Schepenregisters deel 222 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 222

Schepenregister 222, Nr 1 26.1.1752

De schout en de schepenen verklaren dat Cornelis Wouter Ooms x Jenneken van de Cloot in eigendom hebben te Loenhout: een stede 5 L te Sneppel, O de kinderen Jan Ditvoorts, Z zichzelf, W Franciscus van de Cloot en N de straat, een perceel land 1/2 B, O de erven Jan van Gorp, Z en W zichzelf en N Franciscus van de Cloot, en nog enkele percelen. De schepenen taxeren de waarde op 400 gld.

Personen:

| 222-0001 |

Schepenregister 222, Nr 2 12.12.1752

Joannes Baptista Naesen en zijn zuster Maria Naesen transporteerden aan Erasmus Kerstens een weide 1/2 B, O de beek, Z Geraert Beitrams, W Jacob Fenix en N de Heer Herrij, "de peerbemt 1/2 L, O en N de juffrouwen Marcelli, Z Michiel van Antwerpen en W de Heer Herrij.

Personen:

| 222-0002 |

Schepenregister 222, Nr 3 12.12.1852

Joannes Baptista Naesen en zijn zuster Maria Naesen verkochten aan Franciscus van de Cloot een stuk land op Sneppel, O Joos Adriaenssen, Z de straat, W de juffrouwen Marcelli en N Peeter Vergouwen.

Personen:

| 222-0003 |

Schepenregister 222, Nr 4 12.12.1752

Cornelis Cornelis van Dijck als momber der kinderen van Peeter Cornelis van Dijck ontving van de weduwe van de Heer van Landegem de terugbetalig van een rente van 400 gld die het dorp had verleden op 1.1.1748.

Personen:

| 222-0004 |

Schepenregister 222, Nr 5 13.12.1752

Anthonij Peeter van Tichel x Margrita Cornelis Vermeiren nemen een rente van 300 gld van het College der Sociëteit Jesu verbonden aan een stede 15 à 16 L te Popendonk, O Jan Geert van Dijck, Z en W de straat en N de erven Jan Anthonij Reijns, een 'hooymade' 1/4 B op "het schouwbosch", O van der Saecken, Z Anthonij Vergouwen, W de beek en N Adriaen Vergouwen, en nog enkele percelen.

Personen:

| 222-0005 |

Schepenregister 222, Nr 6 6.2.1753

Peeter Verboven, Cornelis Mathijs Ooms x Anna Maria Verboven, Adriaen Nicolaes Jochems x Barbara Verboven, Cornelis Adriaen Laureijssen waar moeder van was Adriana Verboven, vs Peeter Verboven als momber der 2 wezen van Adriana Verboven verkochten aan Peeter Cornelis Vermeiren een stede met huis 1 B te Popendonk, O Daniel Busschop erven, Z Jacob Fenix, W "d'aertsacker" en N de straat, een stuk land 1/2 G, O en N de erven Jan de Clercq, Z de weg en W "d'aertsacker", een stuk land 1 G, O de schout, Z juffrouw Reijns, W en N de weg, "den dorenacker" 1 G, O en N Pastoor van Elsacker, Z Jan Geert van Dijck, W Anthonij van Tichel, een akker "het huysken" 1/2 B, en nog enkele percelen.

Personen:

| 222-0006 |

Schepenregister 222, Nr 7 17.2.1753

Jan Geert van Dijck ontving de terugbetaling van een rente van 600 gld ten laste van het dorp dd ....(niet ingevuld).

