Schepenregisters deel 220 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 220

Schepenregister 220, Nr 1 24.1.1750

Adriaen Jan Luyckx ook als momber der voor- en nakinderen van Jan Jan Luyckx waar moeder van was en is respectievelijk Elisabeth Verresen en Cathalijn Verschueren, vs Adriaen Luyckx en Jan Hips als mombers der kinderen van wijlen Peeter Jan Luyckx x + Jenneken van der Weghen verkochten aan Catharina Jan Melsen Luyckx een stede 5 L op het Heiënd, O de straat, Z de erven van Beeck, W en N de juffrouwen Marcelli, nog 2 weiden "d'aste" 10 L, een weide "d'ossenblock 1/2 B, "het quaet velt" 1 G, een bosveld op "de blaeckt" L, O de erven Cornelis van Antwerpen, Z Cornelis Raets en Lenaeert van Aert, Brecht, W en N de kinderen Adriaen van Aerde en Anna Luyckx, Brecht, een hooiveld op "de blaeckt" 1 L, O Bertel Jan Peeters, Z de erven Aert Cornelis Goossens, W de nonnen van St. Margarietendael en N Cornelis Cornelis van Dijck, "den overeycken bempt" 1 G en nog verschillende percelen.

Personen:

| 220-0001 |

Schepenregister 220, Nr 2 26.2.1750

Testament van Peeter Hendrick Bartholomeeusen x Catharina Wouter Rennen.

Personen:

| 220-0002 |

Schepenregister 220, Nr 3 16.3.1750

Reijnier Antoni Gerardi heeft de aflossing ontvangen van een rente verleden op 14.3.1737 door Henrij Spoormans x Engel Janssen Verboven x + Huijbrecht Lenaerts, Antwerpen. De originele rentebrief was gepasseerd te Loenhout op 5.11.1720 verleden door Huijbrecht Antonij en Cornelis Matthijs Goossens x Anthonij Peeter van Tichel t.b.v. vs Engel Janssen Verboven.

Personen:

| 220-0003 |

Schepenregister 220, Nr 4 6.4.1750

Jacobus Frederick Philipsen, momber van Jan en Anna Bosi, minderjarige kinderen van Helena Frederick Philipsen x + Guilliam Bosi, Joannes Somers x Maria Peeter Joossens, Norbertus Somers ook voor Catharina Peeter Somers verkochten aan Adriaen Melsen Luycxk x Cornelia Mathijs Ooms een stede 1 L op klein-Neerven, O, Z en N Cornelis Goossens en W de straat.

Personen:

| 220-0004 |

Schepenregister 220, Nr 5 6.4.1750

De verkopers ut ante verkochten voor 140 gld aan Jan Roovers x Catharina Huygens een perceel land 1 1/2 L op het Oosteneind, O de erven Cornelis Peeter Broomans, Z de kinderen Cornelis Betrams, W de erven Vergouwen en N de kinderen Mathijs Goossens

Personen:

| 220-0005 |

Schepenregister 220, Nr 6 6.4.1750

De verkopers ut ante verkochten aan Philip Philipsen een weide 4 L in "de vlaest", O en Z de Heer van Loenhout, W de erven Maria Josina van Elsacker en N de erven Mathijs Goossens.

Personen:

| 220-0006 |

Schepenregister 220, Nr 7 6.4.1750

De verkopers ut ante verkochten aan Wouter van den Heuvel x Elisabeth Huygens een stuk land 1 1/2 L op "molenacker", O Adriaen Cornelis Vermeiren, Z de weg, W de juffrouwen Marcelli en N de erven Marcus Kenis.

| 220-0007 |

Schepenregister 220, Nr 8 29.4.1750

De schout gemachtigd door Thomas Lathouwers en door Jan Lathouwers, Cornelis Wouters, Catharina .... (niet ingevuld) x + Jan Janssen Goris en alle representanten van wijlen Cornelia Vleminckx, Peeter van der Sande x + vs Cornelia Vleminckx ontving de aflossing van een obligatie van 150 gld die Guilliam Bosi x Helena Frederick Philipsen op 22.11.1745 had verleden voor notaris Marc Antoni Essers t.b.v. vs Peeter van der Sande.

