Schepenregisters deel 214 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 214

Schepenregister 214, Nr 107 27.6.1744

Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten 1ste partij, Jacomijntien Kenis x + Antoni Cornelis van Gastel 2de partij, Cornelia Kenis x Jan Meeusen 3de partij, allen kinderen van Marcus Kenis x Christina Jan Wouter Rombouts hebben de goederen van hun ouders verdeeld.

Personen:

| 214-0001 |

Schepenregister 214, Nr 107 27.6.1744, vervolg 1

Aan Barbara Kenis is bevallen een beemd in "de coedongen" 5 L, "den langen bedde" 2 L, "de corte bedde" 1 1/2 L op "het molenacker", "den heijacker" 2 L, een weide aan "het Weselstratien" 3 L een stede met huis aan "den heuvel" in "het kerckblock" 3 à 4 L gemeen met Jacobmijn Kenis.

Personen:

| 214-0002 |

Schepenregister 214, Nr 107 27.6.1744, vervolg 2

Aan Jacobmijn Kenis is bevallen "de trappen" 3 L, "'t clein weijcken" 2 L enz.

Personen:

| 214-0003 |

Schepenregister 214, Nr 107 27.6.1744, vervolg 3

Cornelia Kenis is bevallen een stede met huis in de Hoenderstraat 12 L, een weide op klein Neerven 2 L. Er is nog spraak van een overleden zuster Aldegonda, religieuze bij de arme Clarissen.

Personen:

| 214-0004 |

Schepenregister 214, Nr 108 11.7.1744

Barbara Kenis, Jacobmijn Kenis, Cornelia Kenis x Jan Meeusen moeten 500 gld betalen aan het klooster der arme Clarissen voor de goederen toekomend aan Aldegonda Kenis bij S/D dd 27.6.1744.

Personen:

| 214-0005 |

Schepenregister 214, Nr 109 23.9.1744

Cornelis Peeter Marijnissen x Cornelia Peeter Broomans nemen een rente van 200 gld aan 'den armen' verbonden aan een stede met huis 9 L op Terbeek, een stuk land op de Hersseling 1/2 B, een beemd in "de evenaers" 1/2 B.

Personen:

| 214-0006 |

Schepenregister 214, Nr 110 19.9.1744

Op 31.3.1744 compareerden voor notaris Guilielmus de Witte, Matthijs de Grooff, deken der boterkruiers en zijn vrouw Catharina Lenaerts, zij nemen een rente van 300 gld t.b.v. Wouter de Clercq zoon van wijlen Peeter de Clercq x + Anna Peeters, verbonden aan 4/6 van een stede met huis 15 à 16 L te Popendonk.

| 214-0007 |

Schepenregister 214, Nr 111 23.9.1744

Leonard Constantia Gerardi, drossaard van Schoten transporteerde een rente van 290 gld aan Cornelis Marijnissen x Cornelia Peeter Broomans welke Lambrecht Broomans x Maeijken Willem de Weijse schuldig waren aan Lenaert Wemers als momber der kinderen van Lenaert Verdijck x Helena van Amstel, Brecht, volgens constitutiebrief van 8.12.1688, rente verbonden aan een beemd 5 L aan "het schouwbos" een 'hooimade' 1/2 B op "'t hooghbos" en een stuk land op de Hersseling.

Personen:

| 214-0008 |

Schepenregister 214, Nr 112 6.10.1744

Notaris Marcus Anthonius Essers als curator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts, borgemeester, hij verkocht aan Jan Lauris Arnouts een stuk land 1/2 B te Sneppel aangekomen aan Goris Jan Rombouts bij S/D op 19.12.1732.

Personen:

| 214-0009 |

Schepenregister 214, Nr 113 5.10.1744

Notaris Marcus Anthonius Essers als curator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts, verkocht aan Jan Anthoni Laureyssen "den brooddenbemdt" 2 G.

Personen:

| 214-0010 |

Schepenregister 214, Nr 114 6.10.1744

Jan Stijnen x + Maria Antoni van Aken waarvan hij nog 6 kinderen in leven heeft is 50 gld schuldig aan 'den armen' verbonden aan een stuk land op de Tongelberg.