Personen:

| 222-0007 |

Schepenregister 222, Nr 8 21.6.1753

Joannes Philippus Schillemans, deurwaarder van de Soevereine Raad van Brabant van hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteit, Hertogin van Brabant. Ingevolge decreet van 2.3.1753 bezegeld door Joannes Jacobus de Laet ten laste der goederen van wijlen Jacob Fenix, ingevolge de akte van consignatie van de koopprijs verzoekt vs deurwaarder de denominatie van goederen van Henricus Ignatius Verspecht en Henricus Josephus Pantecras, advocaten van de Soevereine Raad van Brabant en Arnulphis van Nuffel, erflaat van Hare Maj. hoofdtolkamer te Brussel betreffende een partij 'hooymade' 103 R in "de boldongen", O de kinderen Jan Mathijs Vorsselmans, Z Peeter Jordaens, W het beekje en N de erven Peeter Janssen op Hillo, een partij in "withagen bempt" 137 R, O de beek, Z Jan van Gorp, W zichzelf en N Merten van den Bos en nog verschillende percelen. Diensvolgens heeft vs deurwaarder deze goederen in handen gegeven van de comparanten.

Personen:

| 222-0008 |

Schepenregister 222, Nr 9 10.3.1753

Akte van denominatie van de goederen van vorige akte voor notaris Joan Joseph Lindeken, Brussel.

| 222-0009 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 26.5.1753

Jan Cornelis Vermeiren voor de helft, Simon en Digna Jan Goossens x Huybrecht Jan Lenaerts, Jan Mathijs Goossens als vader van zijn minderjarige kind waar moeder van was Margrita Cornelis Jacobs die de dochter was van Anna Peeter Goossen, samen voor de andere helft, allen erfgenamen van wijlen Jan Peeter Goossens verkochten aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts de helft van een huis 289 R op klein-Neerven, O Jan Brocatus, Z Huybrecht Jan Lenaerts, W juffrouw Strijpen en N de straat, en nog enkele percelen aldaar.

Personen:

| 222-0010 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 26.5.1753

De schout verkocht aan Franciscus Bernardus van Elsacker in naam van Engelbertus Vierling waar moeder van was Mariana van Elsacker, een stedeken 9 L op "den heybaert" achtergelaten door Andries Peeter Jans insolvent overleden te Loenhout met de erve gekomen van Lenaert Goris, O Jan Aertsen kinderen, Z de erven Margriet van Aken, W Jan Vermeiren en N de heivelden van verschillende personen.

Personen:

| 222-0011 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 5.6.1753

Michiel van Staijen x + Joannes Marten Laureijssen ter eenre, Hendrick Marten Laureijssen, momber en Cornelis Verboven, toeziener der 4 minderjarige kinderen van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 222-0012 |

Schepenregister 222, Nr 10 2.3.1753

Decreetbrief. Maria Theresia, Roomse Keizerin, Koningin van Hongarije, van Bohemen, Dalmatien, Croatien, Esclavonië, Oostenrijk, Hertogin van Bourgondië, Lotrijk, Brabant, Limburg, Luxemburg, Guelder, Milaan, Stirien, Carinthien, Carniolen, Mantova, Parma, Wittenberg, Hoog- en Neder-Silezië, Princes van Suaben, Transilvaniën, Gravin van Habsburg, van Vlaanderen, Arthois, Henegouwen, Namen, Hertogin van Loereinen, Landgravin van Mechelen, Groothertogin van Toscanië, enz. enz. doen te weten dat Petrus de Gijger, deurwaarder, op verzoek van de kinderen van wijlen Maria Elisabeth du Pont x + Jacobus Joannes de Laet, advocaat, uit kracht van de executie van 18.9.1752 ten laste van wijlen Jacob Fenix, pachter te Loenhout, uit kracht van zeker arrest en faillissement gedaan door deurwaarder Ruts op 3.11.1751 en deurwaarder Schillemans op 21.9.1752 en waarna de goederen van vs akte terug werden opgenoemd. Vermeld werden nog: Jan Brocatus x Elisabeth Jacob Fenix, Brecht, en Huybrecht Fenix, Loenhout.

