Schepenregisters deel 209 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 209

Schepenregister 209, Nr 291 1.12.1738

Voor Jan van den Mierop, Michiel Huijgens en Huijbrecht Matthijs Goossens, schepenen kwamen Jan Gerard Kivits x Catharina Weemaes, zij verkochten voor 200 gld aan Jan Verboven x Maria Braspenninckx een dries 1 B waarop een huis gestaan heeft, gekocht van Hendrick Dirickx op 11.11.1734.

Personen:

| 209-0001 |

Schepenregister 209, Nr 292 31.12.1738

Voor Jonker Cornelis Ignatius van Craesbeeck de Sittaert, schout, Huijbrecht Matthijs Goossens en Peeter Vaelentijns, schepenen, verscheen Catharina Elisabeth Marcelli geboren te den Haag wonend te Loenhout jongste dochter van wijlen Stephanus Philibert Marcelli x Theresia Magdalena Geoffroy geassisteerd door Joannes Felix Vleminckx en Jan van de Mierop.

Personen:

| 209-0002 |

Schepenregister 209, Nr 293 9.2.1739

Betwisting door de erfgenamen van Jan van Gorp vertegenwoordigd door Hendrick Jan Bartholomeeusen en Peeter van Gorp. + Aert van Gorp x Cornelia Antoni Goossens nu hertrouwd met Frans Peeter Buys, hebben in 1725 een obligatie gekweten (in de marge: cassatie 10.12.1740) Anna Catharina Marcelli stelt zich borg.

Personen:

| 209-0003 |

Schepenregister 209, Nr 294 16.2.1739

Akkoord over de nalatenschap van de smidse van Nijs Jan van Dijck.

Personen:

| 209-0004 |

Schepenregister 209, Nr 294 16.2.1739, vervolg

Voor schout en schepenen van Loenhout kwamen Jan Nijs van Dijck met hun momber Peeter Verboven ook voor zijn zuster Catharina Nijs van Dijck allen erfgenamen van wijlen Nijs Jan van Dijck x Hijltien Jan Dirven.

Personen:

| 209-0005 |

Schepenregister 209, Zonder nummer 6.3.1739

Pastoor, drossaard en schepenen van Hoogstraten als provisors van de H. Geesttafel verklaren op verzoek van Catharina Aerts geboren te Hoogstraten nu wonend te Loenhout, gehuwd met Arnout van den Broeck dat zij een som van 150 gld verbinden aan de goederen competerende aan de H. Geesttafel.

Personen:

| 209-0006 |

Schepenregister 209, Nr 295 23.3.1739

Rentebrief. Marten Laureyssen x Cathelyn Antoni Wirckx zijn 200 gld schuldig aan de H. Geesttafel. Panden: een stede op Sneppel 9 L een stuk land "het heijken" 4 L een stuk land in "de mosvoorden" 1 G, 2 weiden in "de brielen" 3 L, een beemd in "de dorens" 2 L, een schaarboske in de Berenstraat een stuk heide in "het hoendermoer" een heiveld achter de Tongelberg 1 1/2 L Panden waarin zij 'gegoeid' zijn op 25.4.1716.

Personen:

| 209-0007 |

Schepenregister 209, Nr 296 8.4.1739

Huybrecht Jan Lenaerts als momber van de 2 kinderen van wijlen Elisabeth Jan Lenaerts x Dionijs Nicolaes van Dijck genaamd Jan Nijs Nicolaes van Dijck, 20 jaar en Dionijs Nicolaes van Dijck, 19 jaar, verkochten aan hun vader Dionijs Nicolaes van Dijck de helft van een stede met huis 1 L waarvan de andere helft aan de koper competeert.

