Schepenregisters deel 227 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 227

Schepenregister 227, f° 1 r° 16.06.1770

Boudewijn Jan Louis Arnouts verkocht aan Joannes Vergauwen en Peeter de Bruijn een bos in de beirenstraat

Personen:

| 227-0001 |

Schepenregister 227, f° 3 r° 20.06.1770

Jan Bertel Peeters verkocht aan Adriaen Peeter van Tichelt x Catharine Heuvelmans beemd in de “evenaers”

Personen:

| 227-0002 |

Schepenregister 227, f° 5 r° 20.06.1770

Jan Geeraerd van Dijck ontvangen van Jan Bertel Peeters de som van 400 gld tot kwijting van een rente bezet op stede met huis en erven en op het “slange” en andere erven in Herseling en elders ingevolge rentebrief dd 14.01.1761

Personen:

| 227-0003 |

Schepenregister 227, f° 7 r° 21.06.1770

E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Loenhout, en Joan de Neeff, gemachtigd van Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Antwerpen, en van E.H. Engelbertus Carolus Vierlingh, priester, verkochten aan Francois Bernardus van Elsacker een perceel beemd

Personen:

| 227-0004 |

Schepenregister 227, f° 9 r°

E.H. Guilielmus van Elsacker, Francois Bernard van Elsacker en Joan de Neeff, gemachtigd van Petrus van Elsacker, verkochten aan Francois Bernard van Elsacker, die deze koop doet ten behoeve van Engelbertus Carolus Vierlingh, priester, twee beemden met een bos daarachter

Personen:

| 227-0005 |

Schepenregister 227, f° 11 v° 21.06.1770

zelfden verkochten aan Francois van Elsacker, die de koop doet ten behoeve van Franciscus van Beeck, schout, beemd de “ouden sondagh” in de “boedongen”

Personen:

| 227-0006 |

Schepenregister 227, f° 13 v° 21.06.1770

zelfden verkochten aan Francois van Elsacker die de koop doet ten behoeve van zijn neef Engelebertus Carolus Fierling, priester, land in een weide op het “heijken”

Personen:

| 227-0007 |

Schepenregister 227, f° 16 r° 21.06.1770

zelfden verkochten aan Francois van Elsacker, de koop doende voor Engelbertus Carolus Fierling, een perceel weide op het “heijken”

Personen:

| 227-0008 |

Schepenregister 227, f° 19 r° 21.06.1770

Guilielmus van Elsacker en Joan de Neeff verkochten aan Francois Bernard van Elsacker de “meir weijde”

Personen:

| 227-0009 |

Schepenregister 227, f° 20 v° 21.06.1770

Guilielmus van Elsacker, Francois Bernard van Elsacker en Joan de Neef verkochten aan Cornelis Schoepen land in klein Neerven

Personen:

| 227-0010 |

Schepenregister 227, f° 23 r° 21.06.1770

Joannes de Neeff verkocht aan Francois Bernard van Elsacker beemd de “voorsten evenaers”

Personen:

| 227-0011 |

Schepenregister 227, f° 25 v° 21.06.1770

zelfde verkocht aan Jan Peeter van Dijck, die de koop doet ten behoeve van Lenaert Bertel Peeters een derdedeel in de “nonnestede” in klein neerven

Personen:

| 227-0012 |

Schepenregister 227, f° 28 r° 21.06.1770

Francois Bernard van Elsacker, Guilielmus van Elsacker en Joan de Neeff verkochten aan Joannes Baptist Francois Hermans, die de koop doet ten behoeve van jonker Joannes Josephus Walckiers, een hooimade bij het kasteel

Personen:

| 227-0013 |

Schepenregister 227, f° 31 r°

verkochten aan Joan Baptist Francois Hermans, die de koop doet ten behoeve van jonker Joannes Josephus Walckiers, een hooimade in het “slaegh”

Personen:

| 227-0014 |

Schepenregister 227, f° 33 v° 18.07.1770

Cornelis Nicolaus Goderi, hernieuwt akte notaris Petrus Josephus Cools te Antwerpen dd 13.07.1770 waarbij Theodorus van Moortel, koopman, Antwerpen, als gemachtigd van de markies van Hoensbroeck, transporteerde aan Joan Baptist Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers leenboek en korenrenten

Personen:

| 227-0015 |

Schepenregister 227, f° 35 v° 21.09.1770

Cornelis Theodor Goetstouwers, Zundert, toont kwitantie schepenen Loenhout waarbij Jan Anthonissen een rente verlijdt van 18 gld 15 st ten behoeve van Pierre Francois Hermans, Antwerpen, waarvoor hij een akker de “straelhooff” in Terbeeck verbindt; daarachter: ontvangen van Joan Francois van den Hende, betalende voor de weduwe Jan Anthonissen tot Zundert, de som van 300 gld voor het kapitaal en 36 gld voor de intrest, waardoor cassatie 18.04.1766

Personen:

| 227-0016 |

Schepenregister 227, f° 37 r° 01.03.1771

Michiel Anssoms verkocht aan Cornelis Peeter van Tichelt land in “sneppel acker”

Personen:

| 227-0017 |

Schepenregister 227, f° 38 v° 02.03.1771

schout en schepenen, als provisors van de h geest, betaald door Cornelis Cornelis Vermeiren van 250 gld tot kwijting van rente die Cornelis Vermeiren cum suis verleden had in maart 1766

Personen:

| 227-0018 |

Schepenregister 227, f° 39 r° 19.04.1771

Peeter Adriaen Broomans – Margo Adriaen Broomans x Cornelis Cornelis Vermeiren – Petronella Adriaen Broomans x Adriaen Cornelis Vermeiren – Adriaentien Adriaen Broomans x +Jan Cornelis Raets; kinderen van +Adriaen Broomans x +Cornelia Rombouts, S/D erfelijke goederen, huis en verscheidene erven in Popendonk, de “smoutacker”, land op “hesschot acker”, hooiveld en bosveld op het molenbos en meer andere

Personen:

| 227-0019 |

Schepenregister 227, f° 44 v° 19.04.1771

Godwinus Delgado, pastoor, en schepenen begeven zich op verzoek van Peeter de Bruijn, molenaar in Loenhout, op de molen en de zolder, waar zij vaststellen dat er onvoldoende graan is, dat er maar 5 L zijn en dat er volgens de molenaar zeker 50 V nodig zijn

Personen:

| 227-0020 |

Schepenregister 227, f° 55 r° 26.02.1770

Guilliam Vercouteren en Jan Baptist Deckers, Brecht, halve broers, zonen van +Anna Cornelis Goossens, verkochten aan Cornelis Lambrecht Janssen x Petronella Arnouts de helft van een huis en bakoven, land in klein Neerven en meer andere erven

Personen:

| 227-0021 |

Schepenregister 227, f° 57 v° 03.03.1770

Joannes Vergouwen vertoont akte notaris Joannes Baptista van Hencxtbroeck te Antwerpen dd 14.02.1770 waarbij sr Cornelius Steijlaerts x Maria Vermeulen verklaren dat Joannes Baptista Franciscus Hermans, secretaris van Loenhout, aan hun gekweten heeft een rente van 56 gld 5 st welke rente Theresia van den Berghe x +Pierre Francois Hermans op 23.02.1761 voor schepenen van Loenhout verleden heeft en bezet op weide in Terbeek en meer andere erven

Personen:

| 227-0022 |

Schepenregister 227, f° 58 v° 03.03.1770

Jan Baptiste Francois Hermans verkocht aan Joannes Josephus Walckiers een stede met stal, schuur en erven op “straeldijck” en nog meer andere erven

Personen:

| 227-0023 |

Schepenregister 227, f° 60 v° 08.03.1770

Jan Jan Meeusen hernieuwt schepenakte Loenhout dd 19.02.1687 waarbij Maeijken Claes Jan Claesen x Jan Nijs van Dijck, ook voor Engel Claes Jan Claesen en Jan Jan Claesen verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Boterschot, Brecht, de som van 80 pattacons, om daarmede af te lossen een som van 200 gld aan Anthonis Goossens, en waarvoor zij een hofstede in de beirenstraat tot pand stellen alsmede andere erven. Daaronder: ontvangen van Jan Jan Meeusen en Peeter Guiliam Claesen de som van 200 gld met de intrest, bijgevolg gecasseerd 02.03.1770, ondertekend Jacobus J. van Dooren en Catharina Maria Cuijlits

