Schepenregisters deel 218 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 218

Schepenregister 218, Nr 1 2.1.1749

Huybrecht Fenix x + Adriaentien Aert Matthijsen ter eenre, Cornelis Aert Matthijssen, momber en Matthijs Goossens, toeziener van het enig weeskind van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 218-0001 |

Schepenregister 218, Nr 2 4.1.1749

Elisabeth Huijgens x + Paulus Ansoms met haar huidige man Wouter van den Heuvel ter eenre, Jan Peeters, momber en Jan Roovers, toeziener van de 2 minderjarige kinderen van 1ste comparante te weten: Michiel Ansoms, 12 jaar en Elisabeth Ansoms, 8 jaar ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 218-0002 |

Schepenregister 218, Nr 3 7.1.1749

Antoni Jan Hollanders ook voor Elisabeth Jan Hollanders x + Hendrick Smeekens, Maria Jan Centen x + Adriaen Hollanders ook voor haar 4 kinderen, Maria Jan Hollanders, bejaard, Anna Adriaen Hollanders x Renier Schrick, Aert Hendrick Adriaen Schraeven x Adriana Jan Hollanders, Jacobus Jan Hollanders en Jan Jan Hollanders verkochten aan Hendrick Dillis Francken en zijn vrouw een perceel land "de strepe" 2 L te Popendonk.

Personen:

| 218-0003 |

Schepenregister 218, Nr 4 7.1.1749

Dezelfde verkopers van vorige akte transporteerden aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter een hofstede 1/2 B waarop een huis gestaan heeft te Popendonk, nog enkele weiden en een stuk land "den vogelsanck" 3 L.

Personen:

| 218-0004 |

Schepenregister 218, Nr 5 9.1.1749

Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter ontving de kwijting van Jan Goderi voor één helft en Geert Betrams voor de andere helft van een rente van 200 gld die Andries Mans op 22.10.1698 had verleden t.b.v. Cornelia van Gilse.

Personen:

| 218-0005 |

Schepenregister 218, Nr 6 9.1.1749

Jan Godri, momber van Geert Andries Mans sedert 32 jaar uitlandig waarvan men niet weet of hij nog leeft, competeert een stedeke met huis 1 1/2 G in "de coedongen" beschadigd in de oorlog. De schepenen beslissen het stedeke te verkopen aan Geert Betrams.

Personen:

| 218-0006 |

Schepenregister 218, Nr 7 25.1.1749

Catharina Renders eerst weduwe van Cornelis Claessen daarna weduwe van Nicolaes Godrij repudieerde het sterfhuis van haar laatste man t.b.v de crediteuren.

Personen:

| 218-0007 |

Schepenregister 218, Nr 8 26.1.1749

Adriaentien Vergouwen laatst weduwe van Jan Hendrick Bartholomeeusen bij wie zij 4 kinderen had ter eenre, Adriaen Hendrick Bartholomeeusen, momber en Adriaen Vergouwen, toeziener van de vs 4 weeskinderen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 218-0008 |

Schepenregister 218, Nr 9 27.1.1749

Petronella Zuerinckx x + Joannes Franciscus Koninckx die 2 kinderen had ter eenre, Joannes Mattheus Koninckx, voogd der vs 2 kinderen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 218-0009 |

Schepenregister 218, Nr 10 29.1.1749

Francus van de Cloodt x + Anna Brugelaers die 2 kinderen had ter eenre, Jacobus Geert van de Cloodt momber der vs 2 kinderen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 218-0010 |

Schepenregister 218, Nr 11 15.2.1749

Adriaen Hendrick Bartholomeeusen x + Cornelia Huybrecht Francken ter eenre, Cornelis Peeter Francken als momber van het kind van 1ste comparant, Joris Nouwens ook voor zijn vrouw. Alle comparanten hebben deel in een stede waarvan het huis 2 jaar geleden is afgebrand op "den Heybaert", enkele heivelden en weiden die zo zwaar met renten belast waren dat de comparanten verklaren dat de goederen mogen verkocht worden t.b.v de crediteuren.

