verkochten aan Adriaen Quirijn Willems x Elisabeth Stoopen, dochter van comparant, een akker in de katerstraat

Personen:

| 228-0005 |

Schepenregister 228, f° 21 v° 26.02.1776

provisors van de h geest ontvangen de som van 130 gld welke +Cornelis Crock op 24.11.1685 verleden heeft

Personen:

| 228-0006 |

Schepenregister 228, f° 23 r° 01.04.1776

passerbrief voor Peeter Quirijnen, °Loenhout, ca 6,5 voet groot, bruin haar, aangezicht een weinig rood en een beetje getekend door de pokken, ca 27 jaar oud, die naar Mons (Bergen) of Frankrijk wil gaan om frans te leren (nota: akte is opgesteld in het frans)

Personen:

| 228-0007 |

Schepenregister 228, f° 24 r° 09.04.1776

Anna Deckers x Peeter Geerts, Hoogstraten – Maria Deckers x Anthoni Laurijssen, Brecht – Elisabeth Deckers x Cornelis van Eijndt, Brecht – Catharina Deckers, Brecht; dochters van +Jan Baptista Deckers welk erfgenaam was van zijn halve broer Guilliam van Couteren; verklaren dat hun vader op 30.03.1770 heeft verkocht aan Francis Hofkens x Catharina Goedtstouwers een weide

Personen:

| 228-0008 |

Schepenregister 228, f° 26 v° 13.04.1776

de schout, als curator van alle insolvente boedels, en gemachtigd van de crediteuren van +Joannes Baptista Francois Hermans, verkocht aan Peeter Jacob Rombouts een stede met huis en erve in Popendonk bij de “laren”, in huur bij Adriaen van Meer

Personen:

| 228-0009 |

Schepenregister 228, f° 29 r° 09.04.1776

Gabriel Janssen hernieuwt akte notaris Petrus Huijbrechts, Antwerpen, waarbij Maria Catharina Vermeiren, priorin, en Margareta Theresia van Hulst, procuratesse van het klooster van sint margrietendael de rente van 600 gld annuleren die Franciscus Vercouteren x Anneken Cornelis Goossens op 22.06.1711 voor schepenen van Loenhout verleden

Personen:

| 228-0010 |

Schepenregister 228, f° 30 v° 13.04.1776

de schout, als curator van de insolvente boedels, verkocht aan Joannes Mertens x Maria Goudouw (Goudeau) weide het “geuse veldeken” in het “slaegh” bij de “boijdongen”, een hooimade aldaar en meer andere erven

| 228-0011 |

Schepenregister 228, f° 34 r° 22.04.1776

zelfde verkocht aan Michiel van Staeijen een weide in Sneppel bij de “doren acker”

Personen:

| 228-0012 |

Schepenregister 228, f° 37 r° 17.05.1776

zelfde verkocht aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis een akker op het “heijken” en een schaarbos in het “trommelken”

Personen:

| 228-0013 |

Schepenregister 228, f° 40 v° 22.03.1776

ordonnantie van de keizerin om de ter dood veroordeelden niet onnodig te laten lijden en de straf zo accuraat mogelijk uit te voeren

| 228-0014 |

Schepenregister 228, f° 41 v° 05.1776

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte Wuustwezel waarbij A Hyacinthus van Beeck akte notaris Petrus Schepmans, Antwerpen, dd 15.12.1775 hernieuwde en waarbij Huijbrecht Fisser, meier van Wuustwezel, x +Cornelia Cornelis Rommens xx +Maria Hoijdonck xxx +Catharina van den Eijnden en zijn zoon Cornelis Fisser, en ook als resp vader en momboor van Maria Catharina en Peeter Joannes Fisser een akkoord sluiten met Joannes Francois Vinck, heer van de heerlijkheid Wuustwezel etc, terzake transport van huis en erve in “ginhoven” onder Wuustwezel en meer andere erven

Personen:

| 228-0015 |

Schepenregister 228, f° 45 r° 17.05.1776

Peeter van Elsacker x Barbara Kenis verkochten aan het klooster van OLVrouw presentatie te Antwerpen een rente van 20 gld op een stede in het Oosteneinde en op andere erven

Personen:

| 228-0016 |

Schepenregister 228, f° 49 r° 17.08.1776

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Joannes Vergouwen, notaris in Loenhout, dd 09.04.1776 waarbij Anthoni Laurijssen x Anna Maria Deckers, Brecht – Peeter Geerts x Joanna Deckers, Hoogstraten – Cornelis van Eijnde x Elisabeth Deckers, Brecht – Catharina Deckers, Brecht; verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt een huis met erve in Huffel bij het Oosteneinde

Personen:

| 228-0017 |

Schepenregister 228, f° 52 v° 03.09.1776

zelfde verzoekt registratie van manuale rente staande onder rentebrief van 4800 gld verleden door A.P. Marcelli en Petrus Roubens op 26.06.1770 voor notaris Edaert van Tilborgh in Antwerpen ten behoeve van de h geest in Antwerpen en bezet op hun goederen in Loenhout

Personen:

| 228-0018 |

Schepenregister 228, f° 53 v° 11.09.1776

zelfde verzoekt registratie van manuale rente onder rentebrief van 2700 gld verleden door +Cornelis Peeter Arnouts x Cathelijne Laureijssens en bezet op stede met huis en erven in Hecht ten behoeve van Joseph Broeta in Antwerpen

| 228-0019 |

Schepenregister 228, f° 54 v° 23.09.1776

jonker Joannes Josephus Walckiers de Gamarage x Cornelia Ooninckx verkochten aan Petrus Roubens x Maria Theresia Elisabeth Marcelli een huis met erven in Huffel

Personen:

| 228-0020 |

Schepenregister 228, f° 57 r° 23.09.1776

Petrus Roubens ontvangen van Joannes Walckiers x Cornelia Ooninckx een som van 1600 gld waarvoor hij een rente verlijdt van 60 gld op huis en erven in Huffel