Personen:

| 220-0008 |

Schepenregister 220, Nr 9 29.4.1750

Peeter Joannes Weerts in extinctie van 2 obligaties èèn van 100 gld dd 29.4.1698 en de andere van 300 gld dd 2.3.1703 die Joannes Adriaen Weerts voor de schepen had verleden t.b.v. Maria Janssen x + Adriaen Verdaet daarna gesuccedeerd op haar dochter Anna Catharina Verdaet die dezelve bij testament had gelaten aan Maria Agnes Danielssen, Antwerpen, voor notaris Arnoldus Valvekens op 28.12.1740. De comparant verklaarde hiervoor te transporteren "Matthijs visacker" 1/2 B te Popendonk, een stede met huis 4 1/2 L aldaar, O zichzelf, Z de straat, W en N de Heer van Loenhout, de helft van een akker "den tolbergh" 4 L waarvan de andere helft in bezit is van Cornelis Jacobs van Tychelt en zijn vrouw.

Personen:

| 220-0009 |

Schepenregister 220, Nr 10 25.5.1750

De verkopers ut ante (aktes Nr 4-5-6 en 7) verkochten aan Philip Philipsen een bosveld 1/2 B op "het molenbosch", O de cappelrije alhier, Z Jan Nicolaes van Dijck, W de erven Michiel van Esacker en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 220-0010 |

Schepenregister 220, Nr 11 8.6.1750

Jan Govaert Adriaenssen, Hendrick Jan Adriaenssen ook voor de minderjarige kinderen van wijlen Niclaes Jan Adriaenssen overleden te Steenbergen, Peeter Jan Adriaenssen verkochten voor 300 gld aan Geeraert van Dijck een stedeken 11 à 12 G op "de laeren".

Personen:

| 220-0011 |

Schepenregister 220, Nr 11 8.6.1750, vervolg

In de marge: niet gepasseerd.

| 220-0012 |

Schepenregister 220, Nr 12 16.6.1750

Joos Adriaen van Halle verkocht aan Pierre François Hermans, notaris te Antwerpen een stuk land 1/2 B op "molenacker", een beemd 1/2 B op het Oosteneind, O de beek, Z Jan Geert Bevers, W de nabeschreven weide en N de erven Michiel Pellens, en een weide 1/2 B aldaar.

Personen:

| 220-0013 |

Schepenregister 220, Nr 13 17.6.1750

Joos Adriaen van Halle verkocht voor 200 gld aan jonker Joannes Walckiers, heer van Loenhout, een weide 1/2 B op "huffel heylaer", O en W de juffrouwen Marcelli, Z "schuttershof" en N Jan Louis Arnouts.

Personen:

| 220-0014 |

Schepenregister 220, Nr 14 4.7.1750

Testament van Maria Tappers x + Christianus van Heyst. Werden genoemd: haar zuster Magdalena Tappers, Franciscus Bernardus, Wilhelmus en Petrus van Elsacker, kinderen van haar zuster en Engelbertus Vierling, kind van wijlen Mariana van Elsacker. Maria Tappers kon wegens 'gerocktheijt' van haar rechterhand niet schrijven en tekende met een +.

Personen:

| 220-0015 |

Schepenregister 220, Nr 15 primo 16.7.1750

Aert Jan Matthijssen met zijn kinderen Cornelis Aert Matthijssen, Jan Aert Matthijssen, Elisabeth Aert Matthijssen x Lambrecht Broomans, Anna Aert Matthijssen, vs Cornelis Aert Matthijssen als momber der kinderen van + Adriaentien x Huybrecht Venicx verkochten een stede te Wernhout-Zundert aan Adriaen Lambrecht Poppelaers.

Personen:

| 220-0016 |

Schepenregister 220, Nr 15 secundo 11.10.1750

Cornelis Cools, momber en Cornelis Goetstouwers, Toeziener van Maria Cools, ter eenre en Catharina Goetstouwers x + Peeter Cools met haar tegenwoordige man Franciscus Hofkens, ter andere zijde, 'lauderen' het testament van vs Peeter Cools dd 10.9.1750.

Personen:

| 220-0017 |

Schepenregister 220, Nr 16 27.10.1750

Catharina Nicolaes Gijsen x + Jan Huybrecht Goossens, met haar tegenwoordige man Geert Luyckx, ter eenre, Adriaen Huybrecht Goossens, momber en Jan Nicolaes Gijsen, toeziener der kinderen van 1st comparante te weten Anna Goossens en Barbara Goossens, sluiten een akkoord.

