Schepenregisters deel 212 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 212

Schepenregister 212, Nr 55 10.3.1742

Proces tussen Balduinus Mosselmans x Maria Anna Hoofman dochter van wijlen Antoni Josephi ter eenre en Henrici Janssens, schout van Mol, Balen en Dessel, ter andere zijde. Maria Anna Hoofman in kwaliteit van suppliante bij rekwest van 24.5.1719 had geconcludeerd dat haar van vs Janssens als momber van Gaspar van der Haegen een som van 100 gld zou toekomen enz. Er is nog spraak van een transport van 400 gld voor notaris A. van Goethem te Brussel dd 6.7.1741.

| 212-0001 |

Schepenregister 212, Nr 56 17.4.1742

Voor Geert van den Heuvel en Marten Laureijssens, leenmannen van Loenhout kwam Jan Antonissen. Hij is 300 gld schuldig aan Pierre François Hermans, Antwerpen, verbonden aan een akker "den straethoff" 9 L.

Personen:

| 212-0002 |

Schepenregister 212, Nr 57 21.5.1742

Jan Janssens x Joanna Marie Verhaert ook voor de minderjarige kinderen van Peeter Verhaert, Hendrina Verhaert x Jacob Philipsen, Mathijs Verhaert, Bernardina Verhaert verkochten aan Catharina Jan Luyckx een stede met huis 5 G te Neerven en een erve 1 B in de 'aanstede' van Cornelis van Antwerpen.

Personen:

| 212-0003 |

Schepenregister 212, Nr 58 5.7.1742

Thomas Victor Gerardi, notaris, gemachtigd van M. Segers en H. van Hamme als erfgenamen van Christiaen Segers x Maria van der Buyten verkochten aan Jan Hendrik van Staeijen x Digna Hendrick Bartholomeeusen een stede met huis 19 à 20 L te Sneppel en nog diverse panden op "buytelaeracker" en aan de Berenstraat.

Personen:

| 212-0004 |

Schepenregister 212, Nr 59 5.7.1742

Jan van Staeijen x Digna Hendrik Bartholomeeusen zijn een rente van 600 gld schuldig aan Barbara van den Bos, Antwerpen, verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen:

| 212-0005 |

Schepenregister 212, Nr 60 5.11.1742

De schepenen certificeren op verzoek der erfgenamen van wijlen Benedictus Carolus Batkin, secretaris van Ranst, dat hun verschillende gronden toekomen te Sneppel, gepacht door Michiel van Antwerpen. De gronden zouden een waarde hebben van 1.000 gld.

Personen:

| 212-0006 |

Schepenregister 212, Nr 61 12.11.1742

Voor Pachalis Joannes Augustinus van de Craeije en Joannes Jacobus Moretsu, schepenen te Antwerpen, kwamen Aldegonda Kenis en haar moeder Christina Rombouts. Om de dochter haar professie te laten doen in het klooster der arme Clarissen te Hoogstraten moet zij 500 gld inbrengen, belast op haar erfdeel. Akte van 28.5.1729 die te Loenhout door Marcus Antonius Essers vernieuwd werd.

Personen:

| 212-0007 |

Schepenregister 212, Nr 62 18.12.1742

Peryntien Lenaert Huybrechts x Bertel Jan Peeters, Jan Lenaert Huybrechts ook voor de wezen van Huybrecht Lenaert Huybrechts, Lenaert Huybrecht Lenaerts, Marie Huybrecht Lenaerts x Wouter Geert Rombouts en Cornelia Huyb Lenaerts x Adriaen Jan van Elsacker verkochten aan Lenaert Bertel Jan Peeters een stede met huis op Terbeek 8 L, "den heybemt" 1/2 B en nog diverse panden.

Personen:

| 212-0008 |

Schepenregister 212, Nr 63 13.12.1742

Felix Vleminckx, 78 jaar, pastoor alhier, verklaart dat Peeter van Breda, gewezen kerkmeester, 8 jaar de sleutel van de offerblok van de St. Quirinuskapel in bewaring heeft gehad.

Personen:

| 212-0009 |

Schepenregister 212, Nr 64 13.12.1742

Michiel Huijgen, 60 jaar, gewezen kerkmeester sedert 1714 verklaart dat Peeter van Breda de sleutel bezat van de offerblok van de St. Quirinuskapel.

Personen:

| 212-0010 |

Schepenregister 212, Nr 65 13.12.1742

Geert van den Heuvel, 63 jaar, gewezen kerkmeester sedert 1716 verklaart eveneens dat de sleutel van de offerblok in handen was van Peeter van Breda.

Personen:

| 212-0011 |

Schepenregister 212, Nr 66 18.12.1742

De comparanten van Nr 62 transporteerden aan Hendrick Kuypers 'cum uxore' een weide in "de mosvoorden" 1L.

Personen:

| 212-0012 |

Schepenregister 212, Nr 67 28.12.1742

Jan Jan Verboven transporteert aan schout van Craesbeeck zijn erfenis hem toegekomen van zijn ouders.