Personen:

| 214-0011 |

Schepenregister 214, Nr 115 6.10.1744

Notaris Marcus Anthonius Essers als curator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts, verkocht een obligatie aan Symen Jan Goossens die Jacob Peeter Joris verleden had op 26.1.1712 t.b.v. Cathelijn Jacobs, bezet op een 'hooymade' 1 G op "het schouwbos".

Personen:

| 214-0012 |

Schepenregister 214, Nr 116 9.11.1744

De schout in naam van de priorin van het klooster St. Margarietendaele heeft uitgewonnen en geëvinceerd een stede 1/2 B waarop eertijds een huis stond te Neerven in "den pothoeck" vroeger in bezit van de nazaten van Jan Melsen x Jacoba Antonis van Aecken daarna in handen geweest van Jan Gijs Gabreelen, Willem Quirijn Willems, Cornelis Schoepen alias Haenen, Cornelis van Ham en zijn vrouw, uitgewonnen tot verhaal van een rente van 13 gld 8 st 3 oord 's jaars. De goederen zijn verkocht op 28.10.1744 aan Cornelis Cornelis van Dijck x Barbel Mathijs Verboven.

Personen:

| 214-0013 |

Schepenregister 214, Nr 117 9.11.1744

De schout in naam van de priorin van het klooster van St. Margarietendael heeft nog uitgewonnen als voor een beemd 1/2 B op "het hooghbos". Verkocht op 28.10.1744 aan Adriaen Vergouwen.

Personen:

| 214-0014 |

Schepenregister 214, Los stuk 2.11.1744

De pastoor en de meesteressen van het begijnhof van Hoogstraten verklaren dat zij met consent van Barbara Kenis een beemd 5 L verkochten aan Geeraert Beitrams x Apolonia Maesmans.

Personen:

| 214-0015 |

Schepenregister 214, Nr 118 14.11.1744

Peeter van der Saecken als momber der kinderen van wijlen Joris van der Saecken waar moeder van was Cornelia Adriaen van Tijchelt verkochten aan Hendrick Dillis Francken een stuk land 1/2 B te Popendonk.

Personen:

| 214-0016 |

Schepenregister 214, Nr 119 9.11.1744

Notaris Marcus Anthonius Essers als procurator van de boedel van wijlen Goris Jan Rombouts verkocht aan Geert van den Heuvel, schepen, een weide 1 G, waarin vs Joris Jan Rombouts was 'gegoeydt' bij S/D op 19.12.1732.

Personen:

| 214-0017 |

Schepenregister 214, Nr 120 18.11.1744

Cornelis Ignatius van Craesbeeck de Sittaert verkocht aan Laureys Cornelis Arnouts x Maria Peeter Verheyden een stede met huis 2 B op het Hecht 2 B, een stuk land "Stoopshoff" 9 L, 4 stukken land op "de Hechtsche acker" 6 G, een akker bij "de steenhovens" 10 L, een beemd bij "de donckervoort" 1 G.

Personen:

| 214-0018 |

Schepenregister 214, Nr 121 7.12.1744

Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten, Jacomijn Kenis x + Antoni van Gastel, Jan Meeusen x Cornelia Kenis, verkochten aan Gerard Beitrams x Apolonia Maesmans een beemd achter "het hooghbos" in "de Coedongen 5 L, een partij bos 1 G aldaar, de goederen competerende bij S/D/ van 27.6.1744, de pastoor en de meesteressen van het begijnhof van Hoogstraten geven hun consent voor de verkoop.

Personen:

| 214-0019 |

Schepenregister 214, Nr 122 22.12.1744

Jacomijn Kenis x + Antoni van Gastel en Renier Gerardi in naam van Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten verkochten voor 800 gld aan Jan Antoni van Gastel, Cornelis Antoni van Gastel, Aldegonda Antoni van Gastel, Jacomijn Antoni van Gastel, Christina Antoni van Gastel, Joanna Antoni van Gastel, Cornelia Antoni van Gastel en Lambrecht Antoni van Gastel, een stede met huis, kamers, kelders en zolder 3 à 4 L op "de solheuvel" aangekomen bij S/D van 27.6.1744. Joannes Rommens, pastoor, Anna Potter en Maria van Lieshout, meesteressen van het begijnhof van Hoogstraten geven hun consent.