Personen:

| 227-0024 |

Schepenregister 227, f° 62 v° 15.06.1770

Joan Baptist Francois Hermans hernieuwt akte notaris Joannes Josephus Lindekens te Brussel dd 03.02.1770 waarbij sr Joannes Ferdinandus van de Berghe als gemachtigde (zie akte) verkocht aan Joannes Josephus Walckiers de Gammarage een weide bij de schuttersgilde van Sint Sebastiaen op “huffel heijken”

Personen:

| 227-0025 |

Schepenregister 227, f° 64 v° 15.06.1770

Cornelis Niclaes Goderi hernieuwt akte schepenen Loenhout waarbij Joan Baptist Francois Hermans verkocht aan Joannes Josephus Walckiers een stede met stal, schuur en erven op “straeldijck” en nog meer andere erven

Personen:

| 227-0026 |

Schepenregister 227, f° 69 r° 12.09.1770

borgbrief voor Anthonis Adriaen Goossens, °Loenhout x Petronella Struijs, wnde Oudenbos

Personen:

| 227-0027 |

Schepenregister 227, f° 70 r° 03.10.1770

Jacobus Eijskens, Antwerpen, en Jacobus Goris verkochten aan Fransus van de Cloot x Cornelia Rombouts beemd de “pulman”

Personen:

| 227-0028 |

Schepenregister 227, f° 74 r° 01.09.1770

testament van Cornelia Michiel Jan Claesen x Michiel Jan van Elsacker. Doneert haar broer Lambrecht Michiel Jan Claesen met last van een jaarlijkse gezongen zielemis

Personen:

| 227-0029 |

Schepenregister 227, f° 76 r° 18.10.1770

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Gerardi te Hoogstraten dd 04.11.1768 waarbij Elisabeth Marcelli schenkt aan haar neef Anselmus Petrus Marcelli, notaris in Brussel, en aan haar nicht Maria Theresia Elisabeth Marcelli x Petrus Roubens of hun nakomelingen al haar onroerende goederen, huizen, pachthoeven, landen, bossen, beemden, weiden, alsmede renten en obligaties, en al wat zij aan eigendom bezit in Loenhout, Popendonk, Wuustwezel en elders

Personen:

| 227-0030 |

Schepenregister 227, f° 77 v° 18.10.1770

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Gerardi dd 17.03.1770 waarbij Maria Cornelia Marcelli, Amsterdam, ook voor haar zuster Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Anthonis Guerin, Amsterdam, transporteert aan Anselmus Petrus Marcelli, notaris en aan Maria Theresia Elisabeth Marcelli x Petrus Roubens, Loenhout, ieder voor de helft al de goederen, renten, obligaties, pachthoeven etc welke zij in onverdeeldheid bezitten met Elisabeth Marcelli, tante van comparanten, en welke zij hebben verkregen van hun ouders +Stephanus Philibertus Marcelli x +Theresia Geoffroij, welke ze op hun beurt hebben verkregen van hun tante Elisabeth van Elsacker volgens testament voor notaris Jan Baptist Bervoets in de St Willebrord parochie in Antwerpen etc

Personen:

| 227-0031 |

Schepenregister 227, f° 80 v° 18.10.1770

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Eduaert van Tilborgh te Antwerpen dd 06.09.1770 waarbij pater Michael van der Steenen, procurator van de jezuieten, bekende ontvangen te hebben van Anselmus Petrus en Maria Theresia Marcelli x Petrus Roubens, ook voor hun tante Elisabeth Marcelli, de som van 1500 gld, welke samen met 1500 gld ontvangen op 19.12.1767, dient als kwijting voor een rente van 187 gld 10 st welke wijlen Maria Anna en Elisabeth van Elsacker op 08.10.1720 verleden hadden

Personen:

| 227-0032 |

Schepenregister 227, f° 84 r° 18.10.1770

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Eduaert van Tilborgh dd 26.06.1770 waarbij Anselmus Petrus Marcelli en Petrus Roubens, ook voor Elisabeth Marcelli, verkochten aan Pedro Matens als rentmeester van de h geest in Antwerpen een rente van 300 gld op stede met huis en erven in Sneppel en meer andere goederen

Personen:

| 227-0033 |

Schepenregister 227, f° 90 r° 20.11.1770

borgbrief voor Jan Peeter Weerts, °Loenhout welke gaat huwen met Anna Dignouts in Roosendaal

Personen:

| 227-0034 |

Schepenregister 227, f° 90 v° 01.02.1771

Boudewijn Jan Louis Arnouts transporteert aan zijn schoonmoeder (stiefmoeder) Joanna van Tichelen en haar dochter Anna Catharina Arnouts, zijn halve zuster, zijn derde deel in huis en erven op het “heijken” en in andere goederen

Personen:

| 227-0035 |

Schepenregister 227, f° 92 v° 01.02.1771

Joanna van Tichelen x +Joannes Ludovicus Arnouts, voor hun minderjarig kind, volgens testament voor notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen, ontvangen van de procurator van de h geest in Loenhout de som van 200 gld waarvoor zij huis met erven op “hassel heijken” tot pand stelt en meer andere erven

Personen:

| 227-0036 |

Schepenregister 227, f° 92 v° 09.09.1789, in marge

afgelost 09.09.1789

| 227-0037 |

Schepenregister 227, f° 94 v° 04.05.1771

borgbrief voor Marie Willem Geij, °Loenhout x Jan Bastiaensen, Meer

Personen:

| 227-0038 |

Schepenregister 227, f° 95 r° 12.02.1771

Adriaen Arnouts, Zundert – Cornelis Anthonis Arnouts – Antonette Arnouts x Bert Bogers, Roosendaal – Cornelis Franken, Zundert – Peeter Steven Jacob Stevens x Barbara Franken, Kalmthout; verkochten aan Cornelis Lenaert Goris een stede met huis en erven in de beirenstraat en andere goederen, hen toegekomen van hun resp vader Anthonis Arnouts en hun resp moeder ... Arnouts

Personen:

| 227-0039 |

Schepenregister 227, f° 99 r° 02.07.1771

Antonis Gaspar Anthonissen ontvangen van de provisors van de h geest de som van 50 gld waarvoor hij zijn huis in de “warande” tot pand stelt

Personen:

| 227-0040 |

Schepenregister 227, f° 101 r° 02.07.1771

Jacobus Goris en Jacobus Eijskens, ook als rechterlijk momboor van de drie minderjarige kinderen Jacobus Goris x +Petronella van Elsacker, transporteren aan Jan Willem Maesen x Elisabeth Brugmans de “reijacker” in Herseling en andere erven

Personen:

| 227-0041 |

Schepenregister 227, f° 102 v° 16.07.1771

borgbrief voor Jan Cornelis Verboven, °Loenhout welke gaat huwen met Anna Cornelia de Grouw, Hoogerheide

Personen:

| 227-0042 |

Schepenregister 227, f° 103 r° 19.07.1771

Michiel Anssoms verlijdt ten behoeve van de h geest een rente voor een kapitale som van 200 gld op zijn vierde deel in huis met erven op den heuvel. Elisabeth Huijgens xx +Wouter van den Heuvel stelt zich borg, verbindt daartoe meerdere erven

Personen:

| 227-0043 |

Schepenregister 227, f° 105 r° 02.07.1771

Jacobus Peeter Goderi – Peeter Peeter Goderi, Essen – Cornelis en Jan Goderi, beide Steenbergen – Fransus Goderi – Cornelia en Anna Maria Goderi; kinderen van Cornelia Peeter de Bie, gekweten door Anthoni Gaspar Anthonissen van rente van 109 gld die deze voor notaris Gerardi verleden had op 19.03.1757 aan Cornelia Peeter de Bie

Personen:

| 227-0044 |

Schepenregister 227, f° 106 r° 04.12.1771

Adam Peeters, Brecht, transporteert aan Jan Stoopen x Anna Hofkens erven in Loenhout

Personen:

| 227-0045 |

Schepenregister 227, f° 107 r° 04.12.1771

Jan Stoopen x Anna Hofkens verkochten aan Jan Jan Meeusen een akker in de beirenstraat

Personen:

| 227-0046 |

Schepenregister 227, In marge: 24.10.1780

Cornelis Jan Mertens x Joanna Catharina Jan Stoopen – Hendrick Laureijs Bartholomeusen als momboor van de weeskinderen Geertruij Jan Stoopen – Adriaen Willemsen x Elisabeth Jan Stoopen – Cornelis Boons als momboor van de kinderen Maria Jan Stoopen, erfgenamen Jan Stoopen x Anna Hofkens, voldaan

Personen:

| 227-0047 |

Schepenregister 227, f° 109 r° 04.12.1771

Jan van de Mierop en Fransus Hoffkens stellen zich borg voor Cornelis Goetstouwers terzake de collecteboeken voor 1772-1774

| 227-0048 |

Schepenregister 227, f° 109 v° s.d.

