Schepenregisters deel 216 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 216

Schepenregister 216, Nr 164 20.10.1746

Lenaert van Meir x + Maria van Dijck, waarbij hij nog 3 kinderen heeft, ter eenre en Jan Nicolas van Dijck, momber en Cornelis van Meir, toeziener der vs minderjarige kinderen ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0001 |

Schepenregister 216, Nr 165 21.11.1746

De schout en de schepenen ontvingen een rente van 2.400 gld van Guilielmo Carlo Lunden als momber van de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Guilielmo Nicolaes Joseph de Witte de Bauwel.

| 216-0002 |

Schepenregister 216, Nr 166 21.11.1746

De schout en de schepenen ontvingen een rente van 2.000 gld t.b.v. Alexandrina Joseph Anthoine.

| 216-0003 |

Schepenregister 216, Nr 167 13.12.1746

De schout en schepenen ontvingen een rente van 2.000 gld van Maria Josina van Elsacker. In de marge: gekweten op 14.12.1750.

Personen:

| 216-0004 |

Schepenregister 216, Nr 168 13.12.1746

De schout en de schepenen ontvingen een rente van 1.200 gld van Constantia Cattie, begijn te Antwerpen. In de marge: gekweten op 23.12.1752.

| 216-0005 |

Schepenregister 216, Nr 169 13.12.1746

De schout en schepenen ontvingen een rente van Michiel van Lantschot. In de marge: gekweten op 5.1.1752.

Personen:

| 216-0006 |

Schepenregister 216, Nr 170 13.12.1746

De schout en de schepenen ontvingen een rente van Maria Theresia Smolders en Joanna Maria Smolders, wonende te St. Willebrordus Antwerpen. In de marge: gekweten in 1750.

| 216-0007 |

Schepenregister 216, Nr 171 15.12.1746

Digna Jan Goossens x + Jan Cornelis van Gastel, ter eenre en Cornelis Antonis van Gastel als momber en Symen Jan Goossens als toeziener der 8 minderjarige kinderen van 1ste comparante met name: Joannes, Peeter, Symen, Anna, Matheus, Cornelis, Jenne-Marie en Cornelia van Gastel, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0008 |

Schepenregister 216, Nr 172 19.12.1746

Catharina Ooms x + Lenaert Huyb Lenaerts, ter eenre, Cornelis Huyb Lenaerts als momber en Jan Cornelis Ooms als toeziener der 4 minderjarige kinderen van 1ste comparante met name: Huybrecht, Anna, Cornelis en Maria Lenaert Huyb Lenaerts, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0009 |

Schepenregister 216, Nr 173 22.12.1746

Elisabeth Adriaen van Tychelt x + Adriaen Gijsbrecht Mathijsen, Gijs Adriaen Mathijsen, momber en Cornelis Aert Mathijsen, toeziener van Marie en Elisabeth Adriaen Mathijsen, Cornelis Adriaen Mathijsen, allen samen voor Jan Mathijsen, hun broer, zijnde 5 kinderen van 1ste comparante, ter eenre, Adriaen Adriaen Mathijsen ook zoon van 1ste comparante, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0010 |

Schepenregister 216, Nr 174 24.12.1746

Jan van Oorschot x + Elisabeth Anthonissen met zijn 3 kinderen: Adriaentien, Joseph en Cornelia, het jongste dat 6 jaar is, ter eenre, Jan Anthoni Anthonissen, momber der vs kinderen, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0011 |

Schepenregister 216, Nr 175 31.12.1746

Laureys Hendrick Bartholomeeusen x + Maria Andries Hofkens waarbij hij 2 kinderen had: Emerens en Hendrick Laureys Bartholomeeusen, ter eenre, Jan Stoopen als momber en Adriaen Hendrick Bartholomeeusen als toeziener der vs kinderen, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 216-0012 |

Schepenregister 216, Nr 176 13.1.1747

De schout en de schepenen verklaren ingevolge een beschrijfbrief van N. van Kessel, hoofddrossaard van het kwartier van Hoogstraten van 3.1.1747 over militaire officieren die thans in dienst zijn van de koningin van Hongarië, dat zij geen eigendommen hebben te Loenhout.

| 216-0013 |

Schepenregister 216, Nr 177 16.1.1747

De schout en de provisors 'der armen' geven een borgbrief op verzoek van Cornelia Peeter Jan Christiaenen, Loenhout, welke eerstdaags zal huwen met Gerard Offermans, geboren te Essen nu wonende te Woensdrecht.

Personen:

| 216-0014 |

Schepenregister 216, Nr 178 24.1.1747

Borgbrief voor Barbara Pieter Francken, Loenhout, gehuwd met Frans Vissers, geboren te Wuustwezel om te gaan wonen in Hoevenen.

Personen:

| 216-0015 |

Schepenregister 216, Nr 179 24.1.1747

Borgbrief voor Cornelia Mathijs Jan Vorsselmans die wil trouwen met Cornelis ...., geboren te Brecht, zij willen zich vestigen in Hoogstraten.