Personen:

| 214-0020 |

Schepenregister 214, Nr 123 28.12.1744

Cornelia Marc Kenis x Jan Meeusen verkochten voor 100 gld aan Jan Mathijs Vorsselmans x Cornelia Aert Goossens een weide 2 L op het klein Neerven.

Personen:

| 214-0021 |

Schepenregister 214, Nr 124 18.1.1745

Joannes Panen x Catharina van de Mierop, Laureys Coninckx, Cornelis van Oirle, Diel Geerts x Marie van Oirle de laatste 3 comparanten als representant van Maria van de Mierop, verkochten aan Anna Swaegmaeckers, geestelijke dochter, een rente van 300 gld die Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts verleden t.b.v. Catharina van de Mierop zaliger dd 12.8.1743 verbonden aan "den smoutacker" 1 B op Terbeek omtrent de stenen brug om naar Popendonk te gaan, "den vloeybemt" 1 G bij "het molenbos". De rente was de comparanten aangekomen als erfgenamen van Catharina van de Mierop volgens testament van 17.2.1736.

Personen:

| 214-0022 |

Schepenregister 214, Zonder nummer

Jan Geraert Kivits x Catharina Wemers zijn een bepaalde som schuldig aan 'den armen'. Waarschijnlijk niet gepasseerd.

Personen:

| 214-0023 |

Schepenregister 214, Nr 125 12.2.1745

Hendrick Willem Bartholomeeusen x + Digna Roelants, tevoren weduwe van Geert Wouter Rombouts ter eenre, Geert van den Heuvel in naam van Peeter Jan Rombouts als momber van de minderjarige kinderen van Wouter Geert Rombouts waar vs Digna Roelants de grootmoeder was, Geert Wouter Rombouts, grootvader, ter andere zijde, sluiten een akkoord over een testament van 22.11.1738 voor notaris Antoni Jacob Gerardi.

Personen:

| 214-0024 |

Schepenregister 214, Nr 126 20.2.1745

Jan Matthijs Goossens x Hendrina Goris Rombouts met zijn kind Geertruy Jan Goossens ter eenre, een schepen interveniërende voor de wees Geertuy Jan Goossens ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 214-0025 |

Schepenregister 214, Nr 127 20.2.1745

Jan Mathijs Goossens laatst weduwnaar van Margo Cornelis Jacobs Peeter Jans met zijn kind Mathijs Jan Goossens ter eenre en Cornelis Jacobs Peeter Jans als momber en Dionijs Nicolas van Dijck als toeziener van het vs kind ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 214-0026 |

Schepenregister 214, Nr 128 29.3.1745

Jan Stijnen x + Maria Antoni van Aecken waarvan hij nog 6 kinderen in leven heeft en zijn bejaarde zoon Corneli verkochten voor 100 gld aan Dionijs Nicolas van Dijck een perceel 1 G bij de Tongelberg.

Personen:

| 214-0027 |

Schepenregister 214, Nr 129 15.3.1745

Marie Huyb Lenaerts x + Wouter Geert Rombouts met haar 2 kinderen ter eenre, Peeter Jacob Rombouts als momber en Lenaert Huyb Lenaerts als toeziener van de vs kinderen sluiten een akkoord.

Personen:

| 214-0028 |

Schepenregister 214, Nr 130 28.3.1745

Peeter Kenis, schepen; verkocht voor 60 gld aan 'den armen' een schuldbrief die Jan Antoni Nyssen x Jenneken Adriaen Verboven verleden op 27.2.1720 t.b.v. Guilielmus Kenis, verbonden aan een akker 1/2 B omtrent de brede beek.

Personen:

| 214-0029 |

Schepenregister 214, Nr 131 14.4.1745

Voor notaris Maria Antoni Essers kwamen op 25.2.1745 Cornelis Wouter Raedts x Cornelia Cornelis van Gastel, zij zijn 420 gld schuldig aan meester Adrianus Peeter Maesmans als momber van alle weeskinderen van Gabriel van den Bleecke, zij verbonden daaraan een stuk land 5 L, een stuk land 1 L aan de molen alhier en nog enkele panden.

Personen:

| 214-0030 |

Schepenregister 214, Nr 131 14.4.1745, vervolg

Daaronder: deze brief cesseert bij nieuwe verleidenis op 5.7.1745.

| 214-0031 |