Barbara Adriaensens x Adriaen Augustijns, Wuustwezel, en Amarentia Adriaensens x Jacobus Matthijsens, Brecht, verkochten aan Peeter van Elsacker een weide in Popendonk (Nota: akte is niet volledig)

Personen:

| 227-0049 |

Schepenregister 227, f° 127 r° 24.07.1771

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Henricus Franciscus Verhaeghen te Antwerpen dd 24.07.1770 waarbij Joanna de Vries verklaarde ontvangen te hebben van Peeter van den Elsacker x Barbara Kenis penningen en intresten van een rente van 25 gld die verleden werd op 21.03.1763 voor schepenen van Loenhout

Personen:

| 227-0050 |

Schepenregister 227, f° 129 r° 24.07.1771

Peeter van Elsacker x Barbara Kenis verkochten aan de priorin van het klooster van OLVrouw Oostmalle te Antwerpen een rente op stede in Terbeek en op andere erven

Personen:

| 227-0051 |

Schepenregister 227, f° 129 r° 03.02.1803, in marge

...Jan van Looveren toont akte van kwijting dd 14 pluviose jaar 11 (03.02.1803)

| 227-0052 |

Schepenregister 227, f° 131 v° 27.08.1771

Joan Baptist Francois Hermans cedeert aan Maria Dionijs van Dijck x Willem Laureijs Arnouts, calengierende tegen de erven door comparant gekocht van Adriaen van Hove x Anna Cornelis van Berloo, zijn recht in land de “drijhoeck” in Sneppel en in meer andere erven

Personen:

| 227-0053 |

Schepenregister 227, f° 134 r° 03.09.1771

Peeter Lambrecht Broomans, 38j en Jan Aert Quirijnen, 30j, beide dienstboden, wnde ten huize van Peeter Jacob Rombouts, verklaren dat op 27.07.1771 dragonders van St Ignon, gelogeerd bij Cornelis Cornelis Vermeiren, uit het huis van vs Peeter Rombouts hebben gehaald 6 V koren en 1 V boekwijt, dat dit meel gebracht was door Cornelis Arnouts, schoonzoon van vs Peeter Rombouts, van de molen van St Lenaerts, dat de dragonders eveneens het paard en kar van Peeter Rombouts hebben meegenomen, en dat Jan Aert Quirijnen met paard en kar naar Wuustwezel diende te rijden en dan naar Antwerpen werd gevoerd, waar paard en kar zijn verkocht geworden

Personen:

| 227-0054 |

Schepenregister 227, f° 135 r° s.d.

Francois Bernardus van Elsacker als universeel erfgenaam van zijn echtgenote +Joanna Theresia Hermans ontvangen van Erasmus Kerstens x Aldegonda van Gestel van een rente van 50 gld verleden op 18.02.1756 ten behoeve van Pierre Francois Hermans en Anna Catharina Hermans

Personen:

| 227-0055 |

Schepenregister 227, f° 137 r° 04.09.1771

Erasmus Kerstens x Aldegonda van Gestel verkochten aan Anthonius Alouisius van den Berghe, koopman in Antwerpen, een rente van 80 gld op erven in Huffel en meer andere goederen

Personen:

| 227-0056 |

Schepenregister 227, f° 140 v° 30.10.1771

Jan Nicolaes van Dijck x Hendrina van Cappellen verkochten aan Jan Asselberghs, Brecht, een huis met erven aan de “terbeeksche dijck”. Erven zijn gekomen van erfgenamen +Joan Pellens en van Barbara Pellens en een perceel land van de erfgenamen +Peeter Huijbrecht Francken

Personen:

| 227-0057 |

Schepenregister 227, f° 142 r° 30.10.1771

Francois Bernardus van Elsacker, ook als testamentair momboor van zijn minderjarige kinderen bij +Theresia Hermans, gekweten van rente van 100 gld welke Jan Nicolaes van Dijck hem op 07.11.1768 verleden had

Personen:

| 227-0058 |

Schepenregister 227, f° 143 r° 02.11.1771

Cornelis Joris Broomans en Elisabeth Joris Broomans, beiden Stabroek, welke voor de helft, beneffens Geeraert van Westerhoven voor de andere helft, verklaren verkocht te hebben aan vs Geeraet van Westerhoven x Adriaentien Raets stede met huis en erven in Neerven en meer andere erven

Personen:

| 227-0059 |

Schepenregister 227, f° 145 v° 02.11.1771

Adriaentien Raets x Geeraert van Westerhoven voor een derde - vs Geeraert van Westerhoven als momboor met Peeter Adriaen Broomans als toeziener van de drie minderjarige kinderen van +Jan Cornelis Raets x Adriaentien Adriaen Broomans voor een derde – vs Geeraert van Westerhoven nog als momboor met Jan de Haen als vader van Cornelis Jan de Haen, Adriaentien Jan de Haen (Wuustwezel) en Catharina Jan de Haen (Wernhout), samen ook voor een derde; verkochten aan Jan Jacob Mertens x Adriaentien Adriaen Broomans stede met huis en erven in Neerven, land in Hecht en meer andere. Goederen kwamen van hun ouders +Cornelis Raets x +Cornelia van Gestel

Personen:

| 227-0060 |

Schepenregister 227, f° 148 v° 04.11.1771

Adriaentien Adriaen Broomans x Jan Jacob Mertens verkocht aan Adriaen Cornelis Vermeiren x Petronella Adriaen Broomans land in Popendonk, land in “heghtschotacker” en andere erven

Personen:

| 227-0061 |

Schepenregister 227, f° 150 v° 04.11.1771

zelfde verkocht aan Adriaen Peeter Broomans beemd en weide in Terbeek en land in Popendonk

Personen:

| 227-0062 |

Schepenregister 227, f° 152 v° 04.11.1771

Adriaen Cornelis Vermeiren x Petronella Adriaen Broomans ontvangen van Cornelis Cornelis Arnouts x Jacomijn Peeter Ooms de som van 400 gld waarvoor zij een jaarlijkse rente verlijden en waarvoor zij huis met erven in Popendonk en meer andere erven tot pand stellen

Personen:

| 227-0063 |

Schepenregister 227, f° 155 v° 07.11.1771

Carolus Jan van Dijck, Ronckheer?, voldaan door zijn vader Jan Nicolaes van Dijck terzake de nalatenschap van zijn moeder +Cornelia Balliaerts en waarvoor nooit enig afscheid is gemaakt

Personen:

| 227-0064 |

Schepenregister 227, f° 156 r° 11.11.1771

Jan Willem Maesen, hernieuwt akte dd 23.05.1764, waarbij Jan Maesen, Brecht, bekende ontvangen te hebben van de procurator van de jezuieten in Antwerpen de som van 900 gld waarvoor hij een rente heeft verleden op huis en brouwerij “de croon” en andere erven, benevens de verzekering gegeven door Willem Maesen en Begga Maesen x Andries Govaert Lemmens. Rente voldaan op 31.03.176!

| 227-0065 |

Schepenregister 227, f° 159 r° inliggend stuk 04.01.1772

04.01.1772 ondertekend met handmerk door Peeter van Elsacker x Barbara Kenis, Barbara Adriaensens, Emerentia Adriaensens, Jan Jabobus Matthijsens en door Adriaen Augustijns (Nota: het stuk is onvolledig, begin van de akte ontbreekt, handelt vermoedelijk over verkoop aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis)

