Schepenregisters deel 211 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 211

Schepenregister 211, Nr 31 18.4.1741

Jan Vrints is 200 gld schuldig aan Martina Jan Beyers, Antwerpen tegen een intrest van 5 gld 5 st. Pand zijn zijn goederen te Brecht.

Personen:

| 211-0001 |

Schepenregister 211, Nr 32 29.4.1741

Jenneken van Staeijen x Cornelis Jan Verboven, Maria van Staeijen x Paulus Maes, Margareta van Staeijen x Gerard de Winter, Michael van Staeijen, Sijmen van Staeijen ook als momber voor zijn zuster Petronella en voor zijn broer Cornelis van Staeijen verkochten voor 306 gld aan Jan Jan Rombouts een perceel land 5 L te Neerven en een stuk land 1/2 B aldaar. Elisabeth Bromans de vrouw van J.J. Rombouts heeft de akte mee ondertekend.

Personen:

| 211-0002 |

Schepenregister 211, Nr 33 2.5.1741

Joris van den Bolck zoon van Wouter van den Bolck en Maria Huijgens ook voor zijn zusters Maria Catharina, Anna Cornelia, Catharina en Elisabeth van den Bolck, zijn broer Joannes van den Bolck voor 1/6, Michael Huijgens 1/6, Joanna Philipsen x Jacobus Andriessen ook voor Cornelis Philipsen waar moeder van was Antonetta Huijgens ook voor 1/6, Nicolas van Dijck x + Barbara Huijgens, Catharina van Dijck x Joris van Elsacker, Jan van Dijck, Dionijs van Dijck, Cornelia van Dijck allen kinderen van Barbara Huijgens ook voor 1/6, Maria van Dijck x Lenaert van Meir verkochten aan Jan Frans Coninckx x Elisabeth Cornelis Antonissen een huis, schuur en stal 1/2 L gelegen bij de kerk. De comparanten waren in de goederen 'gegoeyt' op 29.3.1674.

Personen:

| 211-0003 |

Schepenregister 211, Nr 34 2.5.1741

Dezelfde comparanten als voor, erfgenamen van wijlen Cornelis Huijgens x Catharina Swaegelmaeckers verkochten voor 200 gld aan Michiel Huijgens een stuk land "de Trappen" op "het Molenacker" 1/2 B.

Personen:

| 211-0004 |

Schepenregister 211, Nr 35 5.5.1741

Peryntien Mathijs Goossens x Dionys Nicolas van Dijck, Jan Mathijs Goossens, Melchior Mathijs Goossens, Jan Gijs Gabrielen als momber van Michiel Mathijs Goossens bijna bejaard zijnde, ook voor Elisabeth Mathijs Goossens allen kinderen van voor- en nabedde van wijlen Mathijs Jan Goossens op de Tongelberg waar moeder van was Margareta Bartholomeeusen en Catharina Gijs Gabrielen verdelen de nagelaten goederen.

Personen:

| 211-0005 |

Schepenregister 211, nr 36 9.5.1741

Joannes Bode machtigt zijn broer Jacobus Bode om op te dragen aan Jonker Carolus Franciscus Hunens de Landeghem twee akkers in "de steegh oft dorens" 2 G, "de vonderbemt" 1 G.

Personen:

| 211-0006 |

Schepenregister 211, Nr 37 20.9.1741

Huijbrecht Mathijs Goossens, schepen verklaart dat in het voorjaar van Anna Philippina Reijns 'cum sorore' een stede met huis 13 L uitgewonnen en geïnvenceerd werd op Terbeek, een stuk land 2 L aldaar, een stede met huis 1 B naast de vs stede, een stuk land "'t craeijen" 1/2 B, een stedeken zonder huis "het swaentien" de goederen werden openbaar verkocht op 2 en 16 maart 1741.

Personen:

| 211-0007 |

Schepenregister 211, Nr 38 29.5.1741

Margo Bode, Michiel Bode; Jacobus Bode ook voor zijn broer Joannes Bode verkochten voor 250 gld aan Carolus Franciscus Hunens de Landeghem de goederen vernoemd in akte Nr36.

Personen:

| 211-0008 |

Schepenregister 211, Nr 39 13.7.1741

Peeter Hendrick Bartholomeeusen verkocht aan Jacob Marijnis Bevers x Maria Antoni van Cuijck wonend te Zundert een beemd 2 G in "de evenaers" gekocht van Cornelis Jan Roelen Bertrams. een beemd 1 L aldaar gekocht van Cornelis Peeter Gabriels.

Personen:

| 211-0009 |

Schepenregister 211, Nr 40 13.7.1741

Guilliam Kenis heeft 350 gld ontvangen van Peeter Hendrick Bartholomeeusen voor kwijting van een obligatie van 6.2.1740.

Personen:

| 211-0010 |

Schepenregister 211, Nr 41 1.8.1741

Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert verkocht voor 165 gld aan Jacob Marijnis Bevers x Maria Antoni van Huijckx, Zundert, een beemd 1 G "den weerdel balck" onder Popendonk, gekocht op 4.1.1735.

Personen:

| 211-0011 |

Schepenregister 211, Nr 42 1.8.1741

Barbara Kenis, begijn te Hoogstraten, Jacomijne Kenis x Antoni van Gastel, Cornelia Kenis x Jan Meeusen, erfgenamen van wijlen Marcus Kenis transporteren voor 150 gld aan Adriaen Gijsbrecht Mathijssen x Elisabeth Adriaen van Tijchelt een stuk erve 1/2 B in "de Gorisacker" genaamd "het Peeter Goris". Hun vader is daarin bij evictie 'gegoeyd' op 23.5.1718.