Personen:

| 228-0021 |

Schepenregister 228, f° 58 v° 03.12.1776

Peeter en Catharina van Tolhuijsen, ook voor Maria van Tolhuijsen, verkochten aan Geeraert Rombouts land in Hecht

| 228-0022 |

Schepenregister 228, f° 60 v° 03.12.1776

Peeter en Anna Catharina van Tolhuijsen, ook voor Anna Maria van Tolhuijsen verkochten aan Joannes Maartens x Maria Goedouw land de “groote steeghde”

| 228-0023 |

Schepenregister 228, f° 62 v° 03.12.1776

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Carolus Henricus Vallee te Antwerpen dd. 08.01.1776 waarbij Egidius Snels, Antwerpen, ontving van Cornelis Goetstouwers als collecteur van Loenhout de som van 600 gld als kwijting voor een rente die het dorp van Loenhout verleden had op 27.05.1744 aan Joanna Getten x Joannes de Geest en door deze aan hem getransporteerd

| 228-0024 |

Schepenregister 228, f° 64 v° 16.12.1776

zelfde verzoekt registratie van manuale rente onder rentebrief van 800 gld in naam van het dorp verleden op 27.05.1744 ten behoeve van de jezuieten in Antwerpen en gekweten door P. Roubens in naam van het dorp

| 228-0025 |

Schepenregister 228, f° 65 v° 27.12.1776

borgbrief, zonder dat de naam van de betrokkene is ingevuld

| 228-0026 |

Schepenregister 228, f° 66 r° 12.02.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Jean Jacques le Pusuier te Antwerpen dd 31.01.1777 waarbij Dorothea Pelgrom x +Jacobus Josephus Wouwermans gekweten werd door Christiaen Jan Snepvanger als voogd van de drie kinderen +Maria Bevers x +Peeter Theodoor Goetstouwers de som van 430 gld 13;25 st als kwijting voor een rente van 400 gld welke Cornelis Vlemincx op 03.12.1698 verleden heeft aan Anna van Loon x +Laurentius Reijns en aan Dorothea Pelgrom toegekomen uit de achtergelaten goederen van Isabella Regina Reijns

Personen:

| 228-0027 |

Schepenregister 228, f° 68 r° 15.03.1777

Jan Peeter Gagelmans als momboor met Lenaert Peeters als toeziener van de vijf kinderen +Jan Bartel Peeters x +Catharina Peeter Gagelmans – Peeter Peeters – Petronella Peeters x Cornelis Adriaen Driessen, Westmalle – Cornelis Lenaert Peeters als momboor met Joannes Augustijns als toeziener van de drie minderjarige kinderen vs +Jan Peeters xx Maria Augustijns – Lenaert Bartel Peeters (x Begga Cornelis Goris van Gelijcshe?), ook voor zijn zuster Catharina Peeters wnde in Frankrijk; S/D erfgoederen Bertel Jan Peeters x Petronella Lenaert Huijbrechts, welke goederen vs ouders reeds in hun leven onder hun kinderen hebben verdeeld, en welke deling zij thans approberen, stede in Neerven en andere goederen

Personen:

| 228-0028 |

Schepenregister 228, f° 76 r° 24.04.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Henrij Francois Verhagen te Antwerpen dd 21.04.1777 waarbij Adrianus Petrus Maesmans, koopman, Antwerpen, weduwnaar en universeel erfgenaam van +Joanna Lucia Fusce, ontving van Joannes Jacob Mertens x Adriana Broomans , wwe Jan Cornelis Raets, de som van 420 gld in kwijting van een rente welke Cornelis Wouter Raets x Cornelia Cornelis van Gastel op 05.07.1745 verleden hebben ten behoeve van de wezen +Gabriel van den Bleke

Personen:

| 228-0029 |

Schepenregister 228, f° 79 v° 24.04.1777

zelfde hernieuwt akte notaris Henrij Francois Verhagen te Antwerpen dd 21.04.1777 waarbij Joannes Jacob Mertens x Adriana Broomans ontvingen van het klooster van OLVrouw presentatie de som van 700 gld waarvoor zij een rente verlijden van 35 gld op stede met huis en erven in Neerven en op meer andere panden

Personen:

| 228-0030 |

Schepenregister 228, f° 85 v° 02.05.1777

Catharina Heestermans x Peeter Joossens transportreren aan Anna Jan Attoija, Loenhout, deel van huis en erven in Huffel, en dit ter extinctie van twee renten door +Cornelis Heestermans cum uxore, ouders van vs Catharina, op resp 17.06.1755 en op 25.10.1763 verleden ten gunste van +Catharina de Bie, en nu toekomend vs Anna Attoija bij koop tegen Franciscus van Meir als executeur van het sterfhuis +Catharina de Bie

Personen:

| 228-0031 |

Schepenregister 228, f° 87 v° 02.05.1777

Anna Janssen Attoija ontvangen van notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen de som van 500 gld als lening voor een termijn van drie jaar waarvoor zij speciaal tot pand stelt haar derdedeel van de goederen als erfgenaam van +Joannes Baptsit van den Langenbergh, gewezen schepene in Ekeren, haar moederlijke oom, en daarbij nog huis en erven in Huffel (cfr vorige akte)

Personen:

| 228-0032 |

Schepenregister 228, f° 93 r° 31.05.1777

Lenaert Peeters, voor Jan en Matthijs Peeters en Marie Peeters x Nicolaes Janssen, en als momboor van Adriaen en Catharine Peeters, beide innocent, allen kinderen van Hendrick Peeters, met consent van schouten en schepenen van Loenhout en Wuustwezel, transporteert aan Hermanus Josephus van Beeck ten behoeve van Jacobus Philippus Raemdonck, koopman, Antwerpen, erven in de “boeijdongen”, met behoud dat Peeter Lodewijcx dit seizoen de weide nog verder zal gebruiken