Personen:

| 209-0008 |

Schepenregister 209, Nr 297 2.7.1739

Huijbrecht Mathijs Goossens en Jan van de Mierop voor de heren van Loenhout ter eenre Anna Catharina en Elisabeth Marcelli als erfgenamen voor de helft van Elisabeth van Elsacker die erfgenaam was van Joan Frans van Elsacker, gewezen secretaris, Aert Cornelis Goossens, Cornelis Cornelis Goossens en Anneken Cornelis Goossens kinderen en erfgenamen van Cornelis Goossens senior ter andere zijde. Om de kosten van de processen voor de raad van Brabant begonnen op 27.2.1715 lopende tot 15.7.1733 te vermijden stellen zij arbiters aan: Mr. Norbert van Aerdenbodeghem, Jacobus Joseph van Can en Joannes Baptista Mertens, advocaten te Antwerpen.

Personen:

| 209-0009 |

Schepenregister 209, Nr 298 22.9.1739

Voor Huijbrecht Mathijs Goossens en Michael Huijgens, schepenen van Loenhout verschenen Jonker Cornelis Ignatius van Craesbeeck de Sittaert, schout als curator van de boedel van Jan Jan Peeters verkocht aan Joannes Frans Konninckx (Coninckx) x Elisabeth Cornelis Antonissen 1/3 van een 'hooymaede' 5 L te Popendonk Jan Jan Peeters was 'gegoeyd' op 3.1.1734.

Personen:

| 209-0010 |

Schepenregister 209, Nr 299 24.10.1739

De pastoor, schout, schepenen en H. Geestmeesters geven borgtocht aan Maria Lambertus Arnouts die gaat trouwen met Cornelis van de Mierop uit Minderhout.

Personen:

| 209-0011 |

Schepenregister 209, Nr 300 31.10.1739

Cornelis Cornelis Bertrams ontvangt 400 gld van Jan Roovers x Catharina Michiel Huijgens ter kwijting van een obligatie van 24.11.1738 verbonden aan een huis 30 R gelegen bij de kerk.

Personen:

| 209-0012 |

Schepenregister 209, Nr 301 31.10.1739

Schuldbrief. Jan Roovers x Catharina Michiel Huijgens zijn 200 gld schuldig aan Anneken Jan Ooms verbonden aan een huis 30 R bij de kerk gekocht van Emerentia en Elisabeth Bertrams op 24.11.1738.

Personen:

| 209-0013 |

Schepenregister 209, Nr 301 31.10.1739, vervolg

In de marge: gekweten op 9.1.1740.

| 209-0014 |

Schepenregister 209, Nr 302 3.11.1739

Elisabeth Adriaen van Hal weduwe van Aecken en Emerentia van Aecken haar bejaarde dochter voldoen een schepenbrief van 27.10.1677 van 100 gld die Cornelis Thomas Antonissen x Paschijntien Jan Crockx schuldig was aan Jacob Kenis. de schuldbrief was overgegeven aan Guilliam Kenis zoon van vs Jacob Kenis bezet op "smitsweyde" 2 1/2 L en "de slangeweyde" 1 L.

Personen:

| 209-0015 |

Schepenregister 209, Nr 303 3.12.1739

Maria Anna Braspenninckx x + Cornelis Van Gastel met haar huidige man Jan Verboven transporteren voor 25 gld aan Jan Cornelis van Gastel, Cornelia van Gastel x Cornelis Wouter Raedts, Antoni Cornelis van Gastel en aan Catharina Cornelia Arnouts dochter van wijlen Janneken Cornelis van Gastel en Cornelis Cornelis Arnouts 1/4 in een stede met huis 4 L te Neerven en een perceel aldaar "stuyvesant" 1/2 B.

Personen:

| 209-0016 |

Schepenregister 209, Nr 304 3.12.1739

Dezelfde comparanten als voor sluiten een akkoord over de nagelaten goederen van vs Cornelis van Gastel.

Personen:

| 209-0017 |

Schepenregister 209, Nr 305 14.12.1739

Dezelfde comparanten als voor verkopen aan vs Jan Cornelis van Gastel hun recht en part in 'den borgemeestersboeck' van wijlen Cornelis van Gastel van 1719 enz.