Personen:

| 216-0016 |

Schepenregister 216, Nr 180 30.1.1747

Vernieuwing. Op 26.1.1747 compareerden voor notaris Jean François Rossaert: Maria Magdalena van den Nieuwenhuijse, procuratesse en Maria Catharina Vermeiren, onder-procuratesse van het klooster St. Margarietendael alias Victorinnen te Antwerpen, verkochten voor 100 gld aan Cornelis Matthijs Ooms, Brecht, een erfelijke rente van 12 gld 10 st 's jaars die Bastiaen Jacob Crock, Loenhout, had verleden op 8.1.1649 t.b.v. vs klooster, bezet op 2 weiden 5 L op de Vossingers enz.

Personen:

| 216-0017 |

Schepenregister 216, Nr 181 30.1.1747

Op 5.10.1746 compareerde voor notaris Marcus Antonius Essers, zuster Lucia van Ditvoorts voegt een codicil toe aan haar testament van 4.2.1745. Zij legateert aan Isabella Vleminckx, geestelijke dochter, een huis 30 R gelegen bij de kerk aan de molenweg. Lucas van Geel, pastoor en Adrianus Peeter Maesmans waren de getuigen. Bij haar overlijden zal Isabella Vleminckx 550 gld verdelen onder de erfgenamen: Peeter, Jan en Adriaen van Ditvoorts.

Personen:

| 216-0018 |

Schepenregister 216, Nr 182 13.2.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 600 gld t.b.v. Adriaen Neefs, momber en Jacob van Tychelt, toeziener der 4 weeskinderen van Cornelis Gabriel Goris waar moeder van was Tanneken Adriaen van Tychelt nl.: Adriaen, Jenne-Marie, Catharina en Digna.

Personen:

| 216-0019 |

Schepenregister 216, Nr 183 13.2.1747

De schout en de schepenen nemen een rente van 200 gld t.b.v. Jan van de Mierop als momber van de 2 kinderen van + Adriaen Boudewijn Heuvelmans x + Elisabeth van de Mierop met name: Boudewijn en Catharina.

Personen:

| 216-0020 |

Schepenregister 216, Nr 184 13.2.1747

Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, ook voor haar broer Joannes Matheus van Elsacker, secretaris te Loenhout, ontvangt de aflossing van een rente van 500 gld van de erfgenamen van Peeter Huijbrecht Francken x Elisabeth Broomans die verleden werd op 9.5.1734 voor notaris Antoni Jacob Gerardi, vernieuwd te Loenhout op 13.12.1736 bezet op een stede met huis 2 1/2 L op Sneppel.

Personen:

| 216-0021 |

Schepenregister 216, Nr 185 13.2.1747

Cornelis Huybrecht Francken, Joanna Huybrecht Francken x Joris Nouwens erfgenamen van Peeter Huybrecht Francken x Elisabeth Broomans verkochten voor 340 gld aan Frans Vissers x Berbel Peeter Francken een stede met huis 2 1/2 L op Sneppel in de ambachtstraat, een dries 1 1/2 L en een weide 5 L.

Personen:

| 216-0022 |

Schepenregister 216, Nr 186 13.2.1747

Frans Vissers x Berbel Peeter Huybrecht Francken nemen een rente van 300 gld t.b.v. Joan Matheus van Elsacker, secretaris bezet op de goederen uit vorig akte. Huybrecht Vissers stelt zich bovendien borg. Hij ondertekend: Huybrecht Fissers.

Personen:

| 216-0023 |

Schepenregister 216, Nr 187 13.2.1747

Cornelis Peeter Huybrecht Francken, Joanna Peeter Huybrecht Francken x Joris Nouwens, Berbel Peeter Huybrecht Francken x Frans Vissers verkochten voor 211 gld aan Sebastiaen van Mechelen "den laerenbemt" 1 G, de comparanten competerende van hun moeder Elisabeth Peeter Broomans.

Personen:

| 216-0024 |

Schepenregister 216, Nr 188 14.2.1747

Dezelfde comparanten van vorige akte verkochten voor 178 gld aan Jan Nicolaes van Dijck een akker 1/2 B aan de brede beek op Terbeek.

Personen:

| 216-0025 |

Schepenregister 216, Nr 189 16.2.1747

Adriaen Peeter Coecken, Catharina Peeter Coecken, Cornelia Coecken x Norbertus Thomas, Peeter Vleminckx ook voor zijn halfzuster Anna Catharina Janssens, Joris Broomans, kind van Cornelis Broomans x + Elisabeth Coecken, Peeter van Elsacker in naam van Anna Coecken, Marten Laureyssen als momber van de kinderen van Jan Peeter Coecken verkochten aan Peeter Peeter Coecken x Maria Hendrick Cleiren aan 'hooymade' 2 G op "het Schouwbos".

Personen:

| 216-0026 |

Schepenregister 216, Nr 190 5.4.1747

Borgbrief voor Nispen voor Janna Roelen die zal huwen met Nicolaes van Eeckelen geboren te Nispen.

Personen:

| 216-0027 |