Personen:

| 228-0033 |

Schepenregister 228, f° 95 r° 31.05.1777

Michael Anssoms – Elisabeth Anssoms x +secretaris Hermans – Jan van den Heuvel als momboor van Gerardus en Dijmpna, wezen +Wouter van den Heuvel x Elisabeth Huijgens; verkochten aan Joannes Baptist de Croes x Anna Maria Boelen twee weiden in de “dorens”

Personen:

| 228-0034 |

Schepenregister 228, f° 97 v° 31.05.1777

zelfden verkochten aan Fransus Hofkens x Catharina Goetstouwers, Loenhout, zaailand in de “neckerspeol”

Personen:

| 228-0035 |

Schepenregister 228, f° 100 r° 31.05.1777

zelfden verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck land in huffel omtrent molenakker

Personen:

| 228-0036 |

Schepenregister 228, f° 103 r° 31.05.1777

wethouders, bedezetters en geinteresseerden transporteerden aan Peeter de Meester x Isabella Elisabeth Vromans erven in Sneppel op het “middelaer”

Personen:

| 228-0037 |

Schepenregister 228, f° 105 r° 31.05.1777

Michael Anssoms, gezien door hem en zijn medeconsorten als erfgenamen van +Wouter van den Heuvel x +Elisabeth Huygens, hun resp ouders en schoonouders enige erven zijn verkocht zonder melding dat deze belast zijn met een kapitale rente van 200 gld ten voordele van de armen in Loenhout, stelt zijn deel in huis en erven tot pand

Personen:

| 228-0038 |

Schepenregister 228, f° 106 r° 01.07.1777

Thomas V Gerardi, schout, als regeerder over alle insolvabele en achtergelaten boedels, speciaal gemachtigd van de crediteuren van Jan Baptist Francois Hermans, gewezen secretaris, verkocht aan Regina de la Housse x +Joannes Hermans een stede met huis en erven aan de kerk. Item erfpacht rente van 13 gld ten laste van Peeter Deckers. Item rente van 7 gld 10 st ten laste van Anna Maria Vorselmans x +Joannes van den Ackerveken. Item land in Hecht en meer andere

Personen:

| 228-0039 |

Schepenregister 228, f° 110 r° 01.07.1777

Regina de la Housse x +Joannes Vromans verkocht aan Franciscus de Schepper, Antwerpen, als gemachtigd en eveneens ten behoeve van zijn broer Olivarius de Schepper en van zijn zuster Catharina Joanna de Schepper, van Isabella Rosa de Schepper x Carolus Josephus Lemmens, van Maria Jacoba de Schepper x Joan Josephus Haumont, een rente van 75 gld en nog ten behoeve van vs Catharina Joanna de Schepper een rente van 37 gld 10 st op stede met huis, brouwerij en erven aan de kerk en op meer andere panden (cfr vorige akte)

Personen:

| 228-0040 |

Schepenregister 228, f° 116 r° 23.07.1777

h geest ontvangen van Michiel Anssoms de som van 200 gld (cfr f° 105 r°)

Personen:

| 228-0041 |

Schepenregister 228, f° 117 r° 01.08.1777

J.B. de Croes, gemachtigd van Cornelis Joos Vermeiren, hernieuwt akte notaris van Dijck te Antwerpen dd 21.07.1769 waarbij Isabella Regina Reijns, enige overgebleven dochter en erfgename van +Joannes Philippus Reijns, deze zelf enig erfgenaam van +Anna van Loon, getransporteerd heeft aan Cornelis Joos Vermeiren x (Maria) Petronella Nijs van Dijck de “cleijnen cogenbemt”

Personen:

| 228-0042 |

Schepenregister 228, f° 121 v° 01.08.1777

Cornelis Joos Vermeiren x Maria Petronella Dionijs van Dijck verkochten aan Peeter Lambrecht Janssen x Joanna Adriaen Bartholomeeusen een stede met huis en erven “de steenhoven” in Terbeek, twee weiden aldaar en meer andere erven

Personen:

| 228-0043 |

Schepenregister 228, f° 125 r° 25.08.1777

Michael Anssoms en Elisabeth Anssoms transporteren aan Joannes van den Heuvel als momboor en Michiel Roovers als toeziener van Gerardus en Dijmpna, kinderen +Wouter van den Heuvel x Elisabeth Huijgens, hun deel in huis en erven aan de kerk

Personen:

| 228-0044 |

Schepenregister 228, f° 127 r° 27.09.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Henrij Francois Verhagen te Antwerpen dd 29.08.1777 waarbij Michiel Adriaen Goossens x Maria van Staeijen verklaarden ontvangen te hebben van het OLVrouw klooster de som van 900 gld waarvoor zij een rente verlijden van 45 gld op stede met huis en erven en meer andere

Personen:

| 228-0045 |

Schepenregister 228, f° 127 r° 27.09.1777 in marge

5 germinal jaar 11 (26.03.1803) Mattijs Michiel Goosens toont akte van rembousement

Personen:

| 228-0046 |

Schepenregister 228, f° 132 r° 27.09.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Henrij Francois Verhagen te Antwerpen dd 29.08.1777 Joannes van den Heuvel en Michiel Roovers als momboor en toeziener van Gerardus en Dijmpna van den Heuvel verklaren ontvangen te hebben van het klooster van OLVrouw te Antwerpen een som van 600 gld waarvoor zij een rente verlijden van 30 gld op de kinderen goederen, meer bepaald op huis en erven het “moleken” aan de kerk

Personen:

| 228-0047 |

Schepenregister 228, f° 136bis 27.09.1777

Dijmpna Cornelis Goris x Jan Willem Peeters, Wuustwezel, verkochten aan Peeter van de Mierop x Catharina Cornelis Goris de helft van een stede met huis en erven in Popendonk, welke stede gehuurd wordt door Jan Augustijns

