Schepenregisters deel 219 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 219

Schepenregister 219, Nr 1 primo 1.9.1749

Petronella Lenaert Huijbrechts x Bartel Jan Rombouts 'vernaerderen en calengieren van bloetswegen' de koop die Jan Anthonissen tegen Peeter Peeter Broomans heeft gedaan van een stede te Terbeek op 5.3.1749 in 3 zitdagen zijnde 1.9.1749, 18.9.1749 en 25.9.1749.

Personen:

| 219-0001 |

Schepenregister 219, Nr 1 secundo 11.9.1749

De schout en de schepenen hebben in conformiteit met het octrooi van 5.11.1746 aan alle dorpen verleend, in naam van het dorp 600 gld geleend van E.H. Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrordus.

Personen:

| 219-0002 |

Schepenregister 219, Nr 1 secundo 11.9.1749, vervolg

In de marge: gekweten op 14.12.1750.

| 219-0003 |

Schepenregister 219, Nr 2 11.9.1749

De schout en de schepenen hebben in naam van het dorp 1.400 gld geleend van jonker Joannes Walckiers, Heer van Loenhout.

| 219-0004 |

Schepenregister 219, Nr 3 8.10.1749

Peeter Jan Aernouts heeft 'vernaerdert en gecalengiert van bloetswegen' de koop van een beemd die Sebastiaen van Mechelen tegen de mombers der wezen van + Adriaen van Meir x + Maria Jan Aernouts had gedaan.

Personen:

| 219-0005 |

Schepenregister 219, Nr 4

Jan Lenaert Wierckx, Roosendaal, verkocht voor zijn vader Lenaert Wierickx een 'hooymade' 1/2 B op "het hooghbos", O Maria Josina van Elsacker, Z de juffrouwen Marcelli, W Peeter Jan Arnouts en N Peeter Jan Peeters.

Personen:

| 219-0006 |

Schepenregister 219, Nr 5 13.10.1749

Jan Jan Vorsselmans, Matthijs Jan Vorsselmans, Egidius Vorsselmans, allen wonende te Wuustwezel, ook voor Catharina Vorsselmans, Brussel, en Anna Maria Vorsselmans, Henricus Vorsselmans en voor Margarita Vorsselmans, allen samen voor Joannes Carolus de Bergh weduwnaar en erfgenaam testamentair van Adriana Vorsselmans en zijn kind bij haar verwekt, kinderen van Joannes Vorsselmans verkochten aan Henricus Vorsselmans, koster en schoolmeester te Wuustwezel "den hoogenbemt" 3 1/2 L op de Donk, "Jan Aertsen bemt" en "het klijn bemdeken", samen 3 L.

Personen:

| 219-0007 |

Schepenregister 219, Nr 6 13.10.1749

De verkopers ut ante verkochten aan Matthijs Christiaen Vorsselmans, bakker alhier, "Schoenen landt", O de Heer van Loenhout, Z de kinderen Adriaen Michiel Goossens, W de straat en N Maria van de Mierop en "Broomans acker", O en Z Jan van de Mierop, W de Heer Schoonjans en N Cornelis Jacobs en Jan Vermeiren samen 4 L.

Personen:

| 219-0008 |

Schepenregister 219, Nr 7 13.10.1749

De verkopers ut ante verkochten aan Jan van de Mierop, schepen, "den langen acker" 4 1/2 L, O "den ritacker", Z de straat, W en N de koper.

Personen:

| 219-0009 |

Schepenregister 219, Nr 8 13.10.1749

Erasmus Kerstens in naam van Cornelis van Meir en Cornelis Jan Arnouts, momber en toeziener der wezen van Adriaen Adriaen van Meir x + Maria Jan Arnouts verkochten aan Sebastiaen van Mechelen de koop die op 8.10.1749 werd gecalengierd door Peeter Jan Arnouts zijnde een beemd wezende bosveld 1 L op "het Hooghbos".

Personen:

| 219-0010 |

Schepenregister 219, Nr 9 15.11.1749

Jonker Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout, verkocht aan Jan Nijs van Dijck x Cornelia Michiel Huygens een huiske 1 L op het Oosteneind, O Clement Verhoeven, Z de straat, W de weduwe Cornelis Broomans en Gabriel Arnouts met zijn vrouw en N het klein straatje.