Personen:

| 209-0018 |

Schepenregister 209, Nr 306 4.1.1740

Cornelis Jan Ooms gemachtigd voor Anneken Jan Ooms, zijn zuster heeft een obligatie van 200 gld ontvangen van Jan Roovers verleden op 31.10.1739.

Personen:

| 209-0019 |

Schepenregister 209, Nr 307 5.1.1740

Jan Roovers x Catharina Michiel Huygens transporteren voor 700 gld aan zuster Lucia van Ditforts, geestelijke dochter, een huis 30 R gelegen bij de kerk.

Personen:

| 209-0020 |

Schepenregister 209, Nr 308 5.1.1740

Vernieuwing transport. Op 5.11.1736 compareerden voor notaris Antoni Jacob Gerardi, Brecht Rombout Vergouwen, Loenhout hij transporteerde aan Adriaen Vergouwen, zijn zoon een boske op "de laeren" 1 G. Akte van laudatie op vs transport. Elisabeth Vergouwen x Rombout Vergouwen verklaren te lauderen en accepteren het transport van zeker boske.

Personen:

| 209-0021 |

Schepenregister 209, Nr 309 14.1.1740

Vernieuwing van transport. Andries Geerts ook voor Clara Geerts x Christiaen Buijsen en wijlen Laureijs Geerts, Christiaen Geerts, Adriaen Geerts, Frans Geerts, Anna Maria Geerts en Elisabeth Geerts ook voor Jan Vereecken x Margo Geerts en Wouter Matheeussen Petrii actie hebbend van Joannes Baptista Geerts, allen kinderen van wijlen Peeter Geerts, transporteren voor 75 gld aan Peeter Geerts hun broer hun 10/11 parten in een kapitale rente van 150 gld. Pand: 2 beemden tot last van Aert Cornelis Goossens op het Neerven volgens rentebrief van 30.10.1690 verleden door Cornelis Goossens t.b.v. Adriaen Geerts te Oostmalle 31.12.1739.

| 209-0022 |

Schepenregister 209, Nr 309 14.1.1740, vervolg

Daaronder: Voor de schepenen van Loenhout kwamen Marcus Antonius Essers gemachtigd door Andries Geerts, Joannes Baptista Lameir, chirurgijn x Anna Griesen actie hebbend voor Willem Hofkens en Margo Geerts x + Antoni Hofkens. Zij lauderen vs transport t.b.v. Peeter Geerts.

| 209-0023 |

Schepenregister 209, Nr 310 25.1.1740

Gerard van den Heuvel x Anna Rombouts zijn 100 gld schuldig aan de kerk alhier, aangeteld door Maria Josina van Elsacker, geestelijke dochter, in voldoening van een legaat gemaakt door Matheus van Gils volgens zijn testament voor pastoor Vleminckx op 22.8.1721. Panden: een stuk land "den steenhoven" op het Heiken 4 G gekocht door vs comparanten op 4.11.1733 van Cornelis Cornelis van Dijck en zijn vrouw.

Personen:

| 209-0024 |

Schepenregister 209, Nr 310 25.1.1740, vervolg

In de marge: gekweten op 22.1.1746.

| 209-0025 |

Schepenregister 209, Nr 311 25.1.1740

Gerard van den Heuvel x Anna Rombouts zijn 130 gld + 50 gld schuldig aan 'den arme' gekomen van een legaat door Matheus van Gils dd 22.8.1721. Panden een stuk land 2 g op Sneppel gekocht van de erfgenamen van Anneke van der Buyten.

Personen:

| 209-0026 |

Schepenregister 209, Nr 311 25.1.1740, vervolg

In de marge: gekweten 23.5.1744.

| 209-0027 |

Schepenregister 209, Nr 312

Peeter Hendrick Bartholomeeusen is 350 gld schuldig aan Guilliam Kenis verbonden aan een beemd 2 G op "de evenaers" gekocht van Cornelis Jan Roelen Bertrams.