Personen:

| 227-0066 |

Schepenregister 227, f° 161 r° 10.02.1772

Willem van Ackeren x Cornelia van Ostaeijen, Essen – Andries van den Reijssen x +Catharina van Ostaeijen, Alteren?, als vader van hun twee kinderen – Cornelia Vorselmans x Jan Anthoni Francken, Kalmthout – Jan Vorselmans, zoon van Maria van Ostaeijen – Adriaen Vorselmans – Maria Vorselmans – Lenaaerdt Aerden x Jacomina Vorselmans – Jacomina Cornelis Vergouwen x Jan van Ginhoven – Anthoni Cornelis Vergouwen, ook voor Matrie Cornelis Vergouwen; samen ook voor Elisabeth van Ostaeijen; Wuustwezel, verkochten aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis erven in Terbeek

Personen:

| 227-0067 |

Schepenregister 227, f° 162 v° 13.02.1772

Jan Peeter van Dijck – Catharina Peeter van Dijck x Boudewijn, Wuustwezel – Maria Peeter van Dijck x Geert Jan van Dijck – Elisabeth Peeter van Dijck x Matthijs Dionijs van Dijck; verkochten aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis land in Terbeek

Personen:

| 227-0068 |

Schepenregister 227, f° 164 r° 13.02.1772

zelfden verkochten aan Michiel Reijnier Ooms, welke de koop overdraagt aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis, land op “schotacker”

Personen:

| 227-0069 |

Schepenregister 227, f° 165 v° 19.02.1772

Peeter van Elsacker x Barbara Kenis verkochten aan de priorin van O-L-Vrouw klooster te Antwerpen een rente van 50 gld op een stede in Terbeek en op andere erven

Personen:

| 227-0070 |

Schepenregister 227, In marge: 03.02.1803

14 pluviose jaar 11 Jan van Looveren toont akte van ‘remboursement’

| 227-0071 |

Schepenregister 227, f° 169 r° 10.03.1772

schepenen machtigen de schout Gerardi

| 227-0072 |

Schepenregister 227, f° 169 v° 07.04.1772

schepenen machtigen Joan Baptiste Franchois Hermans, secretaris, om in Antwerpen de vergoeding te ontvangen over het leveren van de rantsoenen voor de paarden van de dragonders

Personen:

| 227-0073 |

Schepenregister 227, f° 170 r° 12.05.1772

schepenen verklaren in zake van successie geen andere ‘costumen’ te kennen dan deze van Antwerpen

| 227-0074 |

Schepenregister 227, f° 170 r° 15.05.1772

Joannes Vergouwen hernieuwt transportakte notaris Constantin Marie Nicolaes Nanteuil in Brecht dd 05.03.1766 waarbij Catharine Heestermans transporteerde aan Matthijs Christiaen Vorselmans bos den “thijs” in Herseling

Personen:

| 227-0075 |

Schepenregister 227, f° 172 v° 15.05.1772

zelfde hernieuwt extract uit akte van kavel, scheiding en deling te Antwerpen dd 26.08.1770 van de achtergelaten goederen van Isabella Regina Reijns waarbij een rente van 18 gld 15 st tot last van Perijntien van Hostaeijen is bevallen aan Aldegunda Proli voor de tocht en aan haar kinderen voor de eigendom en een rente van 25 gld tot last van Cornelis Vleminck is bevallen aan de vrouw douariere van jonker Jacobus Josephus Wouwermans

Personen:

| 227-0076 |

Schepenregister 227, f° 175 r° 18.05.1772

h geest Loenhout gekweten door Laureijs Bartholomeeusen x Dympna Adriaen Coecken van rente van 200 gld welke Jan Cornelis Vermeiren op 01.05.1760 verleden had

Personen:

| 227-0077 |

Schepenregister 227, f° 175 v° 30.05.1772

Henricus Vorselmans x +Maria Catharina van Beeck, Wuustwezel, ook voor zijn zoon Joannes Franciscus Vorselmans, theologant, en zijn dochter Anna Cornelia Josina Vorselmans, 20j, verbinden ten behoeve van de bisschop van Antwerpen tot promotie van de priesterlijke staat die vs Joannes Franciscus Vorselmans eerstdaag zal aanvaarden, stede en de “hoogenbemdt” in Donk en nog meer andere erven

Personen:

| 227-0078 |

Schepenregister 227, f° 181 r° 30.06.1772

Thomas Victor Gerardi, schout, verkocht nomine officii aan Joan Baptiste Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gamarage een bosveld in het “slaegh”. De goederen hebben toebehoord aan +Jenno Goris van Staeijen x +Lenaert Jan Wierckx, voor wie zich geen erfgenamen hebben gemeld

Personen:

| 227-0079 |

Schepenregister 227, f° 182 v° 30.06.1772

zelfde in zelfde kwaliteit verkocht aan Michiel Melsen Mertens een weide in Sneppel, welke heeft toebehoord aan Jenno Goris van Staeijen (cfr supra)

Personen:

| 227-0080 |

Schepenregister 227, f° 184 r° 30.06.1772

zelfde in zelfde kwaliteit verkocht aan Michiel Melsen Mertens land in “buijtelaer acker”

Personen:

| 227-0081 |

Schepenregister 227, f° 185 v° 30.06.1772

h geest van Loenhout ontvangen van schout en schepenen de som van 234 gld 16 st als restitutie van de rente die zij was hebbende ten laste van +Jenno Goris van Staeijen (cfr vorige akten)

Personen:

| 227-0082 |

Schepenregister 227, f° 186 v° 02.07.1772

Joannes Vergouwen hernieuwt akte van scheiding en deling dd 16.12.1771 voor notaris J.V. Gerardi te Hoogstraten tussen Anselmus Petrus Marcelli, notaris, Brussel en Petrus Roubens, notaris x Maria Theresia Elisabeth Marcelli, Loenhout, van de goederen hen ten dele bevallen van hun tantes Anna Catharina en Elisabeth Marcelli, van hun vader +Joannes Baptista Marcelli en bij koop aangegaan met Maria Cornelia Marcelli en haar zuster Jacoba Catharina Celestina Marcelli x Antoni Guerin. Goederen betreffen hoeve in de katerstraat, hoeve in Herseling, huis met erven in Huffel, land de “nonnen boijgaert” aan de palingstraat, land de “leeghte”, land de “engelaer”, land de “trappen” en veel meer andere erven

Personen:

| 227-0083 |

Schepenregister 227, f° 201 r° 02.07.1772

Petrus Roubens, notaris x Maria Theresia Marcelli verkochten aan Joan Baptist Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage een schaarbos in Sneppel en schaarbos in Vossingers

Personen:

| 227-0084 |

Schepenregister 227, f° 203 r° 02.07.1772

zelfden verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck beemd de “lange ritten” en schaarbos op het “schoubosch”

Personen:

| 227-0085 |

Schepenregister 227, f° 205 r° 13.07.1772

Thomas Victor Gerardi verkocht .nomine officii aan Joan Baptist Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers een huis met erven aan de “schoordijck” gekomen van +Jenno Joos Jan Luijckx en bij haar overlijden aan +Cornelis van Geel, waarvoor zich geen erfgenamen hebben gemeld

Personen:

| 227-0086 |

Schepenregister 227, f° 206 v° 13.07.1772

item bosveld in Blaakt toebehoord hebbende aan +Adriaen Peeter Coecken, waarvoor zich evenmin erfgenamen hebben aangediend

Personen:

| 227-0087 |

Schepenregister 227, f° 208 v° 13.07.1772

Thomas Victor Gerardi, schout in Loenhout, verkocht n.u. aan Jan Asselberghs, de koop doende ten behoeve van Gerard Jan van Dijck, een weide in Terbeek. De weide behoorde toe aan Adriaen Pr Coecken, voor wiens nalatenschap zich geen erfgenamen hebben aangemeld

Personen:

| 227-0088 |

Schepenregister 227, f° 210 v° 13.07.1772

E.H. Goswinus Delgado, pastoor, gekweten van rente van 300 gld welke de h geest Loenhout was hebbende ten laste van Adriaen Peeter Coecken op diens goederen die verkocht werden aan Gerard Jan van Dijck (cfr vorige akte)

Personen:

| 227-0089 |

Schepenregister 227, f° 211 v° 13.07.1772

Matthijs Christiaen Vorsselmans – Bernardina Christiaen Vorsselmans, Wuustwezel – Anna Maria Vorsselmans; enige erfgenamen van Christiaen Vorsselmans hun vader, verkochten aan Jan van de Mierop erven in Donk

Personen:

| 227-0090 |

Schepenregister 227, f° 214 r° 13.07.1772

zelfden verkochten aan T. V. Gerardi, de koop doende ten behoeve van Jàannes Josephus Walckiers de Gammarage een weide in Donk