Personen:

| 220-0018 |

Schepenregister 220, Nr 17 27.10.1750

Adrianus Goossens, Nicolaes Goossens, Cornelia Goossens, Gabriel Janssens als vader van zijn kinderen verwekt bij Elisabeth Goossens, Barbara Goossens, Laureys Arnouts, schepen als momber der kinderen van + Jan Goossens x Catharina Gijsen, allen kinderen en kindskinderen van + Huybrecht Matthijs Goossens x + Anna Baudewijn Heuvelmans verdeelden de nagelaten goederen.

Personen:

| 220-0019 |

Schepenregister 220, Nr 18 2.9.1750

De schout heeft in extinctie van een rente van 150 gld die Hendrick Kuijpers schuldig was aan de Heer en juffrouw Strijpen als erfgenamen van juffrouw Schoonjans transporteerde aan Joanna en Anna Maria Strijpen "den Smitsbemde" 2 G op Terbeek, O Cornelis Cornelis Huyben, Z Lambrecht Vermeiren, W de beek en N Mathijs Jan Ooms erven hen competerende bij mangeling met Hendrick Jan Kuijpers x Anna Smits volgens akte dd 17.9.1748 tevoren gekocht van Dionijs van Hal x Elisabeth Moons op 29.4.1728 zijnde dito Hendrick Jan Kuijpers na de dood van zijn 1ste vrouw Adriaentien Vermeiren, boedelhouder volgen akte van 14.8.1743 voor notaris Marcus Antoine Essers te Loenhout.

Personen:

| 220-0020 |

Schepenregister 220, Nr 19 2.9.1750

Hendrick Jan Kuijpers x Anna Smits verkochten aan jonker Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout, een perceel land 1 1/2 L op "de beeckxe acker", O de juffrouwen Strijpen, Z en W de kinderen Cornelis Broomans en N de kinderen Michiel Jan Goossens, gekomen van Cornelis Huyben op 4.2.1721, "den verloren cost" 2 L, O de kinderen Cornelis Lambrecht Broomans, Z Renier Mathijs Ooms, W de kinderen Cornelis Vermeiren en N Cornelis Cornelis Huyben, aangekomen van Emerans Goris Gabriels op 4.4.1729, een huis "het swaentien" op Terbeek aangekomen bij mangeling met de schout op 17.9.1748, enz.

Personen:

| 220-0021 |

Schepenregister 220, Nr 20 7.12.1750

Aldegunda van Gastel x Erasmus Kerstens, Jacomijn van Gastel, bejaarde jonge dochter, Cornelis Antoni van Gastel ook voor Jan Antoni van Gastel, Cornelia van Gastel en Christina van Gastel, en in naam van Joanna van Gastel en Lambrecht van Gastel, zijn onbejaarde broer en zuster, allen kinderen van + Antoni van Gastel x Jacomijn Kenis, gerechtigd voor 1/4 in de helft en Cornelia van Gastel x Cornelis Wouter Raedts voor 1/3 in de helft, Cornelis Geerts gemachtigd door catharina Cornelis Arnouts waar moeder van was Jenneken Cornelis van Gastel voor 1/3 in de helft, vs Cornelis Antoni van Gastel als momber en Sijmon Jan Goossens, toeziener deer 6 minderjarige kinderen van + Jan Cornelis van Gastel x Digna Jan Goossens voor 1/3 in de andere helft transporteerden aan Huijbrecht Jan Lenaerts x Digna Jan Goossens "Heestermans stedeken" op klein-Neerven, O en Z de straat, W de erven Jan Cornelis van Gastel en N Jan Vermeiren en Jan Brocatus.

Personen:

| 220-0022 |

Schepenregister 220, Nr 21 27.10.1750

Testament van Anna Catharina van Hal(le), jonge dochter dienstmeid van de schout, enigzins onpasselijk zijnde, ten voordele van Hendricus en Michiel van Hal, zonen van Joseph van Hal, Cornelia van Hal dochter van Joannes van Hal, allen broers en broers kinderen.

Personen:

| 220-0023 |

Schepenregister 220, Nr 22 2.11.1750

Borgbrief voor Roosendaal. Jacobus Godrij, geboren te Loenhout gaat trouwen met Cornelia Laureys Ramssaert.

Personen:

| 220-0024 |

Schepenregister 220, Nr 23 9.12.1750

Jan Peeter Huyben ook als momber van het enig weeskind van Cornelis Peeter Huybrechts x Catharina Ceustermans verkocht aan Lambrecht Cornelis Vermeiren x Elisabeth Matheus Ooms een stedeken 5 L op Terbeek, O, W en N de straat, Z Peeter Verboven, "het pauwken" 2 1/2 L, O Bertel Jan Peeters, Z en W de juffrouwen Marcelli en N de erven Peeter Joris Coecken, "den leenhof" 1 B, "de stadtrijt" te Sneppel, een deel van "het goorken" bij het Hecht.