Personen:

| 209-0028 |

Schepenregister 209, Nr 312, vervolg

In de marge: gekweten 13.7.1741.

| 209-0029 |

Schepenregister 209, Nr 313 8.2.1740

Huijbrecht Jan Lenaerts stelt zich borg voor Jan Cornelis Arnouts gewezen borgemeester 1729 en 1731 op het slot van de rekeningen voor 40 gld en 33 gld.

Personen:

| 209-0030 |

Schepenregister 209, Nr 314 8.2.1740

Cornelis Adriaen van Tichelt transporteert aan Cornelis Gabriel Goris en zijn vrouw een stuk land met boomgaard 1/2 B te Popendonk.

Personen:

| 209-0031 |

Schepenregister 209, Nr 315 8.2.1740

Peeter Hendrick Bartholomeeusen transporteerde aan Michael Jan van Elsacker een rente van 150 gld, rente die Cornelis Adriaen van Tichelt had verleden op 2.9.1734 t.b.v. comparant. Pand: een stuk land met boomgaard 1/2 B en een weide 1/2 B te Popendonk. Cornelis Gabriel Goris en zijn vrouw hebben deze rente te hunne laste genomen.

Personen:

| 209-0032 |

Schepenregister 209, Nr 316 10.2.1740

Elisabeth Cornelis Broomans x + Jan Cornelis van Dijck als momber en Lambrecht Cornelis Broomans als toeziener der minderjarige kinderen van de eerste comparante. Willem Lambrecht Broomans en Jan Jan Rombouts x Eliabeth Lambrecht Broomans transporteren aan Cornelis Willem Broomans een stuk land met huis, schuur en stal 7 à 8 L in de Hoenderstraat op Sneppel, een weide op Sneppel 1 G in "de mostvoorden", een stuk land "den steenhoven" op Terbeek, een bosveld 1/2 B in "'t slaegh". Hij zal een rente van 300 gld tot last moeten nemen die Adriaentien Domus x Cornelis de Hooge, weduwe Willem de Wijse en Jacob Geert van de Cloot voor de schepenen van Loenhout verleden op 5.4.1661 t.b.v. Hendrick van Huijsen en nog de helft van een rente van 440 patakons verleden door de weduwe en de kinderen van Frans Luijckx op 12.6.1671 door Michiel van Elsacker getransporteerd t.b.v. 'den armen' alhier op 28.7.1682.

Personen:

| 209-0033 |

Schepenregister 209, Nr 317 10.2.1740

Cornelis Willem Broomans is 220 patakons schuldig aan de provisors van 'den armen' zijnde de helft van 440 patakons die de weduwe en de kinderen van Frans Luijckx verleden op 12.6.1671, getransporteerd op 28.7.1682 door Michiel van Elsacker. Pand: een stede met huis te Sneppel in de Hoenderstraat en de panden van vorige akte.

Personen:

| 209-0034 |

Schepenregister 209, Nr 318 19.3.1740

De pastoor en de schepenen als provisors van de H. Geesttafel verklaren ter rekwisitie van Elisabeth Wirickx geboren te Loenhout gehuwd met Augustinus Hofnaegels wonend te Ekeren, zich borg te stellen.

Personen:

| 209-0035 |

Schepenregister 209, Nr 319 31.3.1740

Antoni Marten Huijbrechts, Brecht, ook voor zijn broer Jacobus transporteerden aan Cornelis Lenaert Gijsen, Brecht, een rente van 200 gld, obligatie die Geert Janssen x Cornelia Heijligen Adriaenssen schuldig was op 10.12.1694 aan Marten Huijbrechts, vader van de 1ste comparant. Pand: een stede met huis 4 L in de Berenstraat en een weide 2 1/2 L daaraan gelegen.

Personen:

| 209-0036 |