Personen:

| 228-0048 |

Schepenregister 228, f° 138 v° 27.09.1777

provisors van de kerk gekweten van een rente van 14 gld die de kerk was hebbende ten laste van Michiel Adriaen Goossens, bezet op zijn stede in Donk

Personen:

| 228-0049 |

Schepenregister 228, f° 139 r° 01.10.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt goedenisakte Wuustwezel dd 10.03.1777 waarbij Joanna Asselberghs x +Ludovicus Daelmans xx Peeter van den Braeck en Peeter van Wallendaen als momboor met Joannes Asselberghs als toeziener van de vijf weeskinderen +Ludovicus Daelmans x Joanna Asselberghs transporteren aan Joannes Peeters Baden een stede “neel thijs” met huis en land en meer andere erven aan de heirbaan, item beemd in Loenhout. Ludovicus was eerst gehuwd met Maria Snepvangers

Personen:

| 228-0050 |

Schepenregister 228, f° 144 v° 13.10.1777

Cornelis Adriaen Vermeiren als momboor en Cornelis Joos Vermeiren als toeziener van de kinderen +Peeter Adriaen Vermeiren x Cornelia Joos Vermeiren genaamd Cornelis en Peeter, verkochten aan Jan Adriaen Vermeiren ( x Adriana Neefs ) het vierde deel in stede met huis en erven in Neerven, land op het “middelpat” in Neerven, land op molenakker en meer andere

Personen:

| 228-0051 |

Schepenregister 228, f° 147 v° 27.10.1777

zelfden verkochten aan Peeter Jan Arnouts x Maria Vermeiren het vierde deel in stede met erven in Hecht en meer andere percelen land

Personen:

| 228-0052 |

Schepenregister 228, f° 151 r° 27.10.1777

borgstelling voor Antonetta de Clercq, °Loenhout, die gaat huwen met Marijn van Nispen, Etten

Personen:

| 228-0053 |

Schepenregister 228, f° 151 v° 31.10.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt rentebrief notaris Henrij Francois Verhagen te Antwerpen dd 17.10.1777 waarbij Joannes Adriaen Vermeiren x Adriana Neefs ontvangen hebben van het klooster OLVrouw presentatie de som van 1300 gld waarvoor zij een rente van 65 gld verlijden op stede in Neerven en andere erven (cfr f° 144 v°)

Personen:

| 228-0054 |

Schepenregister 228, f° 156 v° 15.11.1777

Peeter Jacob Rombouts, Cornelia Jacob Rombouts, Jan Lambrechts, Anthoni Lambrecht Janssen, Cornelis Cornelis Vermeiren, Jan Mertens, Adriaen Cornelis Vermeiren en Peeter Adriaen Broomans hebben ontvangen van Jan Adriaen Vermeiren x Adriana Neefs de kapitale penningen van een rente van 8 gld met het verloop van dien, welke rente +Peeter Verheijen op 07.02.1675 verleden heeft aan Peeter Melsens, en bezet op stede in Neerven

Personen:

| 228-0055 |

Schepenregister 228, f° 157 v° 28.11.1777

Joannes Vergouwen verkocht aan Adriaen Reijnier Ooms x Maria Anna Bartholomeussen een stede met huis en erven in Terbeek, land in “hesschot acker”, land in de “mostvoorden” en meer andere

| 228-0056 |

Schepenregister 228, f° 162 v° 29.11.1777

Jan Adriaen Vermeiren – Cornelis en Cornelis Joos Vermeiren, ook als momboor en toeziener van de kinderen +Peeter Adriaen Vermeiren x Cornelia Joos Vermeiren; verkochten aan Peeter Jan Arnouts x Maria Vermeiren land in Hecht

Personen:

| 228-0057 |

Schepenregister 228, f° 165 r° 29.11.1777

h geest ontvangen van Peeter Jan Arnouts de kwijting van een rente 400 gld kapitaal welke +Adriaen Cornelis Vermeiren op 19.05.1763 verleden heeft aan vs h geest

Personen:

| 228-0058 |

Schepenregister 228, f° 166 r° 03.12.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt rentebrief notaris Henrij Francois Verhagen dd 26.11.1777 waarbij Peeter Jan Arnouts x Maria Vermeiren ontvingen van Anna Maria Berckelaers de som van 1200 gld waarvoor zij een rente van 60 gld verlijden op stede in Hecht en meer andere erven

Personen:

| 228-0059 |

Schepenregister 228, f° 171 v° 13.12.1777

Cornelis Lenaert Goris als vader en momboor van zijn kinderen, verzoekt gegoed te worden in de derde delen van een huis met aanstede in Neerven, van het “hechts ackerken”, en van weide aldaar, en van obligatie van 200 gld welke Peeter Verheijden op 07.01.1675 verleden had aan Peeter Melsens, en dit ingevolge akte van calengiering en akte van afstand door Peeter Jacob Rombouts dd 11.12.1777

Personen:

| 228-0060 |

Schepenregister 228, f° 173 v° 13.12.1777

Cornelis Cornelis Vermeiren x Margarita Broomans als vader en momboor van zijn kinderen verzoekt gegoed te woren in een derde deel van vijf percelen van erven, gezien akte van calengiering en akte van afstand door Nicolaes Huijbrecht Goossens

Personen:

| 228-0061 |

Schepenregister 228, f° 175 v° 13.12.1777

Cornelia Jacob Rombouts, Zegge, Bergen op Zoom – Anthoni Lambrecht Janssen – Cornelis Cornelis Vermeiren x Margarita Broomans als vader en momboor van zijn kinderen – Cornelis Lenaert Goris x Cornelia Goris als momboor van zijn kinderen – Peeter Adriaen Broomans; verkochten aan Jan Lambrecht Janssen als mede verkoper het “hechts ackerken” in Neerven, weide aldaar