Personen:

| 227-0091 |

Schepenregister 227, f° 216 v° 13.07.1772

kerk van Loenhout gekweten van een jaarlijkse rente van 12 gulden welke zij was hebbende ten laste van Christiaen Vorsselmans

Personen:

| 227-0092 |

Schepenregister 227, f° 217 r° 13.07.1772

Jan Peeter van Dijck – Maria van Dijck x Gerard van Dijck – Catharina van Dijck x Boudewijn Heuvelmans, Wuustwezel – Elisabeth van Dijck x Matthijs Dionijs van Dijck; verkochten aan Jan Assenberghs weide en land de “ast”. Erven kwamen hun toe van hun vader Peeter van Dijck

Personen:

| 227-0093 |

Schepenregister 227, f° 219 r° 11.12.1772

Johan Mouwen ontvangen van Cornelia van Eeten en Mattheus Jan Goosens de voldoening van een rente van 37 gld 10 st, welke rente +Jacob Jacob Peeter Jans op 07.02.1696 verleden had aan juffr Margareta van Eeckelen, en aan comparant toegekomen uit de nagelaten goederen van zijn moeder Cornelia Pieter Schouteren, enig kind van Pieter Schouteren x Elisabeth van Eeckelen, en welke Elisabeth van Eeckelen enige zuster en erfgenaam was van Margareta van Eeckelen. Goederen zijn comparant toegekomen voor de notaris Sanderus te Roosendaal

Personen:

| 227-0094 |

Schepenregister 227, f° 221 r° 13.07.1772

Theodorus Vinck, ook als momboor van de kinderen van zijn broer +Peeter Vinck, en Anthoni Vinck, erfgenamen van hun vader Anthoni Thonis Vinck, machtigen Antoni Bernaerds, Hees onder ’s Hertogenbos, om aldaar op te dragen aan Hendrick Bernaerds, Hees, erven in Ginderhove in Hees

Personen:

| 227-0095 |

Schepenregister 227, f° 221 v° 11.12.1772

Cornelia van Eelen, Antwerpen, als universeel erfgename van Margo Cornelis van Eelen, en alzo als universeel erfgename van +Maria Jacobs, haar moeder, die voor de helft erfgenaam was van Jacob Jacobs, en Matthijs Jan Goossens, enig kind van +Margo Jacobs, als enige erfgename van Cornelis Jacob Jacobs, zoon van vs Jacob Jacobs, voor de andere helft, verkochten aan Michiel Anssoms, de koop doende voor Joannes Josephus Walckiers, een stede met huis en erven in Popendonk en meer andere

Personen:

| 227-0096 |

Schepenregister 227, f° 224 v° 17.10.1772

Adriaen Ooms x Maria Jan Roovers ontvangen van Lenaert van Aert, Brecht, de som van 300 gld waarvoor zij een rente verlijden op huis en erven aan de kerk, toebehorend tweede comparant

Personen:

| 227-0097 |

Schepenregister 227, f° 226 r° 19.10.1772

Petrus Roubens, notaris in Loenhout, gemachtigd van zijn zwager Ancelmus Petrus Marcelli, notaris en procureur in Brussel, verkocht aan Peeter Jan Anthonissen land de “nonnen stede” in Neerven

Personen:

| 227-0098 |

Schepenregister 227, f° 227 r° 19.10.1772

zelfde, in zelfde kwaliteit, verkocht aan Lambrecht Vergouwen erven aan molenakker

Personen:

| 227-0099 |

Schepenregister 227, f° 228 v° 19.10.1772

zelfde verkocht aan Cornelis Peeter van Tichelt het “laerenbosch” bij de “laeren”

Personen:

| 227-0100 |

Schepenregister 227, f° 229 v° 19.10.1772

zelfde verkocht aan Joan Baptist Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers het “vogelsanckbosch” bij de “laeren” en andere erven

Personen:

| 227-0101 |

Schepenregister 227, f° 232 v° 26.10.1772

Jan Willem Maesen x Elisabeth Brughmans verkochten aan Joan Baptist Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers een hooimade in Blaakt

Personen:

| 227-0102 |

Schepenregister 227, f° 232 v° 26.10.1772

Petrus Roubens, gemachtigd van Petrus Ancelmi Marcelli, verkocht aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck weide het “willigen ackerken” in Huffel bij de kerk en andere erven

Personen:

| 227-0103 |

Schepenregister 227, f° 233 v°

zelfde transporteert aan Peeter van Divoort en Lenaert Hofkens, beiden Brecht, bos het “ritvelt” op het “hoogbosch” en andere erven

Personen:

| 227-0104 |

Schepenregister 227, f° 235 r° 27.10.1772

borgstelling voor Catharina Peeters Peeters, °Loenhout, die in huwelijk gaat treden (Nota: toekomstige echtgenoot wordt niet vermeld, plaats waarvoor de borg bedoeld is evenmin)

| 227-0105 |

Schepenregister 227, f° 235 r° 13.11.1772

Dionijs van Dijck, als toeziener over de minderjarige wezen van +Cornelis van Meir x Cornelia van Dijck, verhuurt aan Franciscus van Meir, aangestelde momboor, een stede met huis en erven in het Oosteneinde

Personen:

| 227-0106 |

Schepenregister 227, f° 237 r° 16.12.1772

Joan Baptist Franchois Hermans, gelast van Joannes Josephus Walckiers, transporteerde aan Joan de Neeff, ten behoeve van E.H. Vierlingh, de helft van een schoubos in Sneppel

Personen:

| 227-0107 |

Schepenregister 227, f° 238 v° 09.02.1773

provisors van de h geest ontvangen van Jan Geeraerd van Dijck de som van 200 gld als kwijting van een nrente van 7 gld welke Jan Kenis met zijn zusters en broers op 07.01.1754 verleden hebben

Personen:

| 227-0108 |

Schepenregister 227, f° 239 v° 09.02.1773

Michiel Reijnier Ooms x Maria Peeter Lambreghts ontvangen van de provisors van de h geest de som van 200 gld welke is afgelost door Jan Geeraerd van Dijck (cfr vorige akte) en waarvoor zij een erfelijke rente verlijden op een bosveld op het molenbos en op andere erven

Personen:

| 227-0109 |

Schepenregister 227, f° 241 v° 16.02.1773

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notarisJoannes Baptista van Dijck in Antwerpen dd 27.01.1773 waarbij Maria Catharina Francisca Josepha van Craesbeeck x Josphus Aloisius Hermans, kapitein van de burgerwacht in Antwerpen, transporteren aan Jean Franchois Hermans ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers een stede met huis en erven in Sneppel, land op de “steenoven” in Terbeek en meer andere erven (een twintigtal). Erven zijn Maria van Craesbeeck, als enig erfgename, verstorven van haar ouders +Cornelius Ignatius van Craesbeeck de Sittaert, gewezen schout van Loenhout, x Maria Catharina de Riddere, die deze hebben bekomen, deels als erfgenaam van +Isabella Clara van Elsacker en deels bij diverse kopen

Personen:

| 227-0110 |

Schepenregister 227, f° 247 r° 24.02.1773

Michael Anssoms – Elisabetha Anssoms x Joan Baptista Franchois Hermans – Jan van den Heuvel als momboor van de minderjarige wezen van +Wouter van den Heuvel x +Elisabeth Huijgens genaamd Gerardus en Dijmpna; verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella van Dijck een huis met hof aan de kerk.