Personen:

| 220-0025 |

Schepenregister 220, s.d. zonder nummer.

Niet gepasseerd wegens onenigheid. Jan Ceustermans, Brecht, momber van het enig weeskind van Cornelis Peeter Huyben x Catharina Ceustermans verkocht aan Jan Peeter Huyben de helft van een stedeken 5 L op Terbeek en verder de percelen vernoemd in vorige akte.

Personen:

| 220-0026 |

Schepenregister 220, Nr 24 10.9.1750

Testament van Peeter Cools en Catharina Goetstouwers.

Personen:

| 220-0027 |

Schepenregister 220, Nr 25 31.8.1750

Catharina Matheus Arnouts x + Cornelis Pellens met haar tegenwoordige man Joris Jan de Crom (de Krom), ter eenre, Peeter Cornelis Knaeps, momber en Jacobus Matheus Arnouts, toeziener der 2 minderjarige kinderen van 1ste comparante te weten: Cornelis Pellens, 5 jaar en Maria Anna Pellens, 3 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 220-0028 |

Schepenregister 220, Nr 26 14.12.1750

Zekere Peeter Hendrick van Elsacker, zoon van Hendrick van Elsacker x ....(niet ingevuld) is nu omtrent 50 jaar uitlandig. Vermits hij reeds 30 jaar oud was toen hij naar het buitenland vertrok stellen de schepenen voor om zijn deel, t.t.z. 1/4, in het sterfhuis van zijn zuster Cornelia van Elsacker te Loenhout overleden zijnde 21 gld, één jaar huur van een stede te Wuustwezel zijnde 27 gld, het 'sloth' van de rekening van de koopdag van vs sterfhuis zijnde 63 gld alles samen 112 gld 1 st. 2 oord. Dit werd verdeeld onder Joannes Jan van Elsacker, Michiel Jan van Elsacker, de mombers der kinderen van wijlen Michiel Hendrick van Elsacker. Voor het geval dat de uitlandige toch nog moest opduiken verbinden zij hieraan een stede te Wuustwezel waarvan Jan Segers nu pachter is en waarin Cornelia van Elsacker was 'gegoeyd' op 29.10.1733 te Antwerpen.

Personen:

| 220-0029 |

Schepenregister 220, Nr 27 14.12.1750

Marcus Antonius Essers, secretaris van Boechout en sub-secretaris van Loenhout, last hebben van Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts, hij ontving van madame van Landeghem, ontvangeres der publieke lasten van Loenhout en betalend voor het dorp: 600 gld ter kwijting van een rente die de wethouders 'ten leste gepasseerden oorlogh hebben moeten oplichten' t.b.v. vs pastoor dd 11.9.1749.

Personen:

| 220-0030 |

Schepenregister 220, Nr 28 14.12.1750

Dezelfden krijgen de terugbetaling van dezelfden van een rente van 1.000 gld verleden op 13.12.1746.

Personen:

| 220-0031 |

Schepenregister 220, Nr 29 14.12.1750

Dezelfden krijgen de terugbetaling van dezelfden van een rente van 600 gld verleden op 22.6.1747.

Personen:

| 220-0032 |

Schepenregister 220, Nr 30 21.12.1750

Cornelis Wouters x Lucia de Lathouwer, Stabroek, Jan de Lathouwer, Stabroek, Thomas de Lathouwer, Putte, erfgenamen van Cornelia Vleminckx x + Peeter van der Sande en wijlen haar zoon Andries van der Sande verkochten al de bezittingen van vs overledenen aan de schout Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert.

Personen:

| 220-0033 |

Schepenregister 220, Nr 31 31.12.1750

Catharina Mathijs Goossens x Antoni van Tichelt, Adriaen Huybrecht Goossens ook voor zijn broer en zusters Nicolaes, Barbara en Cornelia Goossens, ook als momber en Jan Gijsen als toeziener der 2 weeskinderen van Jan Goossens en voor de kinderen van + Elisabeth Goossens x Gabriel Janssen, Cornelis Peeter van Tichel en Antonis Peeter van Tichel waar moeder van was Elisabeth Goossens, Matthijs Anthonis Goossens en Adriana Anthonis Goossens, Adriaen van Tichel, Matthijs van Tichel, allen erfgenamen van Cornelis Matthijs Goossen verkochten aan Philip Philips Philipsen een stede 1 G op het Oosteneind, O de kinderen Elisabeth Goossens, Z en W de kinderen Jan Matthijs Goossens en N de straat.