Personen:

| 211-0012 |

Schepenregister 211, Nr 43 25.9.1741

Jacob Adriaen van Tijchelt transporteerde voor 200 gld aan Cornelis Gabriel Goris x Anna van Tijchelt een huis en stal 1/2 B te Popendonk, 'gegoeyd' bij S/D op 26.10.1722.

Personen:

| 211-0013 |

Schepenregister 211, Nr 44 s.d.

Anna Catharina Marcelli en Elisabeth Marcelli erfgenamen van wijlen Maria Anna en Elisabeth van Elsacker transporteren aan de H. Geesttafel een obligatie van 200 gld die Peeter Jan Jacob Peeter Jans verleden heeft voor notaris Joan François van Elsacker op 8.12.1705, vernieuwd alhier op 4.11.1716. Bezet op een stede met huis 9 L genaamd "Neel Lemmens" gelegen op Popendonk.

Personen:

| 211-0014 |

Schepenregister 211, Nr 45 30.9.1741

Frans van den Eynde, Mol, verklaart dat de Heer Janssens, schout van Mol en zijn vrouw op 21.10.1722 hier heeft verbonden voor titel van zijn dochter Maria Jacob Janssens, begijn te Lier een som van 600 gld ten laste van Jan Wemers 'cum uxore' gehypotekeerd op een stede met huis bij de kerk te Loenhout bij consent gedaan door R. Borrens, pastoor en Joanna Verbruggen en Catharina Mathijssen hofmeesteressen van het begijnhof te Lier op 5.12.1740.

Personen:

| 211-0015 |

Schepenregister 211, Nr 46 2.10.1741

Op 28.9.1741 verscheen voor notaris Joan Ferdinand van Tongerloo, Antwerpen, Adriaen Verleijen x Isabella Leerse, Joannes Philippus Lenaerts, Carel Louis van Bredael, kapitein van de burgerwacht te Antwerpen en zijn vrouw Anna Josepha Lenaerts, Peeter Missoorten, Joris de Jeude x Sara Theresia Tiborium en Frans Lenaerts betreffende verschillende renten aan Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willebrordus.

Personen:

| 211-0016 |

Schepenregister 211, Nr 47 2.10.1741

Op 28.9.1741 verschenen voor notaris Joan Ferdinand van Tongerloo, Antwerpen, E.H. Petrus van Elsacker hij ontving 6.000 gld van Carlo Bosschaert waarvoor een erfelijke rente werd verleden van 375 gld 's jaars bezet op verschillende renten t.b.v wijlen Theresia Laurentia Lenaerts weduwe van Andries van Cantelbeeck. Adriaen Vergouwen kwam voor de schepenen van Loenhout om de rente te hernieuwen.

Personen:

| 211-0017 |

Schepenregister 211, Nr 48 29.10.1741

Adriaen van Mechelen, molenaar alhier verklaart, op verzoek van Jan Rommens dat hij er regelmatig zijn graan laat malen.

| 211-0018 |

Schepenregister 211, Nr 49 11.11.1741

Digna van Tijchelt x + Peeter Jan Huijben en haar huidige man Jan Cornelis van Aert ter eenre, Sijmen Jan Goossens, momber en Peeter Dams, toeziener over het kind van vs Digna van Tijchelt namelijk Catharina Peeter Jan Huijben, 3 jaar (of iets meer) ter andere zijde, sluiten een akkoord. Er is ook spraak van Arnout Peeter van Tijchelt grootvader van het kind.

Personen:

| 211-0019 |

Schepenregister 211, Nr 50 28.12.1741

Marten Laureijssen x + Catharina Antoni Wirckx ter eenre, Catharina Laureijssen en Jenneken Laureijssen x Michiel van Staeijen en Hendrick Laureijssen ter andere zijde, kinderen van 1ste comparant, sluiten een akkoord.

Personen:

| 211-0020 |

Schepenregister 211, Nr 51 12.1.1742

Clara Andries Peeters is 50 gld schuldig aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, verbonden aan een huis 4 à 5 R op de Huffel waarin zij 'gegoeyd' was op 10.1.1731.

Personen:

| 211-0021 |

Schepenregister 211, Nr 52 26.2.1742

De Schepenen certificeren op verzoek van Theresia Magdalena Geoffroy x + Etienne Philibert Marcelli wonend in den Hage op 31.1.1742 overleden is en hier begraven in de kerk bezijden het altaar van de St. Jorisgilde.

Personen:

| 211-0022 |

Schepenregister 211, Nr 53 26.2.1742

Maria Josina van Elsacker gemachtigd van Anna Catharina Verdaet ontving 250 gld van Sijmon Jan Goossens als momber over het weeskind van Peeter Jan Huijben welke wijlen Jan Cornelis Huijben (grootvader) verleden had op 17.1.1699 aan Maria Janssen, verbonden aan "den Palmbos" 1/2 B.

Personen:

| 211-0023 |

Schepenregister 211, Nr 54 12.3.1742

Cornelis Cornelis Van Dijck, momber en Lambrecht Cornelis Broomans, toeziener van de minderjarige kinderen van Jan Cornelis van Dijck x Elisabeth Cornelis Broomans verkochten een huis aan Michael Jan van Elsacker waarin vs Jan Cornelis van Dijck 'gegoeyd ' was op 2.8.1729 en nog enkele panden uit hoofde van hun moeder waarin 'gegoeyd' op 13.4.1737.

Personen:

| 211-0024 |