Personen:

| 227-0111 |

Schepenregister 227, f° 248 v° 13.03.1773

Simon Jan Goossens gekweten door Cornelia van Eelen en Matthijs Jan Goossens van rente van 5 gld welke rente Jacob Jacob Peeter Jans op 26.01.1712 verleden heeft aan de weeskinderen +Jan Peeter Joris en aan comparant toekomende van de erfgenamen Goris Jan Rombouts, welke de rente verkregen hebben bij transport van Cornelis Jan Peeter Joris en Catharina Jan Peeter Joris x Jan Schuermans

Personen:

| 227-0112 |

Schepenregister 227, f° 249 v° 14.03.1773

Maria Gaspar Anthonissen x Cornelis Dionijs van Dijck en Anthoni Gaspar Anthonissen voor de helft – Jan Aerden, Wuustwezel – Lenaert Aerden, Oostmalle – Helena Aerden, Brecht, ook voor hun zusters Anthonette en Catharina Aerden; verkochten aan Jan Meeussen meerdere erven in Sneppel

Personen:

| 227-0113 |

Schepenregister 227, f° 251 v° 17.03.1773

Jan van de Cloot – Fransus van de Cloot – Wouter Cornelis Ooms voor zijn moeder Joanna van de Cloot; voor de eerste staak – Jan van Elsacker, Roosendaal, voor de tweede staak – Elisabeth van Elsacker, Wuustwezel, ook voor haar broer Michiel van Elsacker, reeds vele jaren uitlandig, voor de derde staak – Huijbrecht van Tillo x Christine van Elsacker, Wuustwezel – Joannes van Elsacker, Zundert – Adriaen van Elsacker, Zundert; voor de vierde staak; verkochten aan Fredricus Philipsen x Maria Cornelis Ooms een stede met huis en erven in Terbeek en meer andere erven

Personen:

| 227-0114 |

Schepenregister 227, f° 254 v° 17.03.1773

Frederick Philipsen x Maria Cornelis Ooms verkochten aan de priorin van het klooster van Oostmalle te Antwerpen een rente van 45 gld op stede met huis en erven in Terbeek en andere erven (cfr vorige akte)

Personen:

| 227-0115 |

Schepenregister 227, f° 259 r° 23.03.1773

Joanna Wierick x Adriaen Willemsen en Jan Baptist Arnouts, gemachtigd van Joannes Arnouts, Antwerpen, delen erven in Sneppel hen toekomend van Jan Wierickx, vader van eerste comparante, en van Maria Wierickx, moeder van lastgever van derde comparant

Personen:

| 227-0116 |

Schepenregister 227, f° 261 r° 12.04.1773

testament van Cornelis Adriaen Vermeiren, schepen, ziekelijk te bed liggende x Adriaentjen Cornelis Ooms

Personen:

| 227-0117 |

Schepenregister 227, f° 264 r° 12.04.1773

Cornelis Adriaen Vermerien en Jan Adriaen Vermeiren verkochten aan Peeter Jan Arnouts de helft in stede met huis en erven in Hecht en meer andere

Personen:

| 227-0118 |

Schepenregister 227, f° 267 r° 12.04.1773

Cornelis Adriaen Vermerien en Maria Adriaen Vermeiren x Peeter Jan Arnouts verkochten aan Jan Adriaen Vermeiren de helft van stede met huis en erven in Neerven en meer andere

Personen:

| 227-0119 |

Schepenregister 227, f° 270 r° 13.04.1773

Jan van Pelt – Peeter Gorissen x Anna Catharina van Pelt, Kalmthout – Dominicus van Pelt, Kalmthout – Maria van Pelt, Stabroek – Peeter Floren x Elisabeth van Minnebrugge, Brecht; gekweten door Jan Cornelis Vermeiren van rente van 15 gld 12 st 2 oort welke +Cornelis Joos Vermeiren op 21.04.1698 verleden had aan Helena van Amstel x +Lenaert Verdijck en aan de eerste vier comparanten toegekomen van hun moeder Geertruij Verdijck, dochter van vs Helena van Amstel, en aan Elisabeth van Minnebrugge bij transport van Marianne van Pelt x Jan Huijbrechts

Personen:

| 227-0120 |

Schepenregister 227, f° 271 r° 13.04.1773

Jan Cornelis Vermeiren x Anna Sebastiaen Bartholomeusen verlijden aan de h geest een rente voor een som van 400 gld waarvoor zij stede met huis en erven in Terbeek en meer andere tot pand stellen

Personen:

| 227-0121 |

Schepenregister 227, f° 275 v° 22.04.1773

Joannes Vergouwen hernieuw akte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 17.04.1773 waarbij Jacobus Goris x +Petronella van den Elsacker verklaarde schuldig te zijn aan Jacobus Eijskens, Antwerpen, in diens eigen naam en als momboor van de weeskinderen, de som van 459 gld 5,75 st, zijnde 253 12,25 st aan Jacobus Eijskens terzake geleverde winkelwaren en 205 gld 13,50 st aan zelfde Jacobus Eijskens voor de bonus van het sluiten van de staat van het sterfhuis Petronella van den Elsacker en voor het deel van de wezen in de verkochte goederen. Stelt helft van zijn erven de “conijnenbergh” aan de kapel van Loenhout tot pand

Personen:

| 227-0122 |

Schepenregister 227, f° 278 r° 12.06.1773

Jenno Marcelis van Staeijen x Cornelis Verboven verkochten aan Jan Meeussen land in de beirestraat, aan vs Jenno toegekomen van haar ‘moeije’ Catharina Kesselmans

Personen:

| 227-0123 |

Schepenregister 227, f° 279 v° 10.08.1773

borgbrief voor Martinus Hendrick Lauwereijssens, °Loenhout x Clara de Wael, °Roosendaal

Personen:

| 227-0124 |

Schepenregister 227, f° 282 r° 16.08.1773

Maria Peeter Verheijden x +Laureijs Arnouts – Peeter Laureijs Arnouts – Gabriel Laureijs Arnouts – Willem Laureijs Arnouts – Anna Laureijs Arnouts x Adriaen Nouts – Maria Laureijs Arnouts x Quirijn Willem Quirijnen verkochten aan Joannes Vergouwen ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers een stede met huis en erven in Hecht, land “stoops hof” en meer andere erven

Personen:

| 227-0125 |

Schepenregister 227, f° 287 v° 23.08.1773

Cornelia Dierick Janssen x Joseph Adriaenssens verkochten aan Jan Stoopen land in de katerstraat, en aan vs Cornelia toegekomen van haar vader +Dierick Naes Janssens

Personen:

| 227-0126 |

Schepenregister 227, f° 290 r° 23.08.1773

Anna Maria Aertsen x Adriaen Jan Couwenbergh verkochten aan Jan Baptist Arnouts een rente van 100 gld kapitaal tot last van de erfgenamen +Jan Goddrie en bezet op een beemd in de “mostvoorden” en op andere erven

Personen:

| 227-0127 |

Schepenregister 227, f° 291 v° 28.08.1773

schout en schepen verklaren geen kennis te hebben dat door de officieren van de ‘staf major’ van Antwerpen ooit enige ‘molumenten’ (bijzondere verdiensten) zouden genoten worden vanwege het dorp van Loenhout

| 227-0128 |

Schepenregister 227, f° 292 r° 04.09.1773

Jan van Gastel – Simon van Gastel – Mattheus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Luijckx – Joanna van Gastel x Peeter Baeten – Cornelia van Gastel x Jan Lambrecht Janssen; samen voor twee derde delen – Cornelis Geerts, Wuustwezel, als vader en Cornelis Cornelis Arnouts als toeziener van de drie minderjarige wezen vs Cornelis Geerts xx +Catharina Arnouts voor een derde deel; verkochten aan Peeter van Gastel x Marianna Peeter Arnouts, hun res broer en zwager, mede verkoper in deze, een huis met erven in klein Neerven en meer andere erven

Personen:

| 227-0129 |

Schepenregister 227, f° 296 v°04.09.1773

Jan van Gastel – Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Mattheus van Gastel – Anna van Gastel x Jan Luijckx – Joanna van Gastel x Peeter Baeten – Cornelia van Gastel x Jan Lambrecht Janssen; verkochten aan Henricus Vorsselmans, koster in Wuustwezel, land in Donk hen toegekomen van hun ouders Jan van Gastel x Dijmpna Jan Goossens

Personen:

| 227-0130 |

Schepenregister 227, f° 300 r° 04.09.1773

zelfden verkochten aan Jan Luijckx x Anna van Gastel, mede verkopers, land in Hecht en meer andere erven

Personen:

| 227-0131 |

Schepenregister 227, f° 303 r° 27.09.1773

borgbrief voor Petronella Peeter Broomans, °Loenhout (Nota: er is geen vermelding van echtgenoot of plaats waarvoor de borgstelling bedoeld is)

Personen:

| 227-0132 |

Schepenregister 227, f° 303 v° 30.10.1773

h geest gekweten door Adriaen Adriaen Matthijssens van rente van 150 gld verleden op 02.12.1768

Personen:

| 227-0133 |

Schepenregister 227, f° 304 r° 04.01.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt akte notaris Roubens dd 01.03.1773 waarbij Joannes Dionijs Janssens transporteerde aan Cornelis Goddri huis met erven in Huffel waarvan de gronden hem toekwamen bij erfpacht van Cornelis Heestermans