Personen:

| 222-0013 |

Schepenregister 222, Nr 11 9.7.1753

Dionys van Dijck, Catharina van Dijck x Joris van Elsacker, Cornelia van Dijck x Cornelis Vermeiren, vs Dionys van Dijck als momber en Cornelis van Meir als toeziener der 2 minderjarige kinderen van wijlen Maria van Dijck x + Lenaert van Meir, allen kinderen en erfgenamen van + Nicolaes van Dijck x + Barbara Huijgen, verkochten aan Jan Niclaes van Dijck en zijn vrouw, deelhebber voor 1/5, een stenen huis zijnde keuken, kamer, kelder, zolder, brouwerij enz. 1/2 B "de kroon", O de kinderen Niclaes Peeters en E.H. Petrus van Elsacker, Z de plaats, W "de koeystraet en N juffrouw Marcelli, "de polderkens" 9 L, O de kinderen Adriaen Baudewijn Heuvelmans, Z en W de weg en N "straeldijck", en nog enkele percelen.

Personen:

| 222-0014 |

Schepenregister 222, Nr 12 9.7.1753

Jan Nicolaes van Dijck nam een rente van 100 gld van Dionys van Dijck en Cornelis van Meir, mombers der 2 minderjarige kinderen van + Maria van Dijck x + Lenaert van Meir, verbonden aan een akker 2 G aan de brede beek, O Jan Anthonissen, Z de straat, W de beek en N Adriaen Broomans, gekocht van de erven Peeter Huijben.

Personen:

| 222-0015 |

Schepenregister 222, Nr 13 18.7.1753

Reijnier Anthonij Gerardi uit kracht van een procuratie voor een zekere akte van transport van een stede met huis 13 L op Terbeek die Anna Philippina Reijns x Willem van Hogerwaert en haar zuster Isabella Regina Reijns, wonende te Antwerpen, passeerden t.b.v Jan Geert van Dijck voor notaris Jan Carel Hullegarde dd 16.7.1753 van 1.400 gld verbonden aan het vs huis, O "Peeter Joris Coeckenweide", Z de straat, W en N "de vloeystraete", een stuk land 2 L, O en W Maeyken Cornelis van de Mierop, Z de straat en N de vs stede, nog een stede met huis 1 B, O "Peeter Joris Coeckenweide", modo Adriaen Peeter Coecken en Peeter Wouter Ooms, Z de straat, W vs stede en N "Jan Cornelis Arnoutsweide", "het crayen" 1/2 B, O de kinderen Huybrecht Hendrickx en Aert Moons, Z eerstgenoemde stede, W "de vloeystraete", N de erven Jan Verboven, een stedeken zonder het huis "het swaentien" 1 L gekocht op 20.9.1741 van Huybrecht Mathijs Goossens.

Personen:

| 222-0016 |

Schepenregister 222, Nr 14 19.7.1753

Jan Peeter Broccatus verkocht voor 370 gld aan E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts 1/3 van een hofstede 289 R op klein-Neerven, O de weduwe en kinderen van Cornelis Heestermans, modo Huybrecht Jan Lenaerts, Z de erven Michael Cornelis van Elsacker, W en N .... , aangekomen uit hoofde van zijn ouders Cornelia Peeter Mathijs Goossens x Peeter Hendrick Broccatus.

Personen:

| 222-0017 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 21.8.1753

Vernieuwing. Er was een proces ontstaan in de soevereine raad van Brabant tussen procureur Franciscus Maximiliaen Buysen ter eenre en E.H. van Nuffel heer van Marselaes, cantor en kanunnik van St. Salvator tot "Harlebeeck" erfgenamen van wijlen Magdalena Catharina Boseh ter andere zijde. De 1ste partij verkocht aan de 2de partij een hofstede 1 L te Sneppel en een stuk land "den thongelbergh" 2 1/2 L, "het beddestraet" 1 L, "den moosacker" 4 L en een stede 8 L op Popendonk verkregen bij decreet van de raad van Brabant dd 20.8.1751.

| 222-0018 |

Schepenregister 222, Nr 15 1.9.1753

De schout met procuratie van Joannes Baptista Huybrechts x Francisca de Craecker, Antwerpen, als erfgenamen van Anna Catharina Schrijvers x + Anthonij van der Buyten transporteerden aan Jan Gerard van den Heuvel een 'hooymade' 1/4 B bij "de verckenshoecken", O en Z de juffrouwen Marcelli, W de kinderen Adriaen Baudewijn Heuvelmans en N Adriaen Lambrecht Poppelaers, een weide in "de vlaest 1/4 B, enz.