Personen:

| 228-0062 |

Schepenregister 228, f° 178 r° 13.12.1777

Peeter Jacob Rombouts – Cornelia Jacob Rombouts – Jan Lambrecht Janssen – Anthoni Lambrecht Janssen – Cornelis Cornelis Vermeiren – Cornelis Lenaert Goris; verkochten aan Geeraerd Rombouts stede met huis en erven in Neerven bij het “heijeijndt”

Personen:

| 228-0063 |

Schepenregister 228, f° 182 r° 13.12.1777

Cornelia Jacob Rombouts, Zegge – Jan Lambrecht Janssen – Anthoni Lambrecht Janssen; verkochten aan Peeter Jacob Rombouts, mede verkoper, een stede met huis en erven in Neerven, den “bremacker” en meer andere

Personen:

| 228-0064 |

Schepenregister 228, f° 185 r° 13.12.1777

Cornelia Jacob Rombouts – Joannes Mertens – Petronella en Margo Broomans – Jan en Anthoni Lambrecht Janssen – Cornelis Cornelis Vermeiren – Cornelis Lenaert Goris – Cornelis Vermeiren – Peeter Adriaen Broomans; verkochten aan Peeter Jacob Rombouts, mede verkoper, land de “keijser” in Neerven

Personen:

| 228-0065 |

Schepenregister 228, f° 187 r° 13.12.1777

Cornelia Jacob Rombouts – Peeter Jacob Rombouts – Joannes Mertens – Adriana en Margo Adriaen Broomans – Jan en Anthoni Lambrecht Janssen – Cornelis Lenaert Goris – Cornelis Cornelis Vermeiren – Peeter Adriaen Broomans; verkochten aan Jan Simon Simons x Elisabeth Matthijssen de “boschweijde” in Neerven

Personen:

| 228-0066 |

Schepenregister 228, f° 189 v° 19.12.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt extract uit de conditie van verpachting van molens van de hertog van Hoogstraten dd 29.09.1777 waarbij Joannes Asselberghs x Gertrudis de Neijs, Loenhout, voor schepenen van Hoogstraten, approberende de pacht van de windmolen van Rijkevorsel, weide en land de “elst” in Loenhout tot pand stellen alsmede huis en meer andere erven, ook in Loenhout

Personen:

| 228-0067 |

Schepenregister 228, f° 192 v° 27.12.1777

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte van erfmangeling voor notaris Joannes Vergouwen te Loenhout dd 07.06.1777 waarbij Cornelis Cornelis Vermeiren en Peeter Geerts beemd en land in Popendonk mangelen

Personen:

| 228-0068 |

Schepenregister 228, f° 200 r° 27.12.1777

Cornelis Boons x +Maria Jan Stoopen, Wuustwezel, als momboor van hun kinderen – Cornelis Mertens x Joanna Jan Stoopen – Adriaen Quirijn Willems Elisabeth Jan Stoopen – Hendrik Laureijs Bartholomeeusen als momboor van de kinderen Clement Cools x +Geertruijt Jan Stoopen; akkoord met Lenaert Luijckx, Brecht, over de nalatenschap van +Joannes Stoopen x +Anna Hofkens

Personen:

| 228-0069 |

Schepenregister 228, f° 201 v° 14.01.1778

Francois Bernardus van Elsacker, gemachtigd van Michael van Lanschot, Antwerpen, verkocht aan Cornelis Joos Vermeiren land de “eijckhof”

Personen:

| 228-0070 |

Schepenregister 228, f° 204 r° 14.01.1778

schout, schepenen en bedezetters ontvangen van Goswinus Delgado, pastoor, de som van 700 gld welke samen met een som van 434 gld van het verkocht bos op het “middelaer” dienen tot het afkwijten van een rente van 1800 gld die A.P. Maesmans en consoorten op het dorp hadden

Personen:

| 228-0071 |

Schepenregister 228, f° 206 v° 14.01.1778

zelfden ontvangen van Francis Hofkens x Catharina Goetstouwers de som van 900 gld ter kwijting van rente aan A.P. Maesmans (cfr vorige akte)

Personen:

| 228-0072 |

Schepenregister 228, f° 209 v° 14.01.1778

zelfden ontvangen van Lenaert Peeters de som van 248 gld 4 st dienende voor kwijting van rente aan A.P. Maesmans (cfr vorige twee akten)

Personen:

| 228-0073 |

Schepenregister 228, f° 212 r° 14.01.1778

Cornelia Dirick Naes Janssen x +Joseph Adrianissen en Dimphena Joseph Adrianisse verkochten aan Adriaen Willemsen land in Sneppel in de caterstraat

Personen:

| 228-0074 |

Schepenregister 228, f° 215 r° 14.01.1778

zelfden verkochten aan Cornelis Peeter Rombouts land en heide in Sneppel

Personen:

| 228-0075 |

Schepenregister 228, f° 217 v° 14.01.1778

Cornelis Peeter Rombouts ontvangen van de h geest de som van 200 gld waarvoor hij een rente verlijdt op land “willeken munts” in Sneppel

Personen:

| 228-0076 |

Schepenregister 228, f° 220 r° 14.01.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt rente brief notaris Henrij Francois Verhagen dd 09.01.1778 waarbij Adriaen Reijnier Ooms x Maria Anna Bartholomeussen ontvangen van de paters predikheren te Antwerpen een som van 700 gld waarvoor zij een rente verlijden van 35 gld op stede met huis en erven in Terbeek en meer andere

Personen:

| 228-0077 |

Schepenregister 228, f° 226 r° 14.01.1778

h geest ontvangen van Matthijs Anthoni Goossens de som van 150 gld ter kwijting van rente van 5 gld 5 st welke deze op 20.03.1756 voor schepenen van Loenhout verleden had