Personen:

| 227-0134 |

Schepenregister 227, f° 307 r° 28.01.1774

testament van Peeter Michiel Ooms x Cornelia Lambrecht Janssens, de laatste ziekelijk zijnde, schenking van gebruik aan de langslevende totdat het jongste van de te verwekken kinderen 18 jaar zal zijn

Personen:

| 227-0135 |

Schepenregister 227, f° 309 r° 01.02.1774

Thomas Victor Gerardi, schout, hernieuwt akte notaris Francois van Hove te Herentals dd 24.09.1773 waarbij juffr Anna Maria Sielis Jans dr, begijn in Herentals, vs schout machtigt om te consenteren in de cassatie van een rente van 700 gld tot last van Joannes Baptist Arnouts welke haar was getransporteerd door broeder Antonius van der Bempden, provinciaal der alexianen en pater van het convent van Antwerpen, als gemachtigd van sr Franciscus Sielis (schepenakte Loenhout 08.03.1760) en van welke rente Anna Catharina en Elisabeth Marcelli als mede eigenaars der panden debiteurs zijn geweest

Personen:

| 227-0136 |

Schepenregister 227, f° 311 r° 01.02.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt extract akte notaris Petrus Schuermans te Hoogstraten waarbij deze, als last hebbende van notaris Ancelmus Petrus Marcelli te Brussel, de voorwaarden beschrijft terzake koop van land “boomkens velt”, ingesteld door en gebleven aan Jan Willem Maesen, welke de koop heeft gedaan ten behoeve van Jan Baptist Arnouts

Personen:

| 227-0137 |

Schepenregister 227, f° 316 r° 01.02.1774

Jochim Nicolaes Jochims – Peeter Nicolaes Jochims – Christina Adriaen Jochims x Jan Jan Aertsen – Anna Adriaen Jochims x Balthasar Peeter Aerden, Wuustwezel – Nicolaus Adriaen Jochims, Wuustwezel, ook als momboor van zijn minderjarige broer Peeter Nicolaus Jochims (sic) – Jan Adriaen Jochims – Maria Adriaen Jochims; verkochten aan Jan Lambrecht Janssens x Cornelia Jan van Gastel een stede met huis en erven in Terbeek aan de “rijt”, akker ook aldaar, land in de binnenstede van Frederick Philipsen en meer andere erven

Personen:

| 227-0138 |

Schepenregister 227, f° 319 v° 05.02.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt extract schepenregister Wuustwezel dd 03.02.1774 waarbij Jacob Adriaen van Looveren, Cornelis Adriaen van Looveren etc verkochten aan Bertel Adriaen van Looveren en stede met erven in Wuustwezel aan de cruijsstraet en een beemd in Loenhout in de “boedongen”

Personen:

| 227-0139 |

Schepenregister 227, f° 321 r° 05.02.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt akte notaris Joannes Baptist van Dijck te Antwerpen dd 21.07.1769 waarbij juffr Isabella Regina Reijns, enige dochter en erfgenaam van +Joannes Philippus Reijns, zelf enig erfgenaam van +Anna van Loon, verkocht aan Joannes van den Cloot x Adriana Vergauwen, Loenhout, “smeijers bemde” te Loenhout bij de “rijcke”

Personen:

| 227-0140 |

Schepenregister 227, f° 323 v° 28.02.1774

borgbrief voor Elisabeth Vergauwen, °Loenhout

| 227-0141 |

Schepenregister 227, f° 324 r° 07.03.1774

schepenen gelasten de schout om in Hoogstraten te resolveren over de beden door sommige dorpen niet genoten

| 227-0142 |

Schepenregister 227, f° 324 v° 12.03.1774

Wouter Antoni Janssens x Maria Catharina Deckers verkochten aan Joannes Baptista Franciscus Hermans een huis met aangelegenheden in het Oosteneinde, met last aan de weduwe en kinderen +Joannes Vromans

Personen:

| 227-0143 |

Schepenregister 227, f° 326 v° 15.03.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt akte notaris Roubens dd 17.06.1772 waarbij Matthijs Christiaen Vorsselmans verkocht aan Peeter de Bruijn x Dijmpna van Merode een schaarbos den “thijs” in Terbeek, door hem gekocht van Catharina Heestermans

Personen:

| 227-0144 |

Schepenregister 227, f° 329 v° 15.03.1774

Jan Willem Maesen x Elisabeth Brughmans verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt land op molenakker, hen toegekomen bij koop tegen Joan Baptist Francois Hermans

Personen:

| 227-0145 |

Schepenregister 227, f° 331 r° 19.03.1774

Jan Baptist Deckers, Brecht, verkocht aan Cornelis Lambrecht Janssens x Petronilla Arnouts land den “osch” op molenakker, met last van 3 gld 10 st aan de kerk voor een jaarlijkse gezongen zielemis voor +Guilliam Vercouteren, halve broer van comparant

Personen:

| 227-0146 |

Schepenregister 227, f° 333 r° 02.04.1774

borgbrief voor Jan Cornelis Marijnissen, °Loenhout

Personen:

| 227-0147 |

Schepenregister 227, f° 333 v° 28.01.1775

Dionisius van Dijck, Antwerpen, ook voor zijn ‘moeije’ Catharine van Dijck, Antwerpen, ook voor zijn twee zusters Helena en Catharina van Dijck, Antwerpen, en als momboor van zijn minderjarige zuster Maria Anna van Dijck – Joseph van Dijck, Etten; verkochten aan Jan Adriaen Ooms ten behoeve van Adriaen Roovers x Joanna Mattheussen een huis met erven in Huffel en hen resp toegekomen van Dionijs van Dijck, vader van Catharine van Dijck, en van Jan Nijs van Dijck, vader van de andere verkopers

Personen:

| 227-0148 |

Schepenregister 227, f° 340 r° 06.09.1773

passeerbrief voor Arnout de Gres, schoenmaker, geboren in Maaseik, welke een jaar in Loenhout gewoond heeft en zinnens is naar Frankrijk te gaan (nota: akte is opgesteld in de franse taal)

| 227-0149 |

Schepenregister 227, f° 343 r° 07.05.1774

Barbara Huijbrecht Goossens x Norbertus van Aecken ontvangen van de h geest een som van 150 gld waarvoor zij een rente verlijden op een weide in de “vlaest” en op andere erven

Personen:

| 227-0150 |

Schepenregister 227, In marge: 24.07.1783

rente gekweten

| 227-0151 |

Schepenregister 227, f° 345 r° 09.05.1774

Peeter en Joannes Gabriel Janssens verkochten reeds op 02.01.1759 aan Norbertus van Aecken x Barbara Huijbrecht Goossens twee percelen erven

Personen:

| 227-0152 |

Schepenregister 227, f° 347 v° 16.07.1774

Petrus Roubens, notaris, gemachtigd van zijn zwager Ancelmus Petrus Marcelli, verklaart op 20.10.1772 verkocht te hebben aan Adriaen Wouter Vergouwen het “rondveld” op het “schoubosch”

Personen:

| 227-0153 |

Schepenregister 227, f° 350 r° 16.07.1774

Joannes Vergouwen hernieuwt akte notaris Joannes Baptista van Dijck te Antwerpen dd 16.05.1774 waarbij Maria Catharine Vermeiren, priorin, en Margareta Theresia van Hulst, procuratoresse van sint margrietendael gekweten werden door Cornelis Joannes Luijckx x Catharina Grielis van rente van 18 gld 15 st welke Peeter Hendrick Verraert x Catharina Matthijs Peeter Rombouts op 04.03.1710 voor schepenen van Loernhout verleden hadden

Personen:

| 227-0154 |

Schepenregister 227, f° 351 v° 16.07.1774

Cornelis Jan Luijckx x Catharina Grielis verkochten aan Joannes Baptist van Dijck, notaris te Antwerpen, een stede met huis en erven in Neerven, land in de aanstede van Cornelis van Antwerpen en meer andere erven

Personen:

| 227-0155 |

Schepenregister 227, f° 352 v° 16.07.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt akte notaris Roubens dd 12.02.1771 waarbij Joannes Corneli Vermeiren x Catharine Christiaen Rommens verkochten aan Joannes Baptista van Dijck, notaris te Antwerpen, een stede met huis en erven in Sneppel in de ambachtstraat en meer andere