Personen:

| 218-0011 |

Schepenregister 218, Nr 12 2.4.1749

Jan Aert Quirijnen, Antoni Jan Quirijnen, Antoni Jan Peeters, Elisabeth Verheyden x + Hendrick Wouter Quirijnen, samen erfgenamen van Hendrick Wouter Quirijnen verkochten aan Aert Jan Quirijnen x Jacomijne Peeter Ooms een huis "het Willeke Moons" 5 L te Snepel en "den Perbemt" 1 G.

Personen:

| 218-0012 |

Schepenregister 218, Nr 13 9.4.1749

Elisabeth Jan Peeter Vorsselmans x Hendrick Merten Laureijssens, Cornelis de Wael als momber van Peeter, Dominicus, Adriaen en Joanna Jan Peeter Vorsselmans verkochten aan Jan van de Mierop en zijn vrouw een stede waarvan het huis is afgebrand op "de Donck" gekomen van Jan Peeter Bastiaen Vorsselmans, hun vader.

Personen:

| 218-0013 |

Schepenregister 218, Nr 14 21.4.1749

Dezelfde verkopers van vorige akte verkochten aan Hendrick Jan Laureijssens "den grooten bemdt" 5 L op "de Donck".

Personen:

| 218-0014 |

Schepenregister 218, Nr 15 9.4.1749

Dezelfde verkopers van vorige akte verkochten aan Joannes Lemmens en zijn vrouw, Brecht, de helft van een beemd "den ouden coedongh" 1 B.

Personen:

| 218-0015 |

Schepenregister 218, Nr 16 9.4.1749

Dezelfde verkopers van vorige akte verkochten voor 76 gld aan Sebastiaen van Mechelen die de koop gedaan hadden voor Jan van de Mierop een beemd en een weide 1 G in "de bossen oft coedongen"

Personen:

| 218-0016 |

Schepenregister 218, Nr 17 9.4.1749

Lucas Adriaen van Aerde, Jan Peeter van Ham x Elisabeth Adriaen van Aerde ontvingen de kwijting van een rente van 300 gld van de erfgenamen van Jan Peeter Bastiaen Vorsselmans welke de grootvader der kwijters Peeter Bastiaen Vorsselmans had verleden op 7.1.1690 t.b.v. Jacob Willem Augustijns. De rente werd verkregen voor één helft door Adriaen van Aerde vader van vs 1ste comparant, Lucas van Aerde en Elisabeth van Aerde bij transport van Jacobus en Cornelis Willem Augustijns en van Maria Willem Augustijns kindskinderen van vs Jacob Willem Augustijns te wiens behoefte de rente was verleden volgens transport van 25.1.1727, en de andere helft der vs rente aan der comparanten vader toekomend bij transport van Maria Dillis Maes x Cornelis van den Keybus dd 28.12.1726 aan welke Maria Dillis Maes toekwam uit hoofde van haar moeder bij S/D tegen haar zuster, gepasseerd te Kalmthout op 24.1.1726 of 1716 (moeilijk leesbaar).

Personen:

| 218-0017 |

Schepenregister 218, Nr 18 9.4.1749

Vernieuwing. Op 26.11.1743 bekenden Anna Catharina en Elisabeth als erfgenamen van Elisabeth van Elsacker verkocht te hebben voor 124 gld op 16.4.1724 aan Jan Hendrick Bartholomeeusen en zijn vrouw een blok land op "de laeren" te Popendonk, en bij overlating door Rombout Vergouwen in 1736 twee stukken heide ook te Popendonk.

Personen:

| 218-0018 |

Schepenregister 218, Nr 19 9.4.1749

Anna Symons x + Cornelis Jacob Peeter Jans, Anna Bastiaen Bartholomeeusen x Jan Cornelis Vermeiren verkochten voor 152 gld 10 st. aan Adriaentien Rombout Vergouwen x + Jan Hendrick Bartholomeeusen een beemd 1/2 B in "de laeren".

Personen:

| 218-0019 |

Schepenregister 218, Nr 20 14.4.1749

Cornelis van Oerle zoon van Frans van Oerle x + Maria van de Mierop, Diel Geerts x Maria van Oerle zuster van 1ste Comparant ontvingen van de schout de kwijting van 2/6 parten in een rente van 400 gld, verleden door de kwijter op 9.2.1743 t.b.v. Catharina van de Mierop en bezet op een stede op Sneppel. De andere 4/6 parten werden voldaan aan Jan Paenen x Anna Catharina van de Mierop voor 3/6 en 1/6 aan Laureys Conincx, kwijting gepasseerd voor notaris Marcus Antonius Essers op 6.1.1748.