Personen:

| 228-0078 |

Schepenregister 228, f° 227 r° 19.01.1778

Matthijs Anthoni Goossens ontvangen van Peeter Michiel Claessen als momboor van de kinderen Matthijs Anthoni Goossens x +Maria Claessen de som van 162 gld 17;75 st waarvoor hij een rente verlijdt op land in het “schoorblock”

Personen:

| 228-0079 |

Schepenregister 228, f° 230 r° 29.01.1778

borgstelling voor Maria Catharina de Clercq, °Loenhout, die gaat huwen met Paulus Roelants, Etten

Personen:

| 228-0080 |

Schepenregister 228, f° 231 v° 03.02.1778

certificatie voor Peeter Cornelis Geerts terzake eigendom van huis en erven in Popendonk

Personen:

| 228-0081 |

Schepenregister 228, f° 232 r° 16.02.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt transport akte waarbij Joannes Josephus Walckiers de Gammarage verkocht aan Anselmus Petrus Marcelli het “beecksch heijlaer” in Terbeek, land de “reijdt”

Personen:

| 228-0082 |

Schepenregister 228, f° 234 v° 27.02.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt akte notaris Nuervens te Brussel dd 16.02.1778 waarbij Anselmus Petrus Marcelli x Anna Catharina van Kelegem voor een som van 8000 gld aan Josephus van Laethem, chevalier etc, een rente van 320 gl verlijden, ondermeer op diverse panden in Loenhout

Personen:

| 228-0083 |

Schepenregister 228, f° 241 v° 02.03.1778

Jan Cornelis Vermeiren x Anna (verder ook Jenno en Joanna) Bartholomeeusen verkochten aan Peeter Lambrecht Janssen land in Terbeek op de “steenhoven”

Personen:

| 228-0084 |

Schepenregister 228, f° 244 r° 27.02.1778

certificatie voor E.H. H Maes, die sinds 9 jaar de functie van kapelaan of onderpastoor uitoefent, opdat deze in Loenhout zou mogen blijven

| 228-0085 |

Schepenregister 228, f° 245 r° 09.03.1778

Dionijs Peeter Huijben, ook als gemachtigd van Jacobus Heesbeens x Joanna Peeter Huijben – Peeter Luijcx x Cornelia Peeter Huijben – Peeter Cornelis Huijbrechts – Catharina Dillis; allen erfgenamen van Maria Cornelis Claessen, verkochten aan Peeter Dionijs Huijben, Brasschaat, huis met erven in Sneppel, land de “natten hoeck” en meer andere

Personen:

| 228-0086 |

Schepenregister 228, f° 248 v° 16.03.1778

Cornelis Lenaert Goris, gemachtigd van Jan Willemen, Ekeren en van Catharina Dils, Schoten, verkocht aan Quirijn Willemsen land en heide in de beirenstraat

Personen:

| 228-0087 |

Schepenregister 228, f° 250 v° 16.03.1778

Jan Jan van Elsacker, Roosendaal – Adriaen en Jan Adriaen van Elsacker – Joannes Franciscus van de Cloot; ontvangen van Jan Peeter van Dijck x Catharina van de Mierop de kapitale penningen van een rente van 21 gld met het verloop van dien, welke rente Jan Peeter van Dijck cum uxore op 02.02.1760 verleden hadden

Personen:

| 228-0088 |

Schepenregister 228, f° 251 r° 06.04.1778

compareren Peeter de Deken – Peeter Rix – Adam Aerts – Catharina Aerts – Joanna de Deken – Joanna Catharina Aerts – Maria Aerts, en ten tweede Dominicus Mutsaerts als gemachtigd in een transportakte dd 04.01.1764 van notaris Constantin Nanteuil te Brecht waarbij Jan Brocatus x Elisabeth Phenincx, Rijkevorsel, verkochten aan Jan Joris Aertssen een derde deel in stede met erven in Loenhout in de beirenstraat en waarvan een deel koper cum uxore reeds bezit en het resterende derde deel toekomt de wezen Jan Aertssen; zo transporteren eerste comparanten aan Jan Goris Aertsen de jonge, een derde deel in stede met huis en erven, item de “lammerweijde”, item land in de “steenacker”, item andere erven, welke erven door comparanten verkregen werden van +Barbara Adams en Elisabeth Adams, hun resp moeder en tante

| 228-0089 |

Schepenregister 228, f° 258 r° 06.04.1778

certificatie voor Jacobus Janssen terzake eigendom van de helft van een huis en aangelegenheden

| 228-0090 |

Schepenregister 228, f° 259 r° 13.04.1778

Joanna Anthoni Jaspers en Anna Maria Anthoni Jaspers x Cornelis Joseph van Hoeijdonck, beiden Wuustwezel, ook voor Joannes Anthoni Jaspers, kinderen van Cornelia Goddrie, verkochten aan Dominicus Mutsaerts ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage een beemd bij de “mosvoorden”

Personen:

| 228-0091 |

Schepenregister 228, f° 261 r° 11.04.1778

Jan Bartholomeussen als momboor van de drie minderjarige kinderen +Geerard Luijcx x Catharina Gijsen, genaamd Adriaen, Jan en Anthoni, gekweten door Jacobus Anthoni Janssen en Jan Anthoni Janssen van een rente van 8 gld 15 st welke rente Jacobus en Jan Anthonis Janssen verleden hebben op 11.04.1768

Personen:

| 228-0092 |

Schepenregister 228, f° 262 r° 13.04.1778

Jacobus Anthoni Janssen x Dorothea Esewijck verleden aan Cornelius Verwaest x Elisabeth de Schutter, Antwerpen, een rente van 15 gld op de helft van een huis met erven op het “heijken” in Huffel en aan comparant samen met zijn broers Jan en Wouter Anthoni Janssen toebehorende bij koop tegen Cornelia Anthoni Janssen x Peeter Marijnis Janssen, en vervolgens aan Jacobus en Anthonni ieder voor de helft bij koop tegen hun broer Wouter