Personen:

| 212-0013 |

Schepenregister 212, Nr 68 21.1.1743

Cornelis Cornelis van Dijck x + Adriaentien Vergouwen ter eenre en Lambrecht Jan Vergouwen als momber van het enig kind van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 212-0014 |

Schepenregister 212, Nr 69 9.2.1743

Cornelis Ignatius van Craesbeeck de Sittaert heeft 400 gld ontvangen van notaris Pierre François Hermans betalend voor Catharina van de Mierop, innocente, waarvoor hij haar een obligatie geeft waarvan de rente zal betaald worden aan E.P. Lambertus, jubilaris van het klooster der Lieve Vrouw Broeders om voor de krankzinnige Catharina van de Mierop te zorgen. De obligatie verbonden aan een stede met huis 5 1/2 G op Sneppel een weide "het steken" 1/2 B, "de hofstadt" 1 G, "het hanneswaens" 1 G, "den heijacker" 1/2 B, "den honschoot" 1/2 B enz.

Personen:

| 212-0015 |

Schepenregister 212, Nr 70 11.3.1743

Jacobus Peeter Jacobs, Sijmons Joos Cornelissen, Wouw en Cornelis Joos Cornelissen, Wouw en Jan Roovers, schepen, als momber van Maria Joos Cornelissen waar moeder van was Maria Simon Rombouts, transporteerden aan Bertel Jan Peeters 'cum uxore' "den Berckacker ofte Keyser".

Personen:

| 212-0016 |

Schepenregister 212, Los stuk 11.3.1743

Simon Joos Cornelissen, Cornelis Joos Cornelissen en Jacobus Peeter Jacobs verkopers van "den berckacker" verklaren dat zij betaald werden door de koper Bertel Jan Peeters.

Personen:

| 212-0017 |

Schepenregister 212, Nr 71 6.6.1743

Jan Gerard Kivits x Catharina Weemers nemen een rente van 200 gld t.b.v. Michael Jan van Elsacker verbonden aan een weide "de Lameij" 1 B, een stuk land "de geer" op Neerven.

Personen:

| 212-0018 |

Schepenregister 212, Nr 71 6.6.1743, vervolg

In de marge: gekweten voor de schepenen te Loenhout op 12.1.1768.

| 212-0019 |

Schepenregister 212, Nr 72 26.6.1743

Anna Christiaen Bartholomeeusen x + Matheus Deckers nu getrouwd met Jan Vermeeren ter eenre, Marten Laureyssen, schepen, als momber van het weeskind van 1ste comparante ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 212-0020 |

Schepenregister 212, Nr 73 25.6.1743

Anna Cornelis van Tijchelt x + Cornelis Gabriel Goris, nu getrouwd met Lambrecht Jan Vergouwen ter eenre en Jan Roovers, schepen als momber van de kinderen van 1ste comparante en Cornelis Adriaen van Tijchelt als toeziener ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

| 212-0021 |

Schepenregister 212, Nr 74 12.8.1743

Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts en haar zoon Jan Baptist Arnouts ook voor zijn onbejaarde zusters en broers met als toeziener Huybrecht Jan Lenaerts verklaren dat wijlen Jan Cornelis Arnouts op 23.1.1720 'gegoedt' werd in een stede op Terbeek waarop hij een rente nam van 150 gld t.b.v. Catharina van de Mierop, Antwerpen. Hij nam nog een rente op "den smoutacker" 1 G op Terbeek bij de stenen brug om naar Popendonk te gaan, "den vloeybemt" bij "het molenbos" enz.

Personen:

| 212-0022 |

Schepenregister 212, Nr 75 23.8.1743

Jan Francus Conincx x Elisabeth Anthonissen hebben een schuld van 700 gld aan Jonker Joannes Walckiers Heer van Loenhout, verbonden aan een huis aan de weg naar de kerk gekocht op 2.5.1741 van Joris van den Bolck en op een rente van 25 gld op een kapitaal van 400 gld die de weduwe Jan Michielsen op 25.6.1727 verleden had bij de buitenbank van Hoogstraten t.b.v. wijlen Maria Anthonisen x + Sijmon Eijfrooy bezet op een huis "de croone" 7 L te Meer.

Personen:

| 212-0023 |

Schepenregister 212, Nr 76 31.8.1743

Marcus Antonius Essers gemachtigd voor de verkoop door Maria Jan Dirckxsens, geestelijke dochter aan Adriaen Peeter Broomans x Cornelia Cornelis Rombouts gepasseerd voor notaris Joannes Laurentius Francot op 23.8.1743 te Antwerpen. Het betreft een huis op Popendonk 25 G. Werden ook genoemd als verkopers: Anna Barbara d'Or, Ludovicus d'Or en de 2 minderjarige voorkinderen van wijlen zijn broer Joan François d'Or waar moeder van was Joanna Theresia Marsille, Susanna Theresia Joanna Joseph Cambier x + François d'Or en zijn 3 nakinderen.

Personen:

| 212-0024 |

Schepenregister 212, Nr 77 31.8.1743

Adriaen Peeter Broomans x Cornelia Cornelis Rombouts nemen een rente van 600 gld t.b.v Maria Elisabeth van Lantschot voor 300 gld, t.b.v. Anna Swaegemakers voor 100 gld en t.b.v. Catharina de Kempeneer voor 200 gld, als pand dienen de goederen van vorige akte.

Personen:

| 212-0025 |

Schepenregister 212, Nr 78 10.9.1743

Jan Roovers x Catharina Huijgens nemen een rente van 300 gld t.b.v. de kerk van Loenhout, verbonden aan een huis 60 R bij de kerk alhier gekocht van de erfgenamen van Cornelis Huijgens op 2.7.1740.

Personen:

| 212-0026 |