Personen:

| 218-0020 |

Schepenregister 218, Nr 21 18.4.1749

Peeter Peeter Broomans verkocht aan Jan Anthonissen een stede met huis 8 L op Terbeek.

Personen:

| 218-0021 |

Schepenregister 218, Nr 22 18.4.1749

Lenaert Verdijck, Joannes Baptista Deckers x Helena Brughmans ook voor de kinderen van Lenaert Brughmans, Jacobus Verdijck Jacobs zoon ook voor de kinderen van Lenaert Jacob Verdijck, Jan van Pelt, Peeter Verstappen x Maria van Pelt ook voor Helena en Anna Catharina van Pelt, allen erfgenamen van Helena van Amstel ontvingen 296 gld van Jan Anthonissen betalend voor Peeter Peeter Broomans als kwijting van een rente die Peeter Broomans in 1687 had verleden, bezet op een stede op Terbeek.

Personen:

| 218-0022 |

Schepenregister 218, Nr 23 28.5.1749

Anna Swagemakers, geestelijke dochter, ingezetene van St. Willebrordus bij Antwerpen heeft de kwijting onvangen van een rente van 130 gld van Cornelis de Wael en Jan van de Mierop, voogden der kinderen van Jan Peeter Vorsselmans, rente die Peeter Bastiaen Vorsselmans compareerde voor de schepenen van Loenhout t.b.v. Melsen Rombouts dd 12.8.1676 aan de comparanten toekomend door Jan Cornelis Ooms op 27.10.1729.

Personen:

| 218-0023 |

Schepenregister 218, Nr 24 11.6.1749

Jan van de Mierop verkocht aan notaris Pierre François Hermans, Antwerpen twee partijen erve op "'t Huffelheycke" 7 à 8 L.

Personen:

| 218-0024 |

Schepenregister 218, Nr 25 24.7.1749

Adriaen Jan Luyckx ook als voogd der kinderen van Jan Jan Luyckx en als momber der kinderen van Peeter Jan Luyckx, Catharina Jan Luyckx, Cornelis Braem x Cornelia Denijs waar moeder van was Maria Luyckx, allen erfgenamen van Jan Melssen Luyckx verkochten aan Gerardus Beitrams x Apollonia Maesmans een stede met huis 5 1/2 L op de Vorssingers.

Personen:

| 218-0025 |

Schepenregister 218, Nr 26 24.7.1749

Borgbrief voor Jan Nys Nicolas van Dyck, smid geboren te Loenhout en getrouwd met Antonetta Ruijs, wonende in Oudenbos

Personen:

| 218-0026 |

Schepenregister 218, Nr 27 14.8.1749

Borgbrief voor Francus Jan Vermeiren die wil trouwen met Anna de Boes voor de parochie Etten.

Personen:

| 218-0027 |

Schepenregister 218, Nr 28 20.8.1749

Peeter Jacob Rombouts, schepen x Joanna Dirck Augustijns nemen een rente van 900 gld t.b.v. Maria Elisabeth van Lantschot voor 1/3, Anna Swagemakers voor 1/3 en Catharina de Kempeneer ook voor 1/3. Bezet op een rente van 1.050 gld die Jacob Cornelis Rombouts en Goris Symen Rombouts als momber en Cornelis Peeter Rombouts als toeziener der kinderen van vs Jacob Cornelis Rombouts waar moeder van vs Cornelia Wouter Rombouts hadden verleden op 25.9.1716 de comparanten toekomend bij transport van Petrus Dominicus van der Beecke in naam van Joannes Petrus van der Beecke en Magdalena van der Beecke respectievelijk zijn vader en tante als erfgenaam van Anna Michael van der Beecke hunne moei aan wie de rente was gesuccedeerd uit hoofde van Joannes Baptista van der Beecke dd 11.7.1748. Voorts verbonden aan een stede met huis 1 B te Neerven en een perceel "den stronckeyck" 1 B.

Personen:

| 218-0028 |