Personen:

| 219-0011 |

Schepenregister 219, Nr 10 17.11.1749

Maria Peeter Verheyden x Laureys Cornelis Arnouts voor 1/5, Peeter Adriaen Cornelis Vermeiren ook voor zijn 2 broers, Cornelis en Jan en zijn zuster Maria, kinderen van Adriaen Cornelis Vermeiren x + Lucia Verheyden ook voor 1/5, Cornelis Laureys Arnouts, momber van Jan Verheyden, enig kind van Jacob Verheyden x + Catharina Cornelis Meulders ook voor 1/5, Cornelis van Staeyen ook voor zijn zusters Cornelia en Catharina van Staeyen, kinderen van Hendrick van Staeyen x + Jenneken Peeter Verheyden, Aert van Staeyen, momber der kinderen van Jan van Staeyen en voor Lambrecht van Staeyen ook kinderen van Hendrick van Staeyen x + Jenneken Peeter Verheyden ook voor 1/5, Cornelis Jan Verheyden ook in naam van zijn 2 broers Jacobus en Peeter Verheyden ook voor 1/5, verkochten aan Adriaen Cornelis Vermeiren x + Lucia Verheyden, wonend op het Hecht een stede 5 G te Neerven, O Bertel Jan Peeters, Z de akkerstraat, W "de nedervenschestraet" en N de erven Jacob Rombouts, en nog enkele percelen op de Donk.

Personen:

| 219-0012 |

Schepenregister 219, Nr 11 18.11.1749

Peeter van der Sande x + Cornelia Vleminckx, 1ste partij, Catharina Janssen Hendrickx x + Jan Janssens Goris, 2de partij, als erfgenamen van de vs Cornelia Vleminckx volgens haar testament voor de wet te Wuustwezel dd 18.7.1748, hebben de nagelaten goederen verdeeld.

Personen:

| 219-0013 |

Schepenregister 219, Nr 11 18.11.1749, vervolg 1

Voor Catharina Janssen Hendrickx: een obligatie van 100 gld ten laste van Catharina Janssen Goris x + Adriaen Peeters van Ostaeyen verleden te Wuustwezel op 28.3.1742, een obligatie van 50 gld ten laste van dezelfde t.b.v. Cornelia Vleminckx verleden op 12.3.1743, een obligatie van 40 gld ten laste van Peeter Deckers verleden op 17.4.1747 t.b.v. Peeter van der Sande, een obligatie van 75 gld ten laste van Jan Adriaen Mathyssen t.b.v. Peeter van der Sande verleden op 18.2.1747, een obligatie van 100 gld ten laste van Guilliam Bosi x Helena Frederick Philipsen t.b.v. Peeter van der Sande verleden op 22.11.1745.

Personen:

| 219-0014 |

Schepenregister 219, Nr 11 18.11.1749, vervolg 2

Peeter van der Sande krijgt een stede 1 G waarop een huis gestaan heeft, O de straat, Z de kinderen Jan Claesen, W Peeter van Westerhoven en N de volgende stede, nog een perceel land 1 G te Neerven, O de straat, Z Peeter van Westerhoven en Peeter Jacob Rombouts en N het 1ste perceel, nog een stede 3 G te Neerven en nog enkele percelen aldaar.

Personen:

| 219-0015 |

Schepenregister 219, Nr 12 18.11.1749

Lenaert Jan Wirckx ook voor zijn zoon Jan Wirckx, Roosendaal, verkocht aan Jacobus Constant van den Ackerveken, koster alhier, een bosveld 1/2 B, O E.H. Petrus van Elsacker, Z de Heer Hermans, W Peeter Jan Smouts en N "de hooghe velden " van Peeter Jan Peeters.

Personen:

| 219-0016 |

Schepenregister 219, Nr 13 25.11.1749

Jan Anthonissens x Elisabeth Godtstouwers verkochten voor 296 gld aan Bertel Jan Peeters x Perijntien Huijbrechts een stede met huis 8 L op Terbeek, O pastoor van Elsacker, Z de erven Cornelis Marijnissen, W de straat en N "de rijt" aangekomen van Peeter Peeter Broomans.

Personen:

| 219-0017 |

Schepenregister 219, Nr 14 25.11.1749

Jan Wirckx, Roosendaal, verklaart uit liefde en 'plichtighe affectie' tot zijn vader in armoede en hoge ouderdom met name Lenaert Wirckx te transporteren alle goederen te Loenhout hem toekomende uit hoofde van Goris Lambregt van Staeyen des comparants moederlijke grootvader.

Personen:

| 219-0018 |

Schepenregister 219, Nr 15 25.11.1749

Peeter Geerts, Brecht x + Clara Peeters, ook voor zijn kinderen, Antoni van Aecken x + Maria Anna van Aert ook voor zijn enig kind en voor de kinderen van Cornelis van Aert en voor Mathijs van Aert verkochten een rente van 150 gld aan de 3 kinderen van Jan Mathijs Vorsselmans x Cornelia Aert Goossens, bezet op 2 beemden te Neerven, rentebrief op 30.10.1690 verleden door Cornelis Goossens de oude t.b.v. Christiaen Geerts, vernieuwd op 14.1.1740.

Personen:

| 219-0019 |

Schepenregister 219, Nr 16 3.12.1749

De schout en de schepenen verklaren dat volgende erfgoederen door de eigenaars werden gerepudiëerd nadat zij zonder effect te koop werden gesteld. Jan Meeusen x Cornelia Marcus Kenis hebben de goederen geaccepteerd, zij mogen hen gebruiken als zij de lasten betalen, zijnde een hofstede "den grooten heybaert" 3 B te Sneppel, een weide 1/2 B en een bosveld 1/2 B op "het schouwbosch".