Personen:

| 220-0034 |

Schepenregister 220, Nr 32 30.12.1750

Dezelfden ut ante verkochten aan Adriaen van Tichel 2 partijen zaailand 1/2 B op Sneppel, O de Heer Batkin, Z en W de straat en N Barbara Goossens.

Personen:

| 220-0035 |

Schepenregister 220, Nr 33 2.1.1751

Digna van Marode x + Sebastiaen van Mechelen, gewezen molenaar alhier, met haar tegenwoordige man Gaspar Assenbergh, ter eenre, Guiliam van Mechelen, momber en Gabriel Cornelis Peeters, toeziener van het enig minderjarig kind van 1ste comparante te weten Maria Catharina van Mechelen, 1 1/2 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 220-0036 |

Schepenregister 220, Nr 34 10.2.1751

Peeter van der Sande ontving een rente van de schout, verbonden aan een stede 1 G waarop een huis placht te staan te Neerven, O de straat, Z de kinderen Jan Claesen, W Peeter van Westerhoven en N de volgende stede, aangekomen bij koop van Cornelis van Ham x Catharina Wouter Rennen op 30.7.1744, nog een stede met huis 3 G te Neerven, O de straat, Z het voorgaande stuk, W de erven Jacob Rombouts en N de juffrouwen Schoonjans.

| 220-0037 |

Schepenregister 220, Nr 35 25.2.1751

Peeter Beyers, Wuustwezel, ook voor zijn zoon Maximiliaen en zijn dochter Catharina Beyers x Peeter de Bie, Wuustwezel, verkochten voor 200 gld aan Adriaen Vergouwen en zijn vrouw "den gagelbeemd" 1/2 B op de Donk omtrent de stenen brug, O de koper, Z en W Jan van de Mierop en N de beek, de verkopers aangekomen uit hoofde van wijlen Catharina Vorsselmans, vrouw van 1ste comparant.

Personen:

| 220-0038 |

Schepenregister 220, Nr 36 16.3.1751

Voor notaris Jean François Rossaert, Antwerpen, compareerden Maria Theresia en Joanna Maria Smolders, gezusters, wonende te St Willeborts- Antwerpen, zij ontvingen van de schout de terugbetaling van een rente van 1.000 gld verleden op 13.12.1746, akte vernieuwd te Loenhout op 26.3.1751.

Personen:

| 220-0039 |

Schepenregister 220, Nr 37 12.4.1751

Borgbrief voor Beveren. Lambert Vermeiren geboren te Loenhout gaat trouwen met Regina van Dam, geboren te Beveren.

| 220-0040 |

Schepenregister 220, Nr 38 14.4.1751

Borgbrief voor Westmalle. Jan Lambrecht Rombouts is getrouwd met Theresia Taeijmans.

Personen:

| 220-0041 |

Schepenregister 220, Nr 39 15.4.1751

Reijnier Gerardi met procuratie van Peeter Dillis Francken verkocht aan J.F de Wolff, koopman te Antwerpen een stede te Popendonk.

Personen:

| 220-0042 |

Schepenregister 220, Nr 40 19.4.1751

Jan Anthonissen, Wuustwezel, ook voor zijn broer Jacobus Anthonissen, erfgenamen van Cornelis Cornelis Aerts verkocht aan Adriaen de Crom een stedeken 4 G te Neerven, O de straat, Z "het bosstraetien", W Cornelis Peeter Rombouts erven en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 220-0043 |

Schepenregister 220, Nr 41 19.4.1751

Jacobus van Geel, Brecht, enige zoon van Gijsbrecht van Geel ontving van Cornelis Cornelis Aerts de terugbetaling van een rente van 300 gld verleden op 8.5.1696 t.b.v comparants vader.

Personen:

| 220-0044 |

Schepenregister 220, Nr 42 18.6.1751

Vernieuwing. Er werd een proces gevoerd tussen de regeerders van Loenhout en Joan Frans van Elsacker op 13.2.1715 nopens de afdracht of ontlasting van een rente van 3.000 gld opgenomen van E.H. Jacobus de Witte, priester, waarover een vonnis werd geveld op 16.8.1725, waarover achteraf nog verschillende betwistingen waren.

Personen:

| 220-0045 |