Personen:

| 227-0156 |

Schepenregister 227, f° 354bis v° 04.07.1774

Michiel Anssoms hernieuwt akte notaris Lindekens te Brussel dd 04.07.1774 waarbij Petrus Roubens x Maria Theresia Marcelli verkochten aan Joannes Walckiers de Gamarage x Cornelia Ooinincx een stede met huis en erven in Huffel, land het “schutters veldt”, land de “nonnen bogaert” en veel meer andere erven en enige renten

Personen:

| 227-0157 |

Schepenregister 227, f° 373 v° 19.07.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt schepenakte Antwerpen dd 30.12.1719 waarbij Nicasius Nielis, oud aalmoezenier van Antwerpen, gekweten werd door Jacobus van Elsacker van rente van 187 gld 10 st welke Joanna van Duijsel x +Peeter Elsacker en consoorten op 10.03.1681 verleden hadden aan Joan Wittebol en bezet op stede met huis en erven in Huffel en op meer andere erven. Rente is comparant toegekomen bij transport van Joanna Catharina Peeters en consoorten

Personen:

| 227-0158 |

Schepenregister 227, f° 375 r° 28.11.1774

Peeter van Elsacker x Barbara Kenis verkochten aan Jan Peeter van Looveren x Joanna Maria Adriaen van Looveren, Wuustwezel, een stede met huis en erven in Terbeek, land in “beeckx acker” en meer andere

Personen:

| 227-0159 |

Schepenregister 227, f° 379 v° 28.11.1774

Joan Baptist Francois Hermans verkocht aan Peeter van Elsacker x Barbara Kenis een huis met erven in het Oosteneinde en een weide achter “sneppel acker”

Personen:

| 227-0160 |

Schepenregister 227, f° 382 r° 03.12.1774

Regina de la Housse x +Joannes Vromans gekweten door Joannes Baptist Francois Hermans van een rente van 125 gld welke Wouter Janssens x Maria Catharina Deckers op 15.07.1768 voor schepenen van Loenhout verleden hadden en bezet op huis en erven in het Oosteneinde

Personen:

| 227-0161 |

Schepenregister 227, f° 383 r° 03.12.1774

Joannes Vergauwen hernieuwt extract akte notaris Schuermans te Hoogstraten 21.09.1773 waarbij deze als gemachtigd van Ancelmus Petrus Marcelli land bij de windmolen, in huur bij Regina de la Housse weduwe +Jan Vromans, verkocht aan vs weduwe met borgen Peeter de Meester en de secretaris Hermans

Personen:

| 227-0162 |

Schepenregister 227, f° 389 v° 13.12.1774

op verzoek van Peeter de Meester visiteren schepenen de erven van het huis van Guilemus van Elsacker, priester, gelegen aan de kerk, momenteel in huur bij Joannes van Ostaeijen, koster, alsmede de erven van het huis van Jan Fransus Coninckx tegen vs erve gelegen, en momenteel gehuurd bij Cornelis Goddrie, en waarvoor vs Peeter de Meester nu koper is, en hebben er vastgesteld dat rekwirant en Guilelmus van Elsacker een eiken paal tot afscheiding van hun resp erven hebben geplaatst

Personen:

| 227-0163 |

Schepenregister 227, f° 390 v° 19.12.1774

Peeter de Bruijn x Dympna van Meroden ontvangen van Joannes Franciscus Coninckx, Breda, een som van 400 gld waarvoor zij een erfelijke rente verlijden op een bos den “thijs” in Vossingers en op andere erven

Personen:

| 227-0164 |

Schepenregister 227, f° 392 v° 19.12.1774

Joannes Franciscus Coninckx, Breda, verkocht aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans een huis met hof aan de kerk, alsmede een rente van 118 gld welke Jan van den Heuvel x Maria Huijbrecht Lenaerts verleden hebben aan comparant en bezet op een hooimade in de “werdels” en op andere erven. Huis en erven kwamen comparant toe van zijn vader Jan Fransus Coninckx

Personen:

| 227-0165 |

Schepenregister 227, f° 395 r° 14.01.1775

borgbrief voor Constantibnus Heestermans, °Loenhout, ten behoeve van de h geest van Turnhout

Personen:

| 227-0166 |

Schepenregister 227, f° 395 v° 13.02.1775

borgbrief voor Gerardus Smits, °Loenhout, ten behoeve van de h geest van Breda

Personen:

| 227-0167 |

Schepenregister 227, f° 396 r° 14.02.1775

Joris van Elsacker en Jacobus Claessen verkochten enige jaren geleden aan Peeter Marijnis Janssens een perceel land bij de sint quirijns kapel

Personen:

| 227-0168 |

Schepenregister 227, f° 397 v° 14.02.1775

Peeter Marijnis Janssens x Cornelia Anthoni Janssens verkochten aan Joannes Martens x Maria Goudauw een huis met hof aan de warande

Personen:

| 227-0169 |

Schepenregister 227, f° 399 v° 11.03.1775

Clement Cools xx +Joanna Ooms xxx Elisabeth Weerts en Jan Huijbrecht Fenix als momboor met Jan Aert Quirijnen als toeziener van de drie minderjarige kinderen +Huijbrecht Fenix x vs +Joanna Ooms genaamd Lenaert, Adriaentjen en Peeter Fenix, sluiten akkoord over sterfhuis vs Joanna Ooms

Personen:

| 227-0170 |

Schepenregister 227, f° 402 r° 11.03.1775

Baldwinus Arnouts en Lambrecht Notelaers sluiten akkoord inzake cijns van 1 V koren aan de heer, welke cijns uitgaat op huis en erve in Huffel, door tweede comparant verkocht aan eerste comparant zonder melding van deze cijns

Personen:

| 227-0171 |

Schepenregister 227, f° 404 r° 05.04.1775

testament van Joannes Melsen Martens, ziekelijk te bed liggend. Laat zijn goederen aan zijn zuster Elisabeth Melsen Martens x Peeter Deckers

Personen:

| 227-0172 |

Schepenregister 227, f° 405 v° 20.06.1775

Guillielmus van Elsacker, priester - Francois Bernard van Elsacker – Joannes de Neeff, Bergen op Zoom, gemachtigd van Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Antwerpen; verkochten in juni 1773 aan EH Engelbertus Carolus Vierlingh, priester, Antwerpen, beemd op het molenbos, land het “hencxtblock” in de beirenstraat en bos aldaar

Personen:

| 227-0173 |

Schepenregister 227, f° 407 r° 07.08.1775

Guillielmus van Elsacker, priester, ontvangen van Baldwinus Arnouts een som van 300 gld als kwijting van rente verleden op 10.11.1762

Personen:

| 227-0174 |

Schepenregister 227, f° 408 r° 07.08.1775

Joannes Baptist Francois Hermans verkocht aan Willem Laureijs Arnouts land in Sneppel

Personen:

| 227-0175 |

Schepenregister 227, f° 409 v° 20.09.1775

Peeter Jacob Rombouts en Michiel Anssoms verklaren dat Peeter de Bruijn op 19.09.1775 in pacht heeft aangenomen de koren windmolen, huis en aangelegen erve, toekomende de heer Joannes Josephus Walckiers de Gammarage

Personen:

| 227-0176 |

Schepenregister 227, f° 410 v° 23.10.1775

Joannes Vergauwen hernieuwt extract uit de kaveling van de achtergelaten goederen van Joannes Michiel Bertrijn tussen Gerardus Bertrijn en zijn zuster Isabella Theresia Bertrijn x Egidius van Gastel voor de notaris Francois Bernard Beltens te Antwerpen, waarbij o.m. een rente ten laste van het dorp van Loenhout

| 227-0177 |

Schepenregister 227, f° 412 v° 07.11.1775

Lenaerd Schoepen, Brecht – Adriaentjen Schoepen x Peeter Jacob Martens – Lenaert Coecken als momboor van de minderjarige wezen +Cornelis Coecken x Maria Adriaenssens, weduwe voorheen van +Jacobus Schoepen, vader van twee eerste comparanten, en welke wezen genaamd zijn Jan en Cornelis; verkochten aan Jan Augustijns ten behoeve van Maria Willem Augustijns x +Jan Bartel Peeters een huis met erven in Terbeek aan de “rijt”

Personen:

| 227-0178 |