Personen:

| 228-0093 |

Schepenregister 228, f° 266 r° 13.04.1778

Joanna Anthoni Jaspers en Anna Maria Anthoni Jaspers x Cornelis Joseph van Hoijdonck, Wuustwezel, ook voor Joannes Anthoni Janssen, allen efgenamen van +Cornelia Jan Goddrie, verkochten aan Joannes Baptista Hens een beemd bij de “ritten”

Personen:

| 228-0094 |

Schepenregister 228, f° 268 v° 13.04.1778

Anna Maria Anthoni Jaspers x Cornelis Joseph van Hoijdonck, ook voor Joannes Anthoni Janssen, verkochten aan Joanna Anthoni Jaspers land in “sneppel acker”

Personen:

| 228-0095 |

Schepenregister 228, f° 270 v° 13.04.1778

Cornelis Joseph van Hoijdonck maakt zich sterk voor zijn zwager Joannes Anthoni Janssen, in dienst van de keizerin onder de infanterie van de graaf van Saint Ignon (cfr vorige akte)

Personen:

| 228-0096 |

Schepenregister 228, f° 271 v° 01.05.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt rentebrief dd 29.04.1778 voor notaris Henrij Francois Verhagen waarbij Peeter Cornelis Geerts x Barbara van Dijck aan het klooster van OLVrouw presentatie een rente verlijden van 35 gld op huis en erven in Popendonk en meer andere

Personen:

| 228-0097 |

Schepenregister 228, f° 276 v° 06.06.1778

Peeter Jacob Rombouts verlijdt een rente van 60 gld ten behoeve van Michiel van Landtschot, Antwerpen, op een stede met huis en erven in Neerven en op meer andere

Personen:

| 228-0098 |

Schepenregister 228, f° 281 v° 15.06.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt transportakte dd 25.11.1777 voor notaris Joannes Vergouwen te Loenhout waarbij Lambrecht en Catharine van Staeijen, kinderen van +Michiel van Staeijen x Joanna Merten Laureijssens enerzijds en anderzijds Adriana Matthijssen x +vs Michiel van Staeijen zich akkoord verklaren over de nalatenschap van vs Michiel van Staeijen x Joanna Merten Laureijssens en comparanten van de eerste zijde aan comparante van de twee zijde transporteren hun deel in de erfelijke en onroerende goederen, en akkoord over de schulden

Personen:

| 228-0099 |

Schepenregister 228, f° 285 r° 19.06.1778

pastoor en kerkmeesters betaald door Petrus Roubens voor rekening van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage de som van 1000 pattacons als +Catharaina Leonora Perez de Baron bij haar testament dd 19.08.1664 aan de kerk overgemaakt heeft en ingevolge het akkoord tussen de markies van Melin en Michiel Jan van Elsacker als gemachtigd van de pastoor en regeerders van Loenhout voor notaris Thijs in Brussel dd 22.12.1687 en bezet op de heerlijkheid van Loenhout en Popendonk

Personen:

| 228-0100 |

Schepenregister 228, f° 286 v° 22.07.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt rentebrief van 3000 gld, verleden door Franciscus van Elsacker in naam van het dorp op 03.04.1697 ten behoeve van Jacobus Anthonius de Witte, priester, Antwerpen, en waarbij de rente gekweten werd op 22.06.1778 door Petrus Roubens

Personen:

| 228-0101 |

Schepenregister 228, f° 288 r° 22.07.1778

schout, schepenen en bedezetters ontvangen van Goswinus Delgado, pastoor en van Adriaen Roovers en Aert van Tichelt de som van 1000 pattacons welke zij zelf ontvangen hebben vanwege Joannes Josephus Walckiers (cfr f° 285 r°)

Personen:

| 228-0102 |

Schepenregister 228, f° 294 r° 16.07.1778

Dominicus Mutsaerts hernieuwt erfpachtakte notaris Thomas Victor Gerardi te Hoogstraten dd 09.04.1976 waarbij Cornelis Nicolaes Goddrie, Loenhout, in erfpacht geeft aan Petrus de Bruijn x Dimphena van Meroden een perceel erven en hem toebehorend bij koop tegen Jan Dionijs Janssens

Personen:

| 228-0103 |

Schepenregister 228, f° 297 r° 16.07.1778

certificatie voor Peeter de Bruijn terzake eigendom van huis met pelmolen. Jan Adriaen Ooms, meester timmerman, verklaart de waarde op 1000 gld

Personen:

| 228-0104 |

Schepenregister 228, f° 298 v° 28.07.1778

Petrus de Bruijn x Dijmpna van Meroden verlijden aan Catharina Joanna de Schepper, Antwerpen, een rente van 37 gld 10 st op huis met pelmolen

Personen:

| 228-0105 |

Schepenregister 228, f° 304 r° 14.09.1778

Geert Jan van Dijck en Cornelis Jan Arnouts verklaren dat Gabriel Laureijs Arnouts in huur heeft aangenomen stede met huis en erven in Sneppel toebehorend aan vs Gabriel Laureijs Arnouts en de kinderen +Michiel van Staeijen