Personen:

| 222-0019 |

Schepenregister 222, Nr 16 1.9.1753

Dezelfde verkopers verkochten aan Michael van Staijen een 'hooymade' 1/4 B in "de dorens", O de beek, Z juffrouw van Beeck, W Gerard Beitrams en N de koper.

Personen:

| 222-0020 |

Schepenregister 222, Nr 17 13.9.1753

Peeter Cornelis Vermeiren transporteerde aan Adriaen Nicolaes Jochoms x Barbara Verboven een stede 1 B te Popendonk, O Daniel Busscops erven, Z Jacob Fenix modo E.H. van Nuffel, W en N de straat, een stuk land 1/2 G in "Heymans hof", O en N de erven Jan de Clercq, Z de weg, W "d'aertsacker", een stuk land 1 G op "'t krayen", O de schout, Z Jan Geert van Dijck, W en N de weg, "den dorenacker" 1 G, "het huysken" 1/2 B, "De Vorsschelschen bemt" 1/2 B.

Personen:

| 222-0021 |

Schepenregister 222, Nr 18 14.9.1753

Voor de schout en Jan van de Mierop, stadhouder, Erasmus Kerstens, Laureijs Cornelis Arnouts, Peeter Rombouts en Wouter van den Heuvel, schepenen compareerden: Adriaen Nicolaes Jochems x Barbara Verboven, zij nemen een rente van 350 gld van het College der Sociëteit Jesu, Antwerpen, verbonden aan de goederen van akte Nr 17.

Personen:

| 222-0022 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 3.11.1753

Jan Nicolaes van Dijck x Hendrina van Capellen nemen een rente van 900 gld van het College der Sociëteit Jesu, Antwerpen, verbonden aan een stenen huis "de kroon" en de goederen vermeld in akte Nr 11.

Personen:

| 222-0023 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 17.11.1753

Vernieuwing. Op 24.10.1753 compareerden voor notaris Joannes Ferdinand van Tongerloo, Antwerpen: Andreas Petrus Meremans, 25 jaar, zoon van wijlen Andreas Meremans x + Joanna Bogers, erfgenaam van zijn broer wijlen Petrus Joseph Meremans, religieus in het Convent der Eerwaarde Paters Boggaarden, transporteerde aan het convent een erfelijke rente van 125 's jaars zijnde 2.000 gld kapitaal die Carolus Ignatius van Craesbeecke de Sittaert, gezworene van Loenhout, had verleden t.b.v. de comparant en zijn vs broer, vernieuwd op 3.6.1744 te Antwerpen.

Personen:

| 222-0024 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 17.11.1753

Cassatie. Op 5.11.1753 compareerden voor notaris Jan Carel Hullegaerde, Antwerpen: Anna Philippina Reijns x Willem van Hooghewaert en Isabella Regina Reijns (Rheyns) ontvingen van Jan van Dijck de terugbetaling van een rente van 37 gld 's jaars die Jan Neysen van Dijck x Barbara Huijgens verleden op 4.11.1699 t.b.v. Anna van Loon x Advocaat Reijns.

Personen:

| 222-0025 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 6.11.1753

Adriaen Nicolaes Jochoms x Barbara Verboven zijn een rente van 300 gld schuldig aan Jacobus van Ostaeijen, Brecht, verbonden aan een stede 1 B te Popendonk. (zie akte Nr 16).

Personen:

| 222-0026 |

Schepenregister 222, Zonder nummer 17.11.1753

Pierre Frans Hermans, secretaris van Loenhout, last hebbend van Joannes Walckiers, Heer van Loenhout, ontving van de weduwe van de Heer van Landeghem, ontvangeresse van Loenhout, de terugbetaling van een rente van 1.500 gld die de gemeente had verleden op 11.9.1749 t.b.v. vs Joannes Walckiers.

Personen:

| 222-0027 |