Personen:

| 219-0020 |

Schepenregister 219, Nr 17 4.12.1749

Maria Tappers x + Christianus van Heijst machtigde haar zuster Magdalena Tappers x Joan Mattheus van Elsacker om haar zaken te behartigen betreffende goederen te Roosendaal, Wouw en Steenbergen.

Personen:

| 219-0021 |

Schepenregister 219, Nr 18 12.1.1750

Cornelis van Staeijen, Aert van Staeijen, momber der kinderen van Lambrecht van Staeijen, Jan van Staeijen ook voor Cornelia en Catharina van Staeijen, als erfgenamen van Hendrick van Staeijen verkochten aan Jan Roovers, smid, een weide 1/2 B te Sneppel, O "de perbemde", Z de Heer Herrij, W het straatje en N de juffrouwen Marcelli.

Personen:

| 219-0022 |

Schepenregister 219, Nr 19 12.1.1750

Dezelfden verkochten aan Erasmus Kerstens, schepen, een stuk land 1/2 L te Sneppel, O, W en N de straat, Z de erven Meijvis, een heiveld 1 L, O Michiel van Staeijen, Z Cornelis Arnouts, W en N de erven Geert Peeters.

Personen:

| 219-0023 |

Schepenregister 219, Nota: op 22.8.1751

verkocht Erasmus Kerstens deze koop aan Cornelis Cornelis Arnouts.

Personen:

| 219-0024 |

Schepenregister 219, Nr 20 7.1.1750

Jan Doms, Peeter Doms, Adriaen Doms, Anthoni Doms, Adriaen Simon Bevers, momber van Catharina Doms, vs Jan Doms, momber van Maria Doms, Maria Jan Jacob Lambrechts waar moeder van was Adriana Matthijs Vermeiren, Jan van Aert x Digna van Tichel, Jan van Tichel, Peeter Aert van Tichel en Catharina van Tichel, Machiel Ooms last hebbend van Jan Anthonissen waar moeder van was Perijn Vermeiren, allen voor één staak; Peeter Vermeiren alleen voor één staak; Peeter van Gorp waar moeder van was Digna Vermeiren, Adriaen Bartholomeeusen, Laureys Bartholomeeusen, Bastiaen Bartholomeeusen ook voor de kinderen van Jan Bartholomeeusen, allen erfgenamen van Adriaentien van Gorp, Cornelis van Minderbrugge x Digna Bartholomeeusen, Peeter van der Saecken x Elisabeth Bartholomeeusen, vs Peeter Bartholomeeusen als momber der kinderen van Aert van Gorp en voor Elisabeth Laureijs van Gorp, allen voor één staak; Jan Geerts x Cornelia Frans Deckers, Cornelis Aertsen x Maria Frans Deckers, Adriaen Frans Deckers en Cornelis Marijnissen, ook voor één staak; Peeter Jan Weerts ook voor één staak, allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Vermeiren verkochten aan Erasmus Kerstens, schepen, een beemd 2 G te Sneppel.

Personen:

| 219-0025 |

Schepenregister 219, Nr 21 7.1.1750

Jan Doms, Peeter Doms, Adriaen Doms, Anthoni Doms, Adriaen Simon Bevers en vs Jan Doms als momber van Catharina Doms en Maria Doms, Maria Jacob Lambregts waar moeder van was Adriana Matthijs Vermeiren, Jan van Aert x Digna van Tichel, Jan van Tichel, Peeter Aert van Tichel en Catharina van Tichel, Michiel Ooms last hebbend van Jan Anthonissen waar moeder van was Perin Vermeiren voor de 1ste staak; Peeter Vermeiren alleen voor de 2de staak; Peeter van Gorp waar moeder van was Digna Vermeiren, Adriaen Bartholomeeusen, Laureys Bartholomeeusen, Sebastiaen Bartholomeeusen, vs Adriaen Bartholomeeusen als momber der kinderen van Jan Bartholomeeusen, allen erfgenamen van Adriaentien van Gorp, Cornelis van Minderbrugge x Digna Bartholomeeusen, Peeter van der Saecken x Elisabeth Bartholomeeusen, de vs Peeter van Gorp als momder der kinderen van Aert van Gorp ook voor Elisabeth Laureys van Gorp, Jan Geerts x Cornelia Frans Deckers, Cornelis Aertsen x Mariana Frans Deckers, Adriaen Frans Deckers, Cornelis Marijnissen, voor de 3de staak; Peeter Jan Weerts alleen voor de 4de staak, allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Vermeiren verkochten aan Adrianus Vergouwen x Mariana van Litzenborgh een partij erve 2 L op het Hesschot, O de erven Jan van Gorp, Z de weg, W Lambrecht Cornelis Vermeiren en N "de mosvoordenstraet".

Personen:

| 219-0026 |