Personen:

| 228-0106 |

Schepenregister 228, f° 305 r° 23.09.1778

H Geest ontvangen van Cornelis Goetstouwers, collecteur van de dorps lasten, betalende voor wethouders etc, een som van 600 gld tot kwijting van twee renten, resp van 350 gld en van 250 gld dd 15.04.1747 en dd 08.04.1748

| 228-0107 |

Schepenregister 228, f° 306 r° 22.12.1778

borgstelling voor Cornelis Deckers, °Loenhout x Catharina Piet Smeijers, Etten

Personen:

| 228-0108 |

Schepenregister 228, f° 306 v° 28.12.1778

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 27.12.1777 waarbij Francois Bernard van Elsacker verkocht aan zijn broer Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, een erfelijke rente van 1000 gld kapitaal tot last van het dorp van Loenhout, op 20.09.1670 gecreeerd in faveur van Francois van Gilse en aan +Petrus van Elsacker, pastoor van Sint Willebrord, toebehoord hebbende bij S/D van zijn ouders, alsmede een rente van 150 gld jaarlijks, ook door het dorp verleden op 10.07.1714 ten behoeve van Theresia Laurentia Lenaerts x +Andreas Cantelbeke en ook aan vs pastoor Petrus van Elsacker toebehoord hebbende bij transport van de erfgenamen Theresia Laurentia Lenaerts voor notaris Joannes Ferdinando van Tongerloo. Pastoor Petrus van Elsacker, wiens goederen op 24.11.1758 gedeeld werden voor notaris Marcus Anthonius Essers, notaris in Bouchout, was de vaderlijke oom van Francois Bernard van Elsacker

Personen:

| 228-0109 |

Schepenregister 228, f° 309 r° 28.12.1778

Joannes Janssens, meijer, verzoekt cassatie rente van 950 gld kapitaal, verleden door Jan van de Mierop x Maria van den Keijbus op 16.03.1733 aan Joannes Carel Cloet x Angelina Mechalina Dieltjens en door hun erfgenamen verkocht aan Martinus van Hal welke de terugbetaling heeft verkregen van de erfgenamen van Jan van de Mierop volgens kwitantie ondertekend Turnhout 27.12.1778

Personen:

| 228-0110 |

Schepenregister 228, f° 310 r° 04.01.1779

Jan Jan van de Mierop – Maria Catharina Jan van de Mierop x Peeter Jan Kenis – Catharina Jan van de Mierop x Jan Peeter van Dijck – Elisabeth Jan van de Mierop x Michiel Laureijs Arnouts, Wuustwezel; verkochten aan hun broer Peeter Jan van de Mierop x Catharina Cornelis Goris, mede deel hebbende, een huis met aanhorigheden in Donk en meer andere erven

Personen:

| 228-0111 |

Schepenregister 228, f° 314 v° 04.01.1779

zelfden verkochte aan Jan Peeter van Dijck een bosveld in Blaakt

Personen:

| 228-0112 |

Schepenregister 228, f° 316 v° 04.01.1779

zelfden verkochten aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans land op molenakker

Personen:

| 228-0113 |

Schepenregister 228, f° 319 v° 07.01.1779

Jan Nicolaes van Dijck verzoekt cassatie rente van 1050 gld kapitaal welke rente verleden werd door Jacob Cornelis Rombouts ten behoeve van Joannes Baptista van der Beken op 25.09.1716 en welke door de erfgenamen Jacob Cornelis Rombouts gekweten werd aan Peeter Jacob Rombouts aan wie de rente toegekomen was

Personen:

| 228-0114 |

Schepenregister 228, f ° 319 bis r° 07.01.1779

zelfde verzoekt cassatie rente van 1200 gld welke rente op 25.04.1760 verleden werd door Jan Peeter van Dijck x Catharina Jan van de Mierop ten behoeve van Lenaert van Aert, Brecht, en op 06.01.1779 gekweten door Jan Peeter van Dijck

Personen:

| 228-0115 |

Schepenregister 228, f° 320 r° 13.01.1779

Peeter Adriaen Broomans en Cornelis Cornelis Vermeiren mangelen erven om erven, bosveld op het molenbos en land in Popendonk

Personen:

| 228-0116 |

Schepenregister 228, f° 322 r° 13.01.1779

Peeter Adriaen Broomans verlijdt aan Geerard van Westerhoven als momboor van Cornelia, Catharina en Petronella, kinderen +Jan Raets x Adriaentien Broomans, een rente van 225 gld kapitaal en waarvoor hij land in Popendonk tot pand stelt

Personen:

| 228-0117 |

Schepenregister 228, f° 324 v° 20.03.1779

Peeter Jan van de Mierop x Catharina Goris verlijden voor een kapitaal van 1000 gld aan Catharina Cools x +Cornelis Eijskens, Sint Lenaerts Brecht, een rente van 50 gld op een stede met huis en erven in Donk en op meer andere

Personen:

| 228-0118 |

Schepenregister 228, f° 329 v° 16.04.1779

borgstelling voor Cornelis Kerstens, °Loenhout, die gaat huwen met Mechelina Witte, Roosendaal. Erasmus Kerstens, vader van vs Cornelis, stemt toe in het huwelijk

Personen:

| 228-0119 |

Schepenregister 228, f° 330 r° 29.04.1779

Michael Anssoms verzoekt cassatie rente van 900 gld kapitaal welke door het dorp verleden werd op 19.01.1778 en gekweten door Jan Baptist Arnouts, betalende voor het dorp, aan Fransus Hofkens x Catharina Goetstouwers

Personen:

| 228-0120 |

Schepenregister 228, f° 331 r° 25.05.1779

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt akte cassatie notaris Francois Joseph van Hullegarde te Antwerpen dd 17.05.1779 waarbij jonkvrouw Maria Theresia Mechtildis Moretus diverse erven in Loenhout ontlast van een jaarlijkse rente van 600 gld welke Anselmus Petrus Marcelli op 21.11.1775 verleden had. Panden betreffen stede met landerijen in Herseling, twee huizen in Huffel, weide in de ‘vlast’, de “afgebrande keet’ en meer andere

Personen:

| 228-0121 |

Schepenregister 228, f° 333 v° 25.05.1779

zelfde hernieuwt akte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om notaris Carolus Josephus Lemmens te vesten in een beemd “giel” in de “lieuws ritten”

Personen:

| 228-0122 |

Schepenregister 228, f° 337 r° 25.05.1779

zelfde hernieuwt akte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joannes Janssen machtigt om Joannes Croes, Loenhout, te vesten in twee weiden in de “vlast”

Personen:

| 228-0123 |